Cục Thuế Hà Nội thông tin về việc quản lý thuế tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Cập nhật: 07:13 | 08/07/2021
   Đại diện Cục Thuế Hà Nội khẳng định, khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp thuế, từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.    

   Vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh, giai đoạn 2009-2018, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã sử dụng đất công để cho thuê, hoặc liên doanh, liên kết nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nộp thuế cho Nhà nước. Đến khi Thanh tra Chính phủ phát hiện thì số tiền có nguy cơ thất thoát đã lên tới 658 tỷ đồng.

cuc thue ha noi thong tin ve viec quan ly thue tai khu lien hop the thao quoc gia my dinh
Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra, Cục Thuế Hà Nội đã có văn bản tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nộp tiền thuế đất còn nợ đọng.

Theo Cục Thuế Hà Nội cho biết,Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính. Trong quá trình hoạt động đã triển khai các dự án liên doanh, liên kết có thời hạn với các đơn vị tại một số khu đất lưu không và ký các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn tại các khu đất quy hoạch xây dựng nhưng chưa triển khai.

Theo quy định hiện hành, Khu LHTTQG Mỹ Đình phải sử dụng đất theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi phát sinh các hoạt động kinh doanh và sử dụng đất không đúng quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải báo cáo và tuân theo các trình tự, thủ tục pháp luật về đất đai.

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đất đai chấp thuận, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kê khai và nộp nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định của Luật Quản lý thuế.Tuy nhiên, Khu LHTTQG Mỹ Đình đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật.

Trong quá trình quản lý thuế, cơ quan thuế đã đề nghị Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình giải trình, cung cấp các hợp đồng liên doanh, liên kết, cho thuê.Trên cơ sở các tài liệu đơn vị cung cấp, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành của Thành phố Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu đơn vị thực hiện theo các quy định của pháp luật.

"Cơ quan thuế cũng đã ban hành các thông báo thu tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị. Đồng thời, khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp, từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế"- Cục Thuế Hà Nội thông tin.

Trước đó,ngày 23/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTCP thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại đây, Cục Thuế Hà Nội đã có văn bản tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nộp tiền thuê đất còn nợ đọng.

Đồng thời đã ban hành ngay văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế TP Hà Nội triển khai thực hiện các nội dung cơ quan thanh tra kiến nghị.

 

Quang Thành