Gói thầu sửa Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bị “tố” bất bình đẳng, ưu ái cho nhà thầu bỏ giá cao nhất

7 nhà thầu tham gia gói thầu sửa chữa chống xuống cấp Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhưng 6 nhà thầu bỏ giá thấp, tiết kiệm đều bị loại một cách khó hiểu?

Cho rằng công tác lập E-HSMT (Hồ sơ mời thầu) và đánh giá E-HSDT (Hồ sơ dự thầu) gói thầu sửa chữa chống xuống cấp Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (viết tắt: gói thầu Nhà Thư viện) chưa phù hợp, không tuân thủ quy định hiện hành, gây khó khăn cho các nhà thầu và tạo sự cạnh tranh không bình đẳng... nhiều nhà thầu đã kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục quản lý đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư, Bên mời thầu xem xét xử lý gói thầu này.

Gói thầu sửa Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bị “tố” bất bình đẳng, ưu ái cho nhà thầu bỏ giá cao nhất
Gói thầu sửa Nhà thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bị “tố” bất bình đẳng, ưu ái cho nhà thầu bỏ giá cao nhất

Được biết, gói thầu Nhà thư viện có giá 4.541.340.000 đồng. Ngày 4//5/2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyết định số 1020/QĐ-BVHTTDL phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình. Ngày 10/5/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng có quyết định số 456/QĐ-TDTTĐN phê duyệt E-HSMT.

Gói thầu Nhà thư viện do Công ty TNHH Homecare Hà Nội (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) làm tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Thái Dương Holdings (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) làm tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo thông báo mời thầu, đã có 7 nhà thầu tham dự gói thầu sửa chữa chống xuống cấp Nhà thư viện. Mức giá dự thầu thấp nhất là hơn 2,6 tỷ đồng (giảm 40,7% so với giá gói thầu), giá dự thầu cao nhất là 4,456 tỷ đồng (tương ứng giảm 1,86%).

Cụ thể: Công ty CP Xây dựng H.T.B có giá dự thầu cao nhất 4,456 tỷ đồng (giảm 1,86% so với giá gói thầu), chỉ giảm khoảng 85 triệu đồng so với giá gói thầu; tiếp đến là Công ty CP Nguyên Tam với giá dự thầu gần 4 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng AI.T có giá dự thầu 3,64 tỷ đồng; Công ty TNHH Trường Đức có giá dự thầu gần 3,4 tỷ đồng. Hai nhà thầu cùng có giá dự thầu 3,17 tỷ đồng là Công ty CP Xây dựng và Thương mại An Phát; Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh tế Tiền Phong Đà Nẵng. Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ thương mại Đà Quảng có giá dự thầu hơn 2,6 tỷ đồng, giảm gần 1,850 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Tuy nhiên, theo Thông báo 577/TB-TDTTĐN ngày 15/6/2022, kết quả trúng thầu lại là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất là Công ty CP Xây dựng H.T.B (địa chỉ Tổ 1, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Đáng nói, hầu hết 6 nhà thầu bị loại đều bỏ giá thấp, tiết kiệm cho gói thầu, cho ngân sách thế nhưng đều bị chấm điểm thấp, không đạt ở các nội dung như: giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công (do không cung cấp thông tin về vật liệu chất dung dịch chống mối) hoặc do không có bản vẽ thiết kế biện pháp thi công; hoặc ở nội dung giải pháp bố trí nhân sự thực hiện gói thầu; hoặc hợp đồng tương tự có nhiều tính chất tương tự gói thầu đang xét không phù hợp…

Bức xúc với kết quả trúng thầu, ông Võ Hải, đại diện Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ thương mại Đà Quảng cho biết, giá dự thầu mà công ty chúng tôi đưa ra có tỷ lệ giảm giá lớn nhất nhưng lại bị loại do không đạt tiêu chí “biện pháp thi công và hạng mục chống mối”. Trong khi đó, ở biện pháp thi công, HSMT không nêu rõ diện tích bảo vệ thi công, vật liệu bảo vệ thi công nên HSDT của Nhà thầu chỉ đưa ra biện pháp rào chắn xung quanh phần diện tích cải tạo… nhưng lại bị chấm “không đạt”.

Theo ông Võ Hải, với kinh nghiệm thi công trong lĩnh vực dân dụng hơn 20 năm, Công ty Đà Quảng bị chấm “không đạt” ở các tiêu chí này là không thuyết phục. Riêng phần chống mối, chúng tôi đã liên hệ với đơn vị chuyên nghiệp thi công hạng mục này.

Mặt khác, theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, trong quá trình chấm thầu nếu không rõ nội dung nào thì Tổ chuyên gia chấm thầu phải yêu cầu nhà thầu giải trình. Tuy nhiên, ở gói thầu này, cả 6 nhà thầu đều không được thông báo để làm rõ những tiêu chí này mà lại thẳng tay chấm “không đạt”.

Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng AI.T cũng bất bình về việc chấm thầu không phù hợp, không đúng với quy định hiện hành gây khó khăn cho một số nhà thầu, tạo điều kiện cho một nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Nhà thầu này chỉ ra hàng loạt các quy định của pháp luật.

Tại điểm a khoản 5 mục I Chỉ thị số 47 / CT-TTg ngày 27/12 /2017 của Thủ tướng Chính phủ: “Đối với xây dựng HSMT/HSYC: khi xây dựng yêu cầu về kĩ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không được đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu; không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử”.

Hoặc tại điểm b Mục 4 Chỉ thị 03/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu việc làm rõ HSDT/HSMT phải được hiện đúng quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trong đó, “…không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ HSDT/HSMT do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ HSDT/HSMT; nghiêm cấm việc làm rõ HSDT/HSMT dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ bản của HSDT/HSMT đã nộp…”

Theo Công ty TNHH Xây dựng AI.T, việc đánh giá kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt trong các công việc tương tự được cộng dồn như trong báo cáo đánh giá là không phù hợp. Vì thời gian của các nhân sự mà nhà thầu đã đề xuất đều đảm nhiệm công việc theo đúng yêu cầu của E-HSMT đối với các công trình tương tự với nhiều hợp đồng tương tự khác nhau từ ngày bắt đầu đến ngày như đã kê khai theo mẫu trên hệ thống. Nếu có yêu cầu thì nhà thầu sẽ làm rõ.

Theo đó, nhà thầu này cho rằng, E-HSMT yêu cầu tiêu chí để đánh giá tổng số năm kinh nghiệm của các nhân sự được cộng dồn dẫn đến không đạt đối với các nhân sự có thời gian thực hiện công việc/hợp đồng tương tự lien tục là không phù hợp với quy định.

Mặt khác, đây là gói thầu nhỏ dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ, nội dung công việc của gói thầu đơn giản. Theo Bảng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của gói thầu này, “có chứng chỉ hạng III” chỉ được chấm điểm tối đa 5/8 (tỷ lệ 62,5%). Tuy nhiên gói thầu áp dụng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 và mức điểm tối thiểu chung là 80 điểm (tỷ lệ 80%) là không phù hợp với quy mô và tính chất của gói thầu theo quy định.

Theo đơn kiến nghị của các nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu trên có nhiều khuất tất, cần phải được xem xét lại một cách công bằng, chính xác./.

H.Nam

Có thể bạn quan tâm

Châu Á và các nước có tên... STan và Afganistan

Châu Á và các nước có tên... STan và Afganistan

Afganistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazacstan, Tajikítan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Tất cả đều có đuôi Stan. Stand được hiểu là đất. Mỗi vùng đất do một tộc người chiếm giữ, cai quản.    
COVID-19 đang đào sâu khoảng cách Giàu - Nghèo của Mỹ tới đâu?

COVID-19 đang đào sâu khoảng cách Giàu - Nghèo của Mỹ tới đâu?

Mỗi ngày có  hàng nghìn bệnh nhân và  người lao động trên khắp nước Mỹ thấp thỏm chờ đợi được xét nghiệm COVID-19 nhưng chính phủ của tổng thống Trump vẫn chưa có câu trả lời cho bài toán này. Thế nhưng ở mặt trận "giới tinh hoa" nước Mỹ, danh sách người nổi tiếng được "xét nghiệm" và "dương tính" với virus Corona tăng lên mỗi ngày. Điều này đặt ra câu hỏi liệu có đặc quyền nào dành riêng cho họ và có phải "bạn sẽ được xét nghiệm khi bạn Giàu và Nổi tiếng" ?
Triển lãm mini và trao giải cuộc thi ảnh về bất bình đẳng xã hội

Triển lãm mini và trao giải cuộc thi ảnh về bất bình đẳng xã hội

Sau hơn hai tháng phát động và diễn ra Cuộc thi ảnh về bất bình đẳng xã hội, 89 tác giả đã gửi hơn 300 tác phẩm, các tác phẩm khắc hoạ khá sâu về chủ đề bất bình đẳng trong kinh tế, bất bình đẳng giới, tiếp cận y tế, bất bình đẳng với người già, trẻ em và nhóm người khuyết tật.    

Các tin khác

Sầm Sơn (Thanh Hoá): Đơn vị nào đã tự ý san lấp khu đất thuộc sở hữu hợp pháp của người dân?

Sầm Sơn (Thanh Hoá): Đơn vị nào đã tự ý san lấp khu đất thuộc sở hữu hợp pháp của người dân?

Trong khi đang kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thì một phần khu đất của một hộ dân ở khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn đã bị san phẳng.
Sau chỉ đạo “nóng” của Chủ tịch TP Đà Nẵng, Công ty Phú Gia Thịnh đã làm gì?

Sau chỉ đạo “nóng” của Chủ tịch TP Đà Nẵng, Công ty Phú Gia Thịnh đã làm gì?

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chia sẻ những khó khăn với người dân mua đất tại dự án New Danang City sau 5 năm vẫn chưa có sổ đỏ; đồng thời chỉ đạo Sở xây dựng chủ trì, xử lý kiến nghị của Công ty Phú Gia Thịnh về các vướng mắc liên quan đến dự án, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về UBND thành phố.
Bình Dương: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam chuyển nhượng hơn 4.000m2 đất thuê

Bình Dương: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam chuyển nhượng hơn 4.000m2 đất thuê

Công ty CP Đầu tư Đạt Phước đã xây dựng trái phép khu nhà mẫu cho dự án chung cư The Rivana (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương). Tính pháp lý của hơn 4.000m2 đất xây dựng nhà mẫu của dự án này cũng đang là một dấu hỏi lớn khi được “sang tay” từ Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam.
Hà Tĩnh: Ai chống lưng cho dàn xe Hổ vồ ngoại tỉnh tung hoành trên QL 12C?

Hà Tĩnh: Ai chống lưng cho dàn xe Hổ vồ ngoại tỉnh tung hoành trên QL 12C?

Hàng chục chiếc xe Howo (hổ vồ) ngoại tỉnh chở đất có dấu hiệu quá tải, quá khổ phóng nhanh vượt ẩu, làm đất đá rơi vãi đầy đường… khiến người dân ở phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cảm thấy bất an mỗi khi ra đường.
Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long với dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang ở đâu sau rất nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa thể bàn giao sổ đỏ cho người dân.
Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Dù cảnh báo “điện cao áp nguy hiểm chết người”, nhưng các cơ quan chức năng vẫn quyết định chôn cột, kéo dây điện cao áp 35kV đặt ngay sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân.
Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Đứng trước thông tin ghi nhận của người dân về trường hợp ông Nguyễn Thế Bình có hành vi xây dựng trái pháp luật trên hệ thống mương nước tại tổ dân phố Tân Chiều, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch huyện đã tổ chức buổi tiếp dân giải đáp.
Công ty Ngọc Dung ký hợp đồng bán đất trước khi được cấp có thẩm quyền cho phép tận thu?

Công ty Ngọc Dung ký hợp đồng bán đất trước khi được cấp có thẩm quyền cho phép tận thu?

Trước khi được UBND tỉnh Thanh Hoá cho phép tận thu bùn, đất tại hồ Bến Quân, Công ty Ngọc Dung đã ký hợp đồng nguyên tắc, cung cấp khối lượng bùn thải cho Công ty CP SX&TM Lam Sơn (Công ty Lam Sơn).
Thanh Hóa: Bùn, đất nạo vét, tận thu từ lòng hồ Bến Quân được đưa đi đâu?

Thanh Hóa: Bùn, đất nạo vét, tận thu từ lòng hồ Bến Quân được đưa đi đâu?

Theo văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Thanh Hoá, bùn, đất tại lòng hồ Bến Quân (xã Hà Long, huyện Hà Trung) sau khi nạo vét, tận thu sẽ được đưa đi làm vật liệu san lấp. Thế nhưng, nhiều hộ dân tại địa phương phản ánh, đơn vị thực hiện việc nạo vét, tận thu là Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Ngọc Dung (Công ty Ngọc Dung) lại đem bán cho Nhà máy gạch Tuynel Hamico Bỉm Sơn?
Thanh Hoá: Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng bị "tố" dính nhiều sai phạm?

Thanh Hoá: Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng bị "tố" dính nhiều sai phạm?

Ông Lê Cao Kích, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng bị một số cán bộ cơ quan và người dân tố vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng c
Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Ngày 21/4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đơn thư của hơn 500 người dân kiến nghị thanh tra mở rộng dự án New Danang City do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh - 223 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Công ty này có nhiều vi phạm trong triển khai dự án nhưng chính quyền và cơ quan chức năng thờ ơ, gây bức xúc.
Đà Nẵng có “bật đèn xanh” cho Công ty Phú Gia Thịnh xây 100 nhà ở liền kề tại dự án KDC Thanh Hoàng?

Đà Nẵng có “bật đèn xanh” cho Công ty Phú Gia Thịnh xây 100 nhà ở liền kề tại dự án KDC Thanh Hoàng?

UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 659/UBND-QLĐT trả lời các hộ dân mua đất tại Dự án KDC Thanh Hoàng (địa chỉ tại L6 B-1, Khu TDC vệt biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư.
Gửi hàng trăm lượt đơn kêu cứu, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn vẫn chưa tìm được công lý?

Gửi hàng trăm lượt đơn kêu cứu, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn vẫn chưa tìm được công lý?

Hơn ba năm ròng rã với hàng trăm lượt đơn kêu cứu được gửi đến các cơ quan Trung ương, đến nay bà Lâm Kim Chi, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa tìm được công lý.
Vụ cấp thiếu đất cho người dân: Chính quyền huyện Quảng Xương vẫn “án binh bất động”?

Vụ cấp thiếu đất cho người dân: Chính quyền huyện Quảng Xương vẫn “án binh bất động”?

Liên quan đến vụ cấp thiếu đất cho người dân tại xã Quảng Yên, trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết, đã giao cơ quan Thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, đã 02 tháng trôi qua, cơ quan
Đà Nẵng: Quận Sơn Trà không trả lời đơn thư xét tặng huy hiệu tuổi Đảng gây bức xúc

Đà Nẵng: Quận Sơn Trà không trả lời đơn thư xét tặng huy hiệu tuổi Đảng gây bức xúc

Gia đình một Đảng viên tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có đơn đề nghị xét tặng danh hiệu 55 tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đăng Xớn vào dịp 3/2 nhưng đến ngày 22/3, đã qua đợt trao, gia đình vẫn không nhận được phản hồi từ Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà.
Xem thêm
Chủ tịch nước dự Hội thảo "Nâng tầm sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc gia"

Chủ tịch nước dự Hội thảo "Nâng tầm sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc gia"

Ngày 06/8, tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo "Nâng tầm sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc gia". Hội thảo có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Từ 1/9, người gửi hàng trên xe khách phải cung cấp thông tin cho tài xế

Từ 1/9, người gửi hàng trên xe khách phải cung cấp thông tin cho tài xế

Khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi phải cung cấp các thông tin về tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD... cho tài xế.
Cháy nhà ở phố trung tâm Đà Nẵng khiến người mẹ cùng 2 con tử vong

Cháy nhà ở phố trung tâm Đà Nẵng khiến người mẹ cùng 2 con tử vong

Đến 17h45 chiều 7/8, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 459 đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.
Nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị khai trừ khỏi Đảng

Nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị khai trừ khỏi Đảng

Tỉnh ủy Quảng Ninh thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long do liên quan loạt sai phạm trong đấu thầu, đầu tư.
Sở KH&ĐT Thanh Hoá có liên quan đến việc giao 11.566,8m2 đất “sạch” cho FLC không qua đấu giá?

Sở KH&ĐT Thanh Hoá có liên quan đến việc giao 11.566,8m2 đất “sạch” cho FLC không qua đấu giá?

Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá thể hiện, vì Sở KH&ĐT tham mưu cấp GCNĐT chưa đảm bảo quy định, không đúng chủ trương đầu tư nên dẫn đến việc, giao 11.566,8m2 đất “sạch” cho doanh nghiệp không qua đấu giá là không phù hợp với quy định của pháp luật.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã sai phạm tại dự án thủy lợi ngàn tỉ

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã sai phạm tại dự án thủy lợi ngàn tỉ

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Văn Lập, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan những sai phạm tại hợp phần đền bù ở xã Cư Elang thuộc Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng xảy ra trong giai đoạn 2014-2017.
Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc đạt được nhiều điểm sáng sau 30 năm quan hệ ngoại giao

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc đạt được nhiều điểm sáng sau 30 năm quan hệ ngoại giao

Sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Theo thống kê, Hàn Quốc hiện đang đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp; thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại.
Khai mạc Trại hè Việt Nam thanh niên sinh viên kiều bào 2022 tại Nghệ An

Khai mạc Trại hè Việt Nam thanh niên sinh viên kiều bào 2022 tại Nghệ An

Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2022, diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An), đây là chương trình dành riêng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Qua chương trình, các em sẽ hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá dân tộc, về công cuộc đổi mới hiện nay ở trong nước, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.
Doanh nhân kiều bào Việt Nam tại Thái Lan kết nối giao thương với Đà Nẵng

Doanh nhân kiều bào Việt Nam tại Thái Lan kết nối giao thương với Đà Nẵng

Ngày 4/7, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan – Đà Nẵng năm 2022 diễn ra tại TP Đà Nẵng thu hút sự tham dự của nhiều doanh nghiệp sản xuất, thương mại tại thành phố Đà Nẵng cùng khoảng 70 doanh nhân kiều bào Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Thái Lan.