Hơn 6.600 tỷ đồng cho đầu tư phát triển ở Vĩnh Phúc năm 2021

Cập nhật: 05:18 | 02/03/2021
Những năm qua, nhờ triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, tỉnh Vĩnh Phúc đã khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, giảm thiểu thất thoát, tránh lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh cho biết, năm 2021, Vĩnh Phúc sẽ dành khoảng 6.661,298 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 5.943,686 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 717,612 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư công được bố trí theo hướng tập trung, không để tình trạng đầu tư dàn trải; tập trung bố trí cho các dự án quyết toán, dự án hoàn thành và dự án chuyển tiếp, sau đó mới bố trí cho các dự án khởi công mới.

hon 6600 ty dong cho dau tu phat trien o vinh phuc nam 2021
Hình minh họa. Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Để thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung ưu tiên các thủ tục: phê duyệt dự án đầu tư mới, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành nhằm bảo đảm kịp thời tổng hợp bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ thi công theo quy định. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Định kỳ báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng.

Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính từ ngày 15/12/2020 cần tiếp tục hoàn thiện và phân bổ vốn sau khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, đáp ứng tiến độ và kịp giải ngân vốn phát huy hiệu quả thì việc hoàn thiện thủ tục và phân bổ hết vốn cần phải thực hiện xong trước ngày 15/7/2021.

Xác định việc thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trong năm 2021 là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngay đầu năm mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển nhằm tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

PV

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/NghienCuuTraoDoi/View_Detail.aspx?ItemID=2811

  • Xin chờ trong giây lát...