“Soi” pháp lý dự án Làng du lịch Yên Trung (Thanh Hoá):

Cơ quan tham mưu đề xuất chấp thuận dự án, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu

Mặc dù cơ quan tham mưu có văn bản đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung của Công ty Anh Phát, nhưng người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thẩm định kỹ.
Cơ quan tham mưu đề xuất chấp thuận dự án, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu
Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số 3273 điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1237 ngày 12/4/2022 chấp thuận cho Công ty Anh Phát nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Yên Trung.

Như Chuyên trang Tầm nhìn Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, mặc dù được khai trương từ năm 2020 nhưng đến ngày 14/4/2022, Công ty Anh Phát mới nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trung, huyện Yên Định) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá.

Tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá về nội dung trên, tại Công văn số 5294 ngày 5/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, dự án Làng du lịch Yên Trung mà Công ty Anh Phát đề xuất chấp thuận chủ trương đã có 9 nội dung đã phù hợp, đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cũng tại công văn trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết:“việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên tại thời điểm hiện nay còn một số nội dung cần được làm rõ và chỉ đạo thực hiện, làm cơ sở để xem xét, giải quyết các công việc tiếp theo liên quan đến đề xuất của nhà đầu tư”.

Trên cơ sở đề xuất của cơ quan tham mưu, ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá có công văn giao một số cơ quan, đơn vị có liên quan (UBND huyện Yên Định, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng) làm rõ nội dung pháp lý liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với nội dung mà UBND tỉnh Thanh Hoá giao UBND huyện Yên Định, ngày 24/9/2022, cơ quan này đã có văn bản tham gia ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung của Công ty Anh Phát.

UBND huyện Yên Định cho biết, ngày 19/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với một số cơ quan, UBND huyện Yên Định và UBND xã Yên Trung để kiểm tra, rà soát hiện trạng thực tế khu đất.

Cơ quan tham mưu đề xuất chấp thuận dự án, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu
UBND tỉnh Thanh Hoá cho phép các công trình đã xây dựng trái phép được tồn tại tối đa là 02 năm.

"Việc xây dựng các công trình trên đất tại các khu đất trên của 03 hộ gia đình (ông Dũng, ông Luận, bà Hạnh) UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 và Quyết định số 1304/QĐ-XPVPHC ngày 29/5/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân để xảy ra sai phạm (ông Lê Văn Dũng), với tổng mức tiền xử phạt là 62,5 triệu đồng; Quyết định số 1418/QĐ- UBND ngày 16/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đỗ Văn Luận với số tiền xử phạt là 15 triệu đồng; Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Hạnh với số tiền sử phạt là 15 triệu đồng, Ông Lê Văn Dũng, ông Đỗ Văn Luận, bà Nguyễn Thị Hạnh đã nộp phạt số tiền trên theo quy định", công văn của UBND huyện Yên Định nêu rõ.

UBND huyện Yên Định cũng cho biết, hiện cơ quan này đang thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời đã báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy thống nhất chủ trương tại thông báo Kết luận số 94-TB/VPTU ngày 16/5/2022.

Bên cạnh đó, UBND huyện Yên Định đã xác nhận, Công ty Anh Phát đã có văn bản thỏa thuận sử dụng địa điểm và ký xác nhận với các hộ dân có đất thuộc dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung.

Đối với nội dung UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/9/2022, cơ quan này đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của cơ quan này, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3273 điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 1237 ngày 12/4/2022 chấp thuận cho Công ty Anh Phát nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Yên Trung.

Đối với nội dung UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Xây dựng, sau khi kiểm tra, rà soát, cơ quan này đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn thống nhất một số nội dung sau: Trường hợp dự án Làng du lịch Yên Trung được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì cho phép các công trình đã đầu tư xây dựng nêu trên được tồn tại có thời hạn (chưa phá dỡ ngay).

Cơ quan tham mưu đề xuất chấp thuận dự án, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu
Đến thời điểm hiện tại, dự án Làng du lịch Yên Trung do Công ty Anh Phát đề xuất vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi dự án được phê duyệt, nếu các công trình đã xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết và dự án được duyệt, Công ty Anh Phát phải thuê đơn vị có đủ năng lực, thẩm quyền đánh giá, kết luận đảm bảo an toàn sử dụng công trình, phòng cháy chữa cháy, môi trường mới được đưa vào khai thác sử dụng (đồng thời thực hiện các nội dung liên quan khác mà pháp luật có quy định). Nếu không phù hợp và không đảm bảo, Công ty phải tự phá dỡ công trình theo quy định.

Thời gian cho phép các công trình đã xây dựng được tồn tại tối đa là 02 năm, kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu quá thời hạn trên Công ty Anh Phát không hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư phải chịu trách nhiệm phá dỡ các công trình do hộ dân đã đầu tư xây dựng.

Trường hợp dự án trên không được chấp thuận đầu tư, giao UBND huyện Yên Định chỉ đạo, yêu cầu Công ty và các hộ dân có công trình vi phạm tự phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Sau khi tổng hợp ý kiến tham vấn, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tại văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 8/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho cho biết, đến nay, các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản ngày 12/8/2022 đã được các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung của Công ty Anh Phát.

Tuy nhiên, sau khi nhận được văn bản của cơ quan tham mưu, thay vì ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị nghiên cứu, rà soát, thẩm định kỹ, đảm bảo sự phù hợp với quy định pháp luật trong từng nội dung cụ thể của đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung của Công ty Anh Phát.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp chỉ đạo việc rà soát và ký văn bản tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, dự án Làng du lịch Yên Trung do Công ty Anh Phát đề xuất vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, hằng ngày Làng du lịch Yên Trung vẫn tấp nập khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí; những công trình xây dựng trái phép (đã được UBND tỉnh Thanh Hoá cho phép tồn tại) trên khu đất mà Công ty Anh Phát đang xin chấp thuận đầu tư dự án vẫn đang phát huy hiệu quả kinh tế rất tốt.

Chuyên trang Tầm nhìn Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Thiên Vân

Có thể bạn quan tâm

Nam Định: Tập đoàn Trường An muốn làm khu du lịch nghỉ dưỡng nghìn tỷ tại Quất Lâm

Nam Định: Tập đoàn Trường An muốn làm khu du lịch nghỉ dưỡng nghìn tỷ tại Quất Lâm

Tập đoàn Trường An vừa có văn bản đề xuất, nghiên cứu đầu tư khu du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng tại khu vực Quất Lâm (Nam Định), quy mô trên 1.000ha (chủ yếu là lấn biển), với tổng mức đầu tư dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.
Thanh Hoá: Dự án Aqua City Hoằng Hoá chính thức về tay RIG Group

Thanh Hoá: Dự án Aqua City Hoằng Hoá chính thức về tay RIG Group

Công ty Cổ phần Địa ốc và Xử lý môi trường RIG Group chính thức trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa (Khu đô thị Aqua City Hoằng Hóa).
Truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 bị can

Truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 bị can

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can trong vụ án sai phạm giao đất tại dự án Tân Việt Phát 2 (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Các tin khác

Công an Bình Thuận đề nghị truy tố Hotgirl Tina Dương 2 tội danh

Công an Bình Thuận đề nghị truy tố Hotgirl Tina Dương 2 tội danh

Ninh Thị Vân Anh (hay còn gọi Tina Dương) thuê xe ôtô đến hạn không trả mà còn lừa bán cho người khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và chuyển Viện KSND đề nghị truy tố.
Đà Nẵng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch phường tiếp tay doanh nghiệp bán đất trái phép

Đà Nẵng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch phường tiếp tay doanh nghiệp bán đất trái phép

Ngày 2/2, Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc DNTN Dệt Đa Phước về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ông Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Thanh Hoá: Xử phạt hàng loạt điểm kinh doanh của F88

Thanh Hoá: Xử phạt hàng loạt điểm kinh doanh của F88

Công an TP Thanh Hóa qua công tác kiểm tra, đã phát hiện nhiều điểm kinh doanh cầm đồ F88 lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố.
Truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 bị can

Truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 bị can

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can trong vụ án sai phạm giao đất tại dự án Tân Việt Phát 2 (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Thanh Hoá: Hàng loạt điểm kinh doanh cầm đồ F88 bị xử phạt

Thanh Hoá: Hàng loạt điểm kinh doanh cầm đồ F88 bị xử phạt

Qua công tác kiểm tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện nhiều điểm kinh doanh cầm đồ F88 đã lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoat động kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố.
Lâm Đồng: Đang nuôi con nhỏ vẫn giở trò góp hụi để lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Lâm Đồng: Đang nuôi con nhỏ vẫn giở trò góp hụi để lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Hồng Phúc (SN 1990, ngụ xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi liên quan đến việc vay mượn tiền, lừa đảo, góp huê hụi của hàng chục nạn nhân với số tiền gần 100 tỷ đồng.
Nghệ An: Khởi tố thêm 4 lãnh đạo, cán bộ Hải quan

Nghệ An: Khởi tố thêm 4 lãnh đạo, cán bộ Hải quan

Trong vụ “làm luật” để hơn 5.000 lượt xe chở quặng quá tải từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu vừa qua, thêm 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố…
Đắk Lắk: Bắt đối tượng “thú tính” hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Đắk Lắk: Bắt đối tượng “thú tính” hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Đối tượng Hồng đến nhà người thân để ăn Tết, sau khi uống rượu y đã bế bé gái 5 tuổi con của bạn ra ngoài bụi tre rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Kết luận vụ bà Nguyễn Phương Hằng và tình tiết mới về 2 luật sư tham gia livestream

Kết luận vụ bà Nguyễn Phương Hằng và tình tiết mới về 2 luật sư tham gia livestream

Kết luận điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng xác định không đủ căn cứ khẳng định phát ngôn của 2 luật sư Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim có nội dung vu khống, xúc phạm các cá nhân.
Quảng Nam: Tạm giữ con dâu và mẹ chồng đổ xăng đốt "cô gái được chồng cõng"

Quảng Nam: Tạm giữ con dâu và mẹ chồng đổ xăng đốt "cô gái được chồng cõng"

Sáng 30/1, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ tạt xăng đánh ghen gây xôn xao dư luận tại huyện Duy Xuyên những ngày qua. Cô con dâu 23 tuổi cùng mẹ chồng đã chuẩn bị xăng và bật lửa rồi tìm đến cô gái, được cho là có quan hệ tình cảm với chồng mình để đánh ghen khiến người này bị bỏng nặng.
Mẹ chồng và con dâu đánh ghen tưới xăng đốt nữ tình địch

Mẹ chồng và con dâu đánh ghen tưới xăng đốt nữ tình địch

Con dâu 23 tuổi cùng mẹ chồng 44 tuổi ở tỉnh Quảng Nam chuẩn bị xăng và bật lửa rồi tìm "tình địch" để đánh ghen khiến cô gái bị bỏng nặng.
Thanh Hoá: Cách chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước

Thanh Hoá: Cách chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước vừa ban hành quyết định kỷ luật cách chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đối với ông Phạm Văn Ấn vì có quan hệ tình cảm với 1 người phụ nữ và có 2 con riêng.
Nghệ An: Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy

Nghệ An: Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy

Với bản chất ranh ma, xảo quyệt, Hiếu sử dụng các đối tượng là người dân bản địa thông thạo địa bàn rừng núi để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ…
Đà Nẵng: Đánh, bắt người vay nợ rồi bỏ trốn

Đà Nẵng: Đánh, bắt người vay nợ rồi bỏ trốn

Sáng 28/1, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã hoàn thiện hồ sơ, di lý Ngô Minh Tú (SN 1982, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về TP Đà Nẵng để xử lý theo quy định pháp luật. Tú bị truy nã nguy hiểm về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".
Nghệ An: Chặt đứt đường đi của 12.000 viên ma túy tổng hợp ở khu vực biên giới

Nghệ An: Chặt đứt đường đi của 12.000 viên ma túy tổng hợp ở khu vực biên giới

Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài khi đang vận chuyển lượng lớn ma tuý vào Việt Nam tiêu thụ.
Xem thêm
HLV Park chia tay người hâm mộ Việt Nam!

HLV Park chia tay người hâm mộ Việt Nam!

HLV Park Hang-seo giao lưu với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam sau khi rời cương vị HLV trưởng đội tuyển.
Dữ liệu đăng kiểm phương tiện được chia sẻ công khai từ ngày 1/2

Dữ liệu đăng kiểm phương tiện được chia sẻ công khai từ ngày 1/2

Chủ phương tiện hoặc người quản lý phương tiện có thể tự tra cứu hồ sơ dữ liệu đăng kiểm trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và làm việc tại huyện Thường Tín

Trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và làm việc tại huyện Thường Tín

Sáng 01/02/2023, Huyện Thường Tín long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và làm việc tại xã Nghiêm Xuyên, Quất Động, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông cũ, nay là Thành phố Hà Nội (30/01/1963 – 30/01/2023); Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).
Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu Bí thư Huyện uỷ xem xét giải quyết theo quy định

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu Bí thư Huyện uỷ xem xét giải quyết theo quy định

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Giang đã có công văn yêu cầu Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn xem xét, chỉ đạo giải quyết đơn của bà Lâm Kim Chi, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn theo quy định.
Ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh

Ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh

Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp, khách du lịch và các chủ thể liên quan.
10 sự kiện nổi bật ngành Hải quan năm 2022

10 sự kiện nổi bật ngành Hải quan năm 2022

Năm 2022, ngành hải quan có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 được phê duyệt làm cơ sở cho việc hướng tới xây dựng Hải quan Việt Nam thông minh, chính quy, hiện đại. Ngành hải quan cũng tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hoá, góp phần đạt kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 700 tỷ USD, nhưng vẫn đảm bảo an ninh, an toàn và chống thất thu.
Đà Nẵng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch phường tiếp tay doanh nghiệp bán đất trái phép

Đà Nẵng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch phường tiếp tay doanh nghiệp bán đất trái phép

Ngày 2/2, Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc DNTN Dệt Đa Phước về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ông Lê Thanh Châu, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (cũ) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 2/2 ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 2/2 ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 - 1/2/2023), ngày 2/2, lễ ra mắt cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, diễn ra tại Hà Nội.
Truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 bị can

Truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 11 bị can

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can trong vụ án sai phạm giao đất tại dự án Tân Việt Phát 2 (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Ngày Tết và nỗi lòng xa xứ

Ngày Tết và nỗi lòng xa xứ

Ai từng có những mùa xuân nơi đất khách mới thấu được nỗi lòng người xa quê ngày Tết.
Hà Nội:Nhiều hoạt động của kiều bào trong Chương trình "Xuân quê hương 2023"

Hà Nội:Nhiều hoạt động của kiều bào trong Chương trình "Xuân quê hương 2023"

Ngày 14/1 ( tức 23 tháng Chạp âm lịch), tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân quê hương” với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng”.
Chủ tịch nước: Xuân Quê hương 2023 - "Đất nước niềm tin và khát vọng"

Chủ tịch nước: Xuân Quê hương 2023 - "Đất nước niềm tin và khát vọng"

Tối 14/1/2023 (tức 23 tháng Chạp), với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng”, chương trình “Xuân Quê hương 2023”, điểm hẹn yêu thương, quen thuộc dành cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài mỗi dịp Tết đến, Xuân về được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.