Gia Lai:  Quy định việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Cập nhật: 13:13 | 22/10/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 2289/UBND-KGVX về thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai chủ động tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về báo chí, hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản liên quan.

gia lai quy dinh viec phat ngon cung cap thong tin cho bao chi
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức giao ban báo chí định kỳ. Ảnh Hà Đăng

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tiếp tục làm đầu mối liên lạc đối với các vấn đề liên quan đến nội dung phản ánh của báo chí, đặc biệt là việc cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Hướng dẫn cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2, 3, Điều 3, Nghị định số 09 của Chính phủ. Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện giao ban báo chí định kỳ; thực hiện việc tổng hợp các tin, bài viết về Gia Lai hàng ngày cung cấp kịp thời (qua email) cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để theo dõi, xử lý, phản hồi các thông tin do báo chí nêu.

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3725/UBND-VHXH ngày 29-9-2014 của UBND tỉnh về việc tham gia chương trình “Dân hỏi-Cơ quan nhà nước trả lời” đồng thời nghiên cứu, nâng cao chất lượng nội dung chuyên mục trên 2 làn sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, kịp thời tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết.

Trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của mình; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động phối hợp và trực tiếp thực hiện việc trả lời những vấn đề nhân dân quan tâm trong chuyên mục “Dân hỏi-Cơ quan nhà nước trả lời”.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...