Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX:

Có 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập tại phiên trù bị

Cập nhật: 22:34 | 26/10/2020
Chiều ngày 26/10/2020, phiên Đại hội trù bị đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được diễn ra. Có có 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập, đại diện cho 229.424 đảng viên của 31 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 216-KH/TU, ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị 25B, số 133, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

co 448 dai bieu tieu bieu duoc trieu tap tai phien tru bi
Có 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập tại phiên Đại hội trù bị đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên Đại hội trù bị đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Có có 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập (đại biểu đương nhiên là 60 đồng chí; đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh là 388 đồng chí) đại diện cho 229.424 đảng viên của 31 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Số đại biểu có mặt dự Đại hội là 448 đại biểu; trong đó: Số đại biểu đương nhiên là 60 đại biểu; số đại biểu được bầu chính thức tại đại hội các đảng bộ trực thuộc là 384 đại biểu; đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức là 04 đại biểu. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 66 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn (Đại biểu Dương Đình Hội, là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Đông Sơn) và đại biểu trẻ tuổi nhất là 26 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa (Đại biểu Nguyễn Trọng Tín, Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dụng cụ thể thao Delta, thị trấn Bút Sơn,huyện Hoằng Hóa).

100% đại biểu dự Đại hội đều tham gia từ 1 đến 3 cấp ủy các cấp từ cơ sở đến Trung ương (trong đó: Ủy viên Trung ương Đảng: 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,2%; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: 59 đại biểu, chiếm tỷ lệ 13,2%; Ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tương đương: 333 đại biểu, chiếm tỷ lệ 74,3%; Cấp ủy viên cơ sở: 41 đại biểu, chiếm tỷ lệ 9,2%) .

co 448 dai bieu tieu bieu duoc trieu tap tai phien tru bi
Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên trù bị

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Học hàm Phó Giáo sư có 01 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,2%; có 21 tiến sỹ, chiếm 4,7%; 212 thạc sỹ, chiếm 47,3%; 212 đại học, chiếm 47,3%; Trung cấp có 03 đại biểu, chiếm 0,7%. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân: 379 đại biểu, chiếm 84,6%; trung cấp: 60 đại biểu, chiếm 13,4%%; sơ cấp: 03 đại biểu, chiếm 0,7%; chưa có trình độ lý luận chính trị: 06 đại biểu, chiếm 1,3%.

Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: 254 đại biểu, chiếm tỷ lệ 56,7% ( trong đó có Đại biểu Quốc hội: 04 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,9%; Đại biểu HĐND tỉnh: 43 đại biểu, chiếm tỷ lệ 9,6%; Đại biểu HĐND huyện: 185 đại biểu, chiếm tỷ lệ 41,3%; Đại biểu HĐND cấp xã: 22 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,9%). Đại biểu là phụ nữ: 88 đại biểu, chiếm tỷ lệ 19,6%.

Thành phần dân tộc: Dân tộc Kinh 370 đại biểu, chiếm tỷ lệ 82,6%; dân tộc Thái 36 đại biểu, chiếm 8,0%; dân tộc Mường 34 đại biểu, chiếm tỷ lệ 7,6%; dân tộc Thổ 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,7%; dân tộc Mông 03 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,7%; dân tộc Dao 02 đại biểu, chiêm tỷ lệ 0,4%.

Tham dự Đại hội trù bị có đại biểu đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

co 448 dai bieu tieu bieu duoc trieu tap tai phien tru bi
Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại phiên trù bị

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người:

1. Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

2. Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

3. Ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

4. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

5. Ông Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa.

6. Ông Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Ông Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

8. Ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

9. Ông Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa Thanh Hóa.

10. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

11. Ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

12. Ông Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

13. Ông Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

14. Ông Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

15. Ông Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa.

Đại hội đã bầu Đoàn Thư ký (03 người) và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (09 người).

co 448 dai bieu tieu bieu duoc trieu tap tai phien tru bi
Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại phiên trù bị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đã 31 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 27 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 04 đảng bộ cơ quan, đơn vị. Với 9.893 chi bộ cơ sở; 1467 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở, với 229.424 đảng viên. Với hơn 175 nghìn lượt ý kiến tham góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa quán triệt những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/03/2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn chia tổ thảo luận tại Đại hội; hướng dẫn thảo luận tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, 448 đại biểu chính thức dự Đại hội được chia thành 06 tổ để thảo luận tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Kết thúc phiên Đại hội trù bị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phiên Khai mạc Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2020.

Đức Thiện