Vụ nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn “lao” đơn đi tìm công lý:

Không được bố trí công tác, 03 năm liên tiếp vẫn là "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ"?

Mặc dù 03 năm qua không được bố trí công tác, nhưng bà Lâm Kim Chi, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn vẫn được Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn bình xét và xếp loại là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”?
Không được bố trí công tác, 03 năm liên tiếp vẫn là
Gửi hàng trăm lượt đơn kêu cứu, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn vẫn chưa tìm được công lý?
Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến Tòa án nhân dân tối cao
Vụ nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn “lao” đơn đi tìm công lý: Đại biểu Quốc hội chuyển đơn, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét, xử lý
Vụ nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn “lao” đơn đi tìm công lý: Tòa án nhân dân tối cao trả lời đơn khiếu nại của bà Lâm Kim Chi như thế nào?
Vụ nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn “lao” đơn đi tìm công lý: TAND tỉnh Bắc Giang có gây sức ép buộc bà Lâm Kim Chi viết đơn xin thôi việc?
Bắc Giang: Nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn “lao” đơn đi tìm công lý

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin ở bài viết trước, ngày 4/4/2022, Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn đã ra Thông báo số 05-TB/CB yêu cầu bà Lâm Kim Chi chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú. Tuy nhiên, bà Chi đã từ chối nhận thông báo này, đồng thời đề nghị, Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn lập biên bản chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tại biên bản làm việc, bà Lâm Kim Chi cho rằng, căn cứ mà Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn đưa ra để chuyển Đảng đối với bà là bất hợp pháp vì bà cho rằng, quyết định cho bà thôi việc của TAND tỉnh Bắc Giang là một quyết định trái pháp luật, đơn khiếu nại, đơn tố cáo của bà chưa được Chánh án TAND tối cao giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Trao đổi với phóng viên, bà Lâm Kim Chi cho biết, không chỉ ra thông báo chuyển sinh hoạt Đảng, tháng 5/2022, Bí thư Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn tổ chức sinh hoạt Đảng thường kỳ, nhưng không thông báo cho bà đến dự họp. Quá bức xúc, ngày 9/5/2022, bà đã làm đơn gửi Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện uỷ Lục Ngạn... tố cáo ông Ong Thân Thắng, Bí thư Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn 02 nội dung.

Một, bà Chi tố cáo ông Thắng căn cứ vào quyết định cho thôi việc trái pháp luật để chuyển Đảng chính thức, trong khi Chánh án TAND tối cao chưa giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo của đảng viên là vi phạm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hai, bà Chi tố cáo ông Thắng tổ chức họp chi bộ thường kỳ nhưng không thông báo cho bà đến dự, vi phạm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

Hồ sơ có được cho thấy, ngay sau khi nhận được đơn của bà Chi, UBKT Huyện ủy Lục Ngạn đã thành lập Tổ kiểm tra vào cuộc xác minh làm rõ một số nội dung mà bà Chi tố cáo.

Ngày 18/8/2022, UBKT Huyện ủy Lục Ngạn ra Thông báo 42-TB/UBKTHU kết luận giải quyết tố cáo đối với ông Ong Thân Thắng, Bí thư Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn (Thông báo do ông Giáp Thành Công, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện uỷ Lục Ngạn ký).

Đối với nội dung tố cáo thứ nhất, UBKT Huyện uỷ Lục Ngạn cho rằng, chưa có cơ sở xác định quyết định cho bà Chi thôi việc của TAND tỉnh Bắc Giang là trái pháp luật hoặc vô hiệu…. Tuy nhiên, tại Thông báo số 05-TB/CB ngày 4/4/2022, Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn căn cứ vào Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương để chuyển sịnh hoạt Đảng đối với bà Lâm Kim Chi là chưa chính xác vì Quy định số 29-QĐ/TW đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021.

Đối với nội dung tố cáo thứ hai, UBKT Huyện uỷ Lục Ngạn cho rằng, bà Chi tố cáo không đúng.

Không được bố trí công tác, 03 năm liên tiếp vẫn là

Căn cứ Thông báo kết luận giải quyết tố cáo của UBKT Huyện uỷ Lục Ngạn, tại cuộc họp ngày 22/8/2022, ông Ong Thân Thắng, Bí thư Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn tuyên bố rút Thông báo số 05-TB/CB ngày 04/4/2022 (vì thông báo áp dụng văn bản đã hết hiệu lực), đồng thời ra Thông báo số 10-TB/CB yêu cầu bà Lâm Kim Chi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức về nơi cư trú.

Không đồng tình với Thông báo số 10-TB/CB của Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn, ngày 22/8/2022, bà Chi tiếp tục làm đơn tố cáo ông Ong Thân Thắng đến UBKT Huyện uỷ Lục Ngạn.

Trong đơn tố cáo, bà Chi cho rằng, đơn khiếu nại, đơn tố cáo của bà chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, bà không thuộc diện phải chuyển sinh hoạt Đảng, nên Bí thư Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn không có quyền yêu cầu bà chuyển sinh hoạt đảng chính thức về nơi cư trú.

Bà Chi dẫn chứng, theo quy định tại điểm đ mục 6.3.1 Điều 6 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương: “Trường hợp đảng viên đang xem, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức”.

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Chi, ngày 29/8/2022, UBKT Huyện uỷ Lục Ngạn có Công văn số 131-CV/UBKTHU trả lời với nội dung, vấn đề bà Chi tố cáo đã được xem xét, giải quyết…, người tố cáo không có thêm tài liệu chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc. Căn cứ Quyết định số 209-QĐ/HU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lục Ngạn thì nội dung tố cáo thuộc diện không phải giải quyết.

Liên quan đến nội dung trên, một số ý kiến cho rằng, trong trường hợp này, Tỉnh uỷ Bắc Giang cần phải khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý, bình xét đánh giá, xếp loại đảng viên của Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn và Huyện uỷ Lục Ngạn.

Bởi lẽ, nếu Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn và Huyện uỷ Lục Ngạn cho rằng “chưa có cơ sở xác định quyết định cho bà Chi thôi việc của TAND tỉnh Bắc Giang là trái pháp luật hoặc vô hiệu” thì tại sao không chuyển sinh hoạt Đảng của bà Chi ngay tại thời điểm quyết định cho thôi việc của TAND tỉnh Bắc Giang có hiệu lực?.

Thế nhưng, điều hết sức lạ lùng là 03 năm qua (từ tháng 8/2019 đến nay), bà Chi vẫn không bị chuyển sinh hoạt Đảng (vẫn sinh hoạt Đảng tại Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn), không được bố trí công tác (ở nhà bán hàng), nhưng 3 năm liên tiếp, Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn, Huyện uỷ Lục Ngạn vẫn bình xét, xếp loại bà Chi là "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ". Vậy căn cứ vào đâu để Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn và Huyện uỷ Lục Ngạn bình xét, xếp loại đảng viên như vậy?.

Ở một khía cạnh khác, có thể lý giải, 03 năm qua, bà Chi không bị chuyển sinh hoạt Đảng, liên tục được bình xét, xếp loại là "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", có nghĩa là Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn và Huyện uỷ Lục Ngạn thừa nhận bà Chi là cán bộ, đảng viên đang công tác tại TAND huyện Lục Ngạn và là 01 đảng viên thuộc Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn quản lý. Nếu là vậy, tại sao Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn lại ra thông báo đề nghị bà Chi chuyển Đảng chính thức về nơi cư trú?.

Rõ ràng, từ những nội dung đã nêu ở trên cho thấy, vấn đề quản lý, đánh giá, bình xét, xếp loại đảng viên của Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn, Huyện uỷ Lục Ngạn là có vấn đề, có dấu hiệu vi phạm. Do đó, khi mọi việc chưa rõ ràng, cấp có thẩm quyền chưa xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm, chưa có hình thức kiểm điểm, xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể có liên quan đến vi phạm (nếu có) thì không có căn cứ để chuyển sinh hoạt Đảng của bà Chi được.

“Ngày 19/8/2019, Chánh án TAND Bắc Giang có Quyết định số 489/QĐ-TA cho tôi thôi việc nhưng năm 2019, Chi bộ Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn họp, bình xét và xếp loại tôi là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tại cuộc họp Chi bộ tháng 11/2020, ông Nguyễn Như Hiển, Bí thư Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn (nay là Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang) tuyên bố, tôi chưa phải chuyển đảng theo quy định vì đang khiếu nại. Tháng 12/2020, Chi bộ Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn họp, bình xét và xếp loại tôi là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Một năm sau, tháng 12/2021, Chi bộ TAND huyện Lục Ngạn họp, bình xét và xếp loại tôi là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ””, bà Chi cho biết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc!./.

Thiên Vân

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Lê Minh Trí

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Lê Minh Trí

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực toà án và kiểm sát. Trách nhiệm trả lời chính là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.
Hà Nội: Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Hà Nội: Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” theo tinh thần 3 “rõ”: Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; Rõ thẩm quyền, trách nhiệm; Rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ.
Nghệ An: Điều tra việc nam giáo viên bị tố “đụng chạm” nữ sinh lớp 5

Nghệ An: Điều tra việc nam giáo viên bị tố “đụng chạm” nữ sinh lớp 5

Tạm đình chỉ một giáo viên trường tiểu học trên địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra vì nghi có hành vi “đụng chạm” vào người một nữ học sinh lớp 5.

Các tin khác

Vì sao Công ty Phú Gia Thịnh chưa bị Đà Nẵng cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt?

Vì sao Công ty Phú Gia Thịnh chưa bị Đà Nẵng cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt?

Ngoài việc phạt 300 triệu đồng, Quyết định xử phạt (QĐXP) số 3772/QĐ-XPVPHC ngày 24/11/2021 của UBND TP Đà Nẵng còn buộc Công ty Phú Gia Thịnh phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 90 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Đến nay, dù đã quá 90 ngày nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng vẫn chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với chủ đầu tư này?
Phú Yên: Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông sai phạm nhưng yêu cầu cấp dưới kiểm điểm?

Phú Yên: Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông sai phạm nhưng yêu cầu cấp dưới kiểm điểm?

Ông Thái An Nam – Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vi phạm trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, tuy nhiên ông này lại yêu cầu cấp dưới của mình nhận lỗi và phải làm kiểm điểm.
Đã nhận hơn 70% nhưng chủ đầu tư Dự án Tam Anh Nam vẫn đòi chấm dứt hợp đồng?

Đã nhận hơn 70% nhưng chủ đầu tư Dự án Tam Anh Nam vẫn đòi chấm dứt hợp đồng?

Liên quan đến hợp đồng mua bán 105 lô đất tại dự án KDC Tam Anh Nam, Công ty TNHH Phú Long (trụ sở tại Tam Kỳ, Quảng Nam) đã nhận hơn 70% giá trị hợp đồng của Công ty D.A.C nhưng không ra sổ đỏ. Ngược lại, chủ đầu tư này vẫn kêu ca bị thiệt hại và khởi kiện yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán.
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi) trong lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi) trong lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Ngày 28/02, tại hội trường lớn trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Pháp chế và Thanh tra, Ban Quản lý dự án lâm nghiệp) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trường Đại học Lâm nghiệp, tổ chức hội thảo "Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp".
Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu Bí thư Huyện uỷ xem xét giải quyết theo quy định

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu Bí thư Huyện uỷ xem xét giải quyết theo quy định

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Giang đã có công văn yêu cầu Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn xem xét, chỉ đạo giải quyết đơn của bà Lâm Kim Chi, nguyên Chánh án TAND huyện Lục Ngạn theo quy định.
Ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh

Ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh

Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp, khách du lịch và các chủ thể liên quan.
10 sự kiện nổi bật ngành Hải quan năm 2022

10 sự kiện nổi bật ngành Hải quan năm 2022

Năm 2022, ngành hải quan có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 được phê duyệt làm cơ sở cho việc hướng tới xây dựng Hải quan Việt Nam thông minh, chính quy, hiện đại. Ngành hải quan cũng tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hoá, góp phần đạt kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 700 tỷ USD, nhưng vẫn đảm bảo an ninh, an toàn và chống thất thu.
Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa “bắt tay” công ty Phú Gia Thịnh “cưỡng bức” khách hàng

Chủ đầu tư dự án Viêm Minh - Hà Dừa “bắt tay” công ty Phú Gia Thịnh “cưỡng bức” khách hàng

Hàng trăm khách hàng mua đất tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vô cùng bức xúc vì bị Chủ đầu tư dự án này “bắt tay” với công ty Phú Gia Thịnh (Đà Nẵng) “cưỡng bức” nộp thêm tiền gấp đôi so với hợp đồng mới chịu ra sổ đỏ .
Vì sao người mua đất dự án của Phú Gia Thịnh khẩn cầu chính quyền Đà Nẵng can thiệp?

Vì sao người mua đất dự án của Phú Gia Thịnh khẩn cầu chính quyền Đà Nẵng can thiệp?

Với mong muốn kết thúc tranh chấp để Dự án KDC Thanh Hoàng nhanh chóng hoàn thành, những người mua đất tại dự án chấp nhận mọi yêu cầu theo Thông báo số 66/2022/TB-PGT-DVKH ngày 15/8/2022 của Công ty Phú Gia Thịnh đưa ra. Tuy nhiên chủ đầu tư này chỉ muốn thu tiền trước mà không chịu thực hiện các thủ tục pháp lý đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Quảng Nam: Công ty STO ngang nhiên bán nhiều lô đất đã cam kết thi hành án cho khách hàng

Quảng Nam: Công ty STO ngang nhiên bán nhiều lô đất đã cam kết thi hành án cho khách hàng

Công ty CP STO vừa thông tin về 5 lô đất tại dự án ở Quảng Nam chờ ra sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Toản (Đà Nẵng) đã bị lãnh đạo công ty cũ ký bán cho người khác. Đáng nói, 5 lô đất này đã được công ty cam kết thi hành án trả cho ông Toản.
Ea Kar - Đắk Lắk: Góp vốn hay chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Ea Kar - Đắk Lắk: Góp vốn hay chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Bà Đỗ Thị Hương (sinh năm 1977, trú tại: Tổ dân phố số 4, thị trấn Ea Kar) vừa có đơn gửi đến Ban Lãnh đạo – Công an huyện Ea Kar, Đắk Lắk, với nội dung đề nghị cơ quan chức năng xem xét và yêu cầu một cán bộ công an của đơn vị này trả lại tiền cho bà Hương đã góp vốn kinh doanh trước đó.
Vụ Tiểu thương đồng loạt kêu cứu ở Krông Búk: Tổ chức giải tỏa các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh buôn bán không đúng quy định

Vụ Tiểu thương đồng loạt kêu cứu ở Krông Búk: Tổ chức giải tỏa các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh buôn bán không đúng quy định

Liên quan đến vụ việc "Không thể di dời chợ cũ sang chợ mới, tiểu thương đồng loạt kêu cứu", ngày 17/11, UBND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang đôn đốc việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổ chức giải tỏa các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh không đúng quy hoạch và quy định trên địa bàn xã Pơng Drang.
Krông Búk – Đắk Lắk: Không thể di dời chợ cũ sang chợ mới, tiểu thương đồng loạt kêu cứu

Krông Búk – Đắk Lắk: Không thể di dời chợ cũ sang chợ mới, tiểu thương đồng loạt kêu cứu

Tầm nhìn báo Tri thức và Cuộc sống nhận được đơn kêu cứu của hơn 50 hộ tiểu thương tại chợ Pơng Drang (mới) thuộc xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk về việc những hộ tiểu thương này đã chuyển vào chợ mới vẫn không thể kinh doanh buôn bán được...
Sở Giáo dục sẽ kiểm tra, xử lý Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu TP Thanh Hóa

Sở Giáo dục sẽ kiểm tra, xử lý Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu TP Thanh Hóa

Vấn đề đơn thư phản ánh của phụ huynh về Trung tâm anh ngữ Ocean Edu 175 Trần Phú bị tố lừa dối khách hàng… Sở Giáo dục đã nắm được thông tin. “Tôi giao cho Thanh tra giáo dục vào cuộc kiểm tra và xử lý theo đúng quy định” – ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hóa cho biết.
Vụ đối tượng “Tư vấn pháp lý” lừa đảo: Công an TP Rạch Giá chuyển hồ sơ đến Công an TP Cần Thơ (kỳ 2)

Vụ đối tượng “Tư vấn pháp lý” lừa đảo: Công an TP Rạch Giá chuyển hồ sơ đến Công an TP Cần Thơ (kỳ 2)

Công an TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, vừa có văn bản với nội dung chuyển Đơn Tố cáo của bà Nguyễn Thị Hiếu đến Công an TP Cần Thơ, để vụ việc tố giác ông Nguyễn Thanh Tú được giải quyết theo thẩm quyền luật định.
Xem thêm
Hạn chế ngộ độc thực phẩm từ cá chép ủ chua

Hạn chế ngộ độc thực phẩm từ cá chép ủ chua

Để hạn chế tới mức thấp nhất ngộ độc thực phẩm, ngành y tế tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan món cá chép ủ chua.
Hình ảnh trên mạng bị gán ghép vụ xách ma túy gây bức xúc nhiều tiếp viên hàng không

Hình ảnh trên mạng bị gán ghép vụ xách ma túy gây bức xúc nhiều tiếp viên hàng không

Nhiều tiếp viên hàng không vô cùng bức xúc khi mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh của họ gán ghép với vụ việc xách ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam.
Hội Báo toàn quốc năm 2023 Bế mạc sau nhiều hoạt động sôi nổi

Hội Báo toàn quốc năm 2023 Bế mạc sau nhiều hoạt động sôi nổi

Chiều 19.3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ VHTTDL tổ chức đã chính thức bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi.
Đại biểu Quốc hội chất vấn 9 lần về “Kỳ án gỗ trắc" Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội chất vấn 9 lần về “Kỳ án gỗ trắc" Quảng Trị

Quyết tâm đeo đuổi vụ án gỗ trắc ở Quảng Trị, các đại biểu Quốc hội địa phương liên tiếp chất vấn Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND
Thái Nguyên: Kỷ luật một loạt cán bộ tỉnh gây hậu quả nghiêm trọng

Thái Nguyên: Kỷ luật một loạt cán bộ tỉnh gây hậu quả nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa họp kỳ họp thứ 19 xem xét, kỷ luật một loạt cán bộ nhiều sở, ngành.
Không lắp trạm cân và camera tại mỏ khai thác đất là do điều kiện địa hình?

Không lắp trạm cân và camera tại mỏ khai thác đất là do điều kiện địa hình?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã thừa nhận các thiếu sót tại khu vực mỏ khai thác đất trên núi Chà Rây, việc không lắp trạm cân và camera là do điều kiện địa hình?
"Người Ai Cập-Quyền lực và Tình yêu" - Món quà ý nghĩa mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Phần Lan

"Người Ai Cập-Quyền lực và Tình yêu" - Món quà ý nghĩa mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Tháng 2/2023 vừa qua Nhà xuất bản Dân Trí và First News đã cho ra mắt bạn đọc Việt Nam cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Người Ai Cập-Quyền lực và Tình yêu" do TS Võ Xuân Quế và TS Bùi Việt Hoa dịch từ nguyên bản tiếng Phần Lan. Đây là Tiểu thuyết của nhà văn Mika Waltari được bình chọn là tác phẩm văn học yêu thích nhất của người Phần Lan trong một thế kỷ qua và là niềm tự hào của người Phần Lan trên văn đàn thế giới.
Ngày Tết và nỗi lòng xa xứ

Ngày Tết và nỗi lòng xa xứ

Ai từng có những mùa xuân nơi đất khách mới thấu được nỗi lòng người xa quê ngày Tết.
Hà Nội:Nhiều hoạt động của kiều bào trong Chương trình "Xuân quê hương 2023"

Hà Nội:Nhiều hoạt động của kiều bào trong Chương trình "Xuân quê hương 2023"

Ngày 14/1 ( tức 23 tháng Chạp âm lịch), tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân quê hương” với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng”.