Đà Nẵng: Gỡ vướng Dự án hạ tầng công nghệ thông tin nghìn tỷ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2024/NĐ–CP ngày 1/2/2024 tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho Dự án công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng có vốn đầu tư 986 tỷ đồng.
Dự án Khu Công viên phần mềm số 2

Dự án Khu Công viên phần mềm số 2

Dự án Khu Công viên phần mềm số 2 được TP Đà Nẵng đầu tư 986 tỷ đồng từ ngân sách. Dự án hoàn thành giai đoạn 1 nhưng không thể vận hành, khai thác vì vướng hành lang pháp lý. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 09/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Điều 1 Nghị định số 09/2024/NĐ-CP đã bổ sung Điều 9a (xếp sau Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/1/2016) về đầu tư, quản lý, khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng thông tin là Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng (gọi tắt là Khu công nghệ thông tin tập trung).

Cụ thể, khu Công nghệ thông tin tập trung do UBND TP Đà Nẵng đầu tư theo quy định về pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công là tài sản kết cấu hạ tầng thông tin.

Do đó, HĐND TP Đà Nẵng được xem xét quyết định đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phát triển tài sản kết cấu hạ tầng thông tin đối với Khu công nghệ thông tin tập trung từ nguồn ngân sách TP.

Cơ quan quản lý Nhà nước Khu công nghệ thông tin tập trung là UBND TP. Đối tượng được giao (đơn vị quản lý) Khu Công nghệ thông tin tập trung là đơn vị sự nghiệp công lập của UBND TP.

Việc lựa chọn đối tượng được cung cấp hạ tầng trong Khu công nghệ thông tin tập trung (sử dụng tài sản) thực hiện theo hình thức đấu giá và giá khởi điểm để đấu giá lựa chọn đối tượng sử dụng tài sản phải tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ.

Trong trường hợp không có đối tượng đề xuất nhu cầu khai thác Khu Công nghệ thông tin tập trung hoặc việc khai thác không hiệu quả thì đơn vị quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan chuyên môn về thông tin và truyền thông để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, từ giữa năm 2020, Dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng đã hoàn thiện các khối nhà từ 8 đến 20 tầng cùng hạ tầng phụ trợ, đáp ứng nhu cầu làm việc trực tiếp cho khoảng 6.000 nhân lực chất lượng cao, đồng thời cũng là môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số trong và ngoài nước.

Dự án đã cơ bản hoàn thiện ở giai đoạn 1 nhưng chưa đưa vào hoạt động vì chưa có quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công viên phần mềm. Trong khi đó, hạ tầng và các khối nhà thuộc dự án xuất hiện dấu hiệu của sự xuống cấp do tọa lạc ở khu vực cửa biển, thường xuyên phải đối mặt với mưa bão và sự xâm thực của triều cường...

Tháng 6/2023, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ về lấy ý kiến góp ý về dự thảo bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Đà Nẵng.

Đến nay, Nghị định số 09/2024/NĐ-CP đã ban hành, tạo hành lang pháp lý để Đà Nẵng chủ động vận hành, khai thác hiệu quả dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung này.