Huyện Bảo Lạc – Cao Bằng: Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài trúng 14 gói thầu xây lắp trong... 2 tháng

Từ ngày 27/10/2022 – 28/12/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Lạc đã phê duyệt 14 gói thầu xây lắp cho Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài trúng 14 gói thầu xây lắp trong hơn 2 tháng

Trong khoảng thời gian từ ngày 27/10/2022 – 28/12/2022, trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài trúng liên tiếp 14 gói thầu xây lắp, cụ thể như sau:

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT xóm Nà Dương, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban Quản lý đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 574/QĐ-QLDA ngày 27/10/2022. Giá trị gói thầu 2.373.337.000 đồng và thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng.

Quyết định số 574/QĐ-QLDA ngày 27/10/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc
Quyết định số 574/QĐ-QLDA ngày 27/10/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Pù Mỗ, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 576/QĐ-QLDA ngày 27/10/2022. Giá trị gói thầu 2.442.787.000 đồng và thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Bản Tuồng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 785/QĐ-QLDA ngày 16/11/2022. Giá trị gói thầu 2.455.799.000 đồng và thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Dạn – Nà Viềng, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-QLDA ngày 16/11/2022. Giá trị gói thầu 2.399.440.000 đồng và thời gian thực hiện 90 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Khuổi Tẳng – Cốc Lùng, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 781/QĐ-QLDA ngày 16/11/2022. Giá trị gói thầu 2.354.408.000 đồng và thời gian thực hiện 120 ngày.

Quyết định số 781/QĐ-QLDA ngày 16/11/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc
Quyết định số 781/QĐ-QLDA ngày 16/11/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT xóm Pác Lác, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 863/QĐ-QLDA ngày 29/11/2022. Giá trị gói thầu 2.513.747.000 đồng và thời gian thực hiện 90 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Ngàm A – Nà Dạn, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 862/QĐ-QLDA ngày 29/11/2022. Giá trị gói thầu 2.366.699.000 đồng và thời gian thực hiện 90 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT xóm Đông Vẹn, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 860/QĐ-QLDA ngày 29/11/2022. Giá trị gói thầu 2.512.663.000 đồng và thời gian thực hiện 90 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường giao thông liên xã đoạn Pù Mồ, Sơn Lộ đến Nà Han, Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-QLDA ngày 15/12/2022. Giá trị gói thầu 10.797.548.000 đồng và thời gian thực hiện 11 tháng.

Quyết định số 936/QĐ-QLDA ngày 15/12/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc
Quyết định số 936/QĐ-QLDA ngày 15/12/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT xóm Phiêng Sáng, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 957/QĐ-QLDA ngày 19/12/2022. Giá trị gói thầu 2.450.428.000 đồng và thời gian thực hiện 180 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Rại – Khuổi Tẳng, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-QLDA ngày 19/12/2022. Giá trị gói thầu 2.394.113.000 đồng và thời gian thực hiện 180 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường thị trấn Bảo Lạc – Nà Viềng, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 959/QĐ-QLDA ngày 19/12/2022. Giá trị gói thầu 2.445.672.000 đồng và thời gian thực hiện 180 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT xóm Pác Puồng – Duồng Rình, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-QLDA ngày 26/12/2022. Giá trị gói thầu 2.375.786.000 đồng và thời gian thực hiện 180 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã đoạn TDP4, thị trấn đến Phiêng Dịt, Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã được Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-QLDA ngày 28/12/2022. Giá trị gói thầu 10.674.487.000 đồng và thời gian thực hiện 15 tháng.

Nhân sự liệu có đảm bảo được tiến độ công việc?

Có thể thấy rằng trong khoảng thời gian 2 tháng Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài trúng liên tiếp 14 gói thầu xây lắp trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Không những thế, cũng trong khoảng thời gian này, Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài cũng trúng thầu một số gói thầu xây lắp trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Huyện Bảo Lạc – Cao Bằng: Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài trúng 14 gói thầu xây lắp trong hơn 2 tháng
Quyết định số 975/QĐ-QLDA ngày 28/12/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Lạc

Với một lượng lớn công việc được diễn ra cùng lúc như vậy thì dư luận có quyền đặt ra câu hỏi liệu Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài có thể hoàn thành tốt công việc tại các gói thầu hay không? Vì qua hồ sơ có thể nhận thấy rất rõ: Mặc dù các gói thầu có giá trị tương đối nhỏ nhưng với thời gian thực hiện rất ngắn lại trùng nhau. Tức là số lượng công việc sẽ là rất nhiều để các gói thầu về đích đúng tiến độ.

Thiết nghĩ, Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Bảo Lạc cần đặc biệt lưu tâm giám sát và theo dõi tiến độ và chất lượng thi công của các gói thầu do Doanh nghiệp Tư nhân Đức Tài thực hiện trên địa bàn huyện trong khoảng thời gian này.

Chuyên trang Tầm nhìn – Báo Tri thức và Cuộc Sống sẽ tiếp tục thông tin.

Đức Anh

Có thể bạn quan tâm

Nghệ An: Công ty Cổ phần GLD làm gì để trúng gói thầu hơn 107 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư?

Nghệ An: Công ty Cổ phần GLD làm gì để trúng gói thầu hơn 107 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư?

Để trúng được gói thầu thi công dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An do Sở Y tế tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần GLD đã cung cấp thông tin trong E – HSĐXKT là số hợp đồng Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An -01/2018/HĐ-XD với giá trị hợp đồng 60.833.914.000 đồng.
Nghệ An: Bắt gã đàn ông “nổ” có quan hệ rộng để lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Nghệ An: Bắt gã đàn ông “nổ” có quan hệ rộng để lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Để tạo lòng tin với bị hại, gã đàn ông ở TP Vinh (Nghệ An) luôn thể hiện mình có nhiều mối quan hệ rộng và “nổ” có khả năng nhượng lại gói thầu dự án 56 tỷ đồng vừa trúng thầu cho bị hại nhằm lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.
Bắc Ninh: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ruby sử dụng một bộ hồ sơ trúng 2 gói thầu liên tiếp

Bắc Ninh: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ruby sử dụng một bộ hồ sơ trúng 2 gói thầu liên tiếp

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ruby sử dụng một bộ hồ sơ về nhân sự trúng liên tiếp 2 gói thầu liên tiếp tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Vậy, một nhân sự sao có thể thực hiện nhiệm vụ ở 2 gói thầu cùng một thời điểm nếu không có sự thay đổi khi thi công thực tế.

Các tin khác

Ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh bền vững

Ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh bền vững

Ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang hướng đến phát triển xanh bền vững, sử dụng năng lượng và nguồn tài nguyên có hiệu quả.
Hải Dương: Xử phạt sai phạm Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát 975 triệu đồng

Hải Dương: Xử phạt sai phạm Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát 975 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định xử phạt 975 triệu đồng đối với Công ty CP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát do thi công cải tạo kết cấu
Đấu thầu tại Ban Quản lý KCN tỉnh Hà Nam: Dấu hỏi về năng lực của Công ty Việt Phát

Đấu thầu tại Ban Quản lý KCN tỉnh Hà Nam: Dấu hỏi về năng lực của Công ty Việt Phát

Gói thầu số 14 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư yêu cầu doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm 2019, 2020, 2021 phải đạt tối thiểu là 155.000.000.000 đồng, và...
Nghệ An: Cho phép nhà đầu tư khảo sát, lập quy hoạch ở Khu công nghiệp Thọ Lộc

Nghệ An: Cho phép nhà đầu tư khảo sát, lập quy hoạch ở Khu công nghiệp Thọ Lộc

Nghệ An vừa đồng ý chủ trương cho phép Liên danh Công ty cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương khảo sát, lập Đồ án quy hoạch Khu Công nghiệp Thọ Lộc tại xã Diễn Phú và Diễn Lộc (huyện Diễn Châu), thuộc Khu Kinh tế Đông Nam.
Đồng Nai: Tìm lời giải cho bài toán phát triển nhà ở xã hội

Đồng Nai: Tìm lời giải cho bài toán phát triển nhà ở xã hội

Đồng Nai là địa bàn phát triển mạnh về công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực lao động lớn nên nhu cầu nhà ở xã hội tại địa phương này ngày càng tăng cao. Vì vậy, giải pháp phát triển nhà ở xã hội đang được lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm.
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc được chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án có quy mô sử dụng đất là 500 ha, không bao gồm phần diện tích tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua khu công nghiệp Thọ Lộc và tuyến đường N2 của khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu c
Vật liệu xanh Panel - xu thế phát triển vật liệu xây dựng của thời đại

Vật liệu xanh Panel - xu thế phát triển vật liệu xây dựng của thời đại

Chiều 15/11, tại Hà Nội, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Báo Xây dựng đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu xanh với những thách thức mới”.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có buổi tiếp xã giao ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.
Thanh Hóa: Không đồng ý cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhận chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển

Thanh Hóa: Không đồng ý cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhận chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển

Vừa qua, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn có văn gửi UBND tỉnh Thanh Hoá xin xử lý chất thải nạo vét từ dự án duy tu công trình cảng nhà máy Lọc hóa dầu theo hướng nhận chìm xuống biển, nhưng lãnh đạo tỉnh này đã không đồng ý.
Quảng Ngãi: Nhà máy Bột - Giấy VNT19 bất ngờ thi công đường ống xả thải

Quảng Ngãi: Nhà máy Bột - Giấy VNT19 bất ngờ thi công đường ống xả thải

Nhà máy Bột- Giấy VNT19 đưa ra phương án xả thải bằng ống ngầm ra biển tại vịnh Việt Thanh (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Mặc dù việc đặt ống xả thải ra biển chưa được các cơ quan chức năng thống nhất, tuy nhiên đơn vị này đã rầm rộ thi công, đào đường, lắp đặt ống xả thải.
Bộ Giao thông Vận tải công bố 10 cảng cạn Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải công bố 10 cảng cạn Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định 584/QĐ-BGTVT-ĐT, công bố 10 cảng cạn Việt Nam nằm ở các địa phương là Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Bắc Ninh.
Sóc Trăng: Khánh thành nhà máy điện gió 5.700 tỷ đồng

Sóc Trăng: Khánh thành nhà máy điện gió 5.700 tỷ đồng

Ngày 15/2, Công ty Cổ phần Năng lượng Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện gió số 7 tại thị xã Vĩnh Châu với tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng.
Sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện

Sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện

Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.
Sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện

Sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện

Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.
Cần thiết kéo dài chính sách ưu đãi giá FIT giúp “hồi sinh” doanh nghiệp điện gió

Cần thiết kéo dài chính sách ưu đãi giá FIT giúp “hồi sinh” doanh nghiệp điện gió

Dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại khiến cho kế hoạch vận hành thương mại vào ngày 31/10/2021 của hàng loạt nhà máy điện gió “sụp đổ” bởi thời hạn để được hưởng cơ chế giá ưu đãi cho các dự án điện gió theo Quyết định 39/2018/TTg đã chính thức hết hạ
Xem thêm
Đại biểu Quốc hội thảo luận về Luật Giá sửa đổi

Đại biểu Quốc hội thảo luận về Luật Giá sửa đổi

Việc không quy định giá trần, giá sàn đối với vé máy bay sẽ tạo điều kiện để các hãng hàng không thực hiện chính sách giá vé linh hoạt, đưa nhiều chương trình giá phù hợp, tăng các mức giá rẻ nhằm kích cầu và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.
Đồng Nai: Sẽ giám sát phương án giảm bụi tại sân bay Long Thành

Đồng Nai: Sẽ giám sát phương án giảm bụi tại sân bay Long Thành

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi tại dự án sân bay Long Thành.
Vietnam Airlines lên tiếng về phi công nghi ngờ dương tính với ketamine?

Vietnam Airlines lên tiếng về phi công nghi ngờ dương tính với ketamine?

Vietnam Airlines đã báo cáo ban đầu với Cục Hàng không Việt Nam về sự việc phi công bị nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng và sẽ cập nhật kết quả chính thức với cục theo đúng quy định.
Phú Thọ: Tài xế xe máy giúp di chuyển cây xanh đổ gãy, mở đường cho xe cứu thương chở thai phụ vỡ ối đến bệnh viện

Phú Thọ: Tài xế xe máy giúp di chuyển cây xanh đổ gãy, mở đường cho xe cứu thương chở thai phụ vỡ ối đến bệnh viện

Người đàn ông đi xe máy đã dừng xe trong mưa, tự nguyện nhanh chóng di chuyển cây xanh gãy đổ giữa đường để ô tô cứu thương kịp thời chở thai phụ vỡ ối đến bệnh viện.
Đồng Nai: Khởi công xây dựng tuyến đường Vành đai 3

Đồng Nai: Khởi công xây dựng tuyến đường Vành đai 3

UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ khởi công dự án tuyến đường Vành đai 3 TP HCM vào ngày 30 tháng 6.
Hà Tĩnh: Xử lý nhóm “quái xế” sử dụng xe máy không biển số, bốc đầu náo loạn đường phố

Hà Tĩnh: Xử lý nhóm “quái xế” sử dụng xe máy không biển số, bốc đầu náo loạn đường phố

Lực lượng chức năng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bắt giữ nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe máy tháo hết biển số, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, bốc đầu đi xe bằng 1 bánh để thể hiện và đọ “tài năng” với nhau.
Quảng Ninh: Dự án đường sắt hơn 7.000 tỷ có "Tái sinh"sau nhiều năm đắp chiếu?

Quảng Ninh: Dự án đường sắt hơn 7.000 tỷ có "Tái sinh"sau nhiều năm đắp chiếu?

Mặc dù được phê duyệt đầu tư từ năm 2008, dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân hiện nay vẫn đang dở dang.
Tàu điện ngầm tại thủ đô Mexico City bị chập điện, 20 người ngạt khói

Tàu điện ngầm tại thủ đô Mexico City bị chập điện, 20 người ngạt khói

Theo Giám đốc hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City, sự cố chập điện đã gây ra "một lượng khói rất lớn" nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt; khoảng 20 người phải điều trị vì ngạt khói.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỗ 160 tỷ: Hà Nội cam kết không lỗ thêm

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỗ 160 tỷ: Hà Nội cam kết không lỗ thêm

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - đơn vị quản lý tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông lỗ luỹ kế tổng cộng tới 160 tỷ đồng.
Nghệ An: Thông báo tới các chủ tàu thuyền chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Nghệ An: Thông báo tới các chủ tàu thuyền chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Trước những diễn biến phức tạp về thiên tai trên biển, tỉnh Nghệ An đưa ra những thông tin cảnh báo và thông báo kịp thời để chủ các tàu thuyền và phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Thanh Hoá: Vì sao dự án cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư?

Thanh Hoá: Vì sao dự án cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 3196/BKHĐT – GSTĐĐT gửi Công ty cổ phần Xuân Thiện Nghi Sơn dừng giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cảng biển Xuân Thiện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Quảng Bình: Hai thanh niên bị đuối nước khi đi tắm biển

Quảng Bình: Hai thanh niên bị đuối nước khi đi tắm biển

Ngày 6-5, tại bãi biển Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vừa có hai thanh niên đuối nước tử vong trong khi tắm biển.
Ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh bền vững

Ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh bền vững

Ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang hướng đến phát triển xanh bền vững, sử dụng năng lượng và nguồn tài nguyên có hiệu quả.
Long Hồ - Vĩnh Long: Nhức nhối tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Khu nhà ở Hoàng Hảo

Long Hồ - Vĩnh Long: Nhức nhối tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Khu nhà ở Hoàng Hảo

Chủ đầu tư khu nhà ở Hoàng Hảo tại xã Thanh Đức huyện Long Hồ vừa phải kêu trời vì tình trạng lấn chiếm vỉa hè của một số hộ dân nơi đây, gây khó khăn cho việc bàn giao công trình này cho Nhà nước quản lý.
Quốc hội không tán thành quy định thời hạn sở hữu chung cư

Quốc hội không tán thành quy định thời hạn sở hữu chung cư

Chiều 17-3, góp ý về dự án Luật nhà ở (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ quyền sở hữu nhà chung cư là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, có ý kiến rất khác nhau.