Hội thảo: nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Hội thảo nhằm làm rõ nhận thức lý luận và đánh giá tình hình, thực trạng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, qua đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm củng cố, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn”. Trung tướng, PGS. TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của hơn 70 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện chính quyền xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân.

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Bộ Công an vừa tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn”. Trung tướng, PGS. TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Hơn 70 đại biểu là lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện chính quyền xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân đã tham dự.

Ban Tổ chức đã nhận được 41 bài tham luận của các nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn trong cả nước. Đây là những kết quả nghiên cứu khá toàn diện, chuyên sâu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết của các tác giả về những vấn đề lý luận và thực tiễn về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: làm rõ nhận thức, lịch sử hình thành, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; đánh giá vai trò, đóng góp của lực lượng này trong thực tiễn giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT tại một số địa bàn; chỉ ra những bất cập, vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, hoạt động.

Đặc biệt là về chính sách, pháp luật, điều kiện đảm bảo cho tổ chức và hoạt động, trong đó đề xuất quan điểm định hướng, nhiệm vụ, giải pháp kiện toàn, sắp xếp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.

Các thành phần và đại biểu tham dự Hội thảo.
Các thành phần và đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng cho hay, qua trao đổi, thảo luận, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã khẳng định: các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng đã và đang được tổ chức, hoạt động ở địa bàn cơ sở, chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau; khẳng định vai trò to lớn của các lực lượng này trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công an là lực lượng làm nòng cốt cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các địa bàn; khẳng định các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (gồm lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng) đã và đang được tổ chức, hoạt động ở địa bàn cơ sở, chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau; đồng thời chỉ ra sự bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật, điều kiện đảm bảo cho hoạt động của lực lượng này ở cơ sở.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, yếu tố tác động, các nhà khoa học tham dự Hội thảo làm rõ sự cần thiết phải duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc kiện toàn, sắp xếp lại lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bản chất là việc hợp nhất các lực lượng, chức danh đang tồn tại (Công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục được sử dụng theo quy định của Luật Công an nhân dân 2018; Bảo vệ dân phố; Đội trưởng, Đội phó dân phòng...) để đồng bộ, thống nhất nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở; không phải là thành lập mới, không làm tăng thêm đầu mối, không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng khác; không làm tăng chi ngân sách nhà nước; phù hợp với phương châm “bốn tại chỗ” trong huy động lực lượng tại chỗ giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, phát huy vai trò trách nhiệm, khả năng của tổ chức quần chúng tham gia bảo bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh kết quả quan trọng của Hội thảo là đưa ra khuyến nghị cần sớm xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm cơ sở pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; góp phần kiện toàn, tinh gọn đầu mối, khắc phục những chồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng; giảm các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật./.

Quang Thành

Có thể bạn quan tâm

Phú Xuyên: Hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại xã Nam Tiến

Phú Xuyên: Hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại xã Nam Tiến

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lãnh đạo xã Nam Tiến đã đưa ra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng- An ninh, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.
Sửa Luật dầu khí để ngành dầu khí lớn mạnh

Sửa Luật dầu khí để ngành dầu khí lớn mạnh

Xem xét, sửa đổi Luật Dầu khí để tạo ra cơ chế chính sách đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, qua đó, thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng nói riêng và tổng thể nền kinh tế Việt Nam nói chung là kiến nghị của nhiều chuyên gia.
“Chung tay bảo vệ trẻ em, lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”

“Chung tay bảo vệ trẻ em, lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”

“Chung tay bảo vệ trẻ em, lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em” được lựa chọn là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đây là một trong những nội dung mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Các tin khác

VUSTA: Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội

VUSTA: Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư.
Hà Nội: Cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hà Nội: Cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng

Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Hà Nội chưa được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ. Những cơ sở này thường tiêu thụ lượng điện năng, khí đốt lớn, tập trung đông người, nếu xảy ra cháy nổ sẽ dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng.
Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết kiến nghị liên quan Dự án Thanh Hoàng

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có công văn 336/TTr-TTrXD2 ngày 5/5/2022 yêu cầu UBND TP Đà Nẵng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến Dự án khu dân cư Thanh Hoàng do Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) làm chủ đầu tư.
Công ty Phú Gia Thịnh có được quyền “ỉm” 506 hóa đơn GTGT trị giá hơn 404 tỷ đồng?

Công ty Phú Gia Thịnh có được quyền “ỉm” 506 hóa đơn GTGT trị giá hơn 404 tỷ đồng?

Hàng trăm khách hàng của Dự án New Danang City vô cùng bức xúc khi Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) nhiều năm qua “chây ỳ” thực hiện Dự án, liên tục hoãn tiến độ ra sổ đỏ và “ỉm” 506 hóa đơn GTGT, không giao cho khách hàng.
Luật sư nói gì vụ doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD

Luật sư nói gì vụ doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD

Trước thông tin nhiều doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam có nguy cơ mất hàng trăm triệu USD, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao 5 bộ ngành, theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân... Phóng viên Tâm Nhìn điện tử - Báo Tri trức và Cuộc sống đã có buổi trao đổi với Thạc sỹ, Luật Sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám Đốc, Công Ty Luật TGS (Đoàn Luật Sư T.P Hà Nội) xung quanh vấn đề này.
Việt Nam lên tiếng về tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine

Việt Nam lên tiếng về tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine

Ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm của Việt Nam trước những tình hình căng thẳng tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam.
Nếu bạn là F0, đây là những khoản tiền bạn sẽ được hỗ trợ

Nếu bạn là F0, đây là những khoản tiền bạn sẽ được hỗ trợ

Tình hình dịch bệnh tại nước ta vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp mỗi ngày có hàng chục nghìn ca mắc mới, hầu hết các địa phương đều đang áp dụng cách điều trị F0 tại nhà. Vậy nếu bạn bị F0 thì bạn có được những hỗ trợ gì?
Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh: Lương của người lao động chậm trả hay bị chiếm dụng?

Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh: Lương của người lao động chậm trả hay bị chiếm dụng?

Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 là công trình trọng điểm quốc gia hoàn thành xây dựng vượt tiến độ thời gian, đã đưa vào khai thác thương mại an toàn, hiệu quả, từ đầu năm 2021. Thế nhưng, lương của những người lao động cực nhọc hơn một năm nay vẫn chưa được trả!
Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn

Chủ tịch Hiệp hội vi phạm Luật Báo chí đẩy Tạp chí vào khó khăn

Hiện nay, Tạp chí Lao động và Sáng tạo đang phải đối mặt với sự xáo trộn về mặt nhân sự, phương thức hoạt động, quản lý và người gây ra tình trạng trớ trêu ấy lại chính là ông Chủ tịch Hiệp hội Những người Lao động Sáng tạo Việt Nam - ông Đỗ Quốc Khánh.
Dự án Nam Côn Sơn 2: Lý do nợ lương người lao động không chính đáng

Dự án Nam Côn Sơn 2: Lý do nợ lương người lao động không chính đáng

Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 hoàn thành đúng tiến độ, đi vào khai thác thương mại an toàn, hiệu quả suốt một năm qua. Sự đóng góp của những người lao động nơi đây thật đáng ghi nhận.
Thử tìm nguyên nhân gây mất đoàn kết nghiêm trọng ở Hiệp hội VCLA

Thử tìm nguyên nhân gây mất đoàn kết nghiêm trọng ở Hiệp hội VCLA

từ năm 2018, bắt đầu nhiệm kỳ II, Hiệp Hội Những người Lao động sáng tạo Việt Nam đã không làm được việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh ở châu Á

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh ở châu Á

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về nguy cơ căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh tái diễn ở châu Á-Thái Bình Dương.
Chức danh “Hàm”: Một phương thức "lách luật" trong công tác cán bộ?

Chức danh “Hàm”: Một phương thức "lách luật" trong công tác cán bộ?

Sự phình ra của chức danh "hàm" thời gian qua một phần do sự gia tăng của số đơn vị hành chính cả ở trung ương và địa phương. Do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở trung ương công tác nên thực hiện bổ nhiệm chức danh "hàm" với lãnh đạo các cấp phòng, vụ.
Gia đình cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela yêu cầu làm rõ cái chết của ông trong tù

Gia đình cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela yêu cầu làm rõ cái chết của ông trong tù

Gia đình của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - Raul Isaías Baduel vừa gửi thư yêu cầu chính quyền nước này cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân thực sự cái chết của ông Baduel trong tù.
Bình Giang (Hải Dương): Hàng trăm người tụ tập tham gia đấu giá đất giữa mùa dịch

Bình Giang (Hải Dương): Hàng trăm người tụ tập tham gia đấu giá đất giữa mùa dịch

Hàng trăm người đã tụ tập, tập trung tại huyện Bình Giang, trong số đó có nhiều người về từ vùng dịch, nhưng không được cách ly y tế theo quy định, đã tham gia cuộc đấu giá đất tại xã Tân Việt, bất chấp quy định giãn cách của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về phòng chống dịch bệnh COVID -19.
Xem thêm
Đà Nẵng:

Đà Nẵng: 'Vén màn' chiêu trò chiếm dụng vốn trái phép của Công ty Phú Gia Thịnh

Những tưởng Quyết định xử phạt VPHC số 1369/QĐ-XPHC ngày 20/5/2022 của UBND TP Đà Nẵng sẽ giúp Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh) nhận ra hành vi vi phạm và thay đổi phương án giải quyết so với trước đây. Nhưng không, Công ty Phú Gia Thịnh vẫn tiếp tục lấn lướt, yêu sách với khách hàng. Chiêu trò chiếm dụng vốn trái phép của chủ đầu tư này ngày càng lộ rõ.
Nghi vấn Công ty Phú Gia Thịnh được bao che, tháo gỡ vi phạm tại các dự án ở Đà Nẵng

Nghi vấn Công ty Phú Gia Thịnh được bao che, tháo gỡ vi phạm tại các dự án ở Đà Nẵng

Từ 2017, Công ty Phú gia Thịnh đã bán hàng trăm lô đất nền tại 2 Dự án New Danang City và KDC Thanh Hoàng, thu hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, Chủ đầu tư này mới bị UBND TP Đà Nẵng phạt lần thứ hai về hành vi huy động vốn trái phép. Trong khi đó, những vi phạm khác của chủ đầu tư này vẫn chưa bị xử lý, thậm chí vi phạm có có dấu hiệu hình sự nhưng cơ quan chức năng xác minh điều tra “hời hợt”…
Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Vì sao hơn 500 người dân kiến nghị Bộ Xây dựng thanh tra mở rộng dự án New Danang City?

Ngày 21/4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đơn thư của hơn 500 người dân kiến nghị thanh tra mở rộng dự án New Danang City do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh - 223 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Công ty này có nhiều vi phạm trong triển khai dự án nhưng chính quyền và cơ quan chức năng thờ ơ, gây bức xúc.
Doanh nghiệp đã "ôm" đất công sản ở Tam Đảo 1 như thế nào? (bài 4)

Doanh nghiệp đã "ôm" đất công sản ở Tam Đảo 1 như thế nào? (bài 4)

Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng (Công ty Lạc Hồng) đã "ôm" thành công hàng nghìn m2 đất công sản có vị trí “vàng” ở Tam Đảo 1 (tỉnh Vĩnh Phúc) mà không qua hình thức đấu giá. Dư luận nghi vấn, việc giao đất này có dấu hiệu tiêu cực.
Vĩnh Phúc có "giúp sức" doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên đất công sản? (bài 3)

Vĩnh Phúc có "giúp sức" doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên đất công sản? (bài 3)

Việc “băm nát" Tam đảo bằng những khối bê tông khiến nhiều khách du lịch, chuyên gia không đồng tình. Đáng nói, sự việc có dấu hiệu bất thường hơn khi Vĩnh Phúc đã “tiếp sức” cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên mảnh đất công sản hiếm hoi còn sót lại ở Hòn ngọc Đông Dương này.
Phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài trải nghiệm du lịch Đà Nẵng

Phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài trải nghiệm du lịch Đà Nẵng

Từ ngày 24-26/6, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Vụ Thông tin báo chí tổ chức chương trình tham quan và tìm hiểu thực tế tại Đà Nẵng cho đại diện các cơ quan ngoại giao và báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.