Cục Thuế TP Hà Nội phát động phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021”

Cập nhật: 17:10 | 19/03/2021
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.    
cuc thue tp ha noi phat dong phong trao thi dua san xuat kinh doanh gioi thuc hien tot chinh sach phap luat thue nam 2021
Minh họa

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp. Trước tình hình quốc tế và trong nước được dự báo có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng đồng thời Việt Nam cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ chung với nhân loại do tác động của đại dịch COVID-19; đòi hỏi cả nước phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương và địa phương tiếp tục hành động quyết liệt, tạo mọi điều kiện để người nộp thuế tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, khôi phục nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới; Cục Thuế TP Hà Nội phát động phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021” và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này.

Thuế là công cụ phản ánh quan hệ phân phối lại của cải vật chất dưới hình thức giá trị giữa Nhà nước với các chủ thể khác trong xã hội. Nhà nước thu thuế để điều tiết quan hệ phân phối giữa Nhà nước với các thể nhân và pháp nhân trong xã hội. Hệ thống pháp luật thuế được coi là phù hợp khi hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và nhân dân. Động viên tài chính vào ngân sách Nhà nước được tiến hành một cách toàn diện, chặt chẽ với yêu cầu phát triển kinh tế, với đời sống xã hội, không đối lập với quyền lợi và khả năng đóng góp của nhân dân.

Năm 2021, Cục Thuế TP Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn với tinh thần "Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết"; biểu dương kịp thời và nhân rộng các nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

 

PV

  • Xin chờ trong giây lát...