Không ban hành Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn và cổ phần hóa

Cập nhật: 10:42 | 10/09/2019
Chiều ngày 9/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Một trong những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra thảo luận tại phiên họp là vấn đề chào bán trái phiếu của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng. Báo cáo giải trình của Ủy ban Kinh tế thể hiện quan điểm không nên đưa nội dung này vào Luật Chứng khoán (sửa đổi), mà nên xem xét khi sửa đổi Luật Doanh nghiệp, tránh trường hợp cùng một loại doanh nghiệp nhưng cổ phiếu riêng lẻ thì chào bán theo Luật Doanh nghiệp, còn trái phiếu lại chào bán theo Luật Chứng khoán.

Các doanh nghiệp vẫn thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành, nên việc Luật Chứng khoán (sửa đổi) không quy định nội dung này cũng không tạo ra khoảng trống pháp lý.

khong ban hanh nghi quyet ve quan ly va su dung nguon thu tu thoai von va co phan hoa

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp chiều 9/9/2019. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Thảo luận về nội dung này, UBTVQH cơ bản thống nhất với hướng tiếp thu, giải trình của Ủy ban Kinh tế. UBTVQH cho rằng, việc luật hóa Nghị định 163/2018/NĐ-CP là cần thiết, nhưng hiện tại chưa đủ điều kiện do chưa có đánh giá tác động. Trong khi theo quy trình ban hành luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đánh giá tác động là khâu bắt buộc. Mọi quy định đưa vào hay rút ra đều phải có căn cứ, đánh giá tác động.

Ngoài vấn đề trên, UBTVQH cũng đề nghị không tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; khẳng định lại quan điểm chỉ có 1 Sở Giao dịch chứng khoán, trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán đặt ở đâu là do Chính phủ quyết định; đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan rà soát thêm một số vấn đề khác đặt ra để bảo đảm tính thống nhất của dự luật với các luật khác có liên quan.

Phải đưa nguồn thu từ CPH, thoái vốn nhà nước vào ngân sách

khong ban hanh nghi quyet ve quan ly va su dung nguon thu tu thoai von va co phan hoa

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Phiên họp chiều 9/9/2019. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Cũng trong chiều 9/9, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến đối với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

UBTVQH cho rằng không cần thiết phải ban hành nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, hệ thống pháp luật hiện hành đã có đầy đủ quy định về nội dung quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, nhất là Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 (Luật số 69/2014/QH13), UBTVQH đề nghị Chính phủ thực hiện nghiêm những quy định này.

  • Xin chờ trong giây lát...