Cao Bằng: 27 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 06, 07 của Tỉnh ủy

Cập nhật: 19:52 | 12/01/2021
Sáng 12/1, Tỉnh ủy tiến hành hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “ Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 - 2020”  và Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 - 2020”.    

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội tỉnh; Thường trực cấp ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

cao bang 27 tap the ca nhan duoc tang bang khen co thanh tich xuat sac trong thuc hien de an so 06 07 cua tinh uy
Các đại biểu dự hội nghị.

 Qua 4 năm thực hiện Đề án số 06 và Đề án số 07 của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo  thực hiện theo các nội dung kế hoạch đề ra. Hiện nay, toàn tỉnh có 73 đồng chí làm công tác dư luận xã hội cấp tỉnh và huyện. 100% xã phường thị trấn đều có cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội. Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội được xây dựng có hệ thống với 160 đồng chí là đội ngũ cán bộ các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, tuyên giáo tuyên huấn các huyện, thành ủy.

Từ năm 2017 - 2020, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 4 cuộc điều tra xã hội học tại trên địa bàn tỉnh với tổng số trên 6.400 phiếu. Tổ chức 145 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội, cộng tác viên dư luận xã hội với 9.402 lượt người tham dự. Việc nắm bắt tổng hợp định hướng thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện kịp thời đầy đủ.

Phản ánh trung thực tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là những chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương, những sự kiện, đông đảo người dân quan tâm. Từ đó, góp phần cung cấp thông tin giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý kịp thời đề ra các biện pháp giải pháp khắc phục, định hướng giải quyết tốt những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy, qua 4 năm, toàn tỉnh tổ chức 18.389 hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết cho trên 617.700 lượt cán bộ, đảng viên. Các hội nghị được tổ chức linh hoạt bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng tăng cường hình thức trực tuyến để kịp thời thông tin đến cơ sở  mở rộng các điểm cầu và thành phần tham dự. Trong đó, hình thức hội nghị trực tuyến chiếm 75% số hội nghị cấp tỉnh.

Ở cấp cơ sở,  đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Sau học tập chỉ thị, nghị quyết các cấp ủy đảng chỉ đạo cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch nhận thức cá nhân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành lấy phiếu đánh giá chất lượng của các báo cáo viên trực tiếp tại hội nghị. Qua tổng hợp phân tích, các chuyên đề báo cáo của báo cáo viên tại hội nghị cơ bản đều đạt loại khá và tốt trở lên.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân tại địa phương; công tác nắm bắt tình hình dư luận, cách thức thu thập thông tin giải quyết những điểm nóng trên địa bàn; sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực cấp ủy đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kết quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 - 2020. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết trong thời gian tới.

cao bang 27 tap the ca nhan duoc tang bang khen co thanh tich xuat sac trong thuc hien de an so 06 07 cua tinh uy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị các cấp, ngành cần xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác  cụ thể các giải pháp đồng bộ thiết thực tạo niềm tin khí thế và nền tảng vững chắc để tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án trong giai đoạn mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Đề án về công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao trách nhiệm tính chủ động linh hoạt sáng tạo của Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy và trong công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các đề án; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thông tin thời sự nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp thực sự “vừa hồng vừa chuyên”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gợi mở một số nội dung các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới về công tác sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác giải phóng mặt bằng công trình dự án đầu tư nhằm tạo sự đồng thuận hơn nữa trong quần chúng nhân dân.

cao bang 27 tap the ca nhan duoc tang bang khen co thanh tich xuat sac trong thuc hien de an so 06 07 cua tinh uy
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 07.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen 4 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp” giai đoạn 2017 - 2020; tặng Bằng khen 9 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”, giai đoạn 2017 - 2020.

cao bang 27 tap the ca nhan duoc tang bang khen co thanh tich xuat sac trong thuc hien de an so 06 07 cua tinh uy
Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 06.

 

Vũ Tiệp

  • Xin chờ trong giây lát...