Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn thư tay chúc mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam của TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
Infographic: THU CHUC MUNG CUA CHU TICH PHAN XUAN DUNG NHAN NGAY KHOA HOC CONG NGHE VIET NAM