KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2015 – 2020:

Kỳ 1: Kinh tế tăng trưởng cao, năng lực và quy mô sản xuất ngày càng lớn mạnh

Cập nhật: 15:09 | 02/06/2020
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế.

Cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khoá XX nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 16,5%, hoàn thành mục tiêu đề ra, cao hơn 1,5 điểm % so với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2015.

Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm từ 5,7% năm 2015 xuống còn 3,0% năm 2020; công nghiệp, xây dựng tăng từ 63,1% lên 64,7%; dịch vụ tăng từ 31,2% lên 32,3%.

Cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng khai thác và phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế để nâng cao hiệu quả sản xuất và gắn với thị trường tiêu thụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 115 triệu đồng, đạt mục tiêu đề ra, gấp 2,5 lần so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 127.956 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015.

Trong đó, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 17,8%, vượt mục tiêu kế hoạch 1,2%, cao hơn 2,1 điểm % so với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 41.812 tỷ đồng, gấp 2,27 lần năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 18,4%; năm 2020 ước đạt 1.750 triệu USD, vượt mục tiêu kế hoạch 16,7%, gấp 2,32 lần so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân hàng năm tăng 25,4%, năm 2020 dự kiến đạt 65.000 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với năm 2015; Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi chợ trên địa bàn, đến năm 2020 đã thực hiện chuyển đổi 26/37 chợ với tổng số vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

ky 1 kinh te tang truong cao nang luc va quy mo san xuat ngay cang lon manh
Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã dần hình thành một số tổng công ty, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng có thương hiệu, ngày càng lớn mạnh,được trang bị máy móc, công nghệ hiện đại, cơ bản đã đáp ứng được thi công các công trình lớn, hiện đại trong và ngoài tỉnh

Dịch vụ du lịch có nhiều chuyển biến, thành phố đã xây dựng được điểm du lịch tham quan làng cổ Đông Sơn, tuyến du lịch ngược xuôi sông Mã và 14 tuyến du lịch tham quan thành phố kết nối với các khu, điểm du lịch trong tỉnh; chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng lên; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 8.150 tỉ đồng, tăng 38% so với giai đoạn 2011 – 2015.

Lĩnh vực xây dựng có tốc độ tăng trưởng vượt trội

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 16,8%, cao hơn 0,8 điểm % so với giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó: tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 15%,cao hơn 0,5 điểm % so vớigiai đoạn 2011 – 2015; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 44.800 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015; một số sản phẩm, mặt hàng có sản lượng tăng cao như: vật liệu xây dựng, thủy hải sản chế biến, hàng may mặc xuất khẩu.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì, một số làng nghề và sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được khôi phục, phát huy. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 19,2%, cao hơn 2,4 điểm % so với bình quân giai đoạn 2011 – 2015; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 37.513 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2015; trên địa bàn thành phố đã dần hình thành một số tổng công ty, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng có thương hiệu, ngày càng lớn mạnh, được trang bị máy móc, công nghệ hiện đại, cơ bản đã đáp ứng được thi công các công trình lớn, hiện đại trong và ngoài tỉnh.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 3,2%, giảm 1,3 điểm % so với mục tiêu, giảm 1,4 điểm % so với bình quân giai đoạn 2011 – 2015; sản lượng lương thực có hạt giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 254,2 nghìn tấn, vượt 4,2 nghìn tấn so với mục tiêu. Đã chuyển đổi 638,42 ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt năm 2020 ước đạt 150 triệu đồng, đạt mục tiêu đề ra, tăng 36,4% so với năm 2015 (tăng 40 triệu đồng).

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy rừng và phá rừng, tỷ lệ che phủ rừng giữ mức 2,5%.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đến năm 2019 có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sớm hơn một năm so với mục tiêu đề ra. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng để đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện theo hướng kết nối với các phường nội thành và hoàn thiện một bước về hạ tầng đô thị. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện, 100% các phường, xã đã đăng ký ít nhất 01 sản phẩm có thương hiệu.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện

Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị; phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư.

ky 1 kinh te tang truong cao nang luc va quy mo san xuat ngay cang lon manh
Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, đội ngũ doanh nhân thành phố Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Công tác vận động, xúc tiến đầu tư được tăng cường và đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2016 – 2020 có 168 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn, trong đó có 03 dự án từ nguồn vốn FDI. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 143.010 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra, gấp 2,13 lần giai đoạn 2011 – 2015, chiếm 23,3% tổng huy động vốn đầu tư toàn tỉnh; vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp và dân cư ngày càng chiếm tỷ trọng cao, tăng từ 46,32% giai đoạn 2011 – 2015 lên 62,87% giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, thu ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, bình quân hàng năm tăng 9,5%; năm 2020 dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 41,6% so với năm 2015. Chi ngân sách đạt 9.920 tỉ đồng, trong đó ưu tiên chi đầu tư phát triển, chi công tác an sinh xã hội chiếm 56% trong cơ cấu chi ngân sách thành phố.

Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh

Giai đoạn 2016 – 2020 đã thành lập 4.675 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 6.478 doanh nghiệp, hoàn thành mục tiêu đề ra, bình quân có 192,3 doanh nghiệp/vạn dân, gấp hơn 2,5 lần so với năm 2015; các doanh nghiệp đã được thành phố đồng hành hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, thị trường, bồi dưỡng kỹ năng quản trị.

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố được thành lập đã tạo sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Kinh tế hợp tác xã có bước phát triển, giai đoạn 2016 – 2020 đã thành lập mới 41 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký là 102,34 tỉ đồng, nâng tổng số lên 86 hợp tác xã, doanh thu bình quân của một hợp tác xã năm 2020 tăng 1,3 lần so với năm 2015; 100% các hợp tác xã đã chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo luật Hợp tác xã kiểu mới(năm 2012). Hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh với nhiều ngành nghề đa dạng, đã cấp mới 15.000 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn lên 22.000 hộ.

Như vậy, với những kết quả đạt được, thành phố Thanh Hóa xứng đáng là địa phương tiên phong, là đầu tàu trong phát triển kinh tế, là hình mẫu điển hình cho các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa học tập, phát huy. Kết quả đó đồng thời cũng thể hiện sự sáng tạo, vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Thanh Hóa trong phát triển kinh tế.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...