Hòa Bình: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xây dựng nội dung phát triển KT-XH

Ngày 24/6, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 6/2022 cho ý kiến đối với một số dự thảo báo báo và tờ trình quan trọng.
Xem thêm:
Hòa Bình: Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở
Hòa Bình: Đánh giá tình hình phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2022
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQh tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện 4 đột phá chiến lược. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,13%; thu NSNN ước đạt 3.257 tỷ đồng, bằng khoảng 51%chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 104 dự án đầu tư đã được cấp phép trong các khu công nghiệp với doanh thu ước đạt 10.769 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước; ước có 255 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 1,2% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký khoảng 7.350 tỷ đồng (tăng 0,48% so với cùng kỳ). Hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Công tác giáo dục - đào tào, y tế, khoa học công nghệ đạt được một số kết quả tích cực; hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được duy trì;an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế như: Môi trường đầu tư kinh doanh chậm được cải thiện; tiến độ giải ngân chậm; thu hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp chưa đạt mục tiêu; công tác quản lý đất đai, khoáng sản còn nhiều yếu kém, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai còn kéo dài... Từ đó đề ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ KT-XH năm 2022, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng công vụ, công tác phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài ngân sách... Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; phát triển hạ tầng; công tác phòng, chống dịch bệnh; kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ… Hội nghị cho ý kiến đối với tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 19/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2030;Tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng,chống oan sai và bỏ lọt tội phạm khi điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc,… Công tác tổ chức và cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá và ghi nhận kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra… Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2022, những yếu kém, thách thức cần phải giải quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn kiện, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế tập thể; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý đất đai; thành lập Ban Chỉ đạophòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng nhiệm kỳ 2022 - 2027; nắm chắc tình hình tôn giáo; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… Đặc biệt tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập thể, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình hạ tầng; rà soát triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với các dự án trọng điểm, phải cập nhật tiến độ thực hiện hàng tháng. Kịp thời nắm bắt, xử lý tốt thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao thực hiện các mục tiêu KT-XH; làm tốt các nhiệm vụ giáo dục -đào tạo năm học 2022 - 2023; chuẩn bị, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh; rà soát các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng xã hội và Nhân dân; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Các cấp chính quyền, địa phương chủ động triển khai các phương án, kịch bản ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.Đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, xem xét số liệu về dân cư, tốc độ phát triển đô thị, công nghiệp để tính toán cho phù hợp. Về cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thực hiện các TTHC. Về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; xây dựng các bước đi, lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện.../.

Quang Thành

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Hà Nội: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Hà Tĩnh: UBND huyện Nghi Xuân đã yêu cầu kiểm tra xử lý vụ dân xây “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp

Hà Tĩnh: UBND huyện Nghi Xuân đã yêu cầu kiểm tra xử lý vụ dân xây “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp

Việc gia đình bà Phan Thị Châu xây dựng khu sinh thái, “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) một cách rầm rộ và công khai khiến dư luận nghi ngại chính quyền cấp cơ sở buông lỏng quản lý và thiếu tinh thần trách nhiệm.
Đức Trọng – Lâm Đồng: Hàng loạt công trình xây dựng có dấu hiệu trái phép tại xã Hiệp Thạnh

Đức Trọng – Lâm Đồng: Hàng loạt công trình xây dựng có dấu hiệu trái phép tại xã Hiệp Thạnh

Hàng loạt công trình xây dựng kiên cố hình thành trên quỹ đất nông nghiệp tại xã Hiệp Thạnh và chính quyền địa phương nơi đây đã có động thái “né” trách nhiệm khi được đề cập đến vấn đề này.

Các tin khác

Hà Nội ra quân xử lý nghiêm quán bar, vũ trường, karaoke bán bóng cười

Hà Nội ra quân xử lý nghiêm quán bar, vũ trường, karaoke bán bóng cười

Cơ quan chức năng TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú như khách sạn, quán bar, karaoke, homestay… nếu phát hiện kinh doanh, buôn bán "bóng cười".
Thương tâm: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong nhà cháy ở Ninh Thuận

Thương tâm: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong nhà cháy ở Ninh Thuận

Người mẹ và hai con nhỏ mắc kẹt trong căn nhà cháy ở phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, đã được tìm thấy, sáng 14/8.
T&T GROUP, SHB hợp tác chiến lực với Vietnam Airlines và Đường sắt Việt Nam

T&T GROUP, SHB hợp tác chiến lực với Vietnam Airlines và Đường sắt Việt Nam

Ngày 12/8, tại Hà Nội, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công thương Singapore, Bộ Công thương và Bộ GTVT Việt Nam, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Ai
EVNNPC: Tổng sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2022 đạt 8.014,94 triệu kWh, tăng trưởng 5,07% so với cùng kỳ

EVNNPC: Tổng sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2022 đạt 8.014,94 triệu kWh, tăng trưởng 5,07% so với cùng kỳ

Tổng sản lượng điện thương phẩm trong tháng 7 của Tổng công ty đạt 8.014,94 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 48,6 tỷ kWh, tăng trưởng 5,07% so với cùng kỳ và đứng đầu trong 5 Tổng công ty phân phối. Trong đó, Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 64,
Hà Nội cải tạo chung cư cũ theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng tầng cao

Hà Nội cải tạo chung cư cũ theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng tầng cao

Quận Ba Đình (Hà Nội) định hướng các khu tập thể, chung cư cũ khi cải tạo, xây dựng lại sẽ giảm mật độ xây dựng, tăng tầng cao, ưu tiên bổ sung hệ thống hạ tầng đô thị, công trình công cộng, không gian xanh, cải thiện môi trường
Hà Nội: Khẩn cấp xây dựng khắc phục sự cố đê điều, ngăn chặn sạt lở đê, kè trên các tuyến sông

Hà Nội: Khẩn cấp xây dựng khắc phục sự cố đê điều, ngăn chặn sạt lở đê, kè trên các tuyến sông

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành các Quyết định số: 2851, 2852, 2853, 2854 công bố tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngăn chặn tình trạng sạt lở đê, kè trên các tuyến sông: Hồng, Đuống, Cà Lồ, đoạn thuộc địa bàn các huyện: Thường Tín, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn.
Hỗ trợ 3,7 triệu đồng cho giáo viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Hỗ trợ 3,7 triệu đồng cho giáo viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo Nghị quyết của Chính phủ, giáo viên mầm non, tiểu học trường tư gặp khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ từ 2,2 - 3,7 triệu đồng tùy đối tượng.
Việt Nam, Liên Hợp Quốc ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Việt Nam, Liên Hợp Quốc ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Chiều ngày 11/8, lễ ký kết văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam diễn ra tại trụ sở Bộ KH&ĐT.
Hà Nội: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Hà Nội: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho thanh niên nông thôn

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho thanh niên nông thôn

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển rất mạnh mẽ và tiếp tục là xu hướng mở ra sự tăng trưởng lớn trên thị trường. Đây là chia sẻ của các diễn giả tại Buổi tập huấn trang bị kiến thức về phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn
Tập trung tháo gỡ khó khăn, nút thắt trong thực hiện đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Tập trung tháo gỡ khó khăn, nút thắt trong thực hiện đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các nút thắt trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, nhiệm vụ chi cấp Thành phố trên địa bàn để thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.
Hà Nội: Một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy

Hà Nội: Một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy

Một buổi sáng, Hà Nội xảy ra hai vụ cháy lớn. Rất may, cả hai vụ hỏa hoạn bước đầu không xác định thương vong.
Kon Tum: Huyện Đăk Glei tổ chức tập huấn quy trình sản xuất cây sâm Ngọc Linh

Kon Tum: Huyện Đăk Glei tổ chức tập huấn quy trình sản xuất cây sâm Ngọc Linh

Sáng 9/8, tại thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei- tỉnh Kon Tum), Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình sản xuất cây sâm Ngọc Linh.
Đà Nẵng: BQL an toàn thực phẩm TP tiếp tục thông tin vụ ngộ độc thực phẩm cho 34 du khách Quảng Ninh

Đà Nẵng: BQL an toàn thực phẩm TP tiếp tục thông tin vụ ngộ độc thực phẩm cho 34 du khách Quảng Ninh

Ngày 9/8, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng tiếp tục thông tin liên quan đến vụ 34 du khách Quảng Ninh bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
Gia Lai: Nhiều diện tích hoa màu bị ngập do mưa lớn

Gia Lai: Nhiều diện tích hoa màu bị ngập do mưa lớn

Thông tin sơ bộ từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số địa phương xuất hiện mưa lớn gây ngập nhiều diện tích hoa màu.
Xem thêm
Gia Lai: Phát hiện một xưởng gỗ hoạt động trái phép tại xã biên giới Ia Nan

Gia Lai: Phát hiện một xưởng gỗ hoạt động trái phép tại xã biên giới Ia Nan

Theo nguồn tin phản ánh của người dân, hơn 1 tháng trở lại đây, tại làng Ia Tum (xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) xuất hiện một xưởng gỗ hoạt động trái phép.
Sầm Sơn (Thanh Hoá): Đơn vị nào đã tự ý san lấp khu đất thuộc sở hữu hợp pháp của người dân?

Sầm Sơn (Thanh Hoá): Đơn vị nào đã tự ý san lấp khu đất thuộc sở hữu hợp pháp của người dân?

Trong khi đang kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thì một phần khu đất của một hộ dân ở khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn đã bị san phẳng.
Sau chỉ đạo “nóng” của Chủ tịch TP Đà Nẵng, Công ty Phú Gia Thịnh đã làm gì?

Sau chỉ đạo “nóng” của Chủ tịch TP Đà Nẵng, Công ty Phú Gia Thịnh đã làm gì?

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chia sẻ những khó khăn với người dân mua đất tại dự án New Danang City sau 5 năm vẫn chưa có sổ đỏ; đồng thời chỉ đạo Sở xây dựng chủ trì, xử lý kiến nghị của Công ty Phú Gia Thịnh về các vướng mắc liên quan đến dự án, khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về UBND thành phố.
Kon Tum: Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kon Tum: Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ nhất.
Bình Dương: Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh hầu tòa

Bình Dương: Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh hầu tòa

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bị cáo buộc phê duyệt chuyển nhượng 43 ha "đất vàng" trái quy định cho tư nhân, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 1.700 tỷ đồng.
Ban QLDA huyện Quan Hoá ký hợp đồng thi công với Công ty Sun Việt trước khi có quyết định phê duyệt dự án

Ban QLDA huyện Quan Hoá ký hợp đồng thi công với Công ty Sun Việt trước khi có quyết định phê duyệt dự án

Trước khi được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt dự án đầu tư, Ban QLDA huyện Quan Hoá đã “cầm đèn chạy trước ô tô” ký hợp đồng thi xây dựng công trình với Công ty cổ phần Sun Việt.
Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc đạt được nhiều điểm sáng sau 30 năm quan hệ ngoại giao

Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc đạt được nhiều điểm sáng sau 30 năm quan hệ ngoại giao

Sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Theo thống kê, Hàn Quốc hiện đang đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp; thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại.
Khai mạc Trại hè Việt Nam thanh niên sinh viên kiều bào 2022 tại Nghệ An

Khai mạc Trại hè Việt Nam thanh niên sinh viên kiều bào 2022 tại Nghệ An

Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2022, diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An), đây là chương trình dành riêng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Qua chương trình, các em sẽ hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá dân tộc, về công cuộc đổi mới hiện nay ở trong nước, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.
Doanh nhân kiều bào Việt Nam tại Thái Lan kết nối giao thương với Đà Nẵng

Doanh nhân kiều bào Việt Nam tại Thái Lan kết nối giao thương với Đà Nẵng

Ngày 4/7, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan – Đà Nẵng năm 2022 diễn ra tại TP Đà Nẵng thu hút sự tham dự của nhiều doanh nghiệp sản xuất, thương mại tại thành phố Đà Nẵng cùng khoảng 70 doanh nhân kiều bào Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Thái Lan.