Bắc Giang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật: 07:02 | 08/11/2019
Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh, gắn với thực hiện các Nghị quyết, các Quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt được những kết quả tích cực, trở thành việc làm thường xuyên của mọi tổ chức và từng cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong quá trình triển khai, toàn tỉnh đã có nhiều việc “làm tốt theo Bác” đã được thực hiện, nhiều vấn đề trọng tâm, “bức xúc”, “nổi cộm” được đăng ký và giải quyết dứt điểm, nhiều tấm gương điển hình với các cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác xuất hiện và được tôn vinh.... bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, ghi nhận.

Qua 3 năm thực hiện, đến nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 12.440 việc làm tốt của tập thể; trên 439.190 việc làm tốt của cá nhân đăng ký thực hiện; có 631 vụ việc bức xúc nổi cộm ở cấp huyện và 5.500 việc cơ sở được đăng ký giải quyết dứt điểm; đã có 103 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đại diện cho hàng trăm điển hình ở các địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

bac giang tiep tuc thuc hien chi thi 05 cttw cua bo chinh tri
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng- Phó Bí thư TTTU, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trao thưởng cho các tập thể và các nhân tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng ghi nhận và biểu dương các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương, cá nhân có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện; đã cụ thể hóa các nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những công việc thường xuyên và gắn với từng địa phương, đơn vị, cá nhân; công tác tổ chức học tập khá toàn diện và đạt kết quả tốt, phát huy được vai trò nêu gương của lãnh đạo cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ tỉnh còn một số hạn chế. Đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật sự sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, dẫn đến chưa chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có nơi chưa thật sự sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Công tác tuyên truyền học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ sở chưa được chú trọng, chủ yếu tập trung các trung tâm, huyện, thành phố chưa quan tâm đến khu vực nông thôn; Việc tham gia học tập trực tuyến ở các cơ sở có nơi thành phần dự học chưa đầy đủ. Việc phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo có nơi chưa kịp thời…

bac giang tiep tuc thuc hien chi thi 05 cttw cua bo chinh tri
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội Nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đề ra một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" năm 2019; xây dựng kế hoạch năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các năm tiếp theo. Rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên, ngưòi đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức đa dạng, sinh động. Duy trì nghiêm việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Theo congthuong.vn

  • Xin chờ trong giây lát...