Sai phạm tại Dự án Bến xe trung tâm Ngọc Lặc (Thanh Hóa):

Dừng mọi hoạt động đầu tư, cơ quan tham mưu đá "quả bóng” trách nhiệm?

Cập nhật: 07:00 | 16/06/2021
Sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Tiến Hùng buộc phải dừng mọi hoạt động đầu tư, trong khi đó, các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu thì lại “đá quả bóng” trách nhiệm cho nhau.
dung moi hoat dong dau tu co quan tham muu co da bong trach nhiem
Sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH Tiến Hùng buộc phải dừng mọi hoạt động đầu tư
dung moi hoat dong dau tu co quan tham muu co da bong trach nhiem UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất quốc phòng không đúng thẩm quyền?

Dừng mọi hoạt động đầu tư

Như tamnhin.trithuccuocsong.vn đã thông tin, trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 4838/QĐ-UBND, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa nhận thấy, việc UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất, giao đất cho Công ty TNHH Tiến Hùng (Công ty Tiến Hùng) là “có vấn đề”, nên đã có Công văn số 792/HĐTĐGĐ giao Sở Tư pháp chủ trì, rà soát lại toàn bộ quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất cho Công ty Tiến Hùng.

Trong Công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp nhận định, việc điều chuyển tài sản chuyên dùng của Bộ Quốc phòng sang UBND tỉnh Thanh Hóa mới chỉ được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương, chưa có quyết định điều chuyển của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 31 Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ.

Vì vậy, các thủ tục về bồi thường tài sản trên đất; chấp thuận chủ trương đầu tư; thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án Bến xe khách Trung tâm Ngọc Lặc không phù hợp với quy định của pháp luật, không đảm bảo giá trị pháp lý, chưa có đủ cơ sở, điều kiện để xác định giá đất cụ thể thực hiện dự án.

Sở Tư pháp cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tạm ngừng hoạt động đầu tư đối với dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc.

Sau khi nhận được công văn của Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhận định, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi, cho thuê đất thực hiện dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc trong khi khu đất vẫn đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc (thuộc Bộ Quốc phòng), được xác định là tài sản công là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về Tài sản công, Đầu tư và Đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Ngọc Lặc có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư Dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến dự án cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh, đồng thời giám sát việc tạm dừng các hoạt động tại dự án này.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu dự thảo quyết định việc hủy bỏ Quyết định chấp thuận chủ truơng đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi truờng tham mưu dự thảo quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi, cho thuê đất dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc.

Về xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì tham mưu chấp thuận, điều chỉnh chủ truơng đầu tư); Sở Tài nguyên và Môi truờng (cơ quan chủ trì tham mưu về thu hồi, cho thuê đất) khẩn truơng rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan đến chấp thuận, điều chỉnh chủ truơng đầu tư; thu hồi, cho thuê đất của dự án nêu trên; kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, sau khi Bộ Tài chính có quyết định thu hồi, bàn giao tài sản công là Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét thực hiện các thủ tục đưa khu đất vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đá "quả bóng" trách nhiệm?

Sau khi có chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý có liên quan đến Dự án Bến xe trung tâm Ngọc Lặc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến sai phạm nêu trên.

Tại Công văn giải trình số 3076/SKHĐT-KTĐN, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, sau khi tiếp nhận hồ sơ của Công ty Tiến Hùng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn tham vấn ý kiến của các đơn vị có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Ngọc Lặc). Về cơ bản, tất cả các đơn vị đều có ý kiến thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng “Vị trí khu đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Ngọc Lặc..”, nhưng sau đó vẫn thống nhất đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư “báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho công ty”.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc là đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư. Hơn nữa, Dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc do Công ty Tiến Hùng đề xuất là dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nên không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong báo cáo giải trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, những hạn chế, khuyết điểm trong việc tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi, cho thuê đất thực hiện dự án thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trong việc thẩm tra toàn bộ đề xuất của các đơn vị, thẩm tra dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2990/QĐ- UBND.

Vì lẽ đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận định, trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư còn có: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Ngọc Lặc.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, trong báo cáo giải trình, đơn vị này cho rằng, “Toàn bộ tài sản trên đất của Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc là tài sản của Nhà nước được quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị lực lượng vũ trang. Tuy nhiên khi mời các ngành tham gia xem xét đề nghị của Bộ Quốc phòng về chuyển giao đất, Sở Tài chính, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không có ý kiến về lĩnh vực ngành quản lý mà thống nhất áp dụng quy định không đúng, dẫn đến việc thực hiện thu hồi đất, cho thuê đất chưa phù hợp với quy định”.

Có thể thấy, trong vụ việc này, hậu quả của sai phạm thì doanh nghiệp phải gánh chịu, còn trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm thì các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu lại “đá đi, đá lại” lại cho nhau.

Tamnhin.trithuccuocsong.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân