Khánh Hòa: SOS quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản

Đất, đá, cát, sỏi khi đã được lên xe vận chuyển đến một địa điểm khác, phục vụ xây dựng thì sẽ trở thành tài nguyên, khoáng sản. Từ nhiều năm nay nhu cầu đất, đá, cát, sỏi cho xây dựng các công trình giao thông, các dự án khu đô thị, nhà cao tầng… là vô cùng to lớn. Thế nhưng, việc quản lý, khai thác, kinh doanh loại tài nguyên, khoáng sản này có vẻ như còn quá nhiều bất cập, cần SOS?

Bài 1: Quy định của pháp luật và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa: SOS quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản
Sau 30 năm đổi mới, TP.Nha Trang đã phát triển to lớn như thế này. Nguồn tài nguyên to lớn là đất, đá, cát và sỏi đã góp một phần không nhỏ.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đất làm vật liệu san lấp là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường! Từ đó tổ chức, cá nhân muốn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải xin và được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác, trừ một số trường hợp quy định riêng.

Để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, ngoài giấy phép khai thác, tổ chức, cá nhân phải thực hiện các nghĩa vụ: Đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên; thuế hay lệ phí khắc phục tác động môi trường.

Ở Khánh Hòa, từ lâu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những quy định cụ thể để thực hiện Luật Khoáng sản, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên to lớn này.

Ngày 18/12/2017 Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản là cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: SOS quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản
Mỏ đá Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh được cấp phép khai thác từ nhiều năm nay.

Cùng ngày (18/12/2017) UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành chức năng tiếp tục duy trì các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đồng thời tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản là cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; trong đó UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua việc gắn camera giám sát tại các bãi tập kết, đường vào mỏ, vị trí mốc giới khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác...; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý đúng quy định. Đối với các trường hợp không khắc phục các tồn tại vi phạm thì báo cáo, đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép; thực hiện hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 sở, ngành liên quan để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu Sở TN & MT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu, người có trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quy định các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở xem xét, khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc hoặc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và trật tự - an ninh, kinh tế - xã hội. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; hàng quý, báo cáo kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan. Công an tỉnh có kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Khánh Hòa: SOS quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản
Mỏ đá Granit ở thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh hiện có 4 đơn vị được Bộ TN & MT cấp phép đang khai thác.

UBND tỉnh còn giao các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản là cát, sỏi và đất đá làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành định kỳ hàng tháng trước ngày 20, báo cáo kết quả, phản ánh tồn tại, khó khăn, vướng mắc qua Sở TN & MT để tổng hợp, xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định, trước ngày 25 hàng tháng; trường hợp cần thiết thì tham mưu bằng văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuy chủ trương và pháp luật, quy định là vậy, nhưng thực trạng ra sao?

Để nắm bắt tổng quát thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đã tìm đến Phòng Khoáng sản, theo đó Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) Lãnh đạo Phòng đã cung cấp cho chúng tôi một danh sách nhiều tổ chức cá nhân được cấp Bộ TN & MT và UBND tỉnh Khánh Hòa giấy phép hoạt động. Nghiên cứu danh sách được cấp, chúng tôi đầu tư khảo sát tình hình hoạt động của các đơn vị khai thác, đối chiếu với thực tế thấy đang còn quá nhiều bất cập, cần báo động, rút kinh nghiệm, xử lý! Và vấn nạn này chắc chắn không chỉ ở Khánh Hòa!

Khoản 1, Điều 64, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có 8 loại, gồm:

a) Cát các loại (trừ cát trắng silic) có hàm lượng SiO2 nhỏ hơn 85%, không có hoặc có các khoáng vật cansiterit, volframit, monazit, ziricon, ilmenit, vàng đi kèm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Đất sét làm gạch, ngói theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam, các loại sét (trừ sét bentonit, sét kaolin) không đủ tiêu chuẩn sản xuất gốm xây dựng, vật liệu chịu lửa samot, xi măng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

c) Đá cát kết, đá quarzit có hàm lượng SiO2 nhỏ hơn 85%, không chứa hoặc có chứa các khoáng vật kim loại, kim loại tự sinh, nguyên tố xạ, hiếm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc không đủ tiêu chuẩn làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

d) Đá trầm tích các loại (trừ diatomit, bentonit, đá chứa keramzit), đá magma (trừ đá syenit nephelin, bazan dạng cột hoặc dạng bọt), đá biến chất (trừ đá phiến mica giàu vermiculit) không chứa hoặc có chứa các khoáng vật kim loại, kim loại tự sinh, đá quý, đá bán quý và các nguyên tố xạ, hiếm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không đủ tiêu chuẩn làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ, nguyên liệu kỹ thuật felspat sản xuất sản phẩm gốm xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

đ) Đá phiến các loại, trừ đá phiến lợp, đá phiến cháy và đá phiến có chứa khoáng vật serixit, disten hoặc silimanit có hàm lượng lớn hơn 30%;

e) Cuội, sỏi, sạn không chứa vàng, platin, đá quý và đá bán quý; đá ong không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại;

g) Đá vôi, sét vôi, đá hoa (trừ nhũ đá vôi, đá vôi trắng và đá hoa trắng) không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất xi măng pooc lăng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam;

h) Đá dolomit có hàm lượng MgO nhỏ hơn 15%, đá dolomit không đủ tiêu chuẩn sản xuất thủy tinh xây dựng, làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Không đề cập gì đến đất.

(Bài 2: Còn nhiều bất cập. "Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng!"?)

Hoàng Quân

Có thể bạn quan tâm

Hải Phòng: Đất quy hoạch trồng cây xanh được "hô biến" thành đất ở?

Hải Phòng: Đất quy hoạch trồng cây xanh được "hô biến" thành đất ở?

Theo quy hoạch tại Khu dân cư văn hoá Đồng Rộc (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) sẽ có khoảng 2.000m2 làm đất trồng cây xanh, phục vụ cộng đồng. Quy hoạch một khu công viên cây xanh đẹp và xanh như vậy nhưng vì sao lại được “hô biến” thành nhà ở?
“Căn cứ cách mạng Đồng Bò” phải sớm được trả về cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa! (Bài 2)

“Căn cứ cách mạng Đồng Bò” phải sớm được trả về cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa! (Bài 2)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Đào Công Thiên kết luận chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái hồ Kênh Hạ, lại vô cùng bất ngờ và khó hiểu khi chỉ hơn 1 tháng sau đó lại chính ông Thiên... ký Giấy phép số 68/GP-UBND ngày 9/1/2019 cho Công ty TNHH Hải Đăng hoạt động du lịch ở hồ này?
Đà Nẵng: Phẫu thuật nội soi lấy hơn 100 viên sỏi trong khớp gối nữ bệnh nhân

Đà Nẵng: Phẫu thuật nội soi lấy hơn 100 viên sỏi trong khớp gối nữ bệnh nhân

Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho biết, ê kíp bác sĩ bệnh viện vừa nội soi gắp hơn 100 viên sỏi ra khỏi khớp gối của một nữ bệnh nhân.

Các tin khác

Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Kon Tum: 2,78ha đất Lâm nghiệp chưa được chuyển đổi vẫn thi công Dự án

Toàn bộ Dự án đang được thi công các hạng mục nằm trên diện tích đất Lâm nghiệp mà chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk do liên quan các gói thầu

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh - chịu trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra một số vi phạm
Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương?

Tại Kết luận số 106/2022/KL-TTr, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương do không tổ chưc lập
Bộ GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm sai sót trong đào tạo lái xe

Bộ GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm sai sót trong đào tạo lái xe

Bộ Giao thông Vận tải (GTV)T vừa có văn bản gửi UBND các địa phương, Cục Đường bộ về tăng cường công tác đào tạo quản lý nhà nước
Lâm Đồng: Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc

Lâm Đồng: Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc bằng hình thức Khai trừ sau khi thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương, để tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và cá nhân ông bị xử lý hình sự.
Xét xử cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và 9 đồng phạm

Xét xử cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và 9 đồng phạm

Chiều 31/5, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với đối với bị cáo Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) và 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Kiểm lâm yêu cầu Đèo Cả Group cung cấp hồ sơ liên quan đến việc phá rừng dự án

Kiểm lâm yêu cầu Đèo Cả Group cung cấp hồ sơ liên quan đến việc phá rừng dự án

Nhận được tố cáo của người dân về hành vi san ủi, phá rừng dự án KfW6, lực lượng Kiểm lâm thị xã Đức Phổ đã tiến hành điều tra, xác minh. Chủ rừng trước đó đã giao toàn bộ 15 sổ đỏ đất rừng cho Đèo Cả Group thuê.
Vì sao hoãn xét xử 5 cựu tướng lĩnh Cảnh sát biển tham ô 50 tỷ đồng?

Vì sao hoãn xét xử 5 cựu tướng lĩnh Cảnh sát biển tham ô 50 tỷ đồng?

Phiên xét xử cựu Tư lệnh cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và 6 cấp dưới trong vụ tham ô 50 tỷ đồng dự kiến mở 31/5 song đã hoãn do bị can mời thêm
Thanh Hóa: Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn

Thanh Hóa: Hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khẳng định, để xảy ra hàng loạt những khuyết điểm, vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn trách nhiệm thuộc Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và cá nhân trực tiếp tham mưu.
Ai chịu trách nhiệm cho hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa?

Ai chịu trách nhiệm cho hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa?

Mới đây Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa…
Quảng Trị: Chỉ định thầu trái luật, Dự án JICA 2 bị Bộ Tài chính tít còi

Quảng Trị: Chỉ định thầu trái luật, Dự án JICA 2 bị Bộ Tài chính tít còi

Bộ Tài chính vừa có văn bản phản hồi đến UBND tỉnh Quảng Trị, xác định Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng Phòng hộ (JICA 2) tại huyện Hướng Hóa không đủ điều kiện thanh toán từ nguồn vốn của nhà tài trợ, vì lý do chỉ định thầu trái quy định trước đó.
Kon Tum: UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra sai phạm tại dự án ở huyện Đăk Glei

Kon Tum: UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra sai phạm tại dự án ở huyện Đăk Glei

Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo thực hiện kiểm tra đối với hàng loạt sai phạm tại dự án Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.
Lâm Đồng: Chủ tịch UBND huyện thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp trái pháp luật

Lâm Đồng: Chủ tịch UBND huyện thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp trái pháp luật

Một Dự án không thuộc danh mục Nhà nước thu hồi đất, nhưng Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi đất của dân, để giao cho doanh nghiệp.
Sai phạm tại dự án xây dựng cầu đường nối Bình Dương với Tây Ninh?

Sai phạm tại dự án xây dựng cầu đường nối Bình Dương với Tây Ninh?

Thanh tra Chính phủ nêu nhiều sai phạm tại dự án xây dựng cầu và đường bắc qua sông Sài Gòn nối Bình Dương với Tây Ninh.
Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sáng mai (22/5), TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”,
Xem thêm
Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Cầu Giấy – Hà Nội: Sẽ cắt điện những đơn vị nào cố tình vi phạm PCCC

Tháng 5/2023 vừa qua, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã kí văn bản về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)… Theo đó, sẽ chỉ đạo cắt điện đối với những đơn vị cố tình vi phạm.
Ngày Thiếu nhi được tổ chức như thế nào ở các nước?

Ngày Thiếu nhi được tổ chức như thế nào ở các nước?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 có từ bao giờ? Cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Quảng Ninh: Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6

Quảng Ninh: Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Hạ Long (TP Hạ Long) và Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh.
Eakar - Đắk Lắk: Di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư sau phản ánh của Tầm Nhìn

Eakar - Đắk Lắk: Di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư sau phản ánh của Tầm Nhìn

Sau phản ánh của báo Tri Thức & Cuộc Sống, UBND xã Ea Tih (Ea Kar) đã thành lập đoàn kiểm tra đồng thời có báo cáo bằng văn bản đến các cấp có thẩm quyền lập kế hoạch di dời, di chuyển trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường đến khu vực chăn nuôi tập trung mà xã đã quy hoạch.
Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Thái Nguyên: Cần xem lại việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công?

Chỉ được 1/13 phiếu tín nhiệm nhưng ông Trần Văn Thắng vẫn được Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thành Công (thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên) theo trường hơp “đặc biệt”. Trong khi đó Hội Cựu chiến binh TP Phổ Yên ra Quyết định bổ nhiệm ông Thắng lại “đổ” do Đảng ủy xã Thành Công giới thiệu, đề nghị.
Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Bình Phước: Tin lời mua hàng phế liệu tại Công ty Điện lực, một người dân bị lừa hàng tỷ đồng

Một người dân ở tỉnh Bình Dương vừa có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, để tố cáo một nhóm người đã có hành vi giới thiệu bán hàng phế liệu là dây đồng tại Công ty Điện lực và sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền đặt cọc của nạn nhân.
Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

Điều kỳ lạ trong vụ án doanh nhân Phạm Thanh Hải: Suốt gần 8 năm bị hại kiên trì kêu oan cho bị cáo!

doanh nhân Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT IDT bị Công an Hà Nội bắt gian ngày 19/10/2015 đến nay đã gần 8 năm với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 doanh nhân Phạm Thanh Hải: Chi cao hơn thu 180 tỷ, tại sao gọi “lừa đảo”?

Trong các vụ án kinh tế, vụ Tiến sỹ vật lý Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty IDT - thu hút sự chú ý của hơn Tòa án
Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 23/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”.