Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ thông qua những nội dung gì?

Cập nhật: 15:26 | 05/12/2020
Sáng 5/12/2020, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, Thành phố Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chính thức khai mạc kỳ họp thứ 14.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ được diễn ra trong 02 ngày (ngày 05/12/2020 – 06/12/2020). Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Thông qua 6 báo cáo

1. Báo cáo của UBND tỉnh tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

2. Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII;

3. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII;

4. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2020;

5. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

6. Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

ky hop thu 14 hdnd tinh thanh hoa khoa xvii se thong qua nhung noi dung gi
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Xem xét, quyết định 43 nội dung

1. Giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

2. Chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

4. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).

5. Đổi tên thôn thành khu phố tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc.

6. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

7. Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

8. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

9. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Thanh Hóa.

10. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

11. Bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ tại Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa.

12. Kéo dài hiệu lực một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

13. Kéo dài việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 đến hết năm 2022.

14. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn.

15. Sửa đổi Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

16. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA năm 2020.

17. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2020.

18. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

19. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.

20. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

ky hop thu 14 hdnd tinh thanh hoa khoa xvii se thong qua nhung noi dung gi
Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp

21. Chủ trương đầu tư dự án tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

22. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở (Open Data Platform) cho tỉnh Thanh Hóa.

23. Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

24. Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa.

25. Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của trường THPT chuyên Lam Sơn.

26. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa.

27. Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc và khuôn viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ.

28. Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và đường Pitch Sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.

29. Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà khám chữa bệnh Trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

30. Chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa.

31.Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

32. Chủ trương đầu tư dự án xử lý triệt để môi trường bãi rác tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.

33. Chủ trương đầu tư dự án điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy (Viverridae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa.

34. Chủ trương đầu tư dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Gà nguy cấp, quý, hiếm thuộc họ Trĩ (Phasianidae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.

35. Chủ trương đầu tư dự án điều tra đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn 3 loài thực vật quý, hiếm: Trai lý, Đỉnh tùng và Trà hoa trái mỏng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

36. Chủ trương đầu tư dự án bảo tồn và phát triển loài Chò đãi (Anamocarya sinesis Leroy) tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa.

37. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2020.

38. Thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn năm 2020.

39. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua các dự án Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019.

40. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa.

41. Chủ trương đầu tư dự án Mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

42. Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế huyện Nông Cống.

43. Chủ trương đầu tư dự án tu sửa cấp thiết 3 tòa Thái miếu 4, 5, 6 thuộc Khu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh.

Về công tác tổ chức

1. Tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...