90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa:

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa – một bộ phận quan trọng trong “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng cộng sản Việt Nam

Cập nhật: 16:12 | 28/07/2020
Ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ, 3 Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. 

Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước ngoặt to lớn, mở ra một thời kỳ mới cho phong trào Cách mạng của tỉnh Thanh. Kể từ khi thành lập, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo nhân dân giành chính quyền

Ngay sau khi thành lập, thực dân Pháp và chính quyền tay sai đã tăng cường khủng bố trắng, nhiều tổ chức Đảng bị tan rã, hầu hết Đảng viên và quần chúng trung kiên bị bắt, tù đày. Không chùn bước trước bạo lực, phong trào cách mạng sau khi tạm lắng xuống đã bùng phát mạnh mẽ, hưởng ứng phong trào Xô viết -Nghệ Tĩnh, Đảng bộ Thanh Hóa đã vận động quần chúng vùng lên trừng trị bọn cường hào ác bá, phản động và tay sai của thực dân Pháp, tổ chức treo cờ Đảng, rải truyền đơn ủng hộ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh… Sự xuất hiện của cờ đỏ búa liềm và truyền đơn cách mạng khiến bè lũ thực dân, phong kiến điên đảo. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bước đi đầu tiên của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ do Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trực tiếp lãnh đạo.

Giai đoạn cách mạng 1936 - 1939, cũng như các tỉnh khác trong cả nước, thực dân Pháp đã cấu kết với chính quyền phong kiến bù nhìn tăng cường sưu cao thuế nặng, áp bức bóc lột, bần cùng hóa nhân dân. Năm 1937, nắm bắt cơ hội giặc Pháp có thể “chùn tay” do ảnh hưởng của phong trào Mặt trận Bình dân tại “mẫu quốc”. Sau khi bắt liên lạc với Trung ương Đảng, để hợp pháp hóa phong trào đấu tranh cách mạng, tránh bị đàn áp, dìm trong biển máu, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung củng cố, phát triển “Hội Tương tế hữu ái”, tập hợp mọi tầng lớp “sỹ, công, nông, thương” cùng đấu tranh công khai và bán công khai, đòi “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình, chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới”.

Tiêu biểu như cuộc đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm của công nhân Nhà máy Diêm Hàm Rồng, xưởng rượu Nam Đồng Ích, mỏ sắt Thanh Xá, Núi Bần, công nhân lâm trường Như Xuân, đồn điền Yên Mỹ… Các phong trào đấu tranh đòi quyền thành lập Hội, chống sưu cao thuế nặng của nông dân các phủ huyện khắp trong tỉnh. Các phong trào ủng hộ nhân dân Trung Hoa chống Nhật, đấu tranh bầu Viện Dân biểu Trung kỳ …

Đầu năm 1940, sau đợt khủng bố của chính quyền thực dân, phong kiến, phong trào hoạt động cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dần hồi phục, các Đảng viên Cộng sản tại Thanh Hóa đã tổ chức thành lập các tổ chức Đảng, cử ra ban lãnh đạo lâm thời hoạt động độc lập. Trong thời gian này, đồng chí Đào Duy Dếnh, cán bộ Xứ ủy Trung kỳ được cử ra Thanh Hóa, bắt liên lạc với đồng chí Lê Tất Đắc, Lưu Văn Bân, Phạm Đức Nhuận và một số đồng chí khác, tổ chức họp tại Bút Sơn (Hoằng Hóa) tiếp thu Nghị quyết 6 của Trung ương Đảng và tài liệu của Đảng, thành lập Tỉnh ủy lâm thời do đồng chí Phạm Đức Nhuận làm Bí thư.

Cùng thời gian trên, tại khu vực Thọ Xuân – Thiệu Toán, một số đồng chí là cán bộ Xứ ủy Bắc kỳ đã vượt ngục Hỏa Lò trở về liên lạc với một số cơ sở Đảng khu vực thành lập Tỉnh ủy lâm thời do đồng chí Trần Bảo làm Bí thư. Sau đó, các tổ chức này đã tổ chức Hội nghị đại biểu các cơ sở Đảng trong tỉnh, thành lập Tỉnh ủy lâm thời do đồng chí Trần Bảo làm Bí thư, lấy tờ báo “Tự do” làm cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng bộ.

dang bo tinh thanh hoa mot bo phan quan trong trong pho lich su bang vang cua dang cong san viet nam
Khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Hoằng Hoá, ngày 24/7/1945

Do có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, phong trào cách mạng của tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, nhiều huyện trong tỉnh đã xây dựng Mặt trận Phản đế cứu quốc; thành lập lực lượng vũ trang làng, xã. Trên cơ sở phát triển mạnh của cách mạng, tháng 6 năm 1941, chiến khu du kích Ngọc Trạo được thành lập, cơ quan ấn loát của Tỉnh ủy cũng được chuyển về đây. Sau một thời gian hoạt động, ngày 19/10/1941, quân Pháp huy động lực lượng mạnh tấn công Ngọc Trạo, do tương quan lực lượng, qua nhiều trận chiến ác liệt, du kích Ngọc Trạo đã phá vòng vây, rút lui về các địa phương. Mặc dù chiến khu du kích đầu tiên trong cả nước bị tan rã nhưng đã rung lên hồi chuông cáo chung, báo hiệu ngày tàn đối với chế độ thực dân, phong kiến trên phạm vi cả nước.

Sau chiến khu Ngọc Trạo, cuối năm 1942, Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa tiếp tục bị địch khủng bố, tan rã. Năm 1942, các chiến sỹ cánh mạng trung kiên tiếp tục hoạt động, thành lập Ban liên lạc để củng cố cơ sở cách mạng. Tháng 7 năm 1942, Tỉnh ủy lâm thời được tái thành lập do đồng chí Lê Tất Đắc làm Bí thư. Từ đây, phong trào cách mạng ngày càng lên cao, cuối năm 1942, Tỉnh ủy Thanh Hóa chuyển “Thanh Hóa ái quốc hội” thành “Mặt trận Việt Minh”, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chuẩn bị chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. Các phong trào như: mua sắm vũ khí; chống vơ vét thóc gạo; chống nhổ lúa trồng đay; chống bắt phu, bắt lính; phá kho thóc … cùng các cuộc khởi nghĩa cục bộ nổi lên ở làng Yên Lộ, Đồn điền Đa Nẫm, Lạch Trường giành thắng lợi đã tạo nên khí thế cách mạng cao ngút trời.

Ngày 24/7/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành công tại huyện Hoằng Hóa đã mở ra cơ hội cho cách mạng trong tỉnh. Sau sự kiện Nhật đầu hàng đồng minh, thực hiện chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nắm thời cơ, phát động tổng khởi nghĩa trên toàn tỉnh, giành chính quyền vào ngày 18 và 19/8/1945. Sau khi khởi nghĩa thành công ở các phủ, huyện trong tỉnh, quân cách mạng đã từ Thiệu Hóa tiến về thị xã tỉnh lỵ, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Tất Đắc làm Chủ tịch.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

Sau khi cách mạng thành công, cùng với cả nước Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo nhân dân, bước vào thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 -1975). Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã có những đóng góp to lớn về sức người, sức của cho tuyền tuyến.

dang bo tinh thanh hoa mot bo phan quan trong trong pho lich su bang vang cua dang cong san viet nam
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa là tỉnh đã có đóng góp to lớn sức người, sức của, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa là tỉnh đã có đóng góp to lớn sức người, sức của, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung. Chỉ tính từ đầu năm 1951, khi bộ đội ta mở chiến dịch Trung du, cho tới chiến dịch Điện Biên Phủ, riêng Thanh Hóa đã huy động được hàng chục vạn tấn lương thực, thực phẩm, đáp ứng tới 70% nhu cầu vật chất cần thiết cho các chiến dịch. Riêng về lực lượng, Thanh Hóa đã động viên được 56.792 thanh niên tòng quân, bổ sung cho các chiến trường. Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu sự đóng góp lớn nhất của tỉnh hậu phương Thanh Hóa. Số dân công huy động cả ngắn ngày và dài ngày lên tới 178.924/262.000 người của toàn chiến dịch (chiếm gần 70%); số lương thực đóng góp là 9.000/25.200 tấn (gần 40%); xe đạp thồ gần 11.000 chiếc; 1.126 chiếc thuyền; 1.300 con bò; 2.000 con lợn; 150 tấn đậu, 450 tấn cá khô; 250.000 quả trứng; 20.000 chai nước mắm; hàng trăm tấn rau, củ quả...

dang bo tinh thanh hoa mot bo phan quan trong trong pho lich su bang vang cua dang cong san viet nam
Dân quân tự vệ Lạch Trường phối hợp phấn đấu trong trận 5/8/1964

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã có 47.227 liệt sỹ, hơn 62.000 thương binh, bệnh binh đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần thân thể, sức khỏe cho độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng với đó là hàng loạt tấm gương của cá nhân, tập thể, hàng loạt địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc như nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển, Liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc, Trung đội nữ dân quân Nam Ngạn, Trung đội lão dân quân Hoằng Trường, trận địa C4 Hàm Rồng, cầu Hàm Rồng, Đò Lèn, Phà Ghép v.v…

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới

Phát huy truyền thống anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sau hơn 30 năm đổi mới, diện mạo của Thanh Hóa thay đổi toàn diện, ngày càng khang trang và hiện đại. Từ một tỉnh nghèo, Thanh Hóa đã có sự bứt phá, ngoạn mục vươn lên đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và nằm trong các tỉnh dẫn đầu của cả nước về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Nhiều dự án thu hút vồn đầu tư hàng tỷ USD đã hoàn thành, đi vào hoạt động, trong đó có “công trình thế kỷ” trọng điểm quốc gia, mang tầm cơ quốc tế Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đưa Thanh Hóa trở thành một mẫu hình thành công về thu hút vốn đầu tư và hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được củng cố, có chuyển biến ngày càng tốt.

Giai đoạn từ 2011 đến nay, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy nội lực. khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được những thành quả to lơn, đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Trong đó, năm 2019 đã ghi dấu ấn với hàng loạt con số ấn tượng như: lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, thuộc nhóm có tốc độ cao nhất cả nước. Thu ngân sách đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 và gấp 6,5 lần năm 2010. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, đến nay có 6 huyện, 367 xã và 917 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra; sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6%, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6%.

dang bo tinh thanh hoa mot bo phan quan trong trong pho lich su bang vang cua dang cong san viet nam
Năm 2019 tỉnh Thanh Hóa đã ghi dấu ấn với hàng loạt con số ấn tượng như: lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, thuộc nhóm có tốc độ cao nhất cả nước

Những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, đưa Thanh Hóa từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Đặc biệt, ngày 17/7/2020 vừa qua, Bộ Chính trị đã chính thức thông qua Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và đồng ý ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa mở đường cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ: Là một trong những Đảng bộ thành lập sớm trong cả nước, quá trình ra đời, xây dựng, phát triển và lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua luôn gắn liền với cách mạng Việt Nam; là một bộ phận quan trọng trong “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng cộng sản Việt Nam. Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” là dịp để nhìn lại những mốc son chói lọi trên chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa; tự hào về những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau 35 năm đổi mới. Đồng thời, đề xuất những giải pháp năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...