Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020

Cập nhật: 15:59 | 16/03/2020
Theo kế hoạch đề ra, năm 2020, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới. Vậy trong 10 năm qua, Thiệu Hóa đã làm được những gì, thời gian tới công tác chuẩn bị cho sự kiện này như thế nào?

Để trả lời câu hỏi trên, phóng viên Báo điện tử Tầm nhìn đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Thiệu Hóa.

Thưa ông! Thực tế cho thấy, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi bắt tay xây dựng nông thôn mới bên cạnh những điều kiện thuận lợi gặp không ít những khó khăn. Vậy huyện Thiệu Hóa có những điều kiện thuận lợi và khó khăn như thế nào khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới?

Ngay từ ban đầu, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Thiệu Hóa luôn nhận được sự quan tâm từ Ban chỉ đạo tỉnh và sự giúp đỡ các sở, ngành trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các tiêu chí; Huyện ủy, HĐND, UBND và các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện luôn quyết tâm, thống nhất cao trong nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới; bênh cạnh đó, sự đồng thuận của đa số người dân cả đang sinh sống trên địa bàn huyện và ở xa quê bằng việc hiến đất, đóng góp công sức, tiền của trong việc thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, mang lợi ích thiết thực đến đời sống người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương là những thuận lợi cơ bản của huyện trong gần 10 năm xây dựng nông thôn mới vừa qua.

Về điều kiện tự nhiên, Thiệu Hóa là một huyện đồng bằng có vị trí địa lý thuận lợi, cách thành phố Thanh Hoá 15 km về phía Tây – Bắc. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 15.991,72 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 10.668,91 ha, chiếm 65,24%, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi, huyện Thiệu Hóa cũng gặp không ít những khó khăn. Bởi vì là một huyện thuần nông nên xuất phát điểm trong xây dựng nông thôn mới thấp so với địa bàn tỉnh (năm 2011 huyện mới đạt 5,4 tiêu chí/xã, cá biệt có xã mới đạt 2 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo cao 18,15%; thu nhập bình quân đầu người thấp đạt 13,75 triệu đồng/người/năm; hệ thống giao thông đi lại khó khăn; đời sống vật chất của nhân dân còn nhiều hạn chế ...).

Nguồn vốn đầu tư cho xây dựng Chương trình lớn, song vốn Trung ương, của tỉnh hỗ trợ còn nhiều hạn chế, ngân sách huyện, xã còn nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến lộ trình về đích nông thôn mới của nhiều xã trên địa bàn huyện.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Thiệu Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào?

Phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể là, bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh hơn, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, vững mạnh, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững và ổn định, dân chủ cơ sở được phát huy, sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển mạnh, cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất và nhân rộng, áp dụng các tiến bộ khoa học, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giải phóng sức lao động của người dân.

huyen thieu hoa thanh hoa phan dau ve dich nong thon moi trong nam 2020
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực

Cơ cấu lao động tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm lao động nông nghiệp tăng dần lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ thương mại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 10,5 triệu đồng/người năm 2010 lên 39,5 triệu đồng/người năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững từ 21,5% năm 2010 xuống còn 2,5% năm 2019.

Tổng huy động nguồn lực trong gần 10 năm là: 6.366,5 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Nhà nước; doanh nghiệp, lồng ghép, tín dụng và nhân dân đóng góp để thực hiện triển khai xây dưng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tăng nhanh, khi triển khai xây dựng nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 5,4 tiêu chí/xã, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 19/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn huyện là 18,56 tiêu chí/xã, tăng 13,16 tiêu chí so với năm 2010; số tiêu chí huyện nông thôn mới đến nay đạt 6/9 tiêu chí.

Để đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị. Hơn thế, trong quá trình triển khai thực hiện vừa làm vừa rút ra bài học kinh nghiệm. Xin ông cho biết, kinh nghiệm của huyện Thiệu Hóa là gì?

Một là, phải làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, cơ chế chính sách, mục đích ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong đảng, trong nhân dân về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hai là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vào cuộc của cả hệ thống chính trị quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, các đồng chí trong cấp ủy, Ban chỉ đạo được phân công phụ trách cơ sở thường xuyên bám sát kế hoạch, bám cơ sở để chỉ đạo, vừa làm, vừa học, vừa đánh giá để có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng xã. Lựa chọn tiêu chí có ảnh hưởng đến phát triển, đến cuộc sống của người dân làm trước và phải đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện các tiêu chí, vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa quyết liệt trong chỉ đạo toàn diện xây dựng nông thôn mới. Nhất là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong quá trình thực hiện, nhất là những nội dung khó và thời điểm khó khăn.

huyen thieu hoa thanh hoa phan dau ve dich nong thon moi trong nam 2020
Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong đảng viên, trong nhân dân là điều kiện tiên quyết để Thiệu Hóa hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Ba là, chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đặt người dân đúng vị trí, vai trò chủ thể, phải huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, phải thường xuyên phát động và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua, đồng thời phải kêu gọi, vận động sự vào cuộc của các Doanh nghiệp, các tổ chức, con em thành đạt đóng góp công của, thực hiện xã hội hoá từ bên ngoài và tranh thủ các chương trình, dự án lồng nghép trong xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, căn cứ vào điều kiện ngân sách huyện, xã để ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp từng thời điểm để phát triển sản xuất và xây dựng các công trình văn hóa, hạ tầng tạo động lực để phát động nội lực, ngoại lực, thi đua thực hiện các tiêu chí.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tổ chức giao ban để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Thưa ông! Mục tiêu cụ thể trong năm 2020 và những năm tiếp theo mà huyện Thiệu Hóa đề ra là gì?

Trong quá trình thực hiện, huyện Thiệu Hóa luôn đưa ra mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể. Theo đó, mục tiêu lớn nhất trong năm 2020 mà huyện Thiệu Hóa đề ra đó là, phải đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 01 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 03 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; Có 60 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 02 thôn đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Thiệu Hóa đề ra mục tiêu có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 đến 05 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người bình quân hàng dự kiến đến năm 2025 đạt từ 65 triệu đồng/người/năm trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2025 giảm còn 1,5% đến 2%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt trên 95%; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 100%; Có 02 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 06 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện.

huyen thieu hoa thanh hoa phan dau ve dich nong thon moi trong nam 2020
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đến nay Thiệu Hóa đã có 19/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Giai đoạn 2026-2030, huyện Thiệu Hóa đề ra mục tiêu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2030 duy trì ở mức 1%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2030 đạt 100%; Có 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp Quốc gia; Có 03 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 10 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, huyện Thiệu Hóa sẽ phải làm gì trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo?

Thời gian tới, huyện Thiệu Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thành quả, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các cơ chế chính sách, các chủ trương mới trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, cách làm hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo trong phòng trào xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, định kỳ hàng tháng từ huyện đến xã giao ban đánh giá hoạt động, kết quả lãnh chỉ đạo; xây dựng lộ trình cụ thể đề xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Tiếp tục rà soát quy hoạch và bổ sung kế hoạch sản xuất gắn với việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo hướng công nghệ cao.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 27/9/2012 của BCH Đảng bộ huyện về “khôi phục, phát triển nghề truyền thống; du nhập và nhân cấy nghề mới giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020” và Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 06/4/2016 của BCH Đảng bộ huyện về “Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề. Rà soát, lựa chọn hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình dự án, đặc biệt tập trung nguồn lực từ ngân sách địa phương và từ nguồn nhân dân đóng góp theo hướng tập trung, không dàn trải, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công trình, tạo sự tin tưởng và đồng thuận, phát huy nguồn lực trong nhân dân, trong dòng tộc, con em địa phương làm ăn xa và các doanh nhân thành đạt tham gia xây dựng quê hương.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân, các thành phần kinh tế tiếp tục củng cố dân xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Chỉ đạo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục rà soát lại các cơ chế đã ban hành, xây dựng cơ chế phù hợp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân; hỗ trợ duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông, thủy lợi nội đồng; ban hành cơ chế thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển các cụm công nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động, cơ chế hỗ trợ (thưởng) cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...