Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng

Cập nhật: 08:00 | 24/01/2021
Mười dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách nhà nước do UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị trực thuộc (UBND các xã) làm chủ đầu tư đều dính sai phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và quản lý chất lượng công trình.
hoang hoa thanh hoa nhieu sai pham trong cong tac quan ly dau tu xay dung
Trụ sở UBND huyện Hoằng Hóa
hoang hoa thanh hoa nhieu sai pham trong cong tac quan ly dau tu xay dung Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ bản

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận, chỉ rõ hàng loạt sai phạm của UBND huyện Hoằng Hóa trong công tác ...

Theo thống kê, từ năm 2017 đến năm 2020, UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị trực thuộc (UBND các xã) làm chủ đầu tư xây dựng 10 dự án, công trình. Cụ thể là: Công trình Đầu tư xây dựng và chỉnh trang Trung tâm thể thao huyện Hoằng Hóa; Công trình xây dựng Trường Mầm non xã Hoằng Trường, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng, sân đường và các hạng mục phụ trợ; Công trình xây dựng Trường Mầm non xã Hoằng Trường, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng; Công trình xây dựng Trường THCS xã Hoằng Cát, hạng mục: Nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà bảo vệ, nhà xe, nhà vệ sinh, cổng tường rào, sân đường nội bộ, san nền; Công trình xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Hoằng Lộc – Hoằng Quang (ĐH.HH25); Công trình Xây dựng tuyến đường cải tuyến đường huyện ĐH-HH 08, giai đoạn 2 (Hoằng Sơn – Hoằng Trinh); Công trình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại thôn Đại Long, xã Hoằng Thanh; Công trình xây dựng Trường tiểu học xã Hoằng Thái; Công trình xây dựng Trường tiểu học xã Hoằng Khánh; Công trình xây dựng Trường tiểu học xã Hoằng Lưu.

Tổng mức đầu tư của 10 dự án nêu trên là 109.481.381.000 đồng. Nguồn vốn xây dựng được lấy từ ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. Đến thời điểm hiện tại có 09 dự án đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành (đã thanh toán một phần kinh phí, chậm quyết toán, chưa quyết toán, đã phê duyệt quyết toán) và 01 dự án đang thi công (Công trình xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Hoằng Lộc – Hoằng Quang).

Theo hồ sơ mà phóng viên có được cho thấy, 10 dự án, công trình do UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị trực thuộc (UBND các xã) làm chủ đầu tư đều dính sai phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và quản lý chất lượng công trình…

Cụ thể, trong công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đa số các công trình không thực hiện việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu truớc khi ban hành quyết định phê duyệt.

Một số chủ đầu tư không tiến hành thương thảo hợp đồng với các đơn vị tư vấn trước khi ban hành quyết định trúng thầu hoặc chỉ định thầu. Một số chủ đầu tư có tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng thương thảo sau khi đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là chưa đúng trình tự quy định.

Trong công tác khảo sát, một số chủ đầu tư không tiến hành công tác giám sát khảo sát. Đơn vị tư vấn lập nhật ký khảo sát nhưng không có xác nhận của chủ đầu tư, không có biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát hiện trường. Chủ đầu tư đã nghiệm thu kết quả khảo sát nhưng không ban hành thông báo chấp thuận nghiệm thu và phê duyệt vào báo cáo kết quả khảo sát theo quy định. Một số chủ đầu tư lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát trong cùng 01 quyết định là không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Về hồ sơ thiết kế, dự toán, một số công trình, dự toán còn tính sai tăng khối lượng so với hồ sơ thiết kế, sai lỗi số học làm tăng chi phí đầu tư xây dựng công trình. Công tác thẩm tra, thẩm định của các đơn vị tư vấn và của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huvện Hoằng Hóa tại một số công trình còn thiếu chặt chẽ, chưa phát hiện hết lỗi sai sót trong lập dự toán dẫn đến khi phê duyệt làm sai tăng chi phí đầu tư xây dựng. Công tác thi công tại một số công trình vẫn còn những công việc, chi tiết không đúng, thi công thiếu khối lượng theo thiết kế được duyệt. Công tác nghiệm thu các hạng mục công việc hoàn thành, nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu thanh toán tại một số công trình không đúng khối lượng so với thực tế thi công hoàn thành.

Trong công tác quản lý chât lượng, một số công trình còn thiếu sót về hồ sơ, kết quả thí nghiệm, nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục, công việc hoàn thành. Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại một số công trình chưa chính xác, không đúng khối lượng so với thực tế thi công hoàn thành. Một số khối lượng dự toán tính sai tăng khi nghiệm thu, quyết toán A-B không phát hiện để thực hiện giảm trừ. Một số hạng mục công việc thi công sai hồ sơ thiết kể nhưng khi nghiệm thu không phát hiện để tính toán lại cho đúng với thực tế thi công.

Nhật ký thi công tại tất cả các công trình, chủ đầu tư không thỏa thuận với nhà thầu thi công về hình thức và nội dung nhật ký thi công làm cơ sở thực hiện trước khi xây dựng công trình theo quy định. Một số đơn vị lập nhật ký chưa đảm bảo quy định, nội dung ghi chép chưa đầy đủ. Bản vẽ hoàn công tại một số các công trình chưa thể hiện những thay đổi giữa thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Hầu hết các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu tư chưa mời cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Qua thanh tra 10 công trình, có 09 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng hưng chỉ có 02 công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và có văn bản chấp thuận nghiệm thu.

Việc giám sát thi công của chủ đầu tư và nhà thầu TVGS, TVTK chưa thường xuyên liên tục nên vẫn còn để những công việc thi công sai với hồ sơ thiết kế được duyệt. Hầu hết các nhà thầu tư vấn giám sát không có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát theo quy định tại Điều 120 của Luật Xây dựng. Không lập báo cáo công tác giám sát theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 26/2016/TT-BXD.

Công tác quyết toán tại hầu hết các công trình đã hoàn thành còn chậm so với quy định; qua thanh tra 10 công trình, có 08 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chỉ có 01 công trình được phê duyệt quyết toán, 07 công trình còn lại đầu chậm quyết toán so với quỵ định; việc huy động vốn để thanh toán cho các đơn vị còn chậm theo hợp đồng đã ký.

Tamnhin.trithuccuocsong.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc những sai phạm cụ thể tại 10 dự án này!

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...