Hà Nội: Phát triển khoa học công nghệ cần bám sát thực tiễn đời sống

Đoàn Kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” (Chương trình 07-CTr/TU) đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tại quận Đống Đa, huyện Thường Tín, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU chủ trì Đoàn kiểm tra.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn quận đạt kết quả tích cực. Công tác rà soát, hoàn thiện các quy trình ISO theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai, thực hiện theo quy định. Thực hiện đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành phố giao.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường báo cáo Đoàn kiểm tra
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường báo cáo Đoàn kiểm tra

UBND quận đã triển khai thực hiện Dự án “Số hóa dữ liệu, xây dựng hệ thống tương tác 360 độ quảng bá di sản văn hóa và du lịch quận Đống Đa - thành phố Hà Nội” với mục đích quảng bá hình anh quận Đống Đa, xúc tiến văn hóa và du lịch của quận qua phương tiện trực tuyến.

Trong công tác cải cách hành chính, 100% bộ phận 1 cửa của 21 phường của quận đã triển khai thực hiện TTHC không chờ. UBND quận và các phường thực hiện việc niêm yết công khai, đầy đủ địa chỉ cơ quan phản ánh kiến nghị; hòm thư điện tử; website theo đúng hướng dẫn của Thành phố. Thực hiện triển khai ứng dụng mã QRCode trong tra cứu, thực hiện TTHC. UBND quận đã tạo mã QRCode cho 338 TTHC cấp quận và 179 TTHC cấp phường…

Đối với huyện Thường Tín, các tiến bộ khoa học và công nghệ từng bước được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, cánh đồng lớn theo hướng công nghệ cao, có năng suất, chất lượng và sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường; máy móc, thiết bị tự động hóa trong sản xuất được đầu tư nâng cấp. Qua đó, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng báo cáo với Đoàn kiểm tra
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng báo cáo với Đoàn kiểm tra

Tại Sở Thông tin và Truyền thông, Chương trình 07-CTr/TU cũng đã được Sở thực hiện triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng cho biết, Sở đã tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025. Sở cũng đang thực hiện các bước xây dựng Đề án “Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo quy định...

Tuy nhiên, theo các thành viên Đoàn kiểm tra, do đây là một Chương trình mới và khó triển khai, vì vậy, các đơn vị kiến nghị Thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu về quản lý khoa học công nghệ, nhất là cán bộ cấp quận, huyện phải có biên chế riêng, không kiêm nhiệm. Về hệ thống các văn bản pháp quy về quản lý khoa học công nghệ phải cụ thể hơn nữa, rõ nhiệm vụ hơn nữa với cấp quận, huyện thì mới có khả năng đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của phát triển kinh tế xã hội nói chung và khoa học công nghệ nói riêng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nêu ý kiến đóng góp tại buổi làm việc
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nêu ý kiến đóng góp tại buổi làm việc

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, qua theo dõi, các cơ quan đơn vị đã có sự phối hợp, triển khai nghiêm túc Chương trình. Với 3 đơn vị được kiểm tra hôm nay đã có triển khai bài bản, sát thực tiễn. Với phong trào sáng kiến sáng tạo, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Khối huyện quan tâm nhiều hơn tới sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị cần đẩy mạnh đặt hàng các sản phẩm khoa học công nghệ trên cơ sở những nhiệm vụ thực tiễn từ địa phương.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các đơn vị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá, các đơn vị đã có sự quan tâm từ khâu nhận thức đến triển khai Chương trình 07-CTr/TU. Mặc dù là Chương trình khó, nhưng cả 3 đơn vị đã bám sát đề cương, có sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đơn vị phải có những điều chỉnh trong cách thực thực hiện. Trước hết, phải xác định tiềm năng, nguy cơ của đơn vị là gì, để từ đó xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cần thực hiện. Mặt khác, phải thay đổi nhận thức về nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn, mọi mặt của đời sống xã hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế trong báo cáo của các đơn vị trong buổi kiểm tra, đó là chưa bao quát, thiếu mảng khu vực ngoài Nhà nước trong việc phát triển khoa học công nghệ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cùng Sở Khoa học và Công nghệ cần có hướng dẫn thống nhất để các Sở ngành, địa phương triển khai thực hiện. Từ đó, có báo cáo tham mưu Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá các đơn vị đã bước đầu đạt được kết quả nhất định trong triển khai Chương trình 07-CTr/TU. Tuy nhiên, qua báo cáo sơ kết Chương trình 07-CTr/TU của Thành phố và kiểm tra thực tế tại một số đơn vị cho thấy việc triển khai còn khá nhiều hạn chế. Trong đó, hạn chế lớn nhất là nhận thức và cách tiếp cận Chương trình này. Công tác chỉ đạo triển khai của một số cấp ủy Đảng, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chưa quyết liệt, sâu sát. Việc xây dựng, ban hành một số đề án, kế hoạch, chuyên đề còn chậm so với tiến độ đề ra.

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình 07-CTr/TU trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các Sở ngành, địa phương tiếp tục thống nhất nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng và nguồn lực tri thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Phải xác định nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không phải nhiệm vụ của quận hay huyện mà là tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, bởi doanh nghiệp là chủ thể, là mục tiêu của Chương trình. Cùng với đó, các quận, huyện cần đẩy mạnh liên kết giữa chính quyền địa phương, hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp… Tăng cường hợp tác, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với thực tiễn từng địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng lại báo cáo bám sát nội dung Chương trình 07-CTr/TU, liệt kê những việc đã làm và chưa làm được, có số liệu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ phải tham mưu cho Thành phố một số bất cập trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp. Các quận tập trung vào chuyển đổi số, khối huyện tập trung vào chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất. Đồng thời, rà soát lại điểm nghẽn trong quá trình phát triển, trên cơ sở đó chủ động làm việc với các sở, ngành tìm hướng tháo gỡ, cần tạo ra nhu cầu tự thân để thay đổi.

Riêng đối với vấn đề camera an ninh, camera giao thông minh, phải phân công rõ người, rõ việc, không sẽ bị chồng chéo và lãng phí.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các Đoàn kiểm tra tiếp theo phải xây dựng lại đề cương báo cáo. Khi kế hoạch của UBND Thành phố ban hành phải có triển khai bài bản, phải tổ chức hội nghị để triển khai./.

Quang Thành

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Sản xuất, kinh doanh nông sản bắt nhịp xu thế số

Hà Nội: Sản xuất, kinh doanh nông sản bắt nhịp xu thế số

Trong thời đại công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong các lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, không chỉ sản xuất, việc buôn bán, kinh doanh nông sản cũng phải dần số hóa. Như đưa nông sản lên nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử...
Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
Phó Thủ tướng: Cần đánh giá thực chất mức độ hài lòng và công khai kết quả đánh giá trong CCTTHC

Phó Thủ tướng: Cần đánh giá thực chất mức độ hài lòng và công khai kết quả đánh giá trong CCTTHC

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).

Các tin khác

Người dân các xã An toàn khu, Vùng an toàn khu cách mạng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Người dân các xã An toàn khu, Vùng an toàn khu cách mạng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sẽ được Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT).
Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nghị quyết 41 - Điểm tựa phát triển và niềm hứng khởi của doanh nghiệp

Nghị quyết 41 - Điểm tựa phát triển và niềm hứng khởi của doanh nghiệp

Nghị quyết 41 là điểm tựa để doanh nghiệp (DN) nội địa phát triển trong thời kỳ mới, xứng tầm hơn khi Việt Nam vươn mình hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển. Để thực hiện mục tiêu, các cơ quan, ban, ngành và DN còn rất nhiều việc phải làm và VCCI sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho quá trình này.
Quảng Ninh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án sử dụng đất, đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách

Quảng Ninh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án sử dụng đất, đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án sử dụng đất, đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh.
Hải Phòng: Bị quên tên trong quyết định thu hồi, doanh nghiệp lo lắng về quyền lợi đền bù

Hải Phòng: Bị quên tên trong quyết định thu hồi, doanh nghiệp lo lắng về quyền lợi đền bù

Nhằm đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, năm 2022 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 04/03/2022 phê duyệt Dự án xây dựng công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính.
Hội thảo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Hội thảo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Ngày 31/8, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Konrad - Andenauer - Stiftung (KAS) đã tổ chức Hội thảo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500) báo cáo năm 2023.
Tiền thưởng ngày Quốc khánh 2/9 được quy định như thế nào?

Tiền thưởng ngày Quốc khánh 2/9 được quy định như thế nào?

Người sử dụng lao động sẽ dựa vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động để từ đó quyết định có thưởng ngày Quốc khánh 2/9 cho nhân viên hay không...
Lộ diện Nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà ở Hà Tĩnh

Lộ diện Nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà ở Hà Tĩnh

Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore sẽ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) tại xã Thạch Liên và xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) với quy mô sử dụng đất 190,41 ha. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.555,512 tỷ đồng.
Bắc Giang: Gần 340.000 công nhân sẽ có nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025

Bắc Giang: Gần 340.000 công nhân sẽ có nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025

Bắc Giang: Gần 340.000 công nhân sẽ có nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025
Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản 371/TB-VP thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố, năm 2023.
Hà Nội: Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp

Hà Nội: Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4097/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn Thủ đô.
Quảng Ninh: TP Uông Bí thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Quảng Ninh: TP Uông Bí thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tp Uông Bí tổ chức chương trình Tọa đàm, trao đổi, thảo luận tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Nghệ An: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Nghệ An: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Công văn về việc việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
Nghệ An: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI 165 triệu USD

Nghệ An: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI 165 triệu USD

Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 165 triệu USD cho Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam thuộc Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology (Trung Quốc).
Bắc Giang: Chuyển mục đích sử dụng 64 ha đất rừng để thực hiện các dự án đầu tư

Bắc Giang: Chuyển mục đích sử dụng 64 ha đất rừng để thực hiện các dự án đầu tư

Mới đây, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 65,87ha rừng sang mục đích khác để thực hiện 12 dự án.
Xem thêm
Quảng Ninh: Tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính năm 2023

Quảng Ninh: Tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính năm 2023

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính tập trung tại Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, TP Uông Bí.
VPbank tung gói ưu đãi vay mua ô tô Vucar

VPbank tung gói ưu đãi vay mua ô tô Vucar

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPbank vừa thông qua gói ưu đãi vay mua ô tô Vucar. Theo đó, Vucar là nền tảng mua xe cũ đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chương trình duyệt vay 100% online thông qua hệ thống RACE phê duyệt tự động của VPBank chỉ trong 5 phút.
Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cơ hội giao thương cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn miền Bắc.

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cơ hội giao thương cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn miền Bắc.

Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Triển lãm quốc tế lần thứ hai về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ (Food & Hotel Hanoi 2023) với sự tham gia của của 113 nhà trưng bày đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có sự góp mặt của 12 nhóm gian hàng quốc tế.
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Lãi suất khoản vay mới sẽ giảm 2-2,2%

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Lãi suất khoản vay mới sẽ giảm 2-2,2%

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương
OPES hợp tác cùng Microsoft đẩy mạnh bảo hiểm số

OPES hợp tác cùng Microsoft đẩy mạnh bảo hiểm số

Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES (công ty thành viên thuộc VPBank) vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Microsoft trong dự án chiến lược hạ tầng đám mây Azure Cloud nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm bảo hiểm số ưu việt với công nghệ tiên tiến, mở ra hướng
Giám đốc chi nhánh Ngân hàng MSB tại Hà Nội bị khởi tố điều tra tội chiếm đoạt tài sản

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng MSB tại Hà Nội bị khởi tố điều tra tội chiếm đoạt tài sản

Một nữ Giám đốc chi nhánh ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tại Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng khởi tố vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vì sao gần 380.000 tài khoản chứng khoán

Vì sao gần 380.000 tài khoản chứng khoán 'biến mất' trong tháng 10?

Số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam tính đến hết tháng 10 là 7,45 triệu tài khoản. So với tháng trước, gần 380.000 tài khoản đã "biến mất".
Tập đoàn Novaland bị xử phạt vì vi phạm báo cáo và phân phối chứng khoán

Tập đoàn Novaland bị xử phạt vì vi phạm báo cáo và phân phối chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va với tổng mức tiền phạt 150 triệu đồng, do các vi phạm
HOSE tiếp tục đưa 7 cổ phiếu vào diện cảnh báo

HOSE tiếp tục đưa 7 cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có quyết định đưa 7 cổ phiếu vào diện cảnh báo với nguyên nhân chủ yếu do chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC)
Quảng Ninh: Tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính năm 2023

Quảng Ninh: Tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính năm 2023

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính tập trung tại Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, TP Uông Bí.
VPbank tung gói ưu đãi vay mua ô tô Vucar

VPbank tung gói ưu đãi vay mua ô tô Vucar

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPbank vừa thông qua gói ưu đãi vay mua ô tô Vucar. Theo đó, Vucar là nền tảng mua xe cũ đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chương trình duyệt vay 100% online thông qua hệ thống RACE phê duyệt tự động của VPBank chỉ trong 5 phút.
Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cơ hội giao thương cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn miền Bắc.

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cơ hội giao thương cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn miền Bắc.

Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Triển lãm quốc tế lần thứ hai về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ (Food & Hotel Hanoi 2023) với sự tham gia của của 113 nhà trưng bày đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có sự góp mặt của 12 nhóm gian hàng quốc tế.
Tìm người bị lừa tại Dự án khu đô thị phức hợp Hà My - Quảng Nam

Tìm người bị lừa tại Dự án khu đô thị phức hợp Hà My - Quảng Nam

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án Nguyễn Văn Chương (37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH phát triển đô thị Singapore - Chi nhánh Quảng Nam) có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Bình Định: Hủy kết quả đấu giá do 2 chị em ruột cùng tham gia đấu thầu

Bình Định: Hủy kết quả đấu giá do 2 chị em ruột cùng tham gia đấu thầu

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã thống nhất với đề xuất của liên ngành tỉnh này, không công nhận kết quả trúng đấu giá vì hai chị em đấu cùng một lô đất.
BSR đứng thứ 4 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023

BSR đứng thứ 4 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023

BSR đứng thứ 4 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023
Kỷ niệm 62 năm ngành Dầu khí: BSR trong hành trình thịnh vượng cùng Petrovietnam

Kỷ niệm 62 năm ngành Dầu khí: BSR trong hành trình thịnh vượng cùng Petrovietnam

Kỷ niệm 62 năm ngành Dầu khí: BSR trong hành trình thịnh vượng cùng Petrovietnam
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chóng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chóng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Từ ngày 20 đến 26/11/2023, Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 phối hợp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC, CNCH của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng, diễn tập phương án PCCC & CNCH, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) cho người lao động tại NM với sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Thuận.