Bình Phước: Năm 2020, văn bản phát hành bằng hình thức điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông chiếm 98,64%

Cập nhật: 20:56 | 15/01/2021
Sáng 15/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hoàng Thị Thu Hằng dự và chỉ đạo hội nghị.    
binh phuoc nam 2020 van ban phat hanh bang hinh thuc dien tu cua so thong tin va truyen thong chiem 9864
Toàn cảnh hội nghị

 Theo báo cáo hội nghị, đến cuối năm 2020, toàn cơ quan Sở TT&TT có 36 công chức, viên chức, người lao động. Năm 2020 với nhiều khó khăn, thử thách từ dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn tập thể cơ quan, Sở TT&TT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBND tỉnh, Bộ TT&TT giao trên tất cả các lĩnh vực ngành quản lý. Sở đã triển khai hiệu quả các đề án, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; đảm bảo công tác tham mưu UBND tỉnh trong các lĩnh vực do ngành quản lý. Bên cạnh đó, Sở thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Trong năm 2020, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 08 quyết định (3 quyết định quy phạm pháp luật, 5 quyết định cá biệt), 14 kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các văn bản chỉ đạo quản lý nhà nước. Riêng tại Sở, trong năm đã ban hành 2.055 văn bản hành chính, trong đó 2.027 văn bản hành chính thông thường được ký số phát hành bằng hình thức điện tử (chiếm 98,64% tổng số văn bản phát hành); tiếp nhận 6.998 văn bản đến bằng hình thức điện tử. Tổng chi phí tiết kiệm được khi phát hành văn bản điện tử là 10.135.000 đồng.

binh phuoc nam 2020 van ban phat hanh bang hinh thuc dien tu cua so thong tin va truyen thong chiem 9864
Trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho các cá nhân

 Trong năm, Sở đã thực hiện trang bị Cụm thông tin đối ngoại với màn hình Led diện tích 44,24m2; triển khai xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh tại 7 xã với 70 cụm, 182 loa truyền thanh. Đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh với 10 chức năng thực hiện giám sát, hình thành nên một cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Thành lập Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng, cài đặt các ứng dụng và lưu trữ dữ liệu của các đơn vị hành chính nhà nước trong tỉnh.

binh phuoc nam 2020 van ban phat hanh bang hinh thuc dien tu cua so thong tin va truyen thong chiem 9864
Công đoàn cơ quan tặng giấy khen cho các cá nhân

 Bên cạnh đó, đã hình thành Trung tâm Giám sát điều hành an toàn/an ninh mạng (SOC) đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, giúp theo dõi, giám sát tập trung xử lý sự cố mất an toàn an ninh mạng, sự cố tấn công mạng có thể xảy ra đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; triển khai đồng bộ hệ thống trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, huyện, xã) để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Ứng dụng mạnh mẽ ký số và phát hành văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh, tỷ lệ văn bản điện tử đạt trên 95%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 86,3%, về đích sớm hơn so với Nghị quyết 17 của Chính phủ (tối thiểu đạt 30% tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4).

binh phuoc nam 2020 van ban phat hanh bang hinh thuc dien tu cua so thong tin va truyen thong chiem 9864
Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Nguyễn Minh Quang phát biểu quán triệt tại hội nghị

 Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Nguyễn Minh Quang cho biết: Để có được kết quả bứt phá trên là nhờ vào sự quan tâm của Bộ TT&TT, UBND tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, cùng sự nỗ lực nhiệt tình, tự giác cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Nhờ đó, các phong trào thi đua triển khai tại cơ quan đã thực hiện có hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi; việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” được toàn thể cơ quan hưởng ứng tích cực.

Trong năm 2020, Sở được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng bằng khen về công tác xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Cơ quan Sở TT&TT được công nhận là “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác dân vận. 1 tập thể, 2 cá nhân của Sở được UBND tỉnh tặng bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở đã ký quyết định công nhận 34 cá nhân, 5 tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 5 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, tặng thưởng giấy khen cho 10 cá nhân và 2 tập thể.

binh phuoc nam 2020 van ban phat hanh bang hinh thuc dien tu cua so thong tin va truyen thong chiem 9864
Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hoàng Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Minh Quang cho biết thêm: Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm khởi đầu thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) với nhiều nhiệm vụ quan trọng sẽ được triển khai thực hiện, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ, vững chắc cho cả giai đoạn. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức của Sở tiếp tục đồng lòng, đoàn kết, chủ động hơn nữa để tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hoàng Thị Thu Hằng đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị chu đáo, đặc biệt là việc hội nghị đã triển khai ứng dụng theo hình thức “họp không giấy”, tiết kiệm chi phí in ấn giấy tờ; quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan được công khai, dân chủ, lấy ý kiến góp ý tại hội nghị; nghị quyết hội nghị cũng quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các bên có liên quan (Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, công chức, viên chức)./.

T.T

  • Xin chờ trong giây lát...