Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa “bắt tay” công ty Phú Gia Thịnh “cưỡng bức” khách hàng

Hàng trăm khách hàng mua đất tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vô cùng bức xúc vì bị Chủ đầu tư dự án này “bắt tay” với công ty Phú Gia Thịnh (Đà Nẵng) “cưỡng bức” nộp thêm tiền gấp đôi so với hợp đồng mới chịu ra sổ đỏ .

Trong đơn kiến nghị gửi chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, hàng trăm người dân cho biết đã mua đất tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa từ 2017, 2018, đã nộp đến 95% giá trị hợp đồng, thấp nhất là 50%. Nhưng đến nay, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn - Chủ đầu tư dự án và Công ty Phú Gia Thịnh (Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh – 223 Lê Đình Lý, Đà Nẵng) thoái thác trách nhiệm, “cưỡng bức” khách hàng phải nộp tiền gấp đôi so với hợp đồng mới ra sổ đỏ (GCNQSDĐ).

Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa “bắt tay” công ty Phú Gia Thịnh “cưỡng bức” khách hàng
Khách hàng tập trung đến Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn - Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa (Quảng Nam) yêu cầu làm thủ tục cấp GCNQSDĐ

Theo hồ sơ, ngày 15/7/2021 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có Thông báo nộp tiền số 5540/TB-CTQNA yêu cầu Chủ đầu tư phải nộp tổng số tiền sử dụng đất là hơn 96 tỷ đồng.

Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp GCNQSDĐ đợt 1 cho 13 block đất ở phân lô liền kề thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa. Tiếp đó, tại Công văn số 6507/UBND-KTV ngày 5/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho Sở TN&MT giải quyết thủ tục tách thửa để chuyển nhượng QSDĐ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định đối với 13 block này.

Sở TN&MT giải quyết hồ sơ, thủ tục tách thửa theo thẩm quyền, đúng quy định. Từ nay về sau, đối với các block đất đã được cấp GCNQSDĐ theo block, Sở TN&MT chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, trường hợp đã xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu cho người dân tự xây dựng nhà ở thì hướng dẫn, giải quyết thủ tục tách thửa theo thẩm quyền, không phải báo cáo, xin ý kiến của UBND tỉnh”, Công văn số 6507/UBND-KTV ngày 5/10/2022 nêu.

Nhưng khi khách hàng liên hệ để yêu cầu công chứng Hợp đồng chuyển QSDĐ và cấp GCNQSDĐ thì Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn và Công ty Phú Gia Thịnh bất hợp tác, đùn đẩy trách nhiệm và ép giá.

Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa “bắt tay” Công ty Phú Gia Thịnh “cưỡng bức” khách hàng
Công ty Phú Gia Thịnh Thông báo dự án gặp khó khăn, có khả năng không thể hoàn thành

Qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Dương - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn yêu cầu khách hàng làm việc với Công ty Phú Gia Thịnh để thống nhất về giá đất, ký hợp đồng. Còn Công ty Phú Gia Thịnh thì gửi các Thông báo số 94 ngày 2/4/2022 và số 134 ngày 24/5/2022 yêu cầu khách hàng chuyển đổi từ Hợp đồng/Thỏa thuận góp vốn sang Hợp đồng đặt mua với đơn giá tăng gấp đôi so với giá ghi trong Hợp đồng/Thỏa thuận góp vốn đã ký từ 2017, 2018; Hoặc Thanh lý hợp đồng thì công ty sẽ trả lại tiền góp vốn đã nhận và hỗ trợ thêm một khoản tiền bằng số tiền đã nhận góp vốn.

Lí giải về việc tăng giá đất gấp đôi, Công ty Phú Gia Thịnh cho rằng: theo Thông báo số 5540/TB-CTQNA ngày 15/7/2021 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, tiền sử dụng đất tăng đột biến lên 300%-400% so với dự kiến ban đầu của Chủ đầu tư. Đây là sự kiện khách quan nằm ngoài khả năng giải quyết của Chủ đầu tưh và Công ty Phú Gia Thịnh dẫn đến việc tiếp tục thực hiện Dự án sẽ gặp nhiều khó khăn và có khả năng không thể hoàn thành được dự án.

Tuy nhiên hầu hết khách hàng đều không đồng ý với cách ứng xử và phương án giải quyết của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn và Công ty Phú Gia Thịnh. Theo khách hàng, hai phương án mà Công ty Phú Gia Thịnh đơn phương đưa ra mang tính cưỡng bức, ép buộc khách hàng.

Công ty Phú Gia Thịnh không thể lấy giá đất hiện nay để làm lý do tăng giá đất của các Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký từ 2017, 2018. Thời điểm này, giá đất đã tính cao hơn giá đất của nhà nước ban hành tại thời điểm này. Hơn nữa, việc dự án chậm trễ ra sổ đỏ suốt thời gian qua là do cách làm việc không có kế hoạch của Công ty Phú Gia Thịnh và Chủ đầu tư, không phải lỗi của khách hàng. Mặt khác, Hợp đồng cũng như Biên bản làm việc 3 bên giữa khách hàng, Chủ đầu tư và Công ty Phú Gia Thịnh ngày 21/9/2020 đều không quy định hay bắt buộc tăng giá.

Tại Biên bản làm việc 3 bên này, ông Nguyễn Hữu Dương - đại diện Chủ đầu tư và ông Lê Anh Triệu – Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Gia Thịnh cam kết hoàn chỉnh việc thảm nhựa và hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng chậm nhất đến cuối tháng 12/2020. Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày có quyết định về giá đất dự án, thông báo nộp thuế của cơ quan nhà nước thì Chủ đầu tư và Công ty Phú Gia Thịnh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với hồ sơ trình giá đất.

Biên bản làm việc 3 bên giữa khách hàng, Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa và Công ty Phú Gia Thịnh
Biên bản làm việc 3 bên giữa khách hàng, Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa và Công ty Phú Gia Thịnh

Biên bản ghi rõ: Chủ đầu tư (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn) tiến hành thủ tục ký Hợp đồng và cấp GCNQSDĐ cho đối tác đầu tư chậm nhất vào ngày 31/3/2021. Trường hợp đến hạn 31/3/2021, Chủ đầu tư và Công ty Phú Gia Thịnh không hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết, Công ty Phú Gia Thịnh có trách nhiệm thanh toán mỗi khách hàng số tiền 10.000.000đồng/năm tương ứng với số tiền chậm hoàn thành nghĩa vụ trên.

Theo khách hàng, Biên bản làm việc ngày 21/9/2020 đã thể hiện: Chủ đầu tư biết rõ việc khách hàng có kết hợp đồng/thỏa thuận góp vốn để mua đất dự án và Chủ đầu tư trực tiếp cam kết hoàn thành dự án, nộp nghĩa vụ thuế, tài chính với nhà nước, ra sổ đỏ cho khách hàng. Nhưng nay chủ đầu tư này lại chối bỏ trách nhiệm, bắt tay với Công ty Phú Gia Thịnh đẩy giá đất tăng gấp đôi mới chịu cấp GCNQSDĐ cho khách hàng.

Hai công ty bắt tay nhau để cưỡng bức khách hàng nộp thêm tiền, kéo dài thời gian cấp GCNQSDĐ còn thể hiện qua việc: Chủ đầu tư đã nộp hơn 60 tỷ đồng tiền tiền sử dụng đất, 13 block của dự án đã được cấp GCNQSDĐ và đã được phép tách sổ cho khách hàng nhưng Công ty Phú Gia Thịnh gửi thông báo cho rằng: dự án gặp nhiều khó khăn và có khả năng không thể hoàn thành dự án.

Mặt khác, Sở Xây dựng có Thông báo số 120/TB-SXD ngày 26/9/2022 yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn phải thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014 là “không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản”.

Khách hàng mua đất dự án Viêm Minh - Hà Dừa phản ứng với 2 phương án mà Công ty Phú Gia Thịnh đưa ra
Khách hàng mua đất dự án Viêm Minh - Hà Dừa không đồng tình với 2 phương án của Công ty Phú Gia Thịnh

Trong khi đó, Công ty Phú Gia Thịnh không phải là chủ đầu tư dự án mà chỉ là đơn vị góp vốn với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 03/XDĐB-PGT ngày 11/10/2016. Thế nhưng Chủ đầu tư vẫn đùn đẩy để Công ty Phú Gia Thịnh ép tăng giá đất; còn Công ty Phú Gia Thịnh thì không chuyển danh sách khách hàng để Chủ đầu tư làm các thủ tục tách sổ đỏ cho khách hàng mà kêu lấy lý do giá đất tăng khiến dự án không thể triển khai được.

Ngoài ra, Công ty Phú Gia Thịnh bị tố đã thu tiền chênh chuyển nhượng vài trăm triệu đồng/lô đất nhưng chỉ xuất phiếu thu, còn giá ghi trên hợp đồng/thỏa thuận vẫn là giá của năm 2017, 2018. Việc thu tiền, ký kết hợp đồng diễn ra tại văn phòng Công ty Phú Gia Thịnh ở Đà Nẵng nên khi khách hàng phản ánh thì cơ quan chức năng Quảng Nam “bó tay”.

Theo đơn kiến nghị, những người dân mua đất ở dự án Viêm Minh Hà Dừa đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo cụ thể đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn và Công ty Phú Gia Thịnh nhanh chóng giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSDĐ; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng không thực hiện việc cấp GCNQSDĐ đối với các lô đất mà khách hàng đã mua tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa cho các tổ chức, cá nhân khác để tránh việc tranh chấp chất chồng./.

Hàn Băng

Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng đón “siêu tàu” du lịch và 2.400 khách đến từ Châu Âu

Đà Nẵng đón “siêu tàu” du lịch và 2.400 khách đến từ Châu Âu

Ngày 31/3, tàu biển du lịch MSCPoesia của Italia cập cảng Tiên Sa, mang theo 2.400 khách du lịch châu Âu đến tham quan, du lịch TP Đà Nẵng.
Bắt khẩn cấp nam thanh niên ở Đà Nẵng giả dạng công an, lừa đảo

Bắt khẩn cấp nam thanh niên ở Đà Nẵng giả dạng công an, lừa đảo

Chiều 31/3, Công quan quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Văn Chánh (SN 1995, tạm trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi giả dạng công an, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Đà Nẵng thu hồi 33 giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe

Đà Nẵng thu hồi 33 giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe

Ngày 31/3, Sở Giao thông và Vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng cho hay vừa có quyết định về việc thu hồi 33 giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn.

Các tin khác

CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội cùng nhà hảo tâm tặng quà cho 41 trẻ mồ côi huyện Quế Võ

CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội cùng nhà hảo tâm tặng quà cho 41 trẻ mồ côi huyện Quế Võ

CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Quế Võ và Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Qúy Bắc Ninh; Công ty TNHH Hương Việt Sinh đã trao tặng 41 phần quà trị giá gần 70 triệu đồng cho 41 trẻ em mồ côi chả cha lẫn mẹ trên địa bàn.
Vụ nữ kế toán bị giám đốc người Trung Quốc sát hại: Nạn nhân từng cố gắng làm việc tốt nhất cho công ty

Vụ nữ kế toán bị giám đốc người Trung Quốc sát hại: Nạn nhân từng cố gắng làm việc tốt nhất cho công ty

Những dòng tin cuối của nữ kế toán ở Bình Dương nhắn cho chồng trước khi bị Giám đốc người Trung Quốc sát hại bày tỏ muốn nghỉ việc tại công ty, nhưng không muốn nhận tiếng xấu, nghỉ thì phải nghỉ trong sạch, bản thân lúc nào cũng muốn lo cho người khác, muốn nhận lại sự chân thành, không thể để bị chà đạp...
Vụ bấm 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác phó Công an xã

Vụ bấm 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác phó Công an xã

Một cán bộ là phó công an xã Sông Nhạn bị tạm đình chỉ công tác vì làm sai quy trình trong vụ bấm 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Nai.
Đắk Lắk: Khởi tố thanh niên nhậu say, ném đá, đập bể kính ô tô của người đi đường

Đắk Lắk: Khởi tố thanh niên nhậu say, ném đá, đập bể kính ô tô của người đi đường

Sau khi uống rượu, nhóm thanh thiếu niên ở Đắk Lắk rủ nhau ném đá, thậm chí dùng rìu đập bể kính xe ô tô của người đi đường rồi bỏ chạy.
Hà Tĩnh: Khởi tố người đàn ông dùng dao chém bạn của vợ cũ trọng thương

Hà Tĩnh: Khởi tố người đàn ông dùng dao chém bạn của vợ cũ trọng thương

Cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối tượng nam giới 37 tuổi, kẻ bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào người bạn trai của vợ cũ khiến nạn nhân bị thương nặng.
Gây thất thoát tiền tỷ, cựu Tổng Giám đốc và các thuộc cấp Công ty nhà Đà Nẵng lĩnh án

Gây thất thoát tiền tỷ, cựu Tổng Giám đốc và các thuộc cấp Công ty nhà Đà Nẵng lĩnh án

Trong 2 ngày 30 và 31/3, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (Công ty nhà Đà Nẵng) và thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Thạch Thất - Hà Nội: Người dân xã Bình Yên “khát nước”

Thạch Thất - Hà Nội: Người dân xã Bình Yên “khát nước”

Thạch Thất, là một huyện ngoại thành ở Hà Nội và được quy hoach đô thị vệ tinh. Những cứ đến những ngày tháng 3 hàng năm, nhiều hộ gia đình ở xã Bình Yên sẽ lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt và canh tác trầm trọng! Năm 2023 này, Thạch Thất đang mất an ninh nguồn nước.
Bắt khẩn cấp nam thanh niên ở Đà Nẵng giả dạng công an, lừa đảo

Bắt khẩn cấp nam thanh niên ở Đà Nẵng giả dạng công an, lừa đảo

Chiều 31/3, Công quan quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Văn Chánh (SN 1995, tạm trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi giả dạng công an, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Đã bắt được giám đốc người nước ngoài là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán

Đã bắt được giám đốc người nước ngoài là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán

Hiện Công an thị xã Tân Uyên và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương chuẩn bị di lý nghi phạm về Bình Dương để phục vụ quá trình điều tra.
Nguyên cục phó Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị truy tố

Nguyên cục phó Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị truy tố

Nguyên cục phó Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị cáo buộc đã trực tiếp ký duyệt 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House.
Hơn 10.000 cây xanh nhập lậu từ Trung Quốc, được

Hơn 10.000 cây xanh nhập lậu từ Trung Quốc, được 'thổi giá' bán cho Hà Nội như thế nào thời Chủ tịch Nguyễn Đức Chung?

Mua hàng nghìn cây nhập lậu, Nguyễn Tuấn Nghĩa mang bán lại cho Công ty Cây xanh sử dụng để trồng mới hoặc thay thế cây cũ trên các tuyến đường ở Hà Nội.
Hoạt động trải nghiệm là cần thiết nhưng phải phù hợp và đảm bảo an toàn cho học sinh

Hoạt động trải nghiệm là cần thiết nhưng phải phù hợp và đảm bảo an toàn cho học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường đối với cơ sở giáo dục có đủ điều kiện nhưng cần bảo đảm mục tiêu giáo dục, an toàn cho học sinh.
Thanh Hoá: Huy động 2.500 cảnh sát đồng loạt tổng kiểm tra 735 tiệm cầm đồ, cho vay tài chính

Thanh Hoá: Huy động 2.500 cảnh sát đồng loạt tổng kiểm tra 735 tiệm cầm đồ, cho vay tài chính

Chỉ trong 1 ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn.
Dự án Tam Anh Nam: Phú Long khước từ giao 15 sổ đỏ cho VGROUP, muốn D.A.C nhận bàn giao?

Dự án Tam Anh Nam: Phú Long khước từ giao 15 sổ đỏ cho VGROUP, muốn D.A.C nhận bàn giao?

Vì sao Công ty TNHH Phú Long, chủ đầu tư dự án Tam Anh Nam khước từ giao 15 sổ đỏ (GCNQSDĐ) cho Công ty CP Đầu tư bất động sản VGROUP và yêu cầu Công ty D.A.C (Vietgroup) nhận bàn giao số sổ này? Có hay không mối quan hệ bất thường giữa Công ty Phú Long và VGROUP?
Dư luận xã hội quan tâm về vụ án “cố ý gây thương tích” ở Lào Cai

Dư luận xã hội quan tâm về vụ án “cố ý gây thương tích” ở Lào Cai

Trong một thời gian ngắn bà Lê Thị Liên và gia đình (sống tại số nhà A2-07, tổ 36, phố Cao Lỗ, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) liên tục bị Đặng Văn Quyết và các đối tượng lạ mặt kéo đến đến hành hung, đe doạ, chửi bới cũng như phá hoại tài sản. Điều khiến dư luận bức xúc chính là tính côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên vẫn chưa được xử lý và tính mạng cũng như tài sản của gia đình bà Liên vẫn đang bị đe doạ.
Xem thêm