Cần có quy định chuẩn về từ ngữ trong xây dựng Luật Quảng cáo

Các đại biểu tham dự Hội thảo lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo cho rằng, cần bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể trong việc sử dụng từ ngữ khi xây dựng các quy định pháp luật về quảng cáo. Trường hợp không thể cụ thể hóa trong luật thì phải có quy định chuẩn rõ ràng để tránh tình trạng một khái niệm được hiểu theo các nghĩa khác nhau.

Hội thảo lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo là một phần của Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở do Cục Văn hóa cơ sở (VHCS) phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Đà Nẵng tổ chức ngày 31/3 tại TP. Đà Nẵng.

Hoạt động quảng cáo ngoài trời: Quy định còn mang tính định tính

Phát biểu tại hội thảo, ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng cho biết, khi Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013, Sở VHTT Đà Nẵng đã phổ biến, tuyên truyền luật thông qua nhiều hình thức: cổ động trực quan; thông báo trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; cập nhật tin, bài trên các trang thông tin của thành phố và Sở… Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo còn một số bất cập về quy hoạch quảng cáo, công tác cấp phép và công tác xử phạt.

Cần có quy định chuẩn về từ ngữ trong xây dựng Luật Quảng cáo
Toàn cảnh hội thảo

Sở VHTT Đà Nẵng đề xuất Bộ VHTTDL sớm ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chi tiết đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Trong đó, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục đấu thầu cho thuê các vị trí quảng cáo ngoài trời theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp thấy cần thiết, đề nghị sửa đổi theo hướng áp dụng hình thức đấu giá đối với các vị trí quảng cáo này.

Cùng với đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo theo hướng quy định cụ thể về thời gian thực hiện quảng cáo đối với phương tiện bảng quảng cáo, đoàn người thực hiện quảng cáo; hướng dẫn công tác quản lý bảng quảng cáo trên màn hình điện tử, tránh trường hợp để xảy ra vi phạm mới khắc phục hậu quả.

Có phương án xây dựng nghiên cứu, điều chỉnh và hướng dẫn chi tiết hơn về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện quảng cáo ngoài trời để phù hợp hơn với thực tiễn công tác quản lý, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

Cần có quy định chuẩn về từ ngữ trong xây dựng Luật Quảng cáo
Ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL Cần Thơ, địa phương này cũng gặp bất cập trong triển khai thực hiện Luật Quảng cáo đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời. Điều 8 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định về nội dung quảng cáo không trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam, quy định này còn mang tính định tính.

Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước đôi lúc gặp khó khăn trong việc thống nhất nội dung sản phẩm quảng cáo, do có nhiều cách hiểu và thực hiện khác nhau của các doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Trong trường hợp sản phẩm không đúng với thông tin trong quảng cáo, không đạt yêu cầu về chất lượng, sai công dụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng… thì trách nhiệm của người đại diện thương hiệu sẽ bị xử lý như thế nào, vấn đề này chưa được quy định trong pháp luật quảng cáo hiện nay.

Sở VHTTDL Cần Thơ đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, hoàn thiện pháp luật về quảng cáo như: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quảng cáo; kịp thời triển khai, hướng dẫn thực hiện đối với các quy định mới có liên quan về hoạt động quảng cáo.

Kịp thời tổng hợp những vướng mắc, bất cập từ các địa phương, từ đó rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn vướng mắc, bất cập trong hoạt động quảng cáo hiện nay để hoàn thiện pháp luật, tránh tình trạng chồng chéo giữa các quy định.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo, kiểm soát nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt trên các phương tiện. Đồng thời, cần có những biện pháp, chế tài xử lý phù hợp để hạn chế tình trạng quảng cáo trên mạng xã hội đối với những trường hợp quảng cáo không đúng, sai sự thật, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động quảng cáo trong bối cảnh hiện nay; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho đội ngũ quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; hoàn thiện công tác thống kê, thông tin cập nhật tình hình quảng cáo chặt chẽ hơn nữa/

Quảng cáo trên mạng xã hội: Khó khăn về pháp lý và xử phạt

Theo đại diện Sở VHTT TP. HCM, hình thức quảng cáo trên mạng xã hội ngày càng phổ biến và nảy sinh nhiều bất cập, nhưng hiện nay việc quản lý chỉ đang tập trung vào công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm về nội dung quảng cáo trên mạng internet, mà chưa có kế hoạch, chiến lược quản lý, phát triển đối với loại hoạt động quảng cáo này.

Có nhiều khó khăn về vấn đề pháp lý và xử phạt vi phạm trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội như: việc xác định chủ thể quảng cáo, địa điểm thực hiện hành vi để làm việc, xử lý vi phạm theo thẩm quyền do người thực hiện quảng cáo trên không gian mạng thường là cá nhân, không có tên thật, địa chỉ không rõ ràng; không có cơ sở dữ liệu về việc cấp phép quảng cáo hoặc nội dung cho phép quảng cáo (thông tin, hình ảnh, video) để làm cơ sở xử lý hành vi vi phạm.

TPHCM cũng gặp khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời. Lãnh đạo Sở VHTT TPHCM lý giải: Do tính đặc thù của địa phương này cùng với những thay đổi về mặt pháp luật (Luật Quy hoạch) và sự chồng chéo giữa các quy định, nên nhiều năm qua TPHCM chưa ban hành được Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn, làm trở ngại, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời và chưa tạo được hành lang pháp lý để thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển bền vững.

Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động quảng cáo

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), cho rằng sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Quảng cáo đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc cải thiện môi trưởng kinh doanh, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quảng cáo.

Cần có quy định chuẩn về từ ngữ trong xây dựng Luật Quảng cáo
Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL)

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong hoạt động quảng cáo, như sự cân bằng các yếu tố văn hóa - kinh tế trong hoạt động quảng cáo; sự thích ứng của các doanh nghiệp quảng cáo trước các xu hướng quảng cáo mới trên thế giới.

Một trong những nguyên nhân trực tiếp, cơ bản là việc xây dựng, ban hành, thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, chưa theo kịp những yêu cầu và đòi hỏi cấp bách đang đặt ra…

Bà Hương cho biết: Tại hội thảo lần này, các ý kiến đều thống nhất với nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo. Theo đó, cần bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể trong việc sử dụng từ ngữ khi xây dựng các quy định pháp luật về quảng cáo. Trường hợp không thể cụ thể hóa trong luật thì phải rõ ràng để tránh tình trạng một khái niệm được hiểu theo các nghĩa khác nhau.

Cần rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định thống nhất giữa Luật Quảng cáo và Luật Thương mại (Khoản 3 Điều 7 của Luật Quảng cáo và Khoản 4 Điều 109 Luật Thương mại; Khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo và Khoản 7 Điều 109 Luật Thương mại).

Bổ sung những quy định cụ thể nhằm tăng trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đại chúng trong việc đưa những sản phẩm quảng cáo qua các phương tiện truyền thông đại chúng và qua Internet đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin trung thực, chính xác đối với người xem, người nghe cũng như bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động quảng cáo giữa các cơ quan báo chí và việc quảng cáo trên nền tảng Internet.

Bổ sung quy định trách nhiệm của người ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung quảng cáo sản phẩm mà họ đại diện; của chủ phương tiện, địa điểm cho thuê quảng cáo và chế tài xử phạt.

Sửa đổi, bổ sung các quy định tại khoản 4, Điều 20 về điều kiện quảng cáo đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành mới ban hành.

Bổ sung quy định được tái thực hiện việc thu lệ phí quảng cáo theo quy định của pháp luật, qua đó nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo và kinh phí bù đắp cho việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước, công tác hậu kiểm.

Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung đề xuất sửa đổi về thủ tục hành chính trong Luật Quảng cáo, chẳng hạn sửa đổi và bổ sung các quy định để bảo đảm phù hợp với thực tế như: quy định cụ thể về thời gian thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, đoàn người quảng cáo và màn hình chuyên quảng cáo, quy định cụ thể về thành phần hồ sơ đối với việc thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo và bỏ quy định quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn, bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo (đối với biển hiệu, bảng quảng cáo tấm nhỏ tại các cửa hàng, đại lý) quy định tại khoản 6 , khoản 7, Điều 29 của Luật Quảng cáo.

Sửa đổi, bổ sung điều 18, Luật Quảng cáo (đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng nội dung thể hiện bằng tiếng Việt trong các sản phẩm quảng cáo sử dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ chưa được quốc tế hóa)…

Tại hội thảo, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở trình bày tóm tắt về nội dung Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quảng cáo. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở trình bày dự thảo Nghị định quy định khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu "Gia đình Văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu". Các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào hai nội dung trên.

PV

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế: Cảnh báo việc giả mạo bác sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc

Bộ Y tế: Cảnh báo việc giả mạo bác sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc

Ngày 23-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo về việc mạo danh các bác sĩ, quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm.
Phường Linh Chiểu (TP Thủ Đức): Làm lễ ra mắt đăng ký xây dựng “Nhà trọ văn hóa”.

Phường Linh Chiểu (TP Thủ Đức): Làm lễ ra mắt đăng ký xây dựng “Nhà trọ văn hóa”.

Ngày 21/5/2023, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Linh Chiểu tổ chức Lễ ra mắt Ban chủ nhiệm xây dựng “Nhà trọ văn hóa - tự quản về an ninh trật tự” tại hộ ông Lê Thành Ngọc (địa chỉ số 50-52 Đường 9, Khu phố 4, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức).
Nhiều chương trình đặc sắc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3, 30-4 và 1-5

Nhiều chương trình đặc sắc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3, 30-4 và 1-5

Trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền nam và Quốc tế Lao động, trên cả nước sẽ có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và lễ hội được tổ chức tại nhiều địa phương như Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ, Tuần phim kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, bắn pháo hoa tại TP HCM, Lễ hội Hát môn, chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tại Hà Nội...

Các tin khác

Cơm tấm và bánh chưng Việt Nam lọt top 3 Taste Atlas những món ăn từ gạo ngon nhất thế giới

Cơm tấm và bánh chưng Việt Nam lọt top 3 Taste Atlas những món ăn từ gạo ngon nhất thế giới

Mới đây trang tin ẩm thực Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới được làm từ gạo năm 2023.
Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín: Rực rỡ “Lễ hội Tình yêu” với nhiều hoạt động đặc sắc

Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín: Rực rỡ “Lễ hội Tình yêu” với nhiều hoạt động đặc sắc

“Lễ hội Tình yêu” được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp, nhân văn của truyền thuyết “Chử Đồng Tử - Tiên Dung” trên mảnh đất Hồng Vân (huyện Thường Tín) ca ngợi tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của đôi lứa; tình nghĩa vợ chồng son sắt, thủy chung. Trong 03 ngày 19-21/5/2023, Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch xã Hồng Vân đã long trọng tổ chức chương trình Lễ hội Tình yêu năm 2023.
Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối ngày 21/5, quận Tây Hồ, Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 995 Hội thề Trung hiếu Đền Đồng Cổ và công bố Quyết định ghi danh “Hội thề Trung hiếu” Đền Đồng Cổ, phường Bưởi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2023.
Lan tỏa nhiều hoạt động trong ngày sinh nhật Bác

Lan tỏa nhiều hoạt động trong ngày sinh nhật Bác

Sáng ngày 19/5, Hội Đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Phủ Chủ tịch và mít tinh kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Sở Du lịch Hà Nội tặng quà cho đồng bào vào Lăng viếng Bác Hồ ngày 19/5

Sở Du lịch Hà Nội tặng quà cho đồng bào vào Lăng viếng Bác Hồ ngày 19/5

Ngày 19/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2023), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 20.000 suất quà cho người dân và du khách vào Lăng viếng Bác.
Những kỷ vật biết kể chuyện ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên

Những kỷ vật biết kể chuyện ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên

Những hiện vật được trưng bày tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã trở thành cầu nối, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý"- tôn vinh 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý"- tôn vinh 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 17/5, hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác, Lễ khai mạc triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, giới thiệu đến công chúng 133 tấm gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội An bán 4.500 vé tham quan phố cổ trong ngày đầu

Hội An bán 4.500 vé tham quan phố cổ trong ngày đầu

Trong ngày đầu triển khai phương án mới về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An (15/5), 13 phòng bán vé tham quan khu phố cổ đã bán ra tổng cộng 4.500 vé cho khách đoàn và cả khách lẻ (không bắt buộc nhưng du khách tự nguyện mua vé).
Nghệ An: Độc đáo Lễ hội đường phố “Quê hương mùa sen nở”

Nghệ An: Độc đáo Lễ hội đường phố “Quê hương mùa sen nở”

Lễ hội đường phố “Quê hương mùa sen nở” nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Nghệ An đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Về An Giang thăm chùa Kal Pô Prưk

Về An Giang thăm chùa Kal Pô Prưk

Chùa Kal Pô Prưk là ngôi chùa Khmer duy nhất ở huyện Thoại Sơn và là một trong số chùa cổ nhất theo kiến trúc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.
Thiệu Hoá (Thanh Hoá): Tổ chức nhiều hoạt động nhân 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Thiệu Hoá (Thanh Hoá): Tổ chức nhiều hoạt động nhân 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu

Từ ngày 10/5 đến ngày 13/5 (ngày 21/3 đến ngày 24/3 năm Quý Mão), tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu.
Bài ca Điện Biên

Bài ca Điện Biên

Bài ca Điện Biên chính là bài ca ngân trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người dân Việt Nam khi hành hương về đây, bởi ai cũng rung động trước vẻ đẹp hùng vĩ và trữ tình của Tây Bắc mùa hoa ban trắng và cảm nhận rõ vì sao các anh hùng liệt sĩ đã sẵn sàng đổi máu xương để giữ lấy mảnh đất này.
Ngày chiến thắng phát xít 9/5: Nürnberg, những dấu tích của thành trì chủ nghĩa phát xít đã sụp đổ

Ngày chiến thắng phát xít 9/5: Nürnberg, những dấu tích của thành trì chủ nghĩa phát xít đã sụp đổ

Tới Nürnberg hôm nay, tôi thấy đó là một trung tâm thương mại sầm uất nhưng vẫn chưa nguôi ngoai hồi ức đau buồn bởi Nürnberg trong Thế chiến II là trọng điểm giội bom của quân đội đồng minh vì đây là cái nôi của chủ nghĩa phát xít và đảng quốc xã Đức.
Khắp các tuyến phố, con đường ở Hà Nội bừng sáng màu đỏ rực rỡ

Khắp các tuyến phố, con đường ở Hà Nội bừng sáng màu đỏ rực rỡ

Những ngày này, nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích... chào mừng 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).
Đà Lạt: Quảng trường Lâm Viên “thất thủ” bởi những bước nhảy bảng quốc tế “Nhiệt huyết tuổi trẻ”

Đà Lạt: Quảng trường Lâm Viên “thất thủ” bởi những bước nhảy bảng quốc tế “Nhiệt huyết tuổi trẻ”

Dịp lễ 30/4 năm nay, TP Đà Lạt ước đón hơn 80.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Ngoài các khu, điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng, TP. Đà Lạt sẽ tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, văn nghệ đặc sắc, chuỗi sự kiện hấp dẫn tại nhiều địa điểm.
Xem thêm
3 cuốn tiểu thuyết của một nữ sĩ đoạt giải Nobel văn học 2022

3 cuốn tiểu thuyết của một nữ sĩ đoạt giải Nobel văn học 2022

Mùa hè 2023, độc giả Việt Nam được thưởng thức ba tác phẩm của nhà văn Annie Ernaux, gồm “Một người phụ nữ”, “Cơn cuồng si” và “Nỗi nhục”. Ba cuốn sách hé lộ những hồi ức sâu thẳm, từ kỷ niệm thơ ấu cho đến những bí mật thầm kín nhất của tác giả, những điều mà có lẽ không phải ai cũng đủ dũng cảm để phơi bày.
Bản dịch "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Ba Lan và tâm huyết của cặp vợ chồng nhà văn dịch giả

Bản dịch "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Ba Lan và tâm huyết của cặp vợ chồng nhà văn dịch giả

"Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số những tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất. Thế nhưng, cho đến nay số ngôn ngữ được dịch của tác phẩm này vẫn chưa được biết đến một cách đầy đủ. Chúng tôi đã cố công tìm hiểu, phát hiện thêm nhiều bản dịch "Nhật ký trong tù" ở các nước Băc Âu và châu Âu.
Cuộc thi tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Cuộc thi tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam và Thời báo Văn học nghệ thuật đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Cuộc thi, khơi dậy niềm tự hào và nêu cao trách nhiệm xã hội cũng như nghề nghiệp của lực lượng văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng Liên hiệp và các tổ chức thành viên ở Trung ương cũng như địa phương ngày càng vững mạnh...
Dã quỳ- Hoa báo đông...

Dã quỳ- Hoa báo đông...

Hoa dã quỳ, hay còn gọi là Cúc quỳ, Sơn quỳ, Hướng dương dại. Là loại cây sinh trưởng vào dịp cuối thu, đầu đông. Bông hoa với những cánh hoa tỏa tròn to, vàng rực và căng tràn sức sống đã đi vào không biết bao nhiêu bài thơ, câu chuyện như một minh chứng cho sự kiêu hãnh, của tình yêu bền lâu...
Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Sáng 30/3, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tạm thời thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 đối với tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" của tác giả Vũ Thị Trang vì bị tố đạo văn.
Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Khi làm một bộ phim, epkip làm phim nào cũng mong muốn bộ phim của mình có giải thưởng, nhất là phim đó đầu tư công phu về thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Một trong nhưng giải thưởng danh giá đối với giới điện ảnh, đó là giải Oscar. Phim Việt cũng vậy, với bao tâm huyết của mình, họ cũng muốn tham dự giải Oscar, tuy nhiên, khi gửi tham dự, họ đã nhận không ít phản đối, bị "ném đá" của giới phê bình và khán giả. Lý do vì sao vậy?
Hà Tĩnh: Tạm giam thầy giáo dạy Toán để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6

Hà Tĩnh: Tạm giam thầy giáo dạy Toán để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6

Ngày 29/5, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc tạm giam ông Đậu Bình (47 tuổi, là thầy giáo dạy Toán, Trường THCS Mỹ Duệ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 6.
Bộ tiêu chí đại học đạt chuẩn mới: nhiều trường kêu khó

Bộ tiêu chí đại học đạt chuẩn mới: nhiều trường kêu khó

Trường đại học đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo qui định mới gồm sáu tiêu chuẩn và 26 tiêu chí. Tiêu chuẩn tổ chức và quản trị quy định cơ sở đào tạo có tổ chức bộ máy ổn định, hệ thống quản trị hiệu quả, minh bạch.
Bạo lực học đường có thể dẫn đến tổn thương về tinh thần, thể chất của học sinh

Bạo lực học đường có thể dẫn đến tổn thương về tinh thần, thể chất của học sinh

Bạo lực học đường có thể gây chấn thương, nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và ảnh hưởng tâm lý nặng nề như tự ti, trầm cảm dẫn đến tự sát ở học sinh bị bắt nạt.