Lâm Đồng: Hơn 50 thửa đất của Công ty Bất động sản Mãi Thành chuyển nhượng khi chưa xây thô theo quy định?

Hơn 50 thửa đất tại dự án khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng của Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành bị chuyển nhượng khi chưa xây thô theo quy định?
Lâm Đồng: Hơn 50 thửa đất của Công ty Bất động sản Mãi Thành chuyển nhượng khi chưa xây thô theo quy định?
Những đồi chè ở Lâm Đồng đang bị chuyển thành dự án bất động sản.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Bảo Lộc cung cấp thông tin, tài liệu dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Được biết, ngày 7/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo số 95/BC-KHĐT về kết quả rà soát dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc do Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư.

Báo cáo có nêu: “Về các lô đất xây nhà thô (hoàn thiện phần thô trước kinh doanh): Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng 54 lô đất, gồm 16 lô (từ số 1 đến số 16 khu A1), 20 lô (từ lô số 76 đến lô 95 khu A3), 16 lô (từ lô 124 đến 149 khu A4), 1 lô khu A3, 1 lô khu A6 mà theo quy định phải hoàn thành xây thô mới được chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng các lô đất chưa thực hiện xây thô theo quy hoạch được duyệt là chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Luật Kinh doanh bất động sản và đến nay Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành vẫn chưa hoàn thành xây dựng nhà thô 54 lô đất”.

Về khu thương mại dịch vụ: “Công ty đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Ngọc Lân (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bảo Lộc xác nhận biến động ngày 10/9/2018 trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 363519 ngày 8/7/2013). Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương theo quy định tại Điều 45, Luật Đầu tư năm 2014”.

Căn cứ báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bảo Lộc báo cáo và cung cấp các hồ sơ liên quan đến hơn 50 thửa đất mà Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp văn bản chủ trương nào cho phép được chuyển quyền sử dụng đất hơn 50 thửa đất nêu trên.

Trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì căn cứ quy định nào mà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bảo Lộc xác nhận chỉnh lý biến động tên chủ sử dụng đất trên trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận”.

Trước đó, ngày 3/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành Giấy mời số 299 về việc rà soát dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Mãi Thành theo Kết luận Thanh tra Chính phủ (lần 4).

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã nhiều lần có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc theo yêu cầu tại Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ và đã tổ chức 3 buổi làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, qua các buổi làm việc, Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành cử người đại diện tham dự không nắm được tình hình triển khai, hoạt động của dự án để báo cáo tại buổi làm việc.

Do đó, 3 buổi làm việc trên đều không đáp ứng được yêu cầu và không đạt được kết quả. Bên cạnh đó, đến thời điểm phát hành giấy mời kể trên, Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành chưa cung cấp báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư, cam kết tiến độ thực hiện, chứng minh năng lực tài chính cho các sở, ban, ngành và UBND TP Bảo Lộc.

Còn theo Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6B tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc của Công ty TNHH Bất động sản Mãi Thành (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư số 42121000553 (ngày 28/10/2009), tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2012; chứng nhận thay đổi lần thứ 2 vào ngày 1/9/2011, tiến độ thực hiện dự án hoàn thành trong năm 2013 (đối với các hạng mục đầu tư trên phần diện tích bổ sung 13.913,7 m2), trong đó có quy mô xây dựng nhà thô, gồm xây dựng các dãy nhà liên kế phố, nhà liên kế có sân vườn, nhà biệt thực.

Như vậy, tính đến thời điểm tháng 9/2021, thì dự án chậm tiến độ 8 năm 9 tháng so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp lần đầu.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, để khẳng đinh việc chậm đưa đất vào sử dụng hay không thì phải tổ chức kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng đất; hiện trạng các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Đến thời điểm tháng 9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp tổng số 177 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành.

Sau đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại đô thị cho các hộ gia đình, cá nhân là 176 thửa đất, với tổng diện tích là 22.646,3 m2.

Trong khi đó, tại Văn bản số 1905 (ngày 15/9/2021), Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh, thì tổng số lô đất nền cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6B là 122 lô.

Cũng theo Sở Xây dựng tại Văn bản số 1905, căn cứ giấy chứng nhận đầu tư số 42121000553 của UBND tỉnh Lâm Đồng, thay đổi lần thứ hai ngày 1/9/2011, đã được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2015 tại Văn bản số 3151/UBND-ĐC ngày 1/9/2015, thì đến nay, Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã thực hiện các hạng mục công việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, san lấp mặt bằng), bàn giao lại 15 % diện tích đất ở của dự án đã có hạ tầng theo quy định; nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng nhà thô (gồm dãy nhà liên kế phố, nhà liên kế có sân vườn, biệt thự), chưa đầu tư xây dựng các hạng mục gồm công viên cây xanh, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, đồng thời dự án đã hết tiến độ thực hiện theo thời hạn cho phép của UBND tỉnh.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư làm việc với Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành chứng minh nguồn lực đầu tư các hạng mục còn lại và cam kết thời gian hoàn thiện các hạng mục chưa thực hiện để làm cơ sở xem xét giãn tiến độ.

Công ty Cổ phần Bất động sản Mãi Thành (số 58A, Nguyễn Thái Học, phường 2, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), do ông Trần Anh Tuấn làm chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty./.

Thiên Vân

Theo dòng sự kiện:

Tầm nhìn độc quyền

Có thể bạn quan tâm

Lâm Đồng: Danh ca Khánh Ly trình diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" khi chưa được cấp phép

Lâm Đồng: Danh ca Khánh Ly trình diễn ca khúc "Gia tài của mẹ" khi chưa được cấp phép

Đại diện Sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Mây Lang Thang, tổ chức sự kiện đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" liên quan đến việc danh ca Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp thanh niên trộm hơn 120 triệu đồng trong ô tô

Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp thanh niên trộm hơn 120 triệu đồng trong ô tô

Chiều 30/6, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt K’Brôs (19 tuổi, ngụ tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm hơn 120 triệu đồng trong ô tô của người khác.
Đà Nẵng thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng 9 thửa đất tại 2 công ty

Đà Nẵng thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng 9 thửa đất tại 2 công ty

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố Quyết định thanh tra số 41/QĐ-TTTP ngày 8/6/2022 về việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 09 thửa đất tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng và Công ty CP Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng…

Các tin khác

Đà Nẵng: Bán dây chuyền vàng để trả nợ rồi báo mình bị cướp

Đà Nẵng: Bán dây chuyền vàng để trả nợ rồi báo mình bị cướp

Người đàn ông U50 ở Đà Nẵng bán dây chuyền vàng trả nợ nhưng lại đi trình báo Công an là mình bị cướp.
Công an TP Đà Lạt vừa xử phạt một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an TP Đà Lạt vừa xử phạt một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an TP Đà Lạt vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Vũ Thị Bích Đào (trú tại Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.
Quảng Bình: Khởi tố nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã về tội hủy hoại tài sản

Quảng Bình: Khởi tố nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã về tội hủy hoại tài sản

Ngày 1/7, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc vì hành vi hủy hoại tài sản.
Từ Hải Dương vào Đà Nẵng thuê hàng loạt ôtô đem đi bán lấy tiền trả nợ

Từ Hải Dương vào Đà Nẵng thuê hàng loạt ôtô đem đi bán lấy tiền trả nợ

Làm ăn kinh doanh thua lỗ, nợ đầm đìa, nam thanh niên quê Hải Dương đã vào Đà Nẵng thuê ô tô cũ đem bán, lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều sai phạm Khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều sai phạm Khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm đã và đang diễn ra tại dự án khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường.
Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Phê chuẩn khởi tố bị can mua bán hoá đơn khống, gây thất thu ngân sách

Cơ sở kinh doanh của Lê Thị Hồng Thủy có hành vi mua bán hóa đơn trái phép của một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm để thanh, quyết toán khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Kon Tum:  Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Kon Tum: Đưa vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ra xét xử

Ngày 29/6, Tòa án nhân dân huyện Kon Plông ( tỉnh Kon Tum) đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại huyện Kon Plông
Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Quảng Bình: Mật phuc bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 6.000 viên ma túy

Trong lúc 02 đối tượng đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng chuyên án Công an thị xã Ba đồn lập tức ập đến bắt quả tang.
Hà Tĩnh: Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm

Hà Tĩnh: Điều tra nghi án bé gái 8 tuổi bị hiếp dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương tiến hành điều tra làm rõ nghi án bé gái 8 tuổi tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị một đối tượng lạ mặt hiếp dâm tại nhà ông bà nội.
Long Biên: Phát hiện gần 30 đối tượng dương tính ma tuý ở quán karaoke

Long Biên: Phát hiện gần 30 đối tượng dương tính ma tuý ở quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke tại đường Ngọc Thụy, (p.Ngọc Thụy, q.Long Biên), lực lượng chức năng phát hiện 29 đối tượng dương tính với ma tuý tại quán karaoke này.
Đông Anh: Quyết liệt vây bắt nhóm đối tượng mang phóng lợn đi thanh toán "đối thủ" trong đêm

Đông Anh: Quyết liệt vây bắt nhóm đối tượng mang phóng lợn đi thanh toán "đối thủ" trong đêm

Đi tìm ‘’đối thủ’’, nhóm đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ, trên tay cầm dao phóng lợn gây mất trật tự. Thậm chí, chúng cầm phóng lợn đuổi theo chém, dùng vỏ chai bia ném vào tổ công tác.
Hiệp Hòa: Tạm giữ nam thanh niên 2k mang 18 vỏ chai bia đi... giải quyết mâu thuẫn

Hiệp Hòa: Tạm giữ nam thanh niên 2k mang 18 vỏ chai bia đi... giải quyết mâu thuẫn

Ngày 26/6, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc “Cố ý gây thương tích" xảy ra vào đêm ngày 20/6/2022 tại khu vực đường vành đai 4 thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Hải Dương: Tập đoàn Hưng Thịnh trúng thầu nhiều dự án theo hình thức chỉ định thầu?

Hải Dương: Tập đoàn Hưng Thịnh trúng thầu nhiều dự án theo hình thức chỉ định thầu?

Thời gian qua, Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) liên tục trúng thầu nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đáng nói, hầu hết các dự án trúng thầu, Công ty Hưng Thịnh đều là nhà đầu tư duy nhất trún
Tiếp bài “Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?”

Tiếp bài “Những dấu hiệu bất thường tại dự án Khu nhà ở chung cư MBQH Tây Nam chợ Quảng Thắng?”

Bên cạnh những bất thường trong quyết định phê duyệt phương án đấu giá, Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở chung cư thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng cũng được cho là có nhiều
Nam thanh niên sát hại chủ căn biệt thự vì nghĩ khinh mình nghèo

Nam thanh niên sát hại chủ căn biệt thự vì nghĩ khinh mình nghèo

Sáng 25/6, Phạm Ngọc Việt, quê Hải Phòng, bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự về hành vi Giết người. Bước đầu, nghi phạm khai nhận bực tức vì chủ căn biệt thự đã quét rác trúng mình mà không xin lỗi, nghĩ ông này khinh mình nghèo, từ đó mang lòng thù hận.
Xem thêm
Dự báo thời tiết 2/7: Đông Bắc Bộ mưa giông rất to vào chiều tối

Dự báo thời tiết 2/7: Đông Bắc Bộ mưa giông rất to vào chiều tối

Dự báo thời tiết 2/7, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và giông vào chiều tối và đêm, cảnh báo cao lũ quét, sạt lở đất. Trung Bộ giảm nắng nóng và xuất hiện mưa giông.
Thủ tướng Chính phủ  ra công điện của yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ ra công điện của yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 564/CĐ-TTg ngày 1/7/2022 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ.
Bộ Công an thông tin về giá trị sử dụng của hộ chiếu mẫu cũ

Bộ Công an thông tin về giá trị sử dụng của hộ chiếu mẫu cũ

Sau khi cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới, Bộ Công an đã có thống kê về lượng hồ sơ tiếp nhận và giá trị của hộ chiếu phổ thông cấp trước ngày 1/7 năm nay.
Huyện Thường Tín: Ghi nhận kết quả phát triển xã hội, khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19

Huyện Thường Tín: Ghi nhận kết quả phát triển xã hội, khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid-19

Để phát triển song song các lĩnh vực trọng điểm, huyện Thường Tín đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều hiệu quả, đồng thời đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022.
Phú Xuyên: Hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại xã Nam Tiến

Phú Xuyên: Hiệu quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại xã Nam Tiến

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lãnh đạo xã Nam Tiến đã đưa ra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng- An ninh, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.
Đối thoại chính sách khu vực ASEAN về Quản trị nhà nước trong GDNN thời kỳ số hóa và CMCN 4.0

Đối thoại chính sách khu vực ASEAN về Quản trị nhà nước trong GDNN thời kỳ số hóa và CMCN 4.0

Đối thoại chính sách khu vực là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN kể từ khi Hội đồng được thành lập năm 2020. Sự kiện là diễn đàn để các thành viên và đối tác trao đổi, chia sẻ thực tế, các thành tựu đạt được của các nước trong khu vực ASEAN và thế giới.
Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Quảng Nam: Khách hàng kêu trời bởi công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long chưa bàn giao sổ đỏ?

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Hoàng Long với dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang ở đâu sau rất nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa thể bàn giao sổ đỏ cho người dân.
Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Đông Sơn (Thanh Hoá): Đường điện 35kV đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân?

Dù cảnh báo “điện cao áp nguy hiểm chết người”, nhưng các cơ quan chức năng vẫn quyết định chôn cột, kéo dây điện cao áp 35kV đặt ngay sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe doạ sức khoẻ, tính mạng người dân.
Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Dân bức xúc trước tình trạng xây dựng trái phép trên hệ thống nước thải sinh hoạt, cơ quan thẩm quyền nói gì?

Đứng trước thông tin ghi nhận của người dân về trường hợp ông Nguyễn Thế Bình có hành vi xây dựng trái pháp luật trên hệ thống mương nước tại tổ dân phố Tân Chiều, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch huyện đã tổ chức buổi tiếp dân giải đáp.
Trong vụ án ở Cục Lãnh sự, các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD!

Trong vụ án ở Cục Lãnh sự, các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD!

Bộ Công an cho biết các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD trong quá trình đưa công dân về nước.
Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Quảng Ninh: Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên quan vụ Việt Á

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cùng hàng loạt cán bộ của bệnh viện bị kỷ luật liên quan vụ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.
Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Thanh tra chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang cơ quan điều tra

Ngày 29/6, Thanh tra Đà Nẵng có Thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng).
Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Trò chuyện với TS Bùi Việt Hoa - con gái nuôi của Tổng thống Hungary Göncz Árpád

Ngày 10/2/2022 vừa qua, tròn 100 năm ngày sinh Göncz Árpád - vị Tổng thống đầu tiên (trong hai nhiệm kỳ đầu, 1990-1995, 1995-2000) của nước Cộng hòa Hungary Ðệ tam. Göncz Árpád được Quốc hội bầu làm Tổng thống lúc đã gần vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, lại liên tiếp hai nhiệm kỳ Tổng thống liền cũng là việc hiếm hoi. Là vị chính khách, nhân sĩ được yêu quý bậc nhất tại Hungary, Göncz Árpád còn là dịch giả - nhà văn tài hoa và nổi tiếng trên văn đàn đương đại.
Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Bộ Ngoại giao hướng dẫn người Việt đang ở Ukraine sơ tán sang các nước lân cận

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine. Để giúp cộng đồng người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện phối hợp với các hội đoàn người Việt tại các nước Ba Lan, Nga, Hungary, Romania, Slovakia và Belarus tìm hiểu thông tin cho quá trình sơ tán, tổ chức đón và hỗ trợ bà con từ Ukraine khi họ sơ tán sang...
Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ukraina: Lớp tiếng Việt tại trường phổ thông Thủ đô Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ở Ukraina có một trường phổ thông thuộc TP Kiev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại trường này có một Lớp tiếng Việt dành cho con em người Việt Nam định cư tại đây. Mặc dù trong những ngày tình hình chiến sự căng thẳng vừa qua, nhưng kỳ diệu là lớp học vẫn diễn ra bình thường và hết sức an toàn... Sau đây là bài viết từ Ukraina của tác giả Nguyễn Thùy Dương.