Chó hoang bị ‘dần tơi tả’ vì thủy chiến với linh dương

Nhờ vào kích thước và sức mạnh vượt trội, cộng thêm việc biết lựa chọn địa điểm chiến đấu nên chú linh dương Kudu đã giành chiến thắng trước bầy chó hoang.

Video khác