Đắk Lắk: Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn chú trọng về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành chức năng của tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc thành các Nghị quyết chuyên đề, đề án để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn…

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,8%; quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, tăng gấp gần 11 lần, từ 5.626 tỷ đồng năm 2002 lên 61.801 tỷ đồng năm 2020. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội… luôn được chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 53,98 triệu đồng/năm, gấp 18,4 lần so với năm 2002; số hộ nghèo giảm từ 14,6% năm 2003 xuống còn 6,34% vào năm 2021; có 72/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn những tồn tại như: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, phát triển còn thiếu tính ổn định và bền vững; một số chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm được cụ thể hóa, hiệu quả chưa cao, thiếu nguồn lực thực hiện, chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện, nhất là khiếu kiện liên quan đến đất đai giữa các nông, lâm trường với người dân còn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng hộ huyện Krông Bông có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng hộ huyện Krông Bông có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thực sự sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở. Phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc còn có mặt hạn chế. Đặc biệt, các thế lực phản động vẫn không ngừng tìm mọi cách thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước…

Đối với việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; in ấn, cấp phát 10 nghìn cuốn tài liệu Chuyên đề năm 2022 đến các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc toàn tỉnh. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu và tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, chuyển tải sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2022 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Qua đó, nhiều mô hình “làm theo” gương Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục được xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, được đông đảo các tầng lợp nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng… Kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 90 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp trao tặng Bằng khen, giấy khen…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trung đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc theo Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch… nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đồng thời huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân; tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho 9 tập thể, 6 cá nhân và tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX./.

Nguyễn Tâm - Quang Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Tình trạng sức khỏe của cô gái bị cây đè ở tỉnh Đắk Lắk

Tình trạng sức khỏe của cô gái bị cây đè ở tỉnh Đắk Lắk

Sau khi được chuyển viện tới Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM để tiếp tục chữa trị, hiện cô gái đã mở mắt, có thể nhận biết được xung quanh, sinh hiệu ổn định, được hỗ trợ thở máy.
Đắk Lắk: Đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở của Công ty F88

Đắk Lắk: Đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở của Công ty F88

Hiện lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh của Công ty Cổ phần tập đoàn tài chính F88 trên địa bàn tỉnh này.
Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giật 119 tờ vé số của người khuyết tật

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giật 119 tờ vé số của người khuyết tật

Chiều 27/3, anh N.S.T. đang đi bán vé số trên đường Nơ Trang Long (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) thì bị 1 thiếu niên gọi hỏi mua vé số rồi cướp giật 119 tờ vé số, sau đó lên xe tẩu thoát.

Các tin khác

Hà Giang phải tạo không gian phát triển mới, khí thế phát triển mới

Hà Giang phải tạo không gian phát triển mới, khí thế phát triển mới

Ngày 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang.
Vĩnh Long: Tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư

Vĩnh Long: Tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư

Một khu vực tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long đã bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn sạt lở dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m và chưa có dấu hiệu dừng lại, với nhiều vết nứt xuất hiện có nguy cơ đổ sụp xuống sông bất cứ lúc nào.
Thảo luận dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Thảo luận dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 27/5, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.
ĐBQH đề nghị giám sát việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng, thành viên Chính phủ

ĐBQH đề nghị giám sát việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng, thành viên Chính phủ

ĐBQH đề nghị giám sát lời hứa của các bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ vì đây là vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.
Bộ Công an đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 6 vị trí được thăng hàm Tướng

Bộ Công an đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 6 vị trí được thăng hàm Tướng

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó bổ sung quy định về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng
Vi khuẩn gây ngộ độc Botulinum tấn công cơ thể như thế nào?

Vi khuẩn gây ngộ độc Botulinum tấn công cơ thể như thế nào?

Thời gian ủ bệnh do ngộ độc do Clostridium botulinum kéo dài từ 8 - 10 tiếng đồng hồ, nhưng cũng có trường hợp chỉ trong 4 tiếng.
Giá vàng thế giới hướng đến tuần giảm thứ ba liên tiếp

Giá vàng thế giới hướng đến tuần giảm thứ ba liên tiếp

Giá vàng thế giới hướng đến tuần giảm thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh nhà đầu tư đang cân nhắc kịch bản Mỹ đạt được thỏa thuận về trần nợ vào phút cuối. Đáng chú ý, thước đo lạm phát của Mỹ “nóng” hơn dự kiến đã làm tăng đặt cược vào khả năng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.
Báo động tình trạng sạt lở bờ sông tại các tỉnh Tây Nam bộ

Báo động tình trạng sạt lở bờ sông tại các tỉnh Tây Nam bộ

Những ngày gần đây, nhiều địa phương như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông làm ảnh hưởng đến tài sản, sinh hoạt của người dân miền Tây Nam bộ.
Quốc hội: Tạo điều kiện cho TPHCM phát huy vai trò là đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế của cả nước

Quốc hội: Tạo điều kiện cho TPHCM phát huy vai trò là đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế của cả nước

Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng 26/5, Quốc hội nghe Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hộivề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Quốc hội thảo luận Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quốc hội thảo luận Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Dự thảo Luật đã có nhiều quy định cụ thể về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng.
Dòng tiền vào thị trường giao dịch hàng hóa gia tăng mạnh mẽ

Dòng tiền vào thị trường giao dịch hàng hóa gia tăng mạnh mẽ

Dữ liệu từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, sau gần một tuần giao dịch diễn biến giằng co, đóng cửa ngày 25/5, lực bán được đẩy mạnh đã kéo chỉ số hàng hóa MXV- Index giảm 1,07%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, xuống 2.125 điểm, thấp nhất trong vòng 2 tuần. Dòng tiền đến thị trường hàng hóa sau đó như thế nào?
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TPHCM

Sáng 26/5, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, TPHCM nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567-Dương lịch 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn

Để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi lô thuốc Myomethol do vi phạm chất lượng

Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi lô thuốc Myomethol do vi phạm chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đình chỉ lưu hành toàn quốc, thu hồi toàn bộ mặt hàng thuốc Myomethol có số đăng ký: VN-17397-13.
19 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã được phê duyệt giá tạm

19 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã được phê duyệt giá tạm

Ngày 24/5, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị với chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp để làm rõ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện với mục tiêu đưa các dự án vào vận hành trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật.
Xem thêm
Hà Tĩnh: Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Tĩnh: Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Với chủ đề “Hà Tĩnh - hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng” đã cung cấp những thông tin cơ bản về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, giới thiệu và quảng bá tiềm năng cũng như các lợi thế, danh mục dự án ưu tiên, chính sách ưu đãi của tỉnh Hà Tĩnh tới các nhà đầu tư.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học huyện Thường Tín, Hà Nội

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học huyện Thường Tín, Hà Nội

Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng máy tính bảng, học bổng và quà cho 20 em học sinh học giỏi, học sinh nghèo hiếu học, đồng thời, trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Ninh Sở và xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Siêu bão Mawar có vào Biển Đông không?

Siêu bão Mawar có vào Biển Đông không?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhận định mới nhất cho thấy bão ít có khả năng tác động đến Biển Đông.
Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Chỉ được 1/13 phiếu tín nhiệm nhưng ông Trần Văn Thắng vẫn được Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công (thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên) theo trường hơp “đặc biệt”. Trong khi đó Hội Cựu chiến binh TP Phổ Yên ra Quyết định bổ nhiệm ông Thắng lại “đổ” do Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị.
Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Một người dân ở tỉnh Bình Dương vừa có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, để tố cáo một nhóm người đã có hành vi giới thiệu bán hàng phế liệu là dây đồng tại Công ty Điện lực và sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền đặt cọc của nạn nhân.
Viện dưỡng lão S-Merciful Đà Nẵng dừng hoạt động: Khách hàng đòi tiền, nhân viên đòi lương

Viện dưỡng lão S-Merciful Đà Nẵng dừng hoạt động: Khách hàng đòi tiền, nhân viên đòi lương

Ngày 23/5, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, công an địa phương đang xác minh vụ việc Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful dừng hoạt động đột ngột không hoàn trả tiền cho khách hàng, không trả lương cho nhân viên.
Ai chịu trách nhiệm cho hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa?

Ai chịu trách nhiệm cho hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa?

Mới đây Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa…
Quảng Trị: Chỉ định thầu trái luật, Dự án JICA 2 bị Bộ Tài chính tít còi

Quảng Trị: Chỉ định thầu trái luật, Dự án JICA 2 bị Bộ Tài chính tít còi

Bộ Tài chính vừa có văn bản phản hồi đến UBND tỉnh Quảng Trị, xác định Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng Phòng hộ (JICA 2) tại huyện Hướng Hóa không đủ điều kiện thanh toán từ nguồn vốn của nhà tài trợ, vì lý do chỉ định thầu trái quy định trước đó.
Kon Tum: UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra sai phạm tại dự án ở huyện Đăk Glei

Kon Tum: UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra sai phạm tại dự án ở huyện Đăk Glei

Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo thực hiện kiểm tra đối với hàng loạt sai phạm tại dự án Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án
Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 23/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”.