Hà Nội: Giám sát công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại Sở TNMT

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc TP Hà Nội, sáng 18/5, Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi giám sát.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi giám sát
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi giám sát

Trước khi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại bộ phận Một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong những năm qua, xác định đẩy mạnh CCHC là một trong hai khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, Sở đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính, cải thiện và từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính, SIPAS, PCI, PAPI... Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 được tăng 2 bậc so với năm 2021; Chỉ số hài lòng (SIPAS) của Sở tăng 7 bậc so với năm 2021.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại bộ phận Một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai
Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại bộ phận Một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số đã được chỉ đạo triển khai thực hiện đa dạng, đồng bộ và hiệu quả; đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép giữa tuyên truyền trực quan với tuyên truyền trên các phương tiện hiện đại như trên Cổng thông tin điện tử của Sở và trên các các trang mạng xã hội, bản tin Tài nguyên và Môi trường,... Việc chỉ đạo khai thác và sử dụng các Hệ thống thông tin dùng chung do Thành phố triển khai đã được Sở quan tâm thực hiện; các đơn vị thuộc Sở đã tích cực, chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tham mưu, trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 04 Quyết định về công bố danh mục TTHC. Đồng thời, đã trình tích hợp việc cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định hiện hành đối với thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tài nguyên nước, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất,…

Thực hiện niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường; số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý; công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, các biểu mẫu, phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Bảng tin đặt tại vị trí dễ nhìn, dễ thấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở, được thực hiện thường xuyên, liên tục; kết quả đến thời điểm này, qua khảo sát cho thấy 100% người dân, tổ chức hài lòng, rất hài lòng đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đáng chú ý, việc số hóa hồ sơ được Sở đặc biệt chú trọng triển khai. Hiện nay, Sở đã và đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dịch vụ chia sẻ dữ liệu thống nhất, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường. Tập hợp, số hóa nội dung, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu văn bản hành chính, cơ sở dữ liệu nội bộ, ứng dụng triển khai công nghệ khai phá, xử lý văn bản đáp ứng nhu cầu chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác hành chính. Đồng thời thiết kế, tích hợp, kết nối hệ thống dữ liệu Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh (dữ liệu không gian đô thị, đất đai, môi trường, tài nguyên nước, địa chất - khoáng sản,...); xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường; xây dựng kho dữ liệu Tài nguyên và Môi trường dùng chung, sử dụng giải pháp công nghệ quản lý dữ liệu lớn nhằm quản lý toàn diện tài nguyên số về Tài nguyên và Môi trường,…

ãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại buổi giám sát
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại buổi giám sát

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu ra nhiều hạn chế, khó khăn. Đó là việc xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của Thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, do bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử, bằng nhiều phương pháp, công nghệ quản lý khác nhau, bộ máy chính quyền cấp xã thường xuyên thay đổi, cần thời gian để lãnh đạo cấp xã nắm được công việc của dự án và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn thời gian thi công, vì vậy, phải kéo dài thời gian thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dẫn đến nhiều hồ sơ trực tuyến hiện nay đều do công chức làm thay cho người dân khi đến nộp hồ sơ; việc triển khai trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được người dân sử dụng do hồ sơ về đất đai (giấy chứng nhận QSDĐ) có giá trị lớn, người dân chưa tin tưởng để giao cho đơn vị bưu chính. Các trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư từ lâu, hiện đang bị xuống cấp cần bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp để triển khai các hệ thống thông tin dùng chung do Thành phố triển khai. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng chương trình số hóa các hồ sơ, song thủ tục pháp lý phức tạp, cần nhiều thời gian để thực hiện; Sở chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin, làm rõ về các nội dung còn hạn chế, tồn tại, như: Sở đã có biện pháp gì để cải thiện chỉ số CCHC còn thấp; việc liên thông với các sở, ngành trong ứng dụng công nghệ, dữ liệu, đặc biệt là quản lý dữ liệu đất đai; giải pháp để cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến,…

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Chia sẻ với những khó khăn của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện CCHC, chuyển đổi số, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, hiện nay, cán bộ phụ trách CNTT rất hạn chế, nhiều sở, ngành của Thành phố không có cán bộ chuyên trách; các quận, huyện, thị xã cũng tương tự, trong khi yêu cầu đòi hỏi cao, để phục vụ người dân doanh nghiệp. Vì thế, Thành phố cần quan tâm hơn tới lực lượng này.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, qua trao đổi cho thấy công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được quan tâm, chú trọng, góp phần tích cực trong giải quyết các nhiệm vụ của Sở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ số CCHC của Sở vẫn còn thấp, vì vậy, Sở cần rà soát, đánh giá lại việc phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện; công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; chỉ số hài lòng của người dân; đánh giá cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ,…/.

Quang Thành

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Phát triển khoa học công nghệ cần bám sát thực tiễn đời sống

Hà Nội: Phát triển khoa học công nghệ cần bám sát thực tiễn đời sống

Đoàn Kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 07-CTr/TU) đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tại quận Đống Đa, huyện Thường Tín, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU chủ trì Đoàn kiểm tra.
Nâng cao năng lực cho lao động nữ để hạn chế thất nghiệp

Nâng cao năng lực cho lao động nữ để hạn chế thất nghiệp

Trong điều kiện tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều dự báo cho thấy lao động nữ làm công việc giản đơn sẽ chịu nhiều tác động bất lợi, dễ bị mất việc làm do sự thay thế của công nghệ.
Trảng Bàng - Tây Ninh: Kẻ xâm hại chủ trương “đền ơn đáp nghĩa” được Tòa ưu ái?

Trảng Bàng - Tây Ninh: Kẻ xâm hại chủ trương “đền ơn đáp nghĩa” được Tòa ưu ái?

Ông Đặng văn Quăng ngụ tại ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng (nay là xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng) tỉnh Tây Ninh, được giao đất theo diện gia đình chính sách, sử dụng ổn định trên 40 năm. Khi xảy ra tranh chấp thì Tòa án lại bênh vực cho kẻ gian!

Các tin khác

Hà Nội: Phát triển khoa học công nghệ cần bám sát thực tiễn đời sống

Hà Nội: Phát triển khoa học công nghệ cần bám sát thực tiễn đời sống

Đoàn Kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 07-CTr/TU) đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tại quận Đống Đa, huyện Thường Tín, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU chủ trì Đoàn kiểm tra.
Dừng phát hành SIM tại các đại lý từ 10/9 để ngăn chặn SIM rác, SIM không chính chủ

Dừng phát hành SIM tại các đại lý từ 10/9 để ngăn chặn SIM rác, SIM không chính chủ

Trong số những SIM được bán ra thị trường hiện nay, có tới 80% phát hành qua kênh đại lý ủy quyền của nhà mạng. Kênh đại lý được đánh giá là nguồn tạo ra nhiều SIM không chính chủ nhất. Để ngăn chặn tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, các nhà mạng sẽ ngừng phát hành SIM di động tại các đại lý từ ngày 10/9/2023.
Hàng chục ngàn Evoucher giảm giá Shopee và ShopeeFood tặng riêng chủ thẻ tín dụng SHB Mastercard

Hàng chục ngàn Evoucher giảm giá Shopee và ShopeeFood tặng riêng chủ thẻ tín dụng SHB Mastercard

Từ ngày 07/9 – 31/12/2023, các chủ thẻ tín dụng SHB Mastercard sẽ nhận được vô vàn Evoucher ưu đãi giảm giá trực tiếp khi sử dụng dịch vụ mua sắm và ăn uống tại Shopee.
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về việc cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về việc cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Quyết liệt chuyển đổi số, khách hàng mới của ACB tăng 50%

Quyết liệt chuyển đổi số, khách hàng mới của ACB tăng 50%

Theo báo cáo, kết thúc 6 tháng đầu 2023, ngân hàng ACB hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Không những vậy, ngân hàng này đã cho vay hơn 20.000 tỷ với lãi suất ưu đãi đến 3% so với biểu lãi suất. Khách hàng mới của ACB trong quý 2 tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 50% so với quý 1 nhờ quyết liệt chiến lược chuyển đổi số.
Hà Nội: Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

Hà Nội: Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 03/CV-BTC về việc phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

Hà Nội: Thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về việc rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Hà Nội: Sở Tài nguyên và Môi trường cần tạo bước đột phá để thúc đẩy cải cách hành chính

Hà Nội: Sở Tài nguyên và Môi trường cần tạo bước đột phá để thúc đẩy cải cách hành chính

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà vừa chủ trì Đoàn giám sát của HĐND Thành phố tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Năm 2023, Viettel hỗ trợ ngành Giáo dục triển khai trục kết nối chia sẻ dữ liệu toàn ngành; tiếp tục hỗ trợ ứng dụng CNTT trong quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ; hỗ trợ miễn phí chữ ký số cho giáo viên một năm đầu tiên khi sử dụng ký số trên học bạ, hồ sơ sổ sách điện tử của Viettel; triển khai chương trình giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh...
Khai mạc Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam – VietAd 2023

Khai mạc Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam – VietAd 2023

Sáng 20/4, Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – VietAd 2023 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E - Hà Nội (Cung Hữu nghị Việt Xô) do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức,
Hà Nội: Triển khai hiệu quả ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Hà Nội: Triển khai hiệu quả ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Hà Nội: Triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

Hà Nội: Triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1063/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Hà Nội: Cam kết bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

Hà Nội: Cam kết bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 920/UBND-KSTTHC về việc rà soát, lập danh sách tài khoản sử dụng “hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội” và ký văn bản cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư”.
Xem thêm
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh bánh Trung thu có dấu hiệu nhập lậu số lượng lớn.

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh bánh Trung thu có dấu hiệu nhập lậu số lượng lớn.

Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 2023. Lực lượng QLTT Hà Nội liên tiếp phát hiện, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc kinh doanh bánh trung thu có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn.
Lạng Sơn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu!

Lạng Sơn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu!

Lạng Sơn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu!
Hà Nội: Cảnh giác với bánh trung thu siêu rẻ, giảm giá

Hà Nội: Cảnh giác với bánh trung thu siêu rẻ, giảm giá

Từ ngày 28/8 đến 5/10, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Trung thu 2023. Các đoàn kiểm tra sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và Thẻ tín dụng nội địa

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và Thẻ tín dụng nội địa

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nghiên cứu ban hành, trình ban hành nhiều quy định phù hợp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời các ngân hàng được khuyến khích nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, giải pháp kỹ thuật để có các sản phẩm an toàn, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đem lại lợi ích lớn cho khách hàng. .
Moody

Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 và đánh giá triển vọng Ổn định cho SeABank

Ngày 13/9/2022, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB). SeABank được Moody’s giữ nguyên đánh giá triển vọng phát
Quyền Tổng cục trưởng được bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Quyền Tổng cục trưởng được bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Sáng 7/9, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Hải Phát (HPX): Chủ tịch bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu và loạt lùm xùm do "bán chui"?

Hải Phát (HPX): Chủ tịch bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu và loạt lùm xùm do "bán chui"?

Sau quyết định bị đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9, cổ phiếu của lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) liên tục bị bán giải chấp.
Hơn 7,1 triệu cổ phiếu của “kỳ lân” công nghệ VNG được hủy thế nào?

Hơn 7,1 triệu cổ phiếu của “kỳ lân” công nghệ VNG được hủy thế nào?

Công ty CP VNG (mã chứng khoán: VNZ) công bố hủy bỏ đăng ký giao dịch 7,1 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ.
BNP Global nợ 2.100 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ thế nào?

BNP Global nợ 2.100 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ thế nào?

Công ty Cổ phần Bất động sản BNP vừa đưa ra phương án xử lý việc thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu 2.100 tỷ
Cặp vợ chồng người Việt đa quốc tịch thâu tóm toà nhà văn phòng Lion Plaza, London trị giá hơn 200 triệu bảng Anh

Cặp vợ chồng người Việt đa quốc tịch thâu tóm toà nhà văn phòng Lion Plaza, London trị giá hơn 200 triệu bảng Anh

Tòa nhà văn phòng Lion Plaza trị giá hơn 209 triệu bảng Anh (tương đương hơn 6.000 tỉ Việt Nam Đồng) vừa được mua bởi cặp vợ chồng tới từ Việt Nam. Đây là thương vụ đầu tư bất động sản có quy mô lớn nhất của vương quốc Anh trong năm 2023, gây ra nhiều chú ý và nghi vấn về nguồn gốc tài chính.
Lộ diện

Lộ diện 'Đại gia' bất động sản Vĩnh Phúc làm 2 dự án KĐT 6.000 tỷ ở Thái Nguyên

Lộ diện 'Đại gia' bất động sản Vĩnh Phúc làm 2 dự án KĐT 6.000 tỷ ở Thái Nguyên?
Nghệ An sắp xuất hiện toà tháp biểu tượng với hơn 500 biệt thự sân vườn giữa mây trời

Nghệ An sắp xuất hiện toà tháp biểu tượng với hơn 500 biệt thự sân vườn giữa mây trời

Hai tòa tháp đôi với 620 biệt thự trên bầu trời, trong đó 90% căn đều sở hữu ban công sân vườn riêng, hơn 20,000m2 diện tích sân vườn được đưa lên trên không, 100% tầm view đều hướng về mặt sông cùng hệ tiện ích 5 sao lần đầu tiên xuất hiện tại thành Vinh như: bể bơi vô cực, FaceID hiện đại,... Dự án khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới dành cho người miền Trung.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục lỗ hơn 28.700 tỷ đồng 8 tháng đầu năm nay

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục lỗ hơn 28.700 tỷ đồng 8 tháng đầu năm nay

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục lỗ hơn 28.700 tỷ đồng 8 tháng đầu năm
Hòa Bình: Xử phạt Tổng Công ty 36 vì hành vi lấn chiếm đất

Hòa Bình: Xử phạt Tổng Công ty 36 vì hành vi lấn chiếm đất

UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty 36 (trụ sở chính tại 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội)
An Phát Holdings phát hành lô trái phiếu ‘khủng’ 165 tỷ để trả nợ?

An Phát Holdings phát hành lô trái phiếu ‘khủng’ 165 tỷ để trả nợ?

6 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings chỉ đạt doanh thu gần 17 tỷ đồng.
Hà Nội: Phát triển khoa học công nghệ cần bám sát thực tiễn đời sống

Hà Nội: Phát triển khoa học công nghệ cần bám sát thực tiễn đời sống

Đoàn Kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 07-CTr/TU) đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tại quận Đống Đa, huyện Thường Tín, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU chủ trì Đoàn kiểm tra.
Hội thảo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Hội thảo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Ngày 31/8, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Konrad - Andenauer - Stiftung (KAS) đã tổ chức Hội thảo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500) báo cáo năm 2023.
Tiền thưởng ngày Quốc khánh 2/9 được quy định như thế nào?

Tiền thưởng ngày Quốc khánh 2/9 được quy định như thế nào?

Người sử dụng lao động sẽ dựa vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động để từ đó quyết định có thưởng ngày Quốc khánh 2/9 cho nhân viên hay không...