Đồng Nai: Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên và đồng bộ

Cập nhật: 20:58 | 15/01/2021
Sáng 15-1, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Thu Vân, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2020. Cùng dự Hội nghị có Phó vụ trưởng Vụ 7, UBKT Trung ương Lê Quang Hải.    
dong nai cong tac kiem tra giam sat phai duoc tien hanh thuong xuyen va dong bo
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2020, khi ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ của năm, Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác KTGS là chú trọng KTGS đối với người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị…; tăng cường KTGS đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh, nhất là những trường hợp liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác KTGS năm 2020, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện tốt chương trình KTGS. Trong đó, tham mưu Ban TVTU, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị 2 đợt; KTGS chuyên đề 17 tổ chức Đảng và 27 đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh, KTGS hơn 2 ngàn tổ chức Đảng và hơn 15 ngàn đảng viên. UBKT các cấp, kiểm tra hơn 1 ngàn tổ chức Đảng và 32 đảng viên; giám sát 261 tổ chức Đảng và 341 đảng viên. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 430 trường hợp, chiếm 0,50% tổng số đảng viên toàn tỉnh, giảm 0,03% so với năm 2019. Cấp ủy và UBKT các cấp cũng đã xem xét, giải quyết dứt điểm 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan nhân sự và đại biểu dự đại hội Đảng các cấp.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến nêu, công tác KTGS năm qua dù có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực, nhưng bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế, như: tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm nhưng đảng viên vi phạm nội dung về dân số kế hoạch hóa gia đình; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý... chiếm rất cao và trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 14,41% đảng viên là cấp ủy viên. Điều này thể hiện còn một bộ phận đảng viên, cấp ủy viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước.

dong nai cong tac kiem tra giam sat phai duoc tien hanh thuong xuyen va dong bo
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Một số nơi, việc kiểm tra chuyên đề rất ít, đặc biệt cấp cơ sở không thực hiện được kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Khi KTGS ở lĩnh vực quản lý đất đai, mới chỉ tập trung kiểm tra ở khu vực dân cư, chưa chú ý kiểm tra đến các dự án lớn do tỉnh cấp phép xây dựng nên không kịp thời phát hiện sai phạm. Cấp ủy một số nơi chưa quan tâm đúng mức công tác KTGS nên có lúc, có việc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS. UBKT một số nơi chưa chủ động tham mưu cấp ủy về công tác KTGS, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, khó khăn và có nơi hạn chế về nhân sự UBKT.

Tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, công tác KTGS năm 2020 đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh, trong đó có việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Năm 2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp cần nghiêm túc quán triệt đầy đủ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các quy định mới sau Đại hội XIII của Đảng về công tác KTGS, qua đó nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS.

Bên cạnh đó, cần xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS phù hợp tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình và tổ chức thực hiện đúng Điều lệ Đảng quy định. Đề cao vai trò tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng. Chú trọng và tăng cường KTGS việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan nhà nước, chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, về quy chế nêu gương, về phòng, chống tham nhũng, về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản. Tăng cường KTGS, giải quyết kịp thời và dứt điểm đơn thư tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến công tác nhân sự tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác KTGS phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng. Trong đó, lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính, theo phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Phối hợp với các đơn vị liên quan để làm tốt công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, có bản lĩnh, nắm chắc cơ chế chính sách, Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước; có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm cao với nghề.

Phương Hằng

  • Xin chờ trong giây lát...