Bình Định: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật: 08:43 | 06/12/2020
Trong 2 ngày 05, 06/12 tại TP Quy Nhơn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII đã tổ chức Kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp các Đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.    
binh dinh kien toan cac chuc danh lanh dao hdnd ubnd tinh nhiem ky 2016 2021
Quang cảnh Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng ngày 06/12

Tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 12 báo cáo, 26 tờ trình của UBND tỉnh cùng các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Xem xét, đánh giá và thông qua Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác năm 2021 của UBND tỉnh, có 58/60 đại biểu tham dự kỳ họp. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh  như sau:

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Tỉnh ủy viên khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Sở Nội vụ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Như vậy, sau Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được kiện toàn cụ thể như sau:

Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm có:

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Đoàn Văn Phi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm có:

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Ngọc An - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Triều Nguyễn

  • Xin chờ trong giây lát...