Sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng ở Thanh Hóa:

Đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư dự án, Sở Công thương có hợp thức hóa cho sai phạm?

Cập nhật: 14:00 | 19/01/2021
Trong khi chưa làm rõ sự cần thiết của việc điều chỉnh quy mô đầu tư dự án, chưa làm rõ những sai phạm của nhà đầu tư, chưa đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với các hạng mục công trình vi phạm… nhưng Sở Công thương vẫn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh quy mô đầu tư, xây dựng chợ Còng.
de xuat dieu chinh quy mo dau tu du an so cong thuong co hop thuc hoa cho sai pham
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thanh Hóa do Sở Công thương chủ trì chỉ phát hiện hạng mục dãy ki ốt phía Nam xây vượt tầng 3, không phát hiện Hạng mục Nhà chợ chính thi công sai so với thiết kế và giấy phép được duyệt
de xuat dieu chinh quy mo dau tu du an so cong thuong co hop thuc hoa cho sai pham Thanh Hóa: Tràn lan sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng
de xuat dieu chinh quy mo dau tu du an so cong thuong co hop thuc hoa cho sai pham Vụ đấu thầu chợ Còng, Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Tạm dừng việc lựa chọn nhà thầu và làm rõ trách nhiệm
de xuat dieu chinh quy mo dau tu du an so cong thuong co hop thuc hoa cho sai pham Thanh Hóa: Văn phòng Chính phủ chỉ đạo vụ đấu thầu chợ Còng
de xuat dieu chinh quy mo dau tu du an so cong thuong co hop thuc hoa cho sai pham Thanh Hóa: Vụ đấu thầu chợ Còng, Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết

Không đủ năng lực để phát hiện sai phạm?

Ngày 18/01/2020, Tamnhin.trithuccuocsong.vn đăng tải bài viết: Thanh Hóa: Tràn lan sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng”. Nội dung bài viết đã chỉ rõ nhiều sai phạm của Tổng Công ty Thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH (Công ty Đông Bắc) trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) tỉnh Thanh Hóa.

Có thể nhận thấy, những sai phạm mà Công ty Đông Bắc mắc phải trong quá trình đầu tư xây dựng chợ Còng không thể không nói đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn), Ban QLKKTNS và các KCN, Sở Xây dựng…).

Theo hồ sơ, để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án, ngày 22/10/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thanh Hóa do Sở Công thương chủ trì và các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra việc đầu tư, xây dựng tại Chợ Còng. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra chỉ phát hiện hạng mục dãy ki ốt phía Nam xây vượt tầng 3, không phát hiện Hạng mục Nhà chợ chính thi công sai so với thiết kế và giấy phép được duyệt.

Ở một diễn biến khác, sau khi nhận được chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy về việc kiểm tra quá trình đầu tư, xây dựng chợ Còng, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật và phương án, thiết kế trong việc xây chợ Còng đối với Công ty Đông Bắc.

Ngày 28/12/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 8216/SXD-HT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, trong đó có nội dung “Chủ đầu tư đã thi công xây dựng hoàn thiện nhà chợ chính (số 01 trên TMB): 02 tầng và 01 tầng hầm, theo đúng hồ sơ thiết kế và GPXD được cấp”.

Tuy nhiên, ngày 05/01/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hành vi vi phạm trật tự xây dựng và thi công sai thiết kế tại hạng mục nhà chợ chính đối với Công ty Đông Bắc. Từ thực tế trên cho thấy, báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng không phản ánh đúng thực tế các sai phạm trong thi công hạng mục Nhà chợ chính.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao UBND thị xã Nghi Sơn chưa chủ động trong việc yêu cầu nhà đầu tư cung cấp hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và giấy phép xây dựng; chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bên A về kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của Bên B theo Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng đã ký với Công ty Đông Bắc; chưa kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND trấn Hải Hòa kiểm tra, xử lý những vi phạm của dự án.

de xuat dieu chinh quy mo dau tu du an so cong thuong co hop thuc hoa cho sai pham
Báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng không phản ánh đúng thực tế các sai phạm trong thi công hạng mục Nhà chợ chính

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh chưa chủ động trong việc quản lý về trật tự xây dựng tại Điều 10, Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, để kịp thời ngăn chặn việc xây dựng sai giấy phép. Sau khi có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thì mới tiến hành kiểm tra và lập các biên bản kiểm tra, tuy nhiên biên bản kiểm tra hiện trạng chưa nêu rõ cụ thể hành vi vi phạm, nên việc phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn áp dụng biện pháp xử phạt còn chưa phản ánh đầy đủ các sai phạm của nhà đầu tư.

Hợp thức hóa cho sai phạm?

Nhận thấy, không thể “giấu” được những sai phạm, ngày 20/11/2020, Công ty Đông Bắc có Tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng chợ Còng.

Sau khi nhận được tờ trình của Công ty Đông Bắc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn giao Sở Công thương chủ trì nghiên cứu, tham mưu. Ngày 01/12/2020, Sở Công thương có Công văn số 3116/SCT-QLMT tham vấn ý kiến của các đơn vị làm cơ sở để đề nghị chủ trương điều chỉnh quy mô dự án chợ Còng.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn, Sở Công Thương có Công văn số 3389/SCT-QLTM đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương đề xuất nội dung điều chỉnh về quy mô đầu tư nhà chợ chính, nhà chợ dân sinh, dãy ki ốt phía Tây, phía Nam, phía Bắc khu đất Chợ Còng; mở rộng diện tích đất của Công ty Đông Bắc.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Đông Bắc nghiên cứu hoàn thiện lại phương án điều chỉnh quy mô đầu tư chợ Còng, thị xã Nghi Sơn đảm bản yêu cầu về kỹ thuật, kiến trúc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, bố trí khoa học, hợp lý các hạng mục công trình, điểm kinh doanh trong chợ; phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về nội dung mở rộng khu đất chợ Còng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cơ quan chức năng nhận định, trong khi Sở Công thương chưa làm rõ sự cần thiết của việc điều chỉnh quy mô dự án, chưa thực hiện hoặc chưa đề nghị các đơn vị thực hiện việc đánh giá việc tuân thủ Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ, chưa làm rõ những sai phạm của Nhà đầu tư, chưa đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với các hạng mục công trình vi phạm, nhất là đối với các sai phạm do thay đổi kết cấu Nhà chợ chính, xây dựng vượt số tầng, chiều cao so với Giấy phép xây dựng mà đã trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương đề xuất nội dung điều chỉnh về quy mô đầu tư là không phù hợp, có dấu hiệu hợp thức hóa cho sai phạm.

Từ nội dung đã nêu trên cho thấy, trách nhiệm trong việc thẩm định thiết kế cơ sở không phù hợp với phương án được duyệt thuộc về Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Trách nhiệm về khuyết điểm trong quản lý, kiểm tra, giám sát thuộc về Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Nghi Sơn và Sở Xây dựng. Trách nhiệm trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô dự án thuộc Sở Công thương.

Tamnhin.trithuccuocsong.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...