Bắc Ninh: Tăng cường Tuyên truyền Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh

Cập nhật: 20:53 | 08/03/2021
Năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 98 vụ Tai nạn giao thông, làm chết 72 người, bị thương 34 người. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 06 vụ (=5,8%), giảm 08  người chết (=10%), giảm 04 người bị thương (8,1%). Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.    
Chương trình phối hợp được triển khai từ 2018 đến 2023 tiếp tục hoạt động có hiệu quả

Để có được kết quả tích cực như trên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch về công tác bảo đảm Trật tự An toàn Giao thông trong đó công tác “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Trật tự An toàn Giao thông”. Kế hoạch được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020.

Ngay từ cuối năm ngoái, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã kịp thời triển khai hơn 100 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô có gắn loa đến các khu dân cư, xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh; 60 buổi tuyên truyền tại trường học; 02 buổi tuyên truyền cho hơn 1000 cán bộ, hội viên hội Nông dân; 15 buổi tuyên truyền cho gần 7000 cán bộ, công nhân các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn Giao thông tỉnh còn phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, công ty Honda Vĩnh Cát tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác An toàn Giao thông trong các trường học.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, tổ chức 60 buổi chiếu phim về An toàn Giao thông trong các trường học, khu dân cư trên các địa bàn các huyện Gia Bình, Thuận Thành và Lương Tài. Bên cạnh đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, Tỉnh đoàn, triển khai thí điểm mô hình “Xếp hàng đón con” (tại thành phố Bắc Ninh từ 20/5/2020 đến 20/9/2020), bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, có tính lan tỏa cộng đồng cao, góp phần xây dựng văn hóa giao thông tại khu vực cổng trường nơi phụ huynh đưa đón con và đang nhân rộng ra tất cả các điểm trường trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục giảm thiểu Tai nạn giao thông cả 03 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương năm 2021;  ngay từ đầu năm Ban An toàn Giao thông tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật bảo đảm Trật tự An toàn Giao thông” dưới sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thực tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông (chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và không lái xe khi đã sử dụng rượu bia).

Tăng cường công tác Tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về Trật tự An toàn Giao thông như chở quá khổ, quá tải, xe tự chế, xe hết niên hạn đưa đón học sinh đến trường, không đội mũ bảo hiểm… Rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông từ đó xóa bỏ các điểm tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt là các tuyến đường giao thông nông thôn, đường Quốc lộ.

Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục triển khai chương trình “Đi đến trường an toàn - Về đến nhà an toàn”; chương trình “Xếp hàng đón con” tại các trường học trên địa bàn tỉnh; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm Trật tự An toàn Giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban ATGT Bắc Ninh