Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 9 thành tựu nổi bật của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê

Với phương châm hành động năm 2022 là “Phục hồi hiệu quả - Phát triển bền vững”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xác định tâm thế và sẵn sàng các điều kiện nền tảng để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, quyết liệt cụ thể hóa tinh thần của Đại hội thành các chính sách đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Trong thành công của tiến trình đó, năm 2022 đánh dấu 9 thành tựu nổi bật của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 9 thành tựu nổi bật của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, năm 2023, thống nhất tinh thần "Tự hào với lịch sử càng cao thì trách nhiệm với hiện tại và tương lai càng lớn", thông điệp của Bộ là "Người dân là trọng tâm của phát triển, mọi chính sách phải hướng tới hạnh phúc người dân".

Chủ động nghiên cứu, tham mưu hoạch định chiến lược

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch, kế hoạch đầu tư công quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, hoàn thành một khối lượng lớn công việc trong năm 2022.

Nhiều đề án, chương trình quan trọng, nhiều kế hoạch, hành động cụ thể, cấp bách, có tính dẫn đường đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng và ban hành, nổi bật là bản Quy hoạch tổng thể quốc gia - một sản phẩm kết tinh trí tuệ tập thể, kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học và thực tiễn, là cơ hội chủ động kiến tạo phát triển và tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, bền vững; từ đó góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển đất nước, tạo ra những bước tiến mới trong từng chặng đường đổi mới và phát triển.

Kiến tạo đột phá cho phát triển quốc gia

Năm 2022 là năm Chính phủ ghi nhận thành tựu trong việc triển khai các Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại 6 vùng kinh tế-xã hội. Bộ KH&ĐT được Chính phủ giao chủ trì tổng kết và xây dựng 02 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên và phát triển vùng Đông Nam Bộ; xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hành động tại 6 vùng kinh tế-xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, xã hội và người dân.

Điểm nhấn của cách làm là các hội nghị được tổ chức theo hình thức mới "Hiệu quả ba trong một". Đó là: Thứ nhất, minh bạch hóa với người dân Chương trình hành động của Chính phủ; thứ hai, tổ chức xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế; thứ ba, thể hiện giá trị văn hóa thông qua triển lãm ảnh và sản phẩm địa phương.

Liên tục đổi mới tư duy

Bộ KH&ĐT đề cao tinh thần chủ động nghiên cứu kết hợp với học hỏi kinh nghiệm trong nước, quốc tế để đổi mới cách nghĩ, cách làm khi tham mưu, luôn hướng tới mục tiêu tạo đột phá trong cải cách thể chế, tạo động lực phát triển, chuyển mạnh tư duy quản lý sang tập trung xây dựng định hướng phát triển quốc gia ở tầm vĩ mô; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tiếp tục đề xuất những điều chỉnh mang tính linh hoạt tạo đột phá trong các dự án Luật như Luật đấu thầu sửa đổi, Luật Hợp tác xã sửa đổi.

Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định quốc gia, Bộ KH&ĐT thực hiện có trách nhiệm và nghiêm túc đánh giá, xem xét tính khả thi của các chương trình, dự án trọng điểm, tạo cú hích về tăng trưởng nền kinh tế. Năm 2022 nổi bật với việc phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 05 vùng; tổ chức hoàn thành thẩm định 21 quy hoạch tỉnh.

Được giao nhiều Đề án quan trọng mang tầm quốc gia, Bộ đã chủ động tìm kiếm, nghiên cứu các mô hình mới để tham mưu cho Đảng, Nhà nước những văn kiện quan trọng của đất nước, bảo đảm chất lượng, được đánh giá cao như Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2030 thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước; Đề án Định hướng thu hút quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025; Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050.

Nhờ đó, Việt Nam luôn là điểm sáng thu hút các dòng vốn quốc tế dựa trên triết lý của Thủ tướng Chính phủ "Lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng và đột phá".

Đổi mới sáng tạo là động lực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư không ngừng chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình kinh tế mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế chia sẻ... với tinh thần xuyên suốt là đổi mới, sáng tạo là trọng tâm của mọi đề xuất chính sách.

Năm 2022 với nhiều sự kiện về đổi mới sáng tạo, thu hút sự quan tâm của đông đảo của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác trong nước và quốc tế như: Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2022 (Vietnam Ventures Summit); Công bố Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN), Chương trình "Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022" (Vietnam Innovation Challenge). Bộ KH&ĐT tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua việc ra mắt Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam, lập 8 văn phòng Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam ở nước ngoài với hàng nghìn chuyên gia tư vấn toàn cầu.

Cùng với đó, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể "đuổi kịp, bắt kịp và vươn lên", góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới và là minh chứng cho nỗ lực của Bộ KH&ĐT trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Hiến kế tạo bứt phá

Bộ KH&ĐT chủ động nghiên cứu, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính hiến kế tạo bứt phá, cải cách trong quản lý nhà nước về đầu tư, đầu tư công; thu hút đầu tư nước ngoài, vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư toàn xã hội; phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh… góp phần khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Các hiến kế đúng thời điểm tham mưu cho Chính phủ góp phần tăng hiệu quả của nền hành chính công vụ thông qua việc chủ trì và tham gia các Tổ công tác đặc biệt do Chính phủ thành lập về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hay các quyết sách để đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác thông qua xây dựng Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với các địa phương Khánh Hòa, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột được Quốc hội thông qua là những dấu ấn nổi bật trong nỗ lực tạo cực tăng trưởng quốc gia.

Đổi mới hoạt động quản lý doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ chủ động và phát huy vai trò cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm công tác doanh nghiệp nhỏ và vừa của ASEAN, APEC và UNCITRAL; chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết và Luật Hợp tác xã và Diễn đàn Kinh tế hợp tác hợp tác xã năm 2022.

Tiên phong hành động

Trước tác động nghiêm trọng của 2 năm đại dịch COVID-19, năm 2022, Bộ KH&ĐT đã nhanh chóng, chủ động, bám sát diễn biến tình hình, ngay từ đầu năm đã xây dựng các kịch bản điều hành nền kinh tế, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và duy trì tăng trưởng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các quyết sách đó.

Nhờ vậy, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao là một trong số ít các quốc gia đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng, thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02%, cao nhất trong 12 năm qua.

Đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia

Được Chính phủ giao vận hành Trung tâm điều hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, đó là cơ sở dữ liệu quốc gia đầu tư công, mua sắm công, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, thống kê, quy hoạch … các hệ thống này được tích hợp và không ngừng được hoàn thiện trong năm 2022 tăng cường công khai, minh bạch thông tin, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu này làm nền tảng dữ liệu quan trọng cho các Chương trình mà Bộ KH&ĐT chủ trì như Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025.

Con số thống kê biết nói

Ngành thống kê thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, thể hiện rõ "con số biết nói" thông qua việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Công tác thống kê Nhà nước bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất cho quản lý, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành và địa phương thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội; các báo cáo chuyên đề; các kịch bản tăng trưởng kinh tế; kịch bản điều hành giá của một số mặt hàng thiết yếu.

Số liệu thống kê đã được sử dụng thống nhất trong việc đánh giá, tổng kết, dự báo các Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm ở Trung ương và địa phương. Số liệu thống kê cũng được sử dụng trong lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh và từng địa phương.

Người dân là trọng tâm của phát triển

Là cơ quan tổng tham mưu về phát triển kinh tế-xã hội, không chỉ trụ cột kinh tế được ưu tiên trọng yếu trong công tác hoạch định chính sách mà Bộ KH&ĐT quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội, vì sự phát triển cộng đồng. Dấu ấn nổi bật của năm 2022 là Chương trình Tự hào Việt Nam & Yêu thương Việt Nam.

Bộ KH&ĐT đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ; trong đó, rất nhiều việc khó, việc lớn, việc quan trọng; đồng thời Bộ luôn ý thức được tính nhân văn trong các hành động, trong công tác tham mưu thể hiện ở những hành động từ thiện, thiện nguyện, tri ân nhân các dịp Lễ kỷ niệm lớn, về nguồn, ủng hộ người khó khăn, bảo trợ người neo đơn, xóa nhà tạm.

Bộ chủ trương lồng ghép phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc 53 dân tộc thông qua các cuộc triển lãm ảnh cấp quốc gia, triển lãm các mô hình sản phẩm địa phương tiêu biểu hay các chương trình âm nhạc nghệ thuật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân, toàn ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê nguyện cống hiến hết sức mình, phát huy mạnh mẽ truyền thống 77 năm thành lập và phát triển, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nghị lực, đạo đức, trí tuệ, tri ân lịch sử, chủ động tương lai, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy phương châm "chất lượng và hiệu quả là mục tiêu và thước đo cao nhất" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Bước vào năm 2023, thống nhất tinh thần "Tự hào với lịch sử càng cao thì trách nhiệm với hiện tại và tương lai càng lớn", thông điệp "Người dân là trọng tâm của phát triển, mọi chính sách phải hướng tới hạnh phúc người dân" xuyên suốt trong mọi hoạt động tham mưu, hoạt định chính sách của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê./.

PV

Có thể bạn quan tâm

Tác động của di cư và chuyển đổi đất rừng đến cảnh quan Rừng Tây Nguyên

Tác động của di cư và chuyển đổi đất rừng đến cảnh quan Rừng Tây Nguyên

Hội thảo "Tác động của di cư và chuyển đổi đất rừng đến cảnh quan Rừng gắn với sinh kế cộng đồng ở vùng lưu vực sông SREPOK, Tây Nguyên: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách" vừa được tổ chức tại Hà Nội.
Nhà đầu tư đến từ Singapore với dự án 45 triệu USD ở Nghệ An

Nhà đầu tư đến từ Singapore với dự án 45 triệu USD ở Nghệ An

Tập đoàn Soilbuild Group Holdings Pte sẽ làm chủ đầu tư dự án phát triển hệ thống nhà xưởng, văn phòng xây sẵn với tổng vốn đầu tư 45 triệu USD tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An.
Lộ diện Nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà ở Hà Tĩnh

Lộ diện Nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà ở Hà Tĩnh

Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore sẽ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) tại xã Thạch Liên và xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) với quy mô sử dụng đất 190,41 ha. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.555,512 tỷ đồng.

Các tin khác

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Phát động toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Phát động toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Tối 28/9, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Chương trình phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm”.
Thủ tướng động viên, chung vui Tết Trung thu với các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Thủ tướng động viên, chung vui Tết Trung thu với các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Chiều tối 28/9, tại Hà Nội, với những tình cảm thân thương nhất, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.
Thủ tướng: Các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng: Các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba, dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).
Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 898/CĐ-TTg ngày 28/9/2023 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Ngày 26/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Tầm Nhìn trân trọng giới thiệu Thư của Chủ tịch nước.
Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Tây bán cầu

Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Tây bán cầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc rất tốt đẹp chuyến công tác tại Tây bán cầu, tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17-23/9, thăm chính thức Brazil từ ngày 23-26/9.
Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đoàn người có công tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đoàn người có công tỉnh Kiên Giang

Chiều 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đoàn 70 đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp với 3 địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, chống buôn lậu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp với 3 địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, chống buôn lậu

Sáng 26/9, tại TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với 3 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm.
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn dầu Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-28/9/2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 25/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria; Hiệp hội Công nghiệp Bulgaria; Công ty Geotechmin Ood chuyên về khai khoáng, xây dựng, năng lượng; Công ty Biovet JSC chuyên về thuốc thú y...
Thủ tướng dự khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình nghệ thuật Việt Nam tại Brazil

Thủ tướng dự khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình nghệ thuật Việt Nam tại Brazil

Tối 25/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Brasilia, Brazil, trong chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và cùng những người bạn Brazil thưởng thức chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam - Những sắc màu".
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Sáng 25/9, tại thành phố Móng Cái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 9 tháng đầu năm trên địa bản tỉnh.
Xem thêm
Điểm đến yêu thích của người Hàn Quốc dịp nghỉ lễ Trung Thu là Việt Nam

Điểm đến yêu thích của người Hàn Quốc dịp nghỉ lễ Trung Thu là Việt Nam

Một kết quả khảo sát mới công bố cho thấy Việt Nam là điểm đến du lịch nước ngoài được yêu thích trong dịp lễ Trung Thu (Chuseok) năm nay đối với người Hàn Quốc.
Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bánh Trung thu

Hiện trên thị trường sức mua giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ bánh Trung thu đã đồng loạt giảm giá sâu nhằm kích tiêu dùng.
Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Sau khi sáp nhập thêm huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ thay đổi diện tích từ 393 km2 lên hơn 1.700 km2.
TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

TP Vĩnh Long: Người dân có đơn cầu cứu chính quyền

Những cá nhân sở hữu quyền sử dụng đất và căn hộ tại Khu DV và TM Ngọc Vân (TP Vĩnh Long), vừa có đơn cầu cứu gửi đến Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương, để yêu cầu đơn vị chủ quản đảm bảo quyền và lợi ích của họ.
Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Bao nhiêu tổng đài chăm sóc khách hàng đang… “bòn rút” của khách hàng!?

Khách hàng đang phải nghe những đoạn nhạc chờ “câu giờ” vô bổ, thậm chí phải trả cả tiền cho các cuộc gọi tới hotline Tổng đài chăm sóc khách hàng.Tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng (hotline) với đầu số “1900…”, là hoạt động rất quen thuộc, thường xuyên thấy ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được các nhà mạng viễn thông cung cấp nhiều năm nay.
Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Thanh Hoá: Vợ, con trai Chủ tịch Công ty Sông Chu được bổ nhiệm là chưa khách quan, trái quy định!

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này kết quả Kết quả kiểm tra xác minh nội dung theo báo chí và đơn công dân phản ánh tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu Thanh Hóa.
TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

TPHCM: Phụ huynh sẽ được hoàn trả khoản tiền thu sai trong vụ thu quỹ lớp ở Trường Tiểu học Hồng Hà

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc lớp Một 2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã thu - chi quỹ lớp lên đến 313 triệu đồng ngay đầu năm học, ngày 28/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã chỉ đạo nhà trường phải trả lại các khoản tiền thu sai quy định cho phụ huynh; đồng thời phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2 và Hiệu trưởng nhà trường.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Kỷ luật của Đảng bị coi thường trầm trọng!
Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Một cán bộ xã Lam Sơn chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ đã bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ.
Australia - Mùa Xuân đến

Australia - Mùa Xuân đến

Nhiều người thích trải nghiệm đất nước Australia nhộn nhịp và đầy nắng vàng vào mùa Hè nhưng tôi lại chọn đến đây vào Mùa Xuân
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án