Bình Thuận tăng cường xử lý rác thải khu vực ven biển

Cập nhật: 13:42 | 27/02/2020
Nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc về rác thải, bảo vệ môi trường và ảnh hưởng rác thải đến sự phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải trong khu dân cư, rác trên sông và rác ở khu vực ven biển.
binh thuan tang cuong xu ly rac thai khu vuc ven bien
Rác thải sinh hoạt trên bờ biển huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc tiêu chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; khuyến khích, hướng dẫn các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn. Sở tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn nhằm làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường trong khu dân cư, nhất là tại các dân cư vùng ven sông, ven biển; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử phạt các hành vi gây mất vệ sinh môi trường, đổ rác không đúng nơi quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị dịch vụ môi trường nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, mở rộng địa bàn thu gom rác thải, nâng tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn quản lý; khắc phục triệt để việc thu gom sót, thu gom không kịp thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn dân cư; xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tiến trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và đi vào hoạt động các nhà máy xử lý rác trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nông nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật; lồng ghép nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Trong thời gian qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Chống rác thải nhựa, tác hại của rác thải nhựa đã hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường, nâng cao ý thức phòng chống rác thải nhựa. Hiện các cuộc họp tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các Sở, ngành đều hạn chế tối đa không sử dụng nước uống đóng chai nhựa sử dụng một lần và ống hút nhựa trong tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, thay vào đó sử dụng các vật dụng thay thế khác như: ly sứ, thủy tinh, bình đựng nước dùng nhiều lần, bình nước lớn…

Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn bộ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn dùng sản phẩm thay thế thân thiện môi trường và các siêu thị tại Bình Thuận sẽ không dùng túi nilon phục vụ khách hàng nhằm hạn chế rác thải ra môi trường.

PV