Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật: 11:19 | 25/01/2021
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội XIII.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an trung ương tham dự Đại hội XIII của Đảng với tinh thần, phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển" và quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để tích cực đóng góp xây dựng, hoàn thiện các văn kiện đại hội. 

Đoàn cũng tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp cơ bản chiến lược về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể khái quát về những đóng góp nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ đại hội là: lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII, nhất là nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, Bộ Công an đã xây dựng chỉ thị, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 10-1, Bộ Công an đã tổ chức lễ ra quân bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội XIII; với mục tiêu tổ chức đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, góp phần vào thành công chung của đại hội.

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...