Lâm Đồng: “Mập mờ” trong cách trả lời báo chí của phòng TNMT huyện Đơn Dương

Sau khi đăng tải bài viết “Đơn Dương – Lâm Đồng: Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi có đang nạo vét, thu hồi cát sai quy trình, gây ô nhiễm môi trường tại Hồ thủy lợi P’róh” vào ngày 18/4, đến ngày 27/4, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương đã có văn bản trả lời báo chí. Thế nhưng, điều đáng nói là trong văn bản này, những nội dung mà báo chí đã phản ánh lại không được nhắc đến, có thể nói là mập mờ!

Nội dung phản ánh và nội dung trả lời bị “Lệch pha”

Ngày 18/4 Chuyên trang Tầm nhìn - Báo Tri Thức & Cuộc Sống đăng tải bài viết với tiêu đề “Đơn Dương – Lâm Đồng: Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi có đang nạo vét, thu hồi cát sai quy trình, gây ô nhiễm môi trường tại Hồ thủy lợi P’róh”. Nội dung của bài viết phản ánh rõ các nội dung như sau:

Nội dung thứ nhất: Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi đã thực hiện việc nạo vét, hút cát sai quy trình, gây ô nhiễm môi trường.

Nội dung thứ hai: Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi đưa cát ra khỏi bãi tập kết mà không qua trạm cân.

Tuy nhiên theo Báo cáo số 38/BC –TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường ngày 27/4/2023 về việc báo cáo “Tình hình thực hiện các quy định về hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi P'róh và các hồ sơ có liên quan của Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi theo nội dung báo chí phản ánh” với nội dung “Ngày 17/4/2023 Báo Tầm nhìn - Tri thức cuộc sống.vn có đăng tin Đơn Dương – Lâm Đồng: Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi có đang nạo vét, tận thu cát sai quy trình, gây ô nhiễm môi trường tại hồ thủy lợi P’róh, không lắp đặt trạm cân, đăng ký khối lượng cát thu hồi?”

Về vấn đề này báo Tri Thức & Cuộc Sống nhận thấy tiêu đề bài báo và nội dung trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương đang “Lệch pha” bởi tiêu đề bài báo không hề đề cập tới việc nói Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi "không lắp đặt trạm cân, đăng ký khối lượng cát thu hồi?”.

Báo Tri Thức & Cuộc Sống mong Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương, UBND huyện Đơn Dương xem xét kiểm tra lại tiêu đề bài báo đã phản ánh để có báo cáo chính xác và cụ thể hơn với 02 nội dung Báo Tri Thức & Cuộc Sống đã phản ánh.

Toàn cảnh bãi tập kết cát, bể lằng của hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi P’róh tại xã Pró, huyện Đơn Dương do công ty TNHH Đắc Thắng Lợi thực hiện.
Toàn cảnh bãi tập kết cát, bể lằng của hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi P’róh tại xã Pró, huyện Đơn Dương do công ty TNHH Đắc Thắng Lợi thực hiện.

Nội dung thứ nhất: Phóng viên (Pv) ghi nhận Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi đã thực hiện việc nạo vét, hút cát và rửa cát trực tiếp trên tàu hút mà không hề thông qua bất cứ bể lắng nào, 3 tàu hút cát với sàng lưới sắt, máy bơm hút, hoạt động hết công xuất khiến một vùng nước hồ đục ngầu. Không những vậy, nước thải cùng với bùn đất từ việc sàng lọc cát được xả trực tiếp ra hồ thủy lợi P’róh khiến nơi đây nguồn nước bị ô nhiễm nặng.

Về vấn đề này Pv đã cung cấp toàn bộ video, hình ảnh tư liệu về quy trình khai thác của Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi, tuy nhiên “Phòng TN&MT huyện Đơn Dương khẳng định “Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các tác động khác có liên quan. Đã có các biện pháp thu gom các loại nước thải, chất thải rắn, có biện pháp giảm độ ồn, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động”. Thế nhưng, theo thực tế ghi nhận, việc nạo vét và tận thu cát tại hồ thủy lợi P’róh lại không như thế.

Cụ thể, theo ghi nhận thực tế của Pv đơn vị này đã thực hiện việc nạo vét hút cát và rửa cát trực tiếp trên tàu hút mà không hề thông qua bất cứ bể lắng nào, 3 tàu hút cát với sàng lưới sắt, máy bơm hút, hoạt động hết công xuất khiến một vùng nước hồ đục ngầu. Không những vậy, nước thải từ việc sàng lọc cát được xả trực tiếp ra hồ khiến nơi đây nguồn nước bị ô nhiễm nặng

Về vấn đề này báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương lại không đề cập đến?!

Lâm Đồng: “Mập mờ” trong cách trả lời báo chí của phòng TNMT huyện Đơn Dương
Việc nạo vét hút cát và rửa cát trực tiếp trên tàu hút mà không hề thông qua bất cứ bể lắng nào, 3 tàu hút cát với sàng lưới sắt, máy bơm hút, hoạt động hết công xuất khiến một vùng nước hồ đục ngầu.
Việc nạo vét hút cát và rửa cát trực tiếp trên tàu hút mà không hề thông qua bất cứ bể lắng nào, 3 tàu hút cát với sàng lưới sắt, máy bơm hút, hoạt động hết công xuất khiến một vùng nước hồ đục ngầu.

Nội dung thứ hai: Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi còn đưa cát ra khỏi bãi tập kết mà không qua trạm cân.

Theo Báo cáo của UBND huyện Đơn Dương “Về trạm cân và camera giám sát”

- Camera: tại bãi tập kết đơn vị có 03 cái.

- Trạm cân: Công ty có lắp đặt theo quy định

Về nội dung báo chí phản ánh “Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi còn đưa cát ra khỏi bãi tập kết mà không qua trạm cân” nội dung này không hề được nhắc đến trong báo cáo, đồng thời việc kiểm tra và ghi nhận của đoàn kiểm tra là có đầy đủ camera, trạm cân lắp đặt đúng quy định, vậy việc lắp đặt mà không thực hiện cân trọng tải để ghi chép, đánh giá sản lượng khoáng sản của Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi có ý nghĩa gì ?!

Xe ben mang biển kiểm soát (BKS) 49C –  149.24 chở cát ra khỏi bãi tập kết cát đã không qua trạm cân.
Xe ben mang biển kiểm soát (BKS) 49C – 149.24 chở cát ra khỏi bãi tập kết cát đã không qua trạm cân.
Xe ben mang biển kiểm soát (BKS) 49C – 107.86 chở cát ra khỏi bãi tập kết cát đã không qua trạm cân.
Xe ben mang biển kiểm soát (BKS) 49C – 107.86 chở cát ra khỏi bãi tập kết cát đã không qua trạm cân.

Báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường có “khách quan”?

Theo như báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường về hoạt động nạo vét và kết tận thu cát của Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi thì tất cả đều thực hiện đúng, tuy nhiên 02 nội dung báo chí phản ánh thì lại không được đề cập đến, vậy báo cáo này có thực sự khách quan theo nội dung báo chí phản ánh?

Đối với nội dung Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi đưa cát ra khỏi bãi tập kết mà không qua trạm cân mà Pv đã phản ánh, trong báo cáo số 38/BC –TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường ngày 27/4/2023 lại không được nhắc đến.

Trao đổi nội dung này với ông Hoàng Công Hiếu – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương, ông Hiếu cho biết, “nếu không qua trạm cân là không đúng, khi thanh tra trích xuất camera, sẽ có hình thức xử lý phù hợp với các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản”.

Lâm Đồng: “Mập mờ” trong cách trả lời báo chí của phòng TNMT huyện Đơn Dương
Lâm Đồng: “Mập mờ” trong cách trả lời báo chí của phòng TNMT huyện Đơn Dương
Lâm Đồng: “Mập mờ” trong cách trả lời báo chí của phòng TNMT huyện Đơn Dương
Báo cáo số 38/BC –TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường ngày 27/4/2023 về việc báo cáo “Tình hình thực hiện các quy định về hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi Pró và các hồ sơ có liên quan của Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi theo nội dung
Báo cáo số 38/BC –TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường ngày 27/4/2023 về việc báo cáo “Tình hình thực hiện các quy định về hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi Pró và các hồ sơ có liên quan của Công ty TNHH Đắc Thắng Lợi theo nội dung báo chí phản ánh”.

Tình trạng xe chở cát ra khỏi bãi tập kết cát được tận thu từ hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi P’róh tại xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (do công ty TNHH Đắc Thắng Lợi thực hiện) không khó để ghi nhận.

Thế nhưng tình trạng này lại nhiều khả năng qua mặt được lực lượng chức năng khi hiện nay vẫn chưa có hệ thống chuyển dữ liệu trực tiếp về cơ quan thuế. Toàn bộ số liệu khai thác đang được đơn vị khai thác báo cáo hàng tháng.

Liệu sau khi kiểm tra, tình trạng xe chở cát ra khỏi bãi tập kết cát được tận thu từ hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi P’róh tại xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (do công ty TNHH Đắc Thắng Lợi thực hiện) có được ngăn chặn? Cách xử lý vi phạm đối với công ty TNHH Đắc Thắng Lợi sẽ như thế nào, hướng xử lý ra sao?!

Công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại hoạt động nạo vét kết hợp tận thu cát lòng hồ thủy lợi P’róh, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (do công ty TNHH Đắc Thắng Lợi thực hiện) có đúng với Báo cáo số 38/BC –TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường ký ban hành vào ngày 27/4/2022?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin nội dung trên đến bạn đọc ở bài sau ./.

Sỹ Hùng - Gia Huy - Ngọc Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Lễ trao giải Press Cup 2023: Khẳng định sự lớn mạnh của hoạt động thể thao trong báo chí

Lễ trao giải Press Cup 2023: Khẳng định sự lớn mạnh của hoạt động thể thao trong báo chí

Tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Press Cup đã khẳng định sự lớn mạnh của hoạt động thể dục, thể thao trong các cơ quan báo chí Việt Nam
Hà Tĩnh: Chủ tịch tỉnh nhận hơn 1.000 cuộc gọi của dân sau ngày đầu công bố số điện thoại

Hà Tĩnh: Chủ tịch tỉnh nhận hơn 1.000 cuộc gọi của dân sau ngày đầu công bố số điện thoại

Sau một ngày công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận hơn 1.000 cuộc gọi của người dân, phản ánh chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai.
Đoàn luật sư TP Hà Nội tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho các hộ nghèo tại Sín Thầu

Đoàn luật sư TP Hà Nội tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho các hộ nghèo tại Sín Thầu

Từ ngày 14/07/2023 đến 16/07/2023, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Điện Biên, UBND xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Sín Thầu.

Các tin khác

Quảng Ninh: Sử dụng các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Quảng Ninh: Sử dụng các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã tích cực áp dụng khoa học công nghệ (KHCN) tiên tiến, hiện đại vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần giảm sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.
Lâm Đồng: Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh

Lâm Đồng: Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh

Ông Trịnh Văn Hùng (SN 1972), Thẩm phán trung cấp, Chánh án TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2023.
Đắk Lắk: Nữ sinh lớp 10 bị bạn dùng guốc đánh vào đầu phải khâu bốn mũi

Đắk Lắk: Nữ sinh lớp 10 bị bạn dùng guốc đánh vào đầu phải khâu bốn mũi

Trong giờ ra chơi, một nữ sinh lớp 10 ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị bạn học cùng lớp dùng guốc nhọn đánh vào đầu, máu tuôn xối xả, phải khâu 4 mũi.
Đắk Lắk: Giải cứu người phụ nữ cùng con nhỏ sau hơn 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người

Đắk Lắk: Giải cứu người phụ nữ cùng con nhỏ sau hơn 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công người phụ nữ cùng con nhỏ hơn 5 năm trước bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người và thường xuyên bị đánh đập, bóc lột sức lao động.
Đắk Lắk: Thu giữ hơn 110 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đắk Lắk: Thu giữ hơn 110 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa kiểm tra, thu giữ hơn 110 chiếc xe đạp điện, xe máy điện không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị tài sản hơn 1 tỉ đồng.
Đắk Lắk: Một cô giáo tiếng Anh THPT tử vong trong tư thế treo cổ

Đắk Lắk: Một cô giáo tiếng Anh THPT tử vong trong tư thế treo cổ

Sáng sớm, gia đình phát hiện cô giáo dạy tiếng Anh tại 1 trường THPT tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.
Kon Tum: Tạo điều kiện cho thủy điện vừa và nhỏ phát vượt công suất khi thừa nước

Kon Tum: Tạo điều kiện cho thủy điện vừa và nhỏ phát vượt công suất khi thừa nước

Các Doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum kiến nghị về việc cho phép được phát vượt công suất khi điều kiện thủy văn phù hợp, nhiều thuận lợi đem từ việc tận dụng nguồn tài nguyên nước dồi dào nhưng quy định chưa được thống nhất…
Nghệ An: Tìm kiếm người đàn ông mất tích do mưa lũ

Nghệ An: Tìm kiếm người đàn ông mất tích do mưa lũ

Tại thời điểm mưa lũ đổ về rất mạnh, người đàn ông (68 tuổi) ở huyện Qùy Châu (Nghệ An) trên đường từ rẫy trở về nhà thì bị mất tích, đến nay vẫn chưa liên lạc được.
Hà Tĩnh: Hoàn thành 600 ngôi nhà trao tặng cho người nghèo khó

Hà Tĩnh: Hoàn thành 600 ngôi nhà trao tặng cho người nghèo khó

Sau 3 tháng triển khai, đến nay đã hoàn thành 600 ngôi nhà từ nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an để trao tặng cho hộ nghèo và hộ khó khăn tại 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đắk Lắk: Nhói lòng xe tang chở nữ sinh lớp 9 qua trường tiễn biệt lần cuối

Đắk Lắk: Nhói lòng xe tang chở nữ sinh lớp 9 qua trường tiễn biệt lần cuối

Trong hành trình đưa em H. đi an táng, nhà trường cũng đã có trao đổi với gia đình và thống nhất để đoàn xe tang đi ngang qua Trường THCS Tân Lợi để các thầy cô và nhất là các em học sinh lớp 9A2 tạm biệt bạn lần cuối.
Nghệ An: Mưa lớn khiến hàng nghìn hộ dân ngập sâu trong nước

Nghệ An: Mưa lớn khiến hàng nghìn hộ dân ngập sâu trong nước

Mưa lớn trong hai ngày qua đã khiến hàng nghìn hộ dân tại các huyện miền núi tại Nghệ An bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt, thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu…chính quyền địa phương và người dân đang căng mình ứng phó với mưa lũ.
Quảng Ninh: Khánh thành công trình nhà tình thương cho 2 hộ gia đình có người khuyết tật

Quảng Ninh: Khánh thành công trình nhà tình thương cho 2 hộ gia đình có người khuyết tật

Tại Tx Đông Triều đã tổ chức lễ khánh thành, tặng quà mừng tân gia cho 2 hộ gia đình có người khuyết tật là ông Trần Quang Tĩnh và Phạm Quang Ảnh ở xã Yên Đức.
Tổ chức công bố kế hoạch khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023

Tổ chức công bố kế hoạch khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023

Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố kế hoạch khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2023 và tọa đàm hiệu chỉnh Bộ phiếu khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2023.
Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Lâm Đồng: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

Sau khi sáp nhập thêm huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ thay đổi diện tích từ 393 km2 lên hơn 1.700 km2.
Đắk Lắk: Nữ học sinh lớp 9 tử vong trong giờ học thể dục

Đắk Lắk: Nữ học sinh lớp 9 tử vong trong giờ học thể dục

Ngày 27/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang đang điều tra nguyên nhân vụ 1 học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong giờ học thể dục.
Xem thêm
Đà Nẵng: Sinh viên Lào, Thái trải nghiệm lớp học tiếng Việt tại Chùa Tam Bảo

Đà Nẵng: Sinh viên Lào, Thái trải nghiệm lớp học tiếng Việt tại Chùa Tam Bảo

Nhằm quảng bá vẻ đẹp văn hoá Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng người nước ngoài, Chùa Tam Bảo thường xuyên có các lớp học tiếng Việt miễn phí dành cho nhà sư và sinh viên Lào, Thái đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Phá kén” của dàn nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Phá kén” của dàn nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

Tối 21/9, các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã biểu diễn chương trình nghệ thuật Phá kén với 15 tiết mục ấn tượng. Đây là nỗ lực không nhỏ của các nghệ sĩ, diễn viên sau khoá bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể và biểu diễn sân khấu do chuyên gia Thái Lan hướng dẫn.
Thiết kế Công viên bờ biển TP.Nha Trang: Ý tưởng táo bạo mà khả thi!

Thiết kế Công viên bờ biển TP.Nha Trang: Ý tưởng táo bạo mà khả thi!

Ôm gọn mặt tiền TP.Nha Trang với gần 20 km chiều dài, ý tưởng thiết kế công viên bờ biển trở thành một khu vực hiện đại, đáng sống, mang tầm quốc gia và quốc tế, bắt đầu thu hút sự chú ý của cán bộ, nhân dân cũng như du khách khắp mọi miền đất nước.