Chân dung tân Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang
Ngày 10/6, tại kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-2
Ông Ngô Xuân Thắng sinh năm 1969; Quê quán: xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-3
Ông Ngô Xuân Thắng có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học chuyên ngành Kinh tế ngoại thương; Cao cấp lý luận chính trị.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-4
Tại hội nghị lần thứ 5 ngày 24/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã thống nhất thông qua kết quả hiệp thương, quyết nghị cử ông Ngô Xuân Thắng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-5
Trước đó, ông Ngô Xuân Thắng từng giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-6
Ông Thắng từng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-7
Như vậy, chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đã được kiện toàn sau hơn 3 tháng bị khuyết. Trước đó, tại kỳ họp bất thường ngày 5/2/2024, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-8
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi (áo dài) để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-9
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, sinh năm 1976; Quê quán phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Trình độ Chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Đại học chuyên ngành Pháp văn, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận Chính trị.
Chan dung tan Chu tich HDND Thanh pho Da Nang-Hinh-10
Bà Nguyễn Thị Anh Thi từng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Tại kỳ họp ngày 21/11/2022, HĐND thành phố Đà Nẵng đã bầu bà Nguyễn Thị Anh Thi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.