Giá dịch vụ quản lý thành viên tại sở giao dịch chứng khoán là 20 triệu đồng/năm

Cập nhật: 13:58 | 05/01/2019
Giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) là 20 triệu đồng/năm. Mức giá này được áp dụng chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm). Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, mức giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch được áp dụng tại SGDCK là 20 triệu đồng/năm. Mức giá này được áp dụng chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).

Đối với giá dịch vụ kết nối trực tuyến khi kết nối lần đầu là 150 triệu đồng/thành viên, duy trì kết nối định kỳ là 50 triệu đồng/thành viên. Trường hợp đấu giá, chào bán cạnh tranh thì mức giá dịch vụ là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần, loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh và tối thiểu là 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh.

gia dich vu quan ly thanh vien tai so giao dich chung khoan la 20 trieu dongnam

Ảnh minh họa

Các mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và VSD được quy định chi tiết tại Biểu giá và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Mức giá quy định không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, SGDCK và VSD được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Thời gian thu, đối với các khoản thu định kỳ hàng năm từ giá dịch vụ quy định tại Biểu giá kèm theo Thông tư này, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho SGDCK, VSD trước ngày 31/1 hàng năm. Đối với các khoản thu định kỳ hàng tháng, thanh toán chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2019.

LP

  • Xin chờ trong giây lát...