Quận Đống Đa - Hà Nội

Cần giải quyết nhanh Đơn tố cáo của người dân đối với Phó Chủ tịch quận Đống Đa

Viện KSND Hà Nội đã nhận được Đơn tố cáo đề nghị khởi tố đối với ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa và một số cán bộ UBND quận và phường Nam Đồng liên quan đến vấn đề GPMB.  

Gần đây, người dân quận Đống Đa, Hà nội đang vô cùng bức xúc và đỉnh điểm là lá đơn tố cáo của ông Lê Ngọc Hùng, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa với nội dung: Tố cáo và đề nghị khởi tố vụ án đối với các ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa; ông Vũ Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng cùng một số cán bộ quận Đống Đa; phường Nam Đồng có dấu hiệu vi pham pháp luật như “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” được quy định tại điều 230; Tội “Tham ô tài sản” được quy định tại điều 353, Bộ Luật hình sự năm 2015 khi thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”?

Theo đơn tố cáo của ông Lê Ngọc Hùng:

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa và phường Nam Đồng vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” đối với:

Ngôi nhà số 71 - Ngách 195 -Ngõ Xã Đàn 2 - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa thuộc quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Thanh Hằng và ông Nguyễn Văn Bảo theo giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 10109130916 do UBND Thành phố cấp ngày 24/02/2004.

Ngày 04/09/2008, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc thu hồi 12.347m2 đất tại các phường Nam Đồng, Phương Liên, Trung Tự để thực hiện dự án Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ, giao cho UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư.

Ngày 07/3/2010, UBND quận Đống Đa có Quyết định số 746/QĐ-UBND về kiện toàn tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa để phục vụ công tác GPMB dự án.

Ông Vũ Minh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng được bổ sung làm tổ trưởng, bà Nguyễn Thị Thu Hương cán bộ địa chính phường Nam Đồng là tổ viên. Ông Vũ Minh Hồng, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình cùng một số cán bộ phường Nam Đồng, UBND quận Đống Đa dùng thủ đoạn gian dối, xảo quyệt thực hiện hành vi làm giả bộ hồ sơ GPMB mang tên Đỗ Đức Sơn, giả mạo chữ ký tên Đỗ Đức Sơn trong hồ sơ GPMB tại địa chỉ ngôi nhà số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng.

Ban QLDA quận Đống Đa đã dùng hồ sơ, tài liệu GPMB do ông Vũ Minh Hồng cùng một số cán bộ làm giả mang tên Đỗ Đức Sơn tại địa chỉ số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2 để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng số tiền đền bù hỗ trợ là 491.896.044đ trình Hội đồng GPMB quận Đống Đa thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất…

Công tác GPMB của Dự án cống Chẹm sông Lừ vẫn chưa hoàn tất do UBND quận Đống Đa không thực hiện GPMB ngôi nhà số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng của bà Lê Thị Thanh Hằng còn lại trên tuyến đường, nằm tại vị trí làm đường nút giao thông Nam Đồng – Xã Đàn. Theo quy định của pháp luật thì khi chưa thực hiện xong công tác bồi thường GPMB, thì Sở Tài nguyên Môi trường chưa làm thủ tục để bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa cho UBND quận Đống Đa xây dựng công trình dự án.

Để thực hiện bằng được thủ tục bàn giao mốc giới, Ban QLDA quận Đống Đa thay vì phải GPMB nhà bà Lê Thị Thanh Hằng để hoàn tất công tác bồi thường GPMB của dự án theo đúng pháp luật, thì Ban QLDA lại sử dụng thủ đoạn dùng bộ hồ sơ GPMB ngôi nhà 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, mà ông Vũ Minh Hồng và một số cán bộ quận Đống Đa đã làm giả mang tên ông Đỗ Đức Sơn, thay thế cho việc đã hoàn tất phần đền bù GPMB ngôi nhà số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng. Nhằm mục đích hợp thức hóa hành vi gian dối về việc UBND quận Đống Đa đã hoàn thành thực hiện xong toàn bộ khối lượng công tác bồi thường GPMB của dự án. để đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường bàn giao mốc giới cho UBND quận Đống Đa thực hiện thi công xây dựng dự án, lãnh đạo UBND quận Đống Đa và phường Nam Đồng đã có hành vi vi phạm luật nghiêm trọng?

Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội đã không kiểm tra ngoài thực địa, UBND quận Đống Đa đã hoàn tất GPMB toàn bộ dự án chưa, mà chỉ căn cứ vào khối lượng hồ sơ công tác bồi thường GPMB do Ban QLDA quận Đống Đa trình (trong đó có bộ hồ sơ được ông Vũ Minh Hồng làm giả mang tên ông Đỗ Đức Sơn) rồi làm ngay thủ tục chính thức bàn giao mốc giới trên bản đồ, và ngoài thực địa cho Ban QLDA quận Đống Đa xây dựng công trình dự án cống hóa mương (trên thực tế ngôi nhà số 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2 vẫn nằm án ngữ tại nút giao thông Nam Đồng – Xã Đàn. Gia đình bà Hằng vẫn đang quản lý sử dụng).

Ngày 27/6/2016 ông Trịnh Hữu Tuấn giám đốc Ban QLDA quận Đống Đa có tờ trình số 35/BQLDA về việc phê duyệt dự án quyết toán hoàn thành gửi Sở Tài chính Hà Nội. Ngày 9/8/2016, UBND quận Đống Đa có tờ trình số 1058/UBND-BDA về việc phê duyệt QTCTHT dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ” trình Sở Tài chính Hà Nội xem xét và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do ông Trịnh Hữu Tuấn phó chủ tịch UBND quận Đống Đa ký, trong đó có nội dung: “Căn cứ khối lượng thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân và cơ quan trong diện GPMB để xây dựng dự án với tổng số chi phí GPMB ô đất của dự án là 23.392.615.974đ” (trong tổng số tiền 23.392.615.974đ chi phí GPMB các ô đất của dự án, có danh sách hồ sơ do Ban QLDA làm giả mang tên ông Đỗ Đức Sơn tại địa chỉ 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng đã được thanh toán và quyết toán tiền bồi thường 491.896.044đ. Số tiền được quyết toán đền bù 491.896.044đ mang tên ông Sơn nằm trong tổng số tiền chi phí GPMB ô đất của dự án 23.392.615.974đ, mà UBND quận Đống Đa, Ban QLDA quận Đống Đa trình Sở Tài chính Hà Nội đề nghị phê duyệt quyết toán).

Xét tờ trình số 35/BQLDA ngày 27/6/2016; Số 1058/UBND-BDA ngày 09/8/2016 của UBND quận Đống Đa và của Ban QLDA quận Đống Đa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành kèm hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư; Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ngày 09/8/2016 của Phòng Đầu tư; Biên bản thẩm tra hồ sơ quyết toán ngày 09/8/2016, ngày 10/8/2016 Sở Tài chính Hà Nội đã ban hành quyết định số 4804/QĐ-STC về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ” do Phó Giám đốc Kiều Xuân Nghị ký trong đó: Mục chi phí GPMB ô đất toàn dự án được phê duyệt quyết toán là 23.392.615.974đ (trong đó có cả số tiền 491.896.044đ do Ban QLDA quận Đống Đa làm giả hồ sơ quyết toán đền bù mang tên ông Đỗ Đức Sơn tại địa chỉ 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng).

Tiếp theo, trong đơn tố cáo của ông Lê Ngọc Hùng: Tội “Tham ô tài sản Nhà nước” của các ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa và một số cán bộ quận Đống Đa được trình bày như sau:

Ngôi nhà số 163 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa thuộc sở hữu của bà Lê Thị Thanh Hằng và ông Nguyễn Văn Bảo nằm trên nút giao đường vành đai I phố Nam Đồng - Xã Đàn trong diện bị giải tỏa thu hồi đất để xây dựng dự án nhưng UBND quận Đống Đa không thực hiện việc GPMB. Ban QLDA quận Đống Đa không thực hiện xây dựng làm đường giao thông tại nút giao Nam Đồng - Xã Đàn theo thiết kế được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ông Trịnh Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình khi đó là Giám đốc Ban QLDA (Chủ đầu tư dự án), cùng một số cán bộ quận Đống Đa đã có hành vi phạm tội:

can giai quyet nhanh don to cao cua nguoi dan doi voi pho chu tich quan dong da
Số Nhà 163 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa của gia đình bà Lê Thị Thanh Hằng trong diện GPMB

Lập biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong toàn bộ phần xây lắp công trình dự án, lập hồ sơ bản vẽ hoàn công đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp công trình dự án cống hóa mương được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dù thực tế Ban QLDA không thi công làm đường đoạn nút giao Nam Đồng - Xã Đàn.

Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp (mua bán hóa đơn, chứng từ hoặc tăng khống khối lượng trong hóa đơn chứng từ quyết toán…) để tham ô chiếm đoạt tài sản Nhà nước trong gói thầu thi công xây dựng phần làm đường tại nút giao Nam Đồng - Xã Đàn…

Ngày 16/12/2015, ông Trịnh Hữu Tuấn Giám đốc Ban QLDA lập hồ sơ quyết toán toàn bộ phần xây lắp dự án là: 26.340.781.000đ (trong đó bao gồm cả phần giá trị công trình không thi công xây dựng làm đường nút giao Nam Đồng - Xã Đàn nhưng vẫn có hóa đơn chứng từ để quyết toán) trình sở Tài chính Hà Nội phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Ngày 8/10/2016, Sở Tài chính căn cứ vào các hồ sơ (gồm: biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán ngày 16/12/2015 của Ban QLDA quận Đống Đa) đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Sở Tài chính đã ban hành quyết định số 4804/QĐ-STC phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án, trong đó mục chi phí đầu tư xây lắp giá trị quyết toán được phê duyệt như ban QLDA đề nghị là: 26.340.781.000đ. (Giá trị phê duyệt 26.340.781.000đ này, đã bao gồm cả phần giá trị công trình không thi công xây dựng nút giao thông Nam Đồng – Xã Đàn), nhưng ông Trịnh Hữu Tuấn vẫn đề nghị phê duyệt để nhằm mục đích trục lợi cá nhân?

Hành vi trục lợi số tiền trên của ông Trịnh Hữu Tuấn và một số cán bộ quận Đống Đa đã đủ yếu tố cầu thành “tội tham ô tài sản” được quy định tại điều 353 Bộ Luật Hình sự, và tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” được quy định tại điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến nội dung Đơn tố cáo trên, bà Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện KSND Hà Nội đã trả lời như sau: “Cách đây mấy hôm, tôi đã nhận được đơn tố cáo này rồi và hiện nay đang nghiên cứu xem thuộc thẩm quyền của ai vì thế nên chưa thể làm việc ngay được”.

Để giải quyết Đơn Tố Cáo của người dân, đề nghị Công An TP. Hà Nội, Viện KSND Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý những vi phạm liên quan đến lãnh đạo UBND quận Đống Đa và phường Nam Đồng nhằm đảm bảo luật pháp được thực thi đúng đắn, bảo vệ tài sản, ngân sách Nhà nước, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như giữ vững lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Văn Liên

Có thể bạn quan tâm

Đắk Lắk: Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk: Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột

Sáng 26/5, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho hay đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Hội Nông dân TP.
Trưởng quầy bánh mì cấu kết với người vận chuyển chiếm đoạt 151 tấn bột mì của siêu thị

Trưởng quầy bánh mì cấu kết với người vận chuyển chiếm đoạt 151 tấn bột mì của siêu thị

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở 2 đối tượng cấu kết chiếm đoạt 151 tấn bột mì của siêu thị.
Ông Trần Văn Nam cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc làm thất thoát hơn 700 tỷ đồng

Ông Trần Văn Nam cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc làm thất thoát hơn 700 tỷ đồng

Bộ Công an xác định ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh Bình Dương để xảy ra nhiều sai phạm liên quan khu đất chuyển nhượng của Tổng công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, dẫn đến làm thất thoát hơn 700 tỷ đồng.

Các tin khác

Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long với dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang ở đâu sau rất nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa thể bàn giao sổ đỏ cho người dân.
Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Dù cảnh báo “điện cao áp nguy hiểm chết người”, nhưng các cơ quan chức năng vẫn quyết định chôn cột, kéo dây điện cao áp 35kV đặt ngay sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân.
Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Đứng trước thông tin ghi nhận của người dân về trường hợp ông Nguyễn Thế Bình có hành vi xây dựng trái pháp luật trên hệ thống mương nước tại tổ dân phố Tân Chiều, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch huyện đã tổ chức buổi tiếp dân giải đáp.
Công ty Ngọc Dung ký hợp đồng bán đất trước khi được cấp có thẩm quyền cho phép tận thu?

Công ty Ngọc Dung ký hợp đồng bán đất trước khi được cấp có thẩm quyền cho phép tận thu?

Trước khi được UBND tỉnh Thanh Hoá cho phép tận thu bùn, đất tại hồ Bến Quân, Công ty Ngọc Dung đã ký hợp đồng nguyên tắc, cung cấp khối lượng bùn thải cho Công ty CP SX&TM Lam Sơn (Công ty Lam Sơn).
Thanh Hóa: Bùn, đất nạo vét, tận thu từ lòng hồ Bến Quân được đưa đi đâu?

Thanh Hóa: Bùn, đất nạo vét, tận thu từ lòng hồ Bến Quân được đưa đi đâu?

Theo văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Thanh Hoá, bùn, đất tại lòng hồ Bến Quân (xã Hà Long, huyện Hà Trung) sau khi nạo vét, tận thu sẽ được đưa đi làm vật liệu san lấp. Thế nhưng, nhiều hộ dân tại địa phương phản ánh, đơn vị thực hiện việc nạo vét, tận thu là Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Ngọc Dung (Công ty Ngọc Dung) lại đem bán cho Nhà máy gạch Tuynel Hamico Bỉm Sơn?
Thanh Hoá: Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng bị "tố" dính nhiều sai phạm?

Thanh Hoá: Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng bị "tố" dính nhiều sai phạm?

Ông Lê Cao Kích, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng bị một số cán bộ cơ quan và người dân tố vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng c
Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Ngày 21/4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đơn thư của hơn 500 người dân kiến nghị thanh tra mở rộng dự án New Danang City do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh - 223 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Công ty này có nhiều vi phạm trong triển khai dự án nhưng chính quyền và cơ quan chức năng thờ ơ, gây bức xúc.
Đà Nẵng có “bật đèn xanh” cho Công ty Phú Gia Thịnh xây 100 nhà ở liền kề tại dự án KDC Thanh Hoàng?

Đà Nẵng có “bật đèn xanh” cho Công ty Phú Gia Thịnh xây 100 nhà ở liền kề tại dự án KDC Thanh Hoàng?

UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 659/UBND-QLĐT trả lời các hộ dân mua đất tại Dự án KDC Thanh Hoàng (địa chỉ tại L6 B-1, Khu TDC vệt biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư.
Gửi hàng trăm lượt đơn kêu cứu, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn vẫn chưa tìm được công lý?

Gửi hàng trăm lượt đơn kêu cứu, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn vẫn chưa tìm được công lý?

Hơn ba năm ròng rã với hàng trăm lượt đơn kêu cứu được gửi đến các cơ quan Trung ương, đến nay bà Lâm Kim Chi, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa tìm được công lý.
Vụ cấp thiếu đất cho người dân: Chính quyền huyện Quảng Xương vẫn “án binh bất động”?

Vụ cấp thiếu đất cho người dân: Chính quyền huyện Quảng Xương vẫn “án binh bất động”?

Liên quan đến vụ cấp thiếu đất cho người dân tại xã Quảng Yên, trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết, đã giao cơ quan Thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, đã 02 tháng trôi qua, cơ quan
Đà Nẵng: Quận Sơn Trà không trả lời đơn thư xét tặng huy hiệu tuổi Đảng gây bức xúc

Đà Nẵng: Quận Sơn Trà không trả lời đơn thư xét tặng huy hiệu tuổi Đảng gây bức xúc

Gia đình một Đảng viên tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có đơn đề nghị xét tặng danh hiệu 55 tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đăng Xớn vào dịp 3/2 nhưng đến ngày 22/3, đã qua đợt trao, gia đình vẫn không nhận được phản hồi từ Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà.
Vụ xây nhà trái phép để kiện giành đất ở Thái Nguyên: Buộc bà Trần Phương Thảo tháo dỡ công trình vi phạm

Vụ xây nhà trái phép để kiện giành đất ở Thái Nguyên: Buộc bà Trần Phương Thảo tháo dỡ công trình vi phạm

UBND TP Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 13341/QĐ-KPHQ ngày 16/12/2021, buộc bà Trần Phương Thảo (SN 1978, trú tại Tổ 2 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm tại thửa đất số 54 tờ bản đồ số 05 (tổ 04 cũ, nay là tổ 02 phường Quang Trung TP Thái Nguyên) trong vòng 30 ngày. Nhưng đến nay, bà Thảo vẫn chây ỳ không thực hiện.
Vụ báo mất 5 sổ đỏ ở Đà Nẵng, Tòa án chuyển thông tin đến cơ quan điều tra

Vụ báo mất 5 sổ đỏ ở Đà Nẵng, Tòa án chuyển thông tin đến cơ quan điều tra

Mới đây, ông Trương Đình Đức (SN 1983, trú tại Hoàng Văn Thụ, TP Đà Nẵng) cho biết, TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã cung cấp tin báo tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Túy Vân báo mất 5 sổ đỏ nhưng vẫn nhận tiền đặt cọc bán đất cho nhiều người.
Có một "8B Lê Trực" tại Thanh Hoá?

Có một "8B Lê Trực" tại Thanh Hoá?

Vi phạm tại công trình nhà cao tầng kinh doanh dịch vụ khách sạn và giải trí, thể thao văn hoá (khối nhà 11 tầng) của Công ty cổ phần In và Vật tư Ba Đình Thanh Hóa (Công ty Ba Đình) ở thành phố Thanh Hoá được ví như vi phạm tại toà nhà số 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội). Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa 2 công trình này là toà nhà số 8B Lê Trực thì bị tháo dỡ phần vi phạm, còn vi phạm tại toà nhà 11 tầng của Công ty Ba Đình vẫn ngang nhiên tồn tại.
Quảng Ngãi: Thụ lý đơn khiếu nại liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất tại Khu dân cư Sơn Tịnh

Quảng Ngãi: Thụ lý đơn khiếu nại liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất tại Khu dân cư Sơn Tịnh

Trong thời gian cách nhau chỉ 10 ngày, người khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất tại Khu dân cư Sơn Tịnh (TP Quảng Ngãi) nhận được các văn bản trái ngược nhau về việc thụ lý hay không thụ lý đơn.
Xem thêm
Dự báo thời tiết 2/7: Đông Bắc Bộ mưa giông rất to vào chiều tối

Dự báo thời tiết 2/7: Đông Bắc Bộ mưa giông rất to vào chiều tối

Dự báo thời tiết 2/7, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và giông vào chiều tối và đêm, cảnh báo cao lũ quét, sạt lở đất. Trung Bộ giảm nắng nóng và xuất hiện mưa giông.
Thủ tướng Chính phủ  ra công điện của yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ ra công điện của yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 564/CĐ-TTg ngày 1/7/2022 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ.
Bộ Công an thông tin về giá trị sử dụng của hộ chiếu mẫu cũ

Bộ Công an thông tin về giá trị sử dụng của hộ chiếu mẫu cũ

Sau khi cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, Bộ Công an đã có thống kê về lượng hồ sơ tiếp nhận và giá trị của hộ chiếu phổ thông cấp trước ngày 1/7 năm nay.
Đà Nẵng: Bán dây chuyền vàng để trả nợ rồi báo mình bị cướp

Đà Nẵng: Bán dây chuyền vàng để trả nợ rồi báo mình bị cướp

Người đàn ông U50 ở Đà Nẵng bán dây chuyền vàng trả nợ nhưng lại đi trình báo Công an là mình bị cướp.
Công an TP Đà Lạt vừa xử phạt một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an TP Đà Lạt vừa xử phạt một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an TP Đà Lạt vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Vũ Thị Bích Đào (trú tại Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.
Quảng Bình: Khởi tố nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã về tội hủy hoại tài sản

Quảng Bình: Khởi tố nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã về tội hủy hoại tài sản

Ngày 1/7, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc vì hành vi hủy hoại tài sản.
Huyện Thường Tín: Ghi nhận kết quả phát triển xã hội, khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19

Huyện Thường Tín: Ghi nhận kết quả phát triển xã hội, khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19

Để phát triển song song các lĩnh vực trọng điểm, huyện Thường Tín đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều hiệu quả, đồng thời đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022.
Phú Xuyên: Hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại xã Nam Tiến

Phú Xuyên: Hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại xã Nam Tiến

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lãnh đạo xã Nam Tiến đã đưa ra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng- An ninh, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.
Đối thoại chính sách khu vực ASEAN về Quản trị nhà nước trong GDNN thời kỳ số hóa và CMCN 4.0

Đối thoại chính sách khu vực ASEAN về Quản trị nhà nước trong GDNN thời kỳ số hóa và CMCN 4.0

Đối thoại chính sách khu vực là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN kể từ khi Hội đồng được thành lập năm 2020. Sự kiện là diễn đàn để các thành viên và đối tác trao đổi, chia sẻ thực tế, các thành tựu đạt được của các nước trong khu vực ASEAN và thế giới.
Trong vụ án ở Cục Lãnh sự, các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD!

Trong vụ án ở Cục Lãnh sự, các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD!

Bộ Công an cho biết các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD trong quá trình đưa công dân về nước.
Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cùng hàng loạt cán bộ của bệnh viện bị kỷ luật liên quan vụ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Ngày 29/6, Thanh tra Đà Nẵng có Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng).
Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Ngày 10/2/2022 vừa qua, tròn 100 năm ngày sinh Göncz Árpád - vị Tổng thống đầu tiên (trong hai nhiệm kỳ đầu, 1990-1995, 1995-2000) của nước Cộng hòa Hungary Ðệ tam. Göncz Árpád được Quốc hội bầu làm Tổng thống lúc đã gần vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, lại liên tiếp hai nhiệm kỳ Tổng thống liền cũng là việc hiếm hoi. Là vị chính khách, nhân sĩ được yêu quý bậc nhất tại Hungary, Göncz Árpád còn là dịch giả - nhà văn tài hoa và nổi tiếng trên văn đàn đương đại.
Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine. Để giúp cộng đồng người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungary, Romania, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine khi họ sơ tán sang...
Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ở Ukraina có một trường phổ thông thuộc TP Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại trường này có một Lớp tiếng Việt dành cho con em người Việt Nam định cư tại đây. Mặc dù trong những ngày tình hình chiến sự căng thẳng vừa qua, nhưng kỳ diệu là lớp học vẫn diễn ra bình thường và hết sức an toàn... Sau đây là bài viết từ Ukraina của tác giả Nguyễn Thùy Dương.