Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La

Cập nhật: 02:49 | 29/06/2019
Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.
dieu chinh quy hoach chung xay dung khu kinh te hon la

Điều chỉnh Quy hoạch khu kinh tế Hòn La

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng theo quy định pháp luật về đấu thầu; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Bình cập nhật nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng vào các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Theo Quyết định 851/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, khu kinh tế Hòn La là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Công nghiệp - cảng biển - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp.

Khu kinh tế này còn là một trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Bình, có các điều kiện về hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ; có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và làm động lực phát triển cho các vùng khác.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...