Hoài Đức: Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức vừa tổ chức phiên giải trình về biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Qua đó, làm rõ những vấn đề còn đang vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, đồng thời, giúp cho các phòng, ngành, các xã, thị trấn thấy rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
undefined
Quang cảnh phiên giải trình

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực hiệu quả.

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 119 dự án về môi trường với tổng mức đầu tư 907,444 tỷ đồng; nhiều dự án đã và đang triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả rõ rệt; UBND huyện và các xã đã bố trí được 47 trạm trung chuyển, điểm tập kết rác thải cố định, tạm thời.

Trong đó, có 07 xã đã có trạm trung chuyển được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo đưa vào sử dụng; đồng thời, đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 được 34 trạm trung chuyển, điểm tập kết làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện qua khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với HĐND huyện, bên cạnh các kết quả đã đạt được còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới như: nhiều địa phương chưa bố trí được điểm trung chuyển rác thải; việc thu gom tại một số vị trí chưa thường xuyên, tần suất thu gom thấp; còn một số làng nghề chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề; công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban HĐND huyện khảo sát, chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện; qua đó, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, xác định rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan tổ chức liên quan; từ đó đề ra các giải pháp, lộ trình để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hoài Đức góp phần xây dựng huyện Hoài Đức phát triển, văn minh, bền vững.

Ngày 11/10/2022, Thường trực HĐND huyện Hoài Đức đã tổ chức phiên giải trình về biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hoài Đức. Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, phiên giải trình đã có 12 lượt đại biểu với 22 câu hỏi, 27 ý kiến yêu cầu giải trình, tập trung đối với 03 nhóm vấn đề về: Quy hoạch, xây dựng trạm trung chuyển, tập kết rác thải, việc thu gom, tập kết, trung chuyển rác thải hằng ngày; biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và việc triển khai cuộc thi “Giữ gìn tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn”.

Tại phiên giải trình, đã có 03 đồng chí Trưởng phòng, ban của huyện, 03 Chủ tịch UBND xã, thị trấn giải trình, làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm. Đồng chí Nguyễn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thay mặt UBND huyện phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện quan tâm, với tinh thần chỉ đạo sát, quyết tâm cao.

Qua phiên giải trình đã chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Cụ thể, trong công tác quy hoạch, hiện nay, còn 13 xã chưa có trạm trung chuyển rác thải cố định, trong đó có 06 xã, thị trấn chưa bố trí được địa điểm trạm trung chuyển rác thải để đưa vào quy hoạch sử dụng đất; một số dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng bị chồng lấn không thể triển khai được hoặc chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án theo quy định, do vậy vẫn sử dụng điểm tập kết tạm thời gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Việc thu gom vận chuyển rác thải còn nhiều nội dung cần quan tâm khắc phục như: Tỷ lệ thu gom, tần suất thu gom rác thải chưa thường xuyên còn để tồn đọng rác thải tại khu dân cư và trạm trung chuyển mà chưa được vận chuyển theo đúng chỉ tiêu mà Thành phố và huyện đề ra; việc phân loại, xử lý rác chưa đảm bảo thống nhất về địa điểm, phương pháp phân loại, xử lý rác…Việc thực hiện quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tại cụm điểm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư còn chưa đầy đủ; các tồn tại vướng mắc chưa được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Từ những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, và có biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tập trung đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình; Đồng thời, đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện ngay một số giải pháp. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát tổng thể tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện để có chí đạo, hướng dẫn giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan, các xã tổ chức triển khai thực hiện.

Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tham mưu UBND huyện các văn bản hướng dẫn chuyên môn về bảo vệ môi trường đảm bảo thống nhất. Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra tình hình thực tế tại các xã, thị trấn đối với 03 nội dung tại phiên giải trình và các quy định của pháp luật liên quan để tập trung giải quyết những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể…Đối với các xã, thị trấn, cần chủ động rà soát chức năng nhiệm vụ của xã mình đối với 03 nội dung giải trình và có kế hoạch khắc phục.

Giải trình là một hình thức giám sát của Thường trực HÐND đã được quy định theo khoản 4, Ðiều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, lần đầu được tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2021. Việc tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp là một nội dung mới nhưng đã được HÐND huyện Hoài Đức thực hiện hiệu quả, qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc, nổi cộm, bất cập, vướng mắc phát sinh trên địa bàn; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Thanh Anh

Các tin khác

Phát động trồng cây phủ xanh 16 ha dự án sân golf tại tỉnh Phú Thọ

Phát động trồng cây phủ xanh 16 ha dự án sân golf tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 15/2/2023, Tập đoàn T&T Group, Công ty T&T Golf đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động trồng cây tại sân golf Văn Lang Empire (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), với mục tiêu trồng mới hơn 25.000 cây, góp phần phủ xanh khoảng 16 ha đất tạ
Hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về tổ chức chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Vĩnh Phúc: Hàng loạt xe tải vận chuyển đất gây bụi "trắng xóa" đường

Vĩnh Phúc: Hàng loạt xe tải vận chuyển đất gây bụi "trắng xóa" đường

Nhiều xe tải cỡ lớn, rơ mooc vận chuyển đất/chất thải gây bụi ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người dân đoạn qua khu Đồng Mong, đường huyện 32, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.
Hà Nội: Xây dựng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

Hà Nội: Xây dựng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Dự án trồng cây hướng đến Net Zero carbon của Vinamilk và Bộ Tài nguyên và môi trường chính thức khởi động tại Hà Nội

Dự án trồng cây hướng đến Net Zero carbon của Vinamilk và Bộ Tài nguyên và môi trường chính thức khởi động tại Hà Nội

Ngày 26/02/2022, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Báo Tài nguyên và Môi trường đã chính thức khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero năm đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, ông Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo công ty Vinamilk.
Khởi động dự án

Khởi động dự án ''Trồng cây hướng đến Net Zero'' năm đầu tiên tại Hà Nội

Sáng 26/2, tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã chính thức trồng cây xanh đầu tiên, khởi động dự án "Trồng cây hướng tới Net Zero" năm đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội.
Nghệ An: Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam “bức tử” môi trường?

Nghệ An: Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam “bức tử” môi trường?

Mới đây, qua ghi nhận thực tế tại khu vực sông Lam thuộc địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, dòng sông đổi màu đen kịt, xuất hiện nhiều vệt dầu loang lổ, bốc mùi hôi thối nồng nặc… Đáng nói, khu vực này lại ở ngay phía sau Công ty Cổ phần M
Huyện Khoái Châu – Hưng Yên: UBND xã Tân Dân vào cuộc kiểm tra sau phản ánh của Tầm Nhìn

Huyện Khoái Châu – Hưng Yên: UBND xã Tân Dân vào cuộc kiểm tra sau phản ánh của Tầm Nhìn

Trước thông tin phản ánh của chuyên trang Tầm nhìn về tình trạng tập kết rác thải xây dựng trái phép trên hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, vừa qua UBND xã Tân Dân đã vào cuộc kiểm tra.
Nghệ An: Hơn 1 km dọc bãi biển Cửa Lò bị "mùn biển" nhuộm đen

Nghệ An: Hơn 1 km dọc bãi biển Cửa Lò bị "mùn biển" nhuộm đen

Hơn 1 km dọc bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) từ Quảng trường Bình Minh về phía Nam bị nhuộm một lớp màu đen kịt trong những ngày vừa qua. Nguyên nhân được xác định là do lớp "mùn biển" dày từ 10 - 30 cm trôi dạt vào bờ.
Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nghệ An: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thấm nhuần lời Bác dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, toàn tỉnh Nghệ An lại hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng.
Huyện Khoái Châu – Hưng Yên: Tập kết rác thải xây dựng trái phép tại xã Tân Dân

Huyện Khoái Châu – Hưng Yên: Tập kết rác thải xây dựng trái phép tại xã Tân Dân

Trong khi trên địa bàn cả tỉnh Hưng Yên đang quyết liệt thực hiện kế hoạch 93A/KH-UBND về việc xử lý các công trình trên đất nông nghiệp thì tại khu vực thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu lại xuất hiện tình trạng tập kết rác thải xây dựng trái phép trên hàng nghìn m2 đất nông nghiệp.
Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp được san lấp bằng rác thải tại xã Tân Tiến

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp được san lấp bằng rác thải tại xã Tân Tiến

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại Trạm thực nghiệm Văn Giang, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang được san lấp bằng rác thải. Tình trạng trên có đang thách thức kế hoạch 93A KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên?
Nghệ An: Xả thải trực tiếp ra môi trường, 2 doanh nghiệp bị phạt 420 triệu đồng

Nghệ An: Xả thải trực tiếp ra môi trường, 2 doanh nghiệp bị phạt 420 triệu đồng

Hai doanh nghiệp khai thác quặng thiếc ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xả thải trực tiếp ra môi trường vừa bị cơ quan chức năng xử phạt với tổng số tiền là 420 triệu đồng.
Quốc Oai (Hà Nội): Xã Hoà Thạch vận động người dân tự tháo dỡ lò gạch

Quốc Oai (Hà Nội): Xã Hoà Thạch vận động người dân tự tháo dỡ lò gạch

UBND xã Hoà Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) vừa rà soát, thống kê và vận động chủ các lò gạch tự nguyện tháo dỡ, san gạt mặt bằng để trả lại ruộng cho các hộ dân kịp thời sản xuất vụ xuân 2023
Thanh Hóa: Công ty Tam Nghiêm khắc phục tốt các biện pháp bảo vệ môi trường sau phản ánh của Tầm Nhìn

Thanh Hóa: Công ty Tam Nghiêm khắc phục tốt các biện pháp bảo vệ môi trường sau phản ánh của Tầm Nhìn

Hàng ngày công ty Tam Nghiêm cho xe téc tưới nước nhiều lần để giảm thiểu tối đa bụi bặm. Những chỗ có lốt xe làm vương vãi đất, công ty lập tức cho nhân viên dọn rồi dội nước làm sạch triệt để tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh khu vực tận thu.
Xem thêm
Thêm một dự án chăn nuôi bò công nghệ cao được phê duyệt tại Phú Yên

Thêm một dự án chăn nuôi bò công nghệ cao được phê duyệt tại Phú Yên

Tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt dự án chăn nuôi bò công nghệ cao có quy mô rộng 7,37 ha, tổng vốn hơn 97 tỷ đồng tại huyện Phú Hòa.
Nghệ An: Cứu nạn kịp thời 4 ngư dân chìm tàu trên biển

Nghệ An: Cứu nạn kịp thời 4 ngư dân chìm tàu trên biển

Ngày 18/3, thông tin từ chính quyền huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 4 ngư dân bị tai nạn chìm tàu trên biển.
Hà Nội: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022

Hà Nội: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022

Ngày 14/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố chủ trì hội nghị.
Buôn Đôn – Đắk Lắk: Ngổn ngang những “Công trường” khai thác đá trái phép ở xã Ea Wer

Buôn Đôn – Đắk Lắk: Ngổn ngang những “Công trường” khai thác đá trái phép ở xã Ea Wer

Những điểm khai thác đá chẻ được tổ chức như những “Công trường” khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Chính quyền địa phương đều “nắm rõ”, “nắm bắt” tuy nhiên việc xử lý thì không triệt để.
Không lắp trạm cân và camera tại mỏ khai thác đất là do điều kiện địa hình?

Không lắp trạm cân và camera tại mỏ khai thác đất là do điều kiện địa hình?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã thừa nhận các thiếu sót tại khu vực mỏ khai thác đất trên núi Chà Rây, việc không lắp trạm cân và camera là do điều kiện địa hình?
Hà Nội: Quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, khai thác khoáng sản

Hà Nội: Quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, khai thác khoáng sản

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.