Dấu ấn thầm lặng của lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông

Cách đây 70 năm, ngày 13/5/1953, từ Sắc lệnh số 141-SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Trần Quốc Hoàn ký Nghị định số 74/NGĐ-CA, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Bảo vệ an ninh kinh tế Công an nhân dân (CAND).

Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần tách, nhập, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng An ninh kinh tế ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lực lượng an ninh kinh tế từ Bộ Công an đến Công an các địa phương đã kề vai sát cánh cùng các lực lượng khác hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế. Ghi nhận những thành tích đã đạt được của lực lượng An ninh kinh tế, ngày 15/4/2003, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân, Bộ Công an ký Quyết định số 65/QĐ-A11(A28) lấy ngày 13/5/1953 là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh kinh tế Công an nhân dân Việt Nam.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh kinh tế Công an nhân dân, trong suốt gần 20 năm qua kể từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông (Tháng 1 năm 2004 đến nay), với phương châm "An ninh chủ động", "Phát triển phải đi đôi với bảo vệ kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia", lực lượng An ninh kinh tế đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh an toàn việc triển khai hàng trăm dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như: Hệ thống lưới điện truyền tải 500 kV, Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, các Công trình Nhà máy máy thủy điện, điện gió, diện mặt trời… góp phần quan trọng bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phòng An ninh kinh tế báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông.
Phòng An ninh kinh tế báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông.

Những năm gần đây, cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội. Diện mạo của tỉnh thay đổi từng ngày với nhiều công trình, dự án kinh tế lớn được đầu tư, xây dựng, thúc đẩy sự phát triển của toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình đó, tỉnh Đắk Nông cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ bối cảnh thế giới nhiều biến động, xung đột chính trị giữa các nước, chiến tranh thương mại, khủng hoảng kinh tế thế giới đến lạm phát, đại dịch Covid-19... Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động thích ứng, tiếp tục từng bước đổi mới công tác nghiệp vụ, đổi mới nhận thức, tư duy và phương pháp làm việc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Qua đó đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực: đầu tư trực tiếp nước ngoài, tài chính, tiền tệ; giao thông, xây dựng; nông, lâm, ngư nghiệp…., góp phần giúp lãnh đạo tỉnh hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh nhà, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương. Đơn vị đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng, các ngành chức năng giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh, an toàn tài sản các cơ quan, doanh nghiệp, không để các thế lực thù địch và tội phạm lợi dụng hoạt động thu thập thông tin về chủ trương, chính sách, bí mật kinh tế của Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại kinh tế hoặc ảnh hưởng đến an ninh chính trị ở địa phương.

Phòng an ninh kinh tế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Phòng an ninh kinh tế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động, tích cực đổi mới từ tư duy đến phương pháp, biện pháp công tác; bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp uỷ chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều chủ trương, kế hoạch, phương án, giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm; bảo vệ an toàn các chương trình, mục tiêu, dự án kinh tế trọng điểm; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin…; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các đối tác trong và ngoài nước đến Đắk Nông nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vào đầu tư trên địa bàn không đủ năng lực; không tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh hoặc lợi dụng chính sách thu hút đầu tư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng an ninh kinh tế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Phòng an ninh kinh tế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các giải pháp nắm tình hình an ninh kinh tế tại các dự án kinh tế lớn, trọng điểm của tỉnh; kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp về ANTT trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về ANTT, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, lực lượng an ninh kinh tế đã phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời hành vi đầu tư “núp bóng” doanh nghiệp nước ngoài thông qua doanh nghiệp trong nước để thực hiện một số dự án trên địa bàn với số tiền đầu tư lớn; phát hiện dấu hiệu sai phạm trong đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, qua đó đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; xác minh, làm rõ một số nội dung trong quá trình đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án khu nhà xã hội...

Phòng an ninh kinh tế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Phòng an ninh kinh tế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, lực lượng An ninh kinh tế Công an Đắk Nông cũng đã phối hợp cùng với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các thông tư liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị nội bộ và an toàn tài sản ở các ngành kinh tế trọng điểm. Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách; thực hiện tiêu chí cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Ngoài ra, Phòng An ninh kinh tế còn là một trong các đơn vị xung kích, đi đầu trong công tác đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện hướng về cơ sở. Qua đó đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt quyên góp, hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa phương, nhận được sự tình cảm yêu mến của cấp ủy, chính quyền và người dân trong và ngoài tỉnh.

Dấu ấn thầm lặng của lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông
Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trải qua gần 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Từ năm 2018 đến nay, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu đơn vị Tiên tiến, đơn vị Quyết thắng và được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng 12 Bằng khen, Giấy khen.

Thực tiễn công tác cho thấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông luôn kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí tiến công cách mạng. Quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ An ninh kinh tế. Chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới; làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh “Chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt” trong lĩnh vực kinh tế, góp phần làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Phòng an ninh kinh tế triển khai công tác bảo đảm ANTT
Phòng an ninh kinh tế triển khai công tác bảo đảm ANTT

Đặc biệt, đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, phương án công tác an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các đề án công tác Công an phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế... góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đắk Nông đang trên đường phát triển với việc mở cửa mời gọi thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, do đó, sẽ tiềm ẩn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế phải không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý công việc.

Bên cạnh đó, hường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tập trung nâng cao tiềm lực, điều kiện để tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân trên trận tuyến thầm lặng bảo vệ an ninh kinh tế, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.

Sỹ Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Nghệ An: Hai đối tượng cầm đầu mua bán ma túy qua đường hàng không sa lưới

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), thu giữ 13kg ma túy ketamin.
Đắk Nông: Va chạm với xe đưa, đón học sinh, một học sinh đi xe máy tử vong tại chỗ

Đắk Nông: Va chạm với xe đưa, đón học sinh, một học sinh đi xe máy tử vong tại chỗ

Đang trên đường tới trường, một học sinh cấp hai đi xe máy tử vong sau khi va chạm với xe đưa, đón học sinh.
Công an TP Hà Nội kết luận: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng

Công an TP Hà Nội kết luận: Cháy chung cư mini là do bình ắc quy xe xăng

Công an TP Hà Nội kết luận nguyên nhân cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường gây cháy.

Các tin khác

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Bắt 11 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Lâm Đồng hành nghề cho vay nặng lãi

Bắt 11 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Lâm Đồng hành nghề cho vay nặng lãi

11 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Lâm Đồng tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ, số tiền giao dịch tới 10 tỷ đồng.
Lâm Đồng: Thực tập PCCC - CNCH tại các khu chung cư trên địa bàn TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Thực tập PCCC - CNCH tại các khu chung cư trên địa bàn TP Đà Lạt

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) (PC07), đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà chung cư trên địa bàn TP Đà Lạt.
Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2023

Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2023

Sáng 16/9, tại TP. Thủ Đức (TPHCM), Bộ Công an phối hợp với UBND TPHCM tổ chức Vòng chung kết Hội thi Thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2023. Hội thi thu hút được 600 chiến sĩ cán bộ, chiến sĩ PCCC tham gia thi nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng cho vay tiền với lãi suất "siêu khủng" 360%-444%/năm

Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng cho vay tiền với lãi suất "siêu khủng" 360%-444%/năm

Hai đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hoá, tạm trú ở TP Đà Lạt có hoạt động cho vay tiền với lãi suất cho vay là từ 30%-37%/tháng/khoản vay, tương đương 360%-444%/năm.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ trần vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi.
Công an Đắk Nông thưởng nóng cho lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Công an Đắk Nông thưởng nóng cho lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Ngày 11/9, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông và Công an xã Đắk Ngo vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội An ninh mạng quốc gia: Bầu Thượng tướng Lương Tam Quang làm Chủ tịch

Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội An ninh mạng quốc gia: Bầu Thượng tướng Lương Tam Quang làm Chủ tịch

Chiều ngày 8/9, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Hiệp hội nỗ lực triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, với phương châm “quy tụ - đoàn kết - sáng tạo - lan tỏa”.
Quy định mới về các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe

Quy định mới về các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe

Bộ Công an ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT).
Xử phạt gần 9.400 trường hợp tài xế “ma men” vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ

Xử phạt gần 9.400 trường hợp tài xế “ma men” vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ

Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 9.390 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1- 4/9).
Công an Hà Nội: Công bố quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp cán bộ trong lực lượng

Công an Hà Nội: Công bố quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp cán bộ trong lực lượng

Sáng 31/8/2023, Công an Thành phố long trọng tổ chức Lễ công bố các Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ trong CATP Hà Nội theo Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ Công an.
Hà Nội: Phường Kim Mã, phường Điện Biên đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp Tết Độc lập

Hà Nội: Phường Kim Mã, phường Điện Biên đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp Tết Độc lập

Để thực hiện văn bản số 2670/UBND-ĐT về việc bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2023 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, lực lượng Công an các phường kiểu mẫu và phường trung tâm Hà Nội lần lượt ra quân triển khai nhiệm vụ an ninh chính trị trên địa bàn
Đà Nẵng: Bắt nóng tên cướp xông vào phòng ngủ dùng dao tấn công bị hại, cướp tài sản

Đà Nẵng: Bắt nóng tên cướp xông vào phòng ngủ dùng dao tấn công bị hại, cướp tài sản

Trong vòng 2 giờ truy xét, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tóm gọn đối tượng táo tợn xông vào nhà dân, vào tận phòng ngủ, dùng dao tấn công bị hại, cướp tài sản.
9 đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

9 đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Lào Cai: Chỉ 7 giờ truy bắt được nghi phạm dùng dao "cứa cổ" tài xế taxi!

Lào Cai: Chỉ 7 giờ truy bắt được nghi phạm dùng dao "cứa cổ" tài xế taxi!

Công an TP Lào Cai vừa bắt giữ nghi phạm vụ dùng dao khống chế và gây thương tích
Xem thêm
Công dân Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh tại 55 điểm trên thế giới

Công dân Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh tại 55 điểm trên thế giới

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cho đến nay, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới, không cần xin thị thực hoặc được đơn giản thủ tục.
Cuộc gặp của Tổng thống Putin với trùm Wagner sau vụ nổi loạn

Cuộc gặp của Tổng thống Putin với trùm Wagner sau vụ nổi loạn

Tổng thống Putin đã gặp mặt trực tiếp ông Prigozhin và toàn bộ chỉ huy của tập đoàn Wagner chỉ vài ngày sau vụ nổi loạn ở Nga.
Tổng thống Lukashenko xác nhận thủ lĩnh Wagner đã tới Belarus

Tổng thống Lukashenko xác nhận thủ lĩnh Wagner đã tới Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner là Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus.
Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh Thủ đô lên đường nhập ngũ 2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh Thủ đô lên đường nhập ngũ 2023

Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2023 của TP Hà Nội, sáng 6/2, quận Ba Đình tổ chức Lễ giao nhận quân cho 69 thanh niên trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại quận Ba Đình.
Mỹ chở trang thiết bị quân sự, đạn dược hỗ trợ  Ukraine

Mỹ chở trang thiết bị quân sự, đạn dược hỗ trợ Ukraine

Ngày 26/01, Nhà Trắng cho biết, máy bay chở trang thiết bị quân sự, đạn dược đã hạ cánh xuống sân bay Kiev. Đây là chuyến hàng thứ ba trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD mà Mỹ dành cho Ukraine.
Nga điều động 3.000 binh sĩ, cùng hàng loạt khí tài tới biên giới với Belarus và Ukraine

Nga điều động 3.000 binh sĩ, cùng hàng loạt khí tài tới biên giới với Belarus và Ukraine

Quân đội Nga sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật, sử dụng cả xe tăng ở miền Tây, kể cả các tỉnh giáp biên giới Ukraine.