Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ bản

Cập nhật: 11:00 | 06/05/2020
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận, chỉ rõ hàng loạt sai phạm của UBND huyện Hoằng Hóa trong công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với việc cho các cá nhân thuê đất: UBND huyện Hoằng Hóa không lập Báo cáo kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất. Thời gian thẩm định (nhu cầu sử dụng đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất) vượt quá thời gian quy định; Việc thực hiện các trình tự thủ tục, hoàn thiện hồ sơ để xác định giá đất, thuế, cũng như hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư và của các cơ quan còn chậm;

Việc để cho hộ ông Lê Văn Thành (thuê đất tại Thôn Dư Khánh, xã Hoằng Đạo) xây dựng 02 dãy nhà mái tôn để nuôi gia súc, gia cầm (diện tích khoảng 60 m2) trên diện tích trồng cây ăn quả và xây bao cả diện tích thầu đất công ích của UBND xã Hoằng Đạo vào trong khuôn viên diện tích đất thuê thực hiện dự án là không đúng quy định về mục đích, quy hoạch sử dụng đất.

Đối với việc chấp hành các quy định của Luật đất đai tại 06 mặt bằng quy hoạch được kiểm tra: UBND huyện phê duyệt trực tiếp vào bản vẽ quy hoạch (không có Đồ án quy hoạch); Không ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (tại các MBQH hoạch số 04, 05/MBQH-UBND xã Hoằng Thắng; MBQH số 229-231/MBQH-UBND xã Hoằng Quỳ; MBQH số 10b, 29, 90/MBQH-UBND xã Hoằng Phú) là không đúng quy định.

UBND xã Hoằng Thắng tự ý điều chỉnh chiều rộng đường từ 12,5 m xuống 11,8m (MBQH 04/MBQH-UBND) khi chưa được UBND huyện cho phép; Thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các hộ, để 01 hộ dân xây nhà có cổng lấn ra vỉa hè 0,75m và 01 hộ dân xây bán bình để kinh doanh lấn vào vỉa hè 0,9m. Việc thực hiện như trên là vi phạm Luật xây dựng và Luật đất đai.

UBND xã Hoằng Quỳ để cho Công ty TNHH Hoa Mai (trúng đấu giá 03 lô đất số 31, 32, 33-MBQH số 229-231/MBQH-UBND) tự ý xây dựng tầng hầm để làm kho lạnh chứa sản phẩm lợn sữa cấp đông xuất khẩu, khi chưa được UBND huyện cho phép hợp thửa và điều chỉnh quy hoạch xây dựng là không đúng quy định.

hoang hoa thanh hoa hang loat sai pham trong cong tac quan ly su dung dat va dau tu xay dung co ban
Công sở UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Về công tác xác định giá khởi điểm, lựa chọn tổ chức đấu giá và việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện phê duyệt giá khởi điểm theo đề nghị của UBND xã Hoằng Thắng, Hoằng Quỳ, Hoằng Phú tại các MBQH: MBQH 101-105/MBQH-UBND xã Hoằng Thắng, MBQH 229-231/MBQH-UBND xã Hoằng Quỳ, MBQH 90/MBQH-UBND xã Hoằng Quỳ, là không đúng quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng phương án và thẩm định phương án giá khởi điểm các lô đất (MBQH số 04/MBQH-UBND xã Hoằng Thắng) thấp hơn giá khảo sát 29,68%; xác định giá khởi điểm khi chưa xây dựng đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (MBQH số 7165/QĐ-UBND Thị trấn Bút Sơn) để trình UBND huyện phê duyệt là không đúng phương pháp xác định giá đất. Việc xác định giá khởi điểm như trên đã tăng chi phí phải trả cho đơn vị được thuê tổ chức đấu giá, gây lãng phí ngân sách.

Trong đầu tư xây dựng 07 công trình từ nguồn tiền sử dụng đất: UBND huyện không phê duyệt Chi phí GPMB trong tổng mức đầu tư và giao công tác GPMB cho các xã tại 02 các công trình (Nâng cấp, sữa chữa cục bộ đường Bút Trinh; Cải tạo đường Hoằng Phúc – Hoằng Đạt – Hoằng Hà) là sai quy định, dẫn đến việc GPMB của các dự án này bị ngưng trệ, làm chậm tiến độ thi công, chậm đưa công trình vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện và kết thúc đầu tư đều có khuyết điểm, sai phạm. Tổng giá trị sai phạm phải xử lý ở 07 công trình là 1.310.044.848 đồng (Trong đó: Thu hồi về NSNN là 41.532.304 đồng; Giảm trừ Quyết toán là 897.008.645 đồng; Điều chỉnh giảm hợp đồng là 371.503.899 đồng).

Tại kết luận, cơ quan chức năng cũng chỉ rõ, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế, khuyết điếm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện và những thiếu sót, khuyết điểm tại các dự án, công trình do UBND huyện làm Chủ đầu tư.

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hoằng Hóa và cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, thẩm định; Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - Xây dựng các xã Hoằng Thắng, Hoằng Phú, Hoằng Quỳ, Thị trấn Bút Sơn chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý đất đai và quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Trưởng Ban QLDA huyện; Ban QLDA Bệnh viện huyện; Các đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công xây lắp: Chịu trách nhiệm đối với sai phạm xảy ra tại tại 07 công trình.

Như vậy, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt sai phạm của UBND huyện Hoằng Hóa trong công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ bản. Cần phải nói thêm rằng, đây mới chỉ là những sai phạm chính. Những sai phạm cụ thể, cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trên sẽ được Báo điện tử Tầm nhìn khai thác, phân tích ở bài sau.

Báo điện tử Tầm nhìn tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...