Mạnh dạn thí điểm chính sách "hút" đầu tư tư nhân vào KHCN và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là thực sự cần thiết và nên được thực hiện đồng thời với các biện pháp chính sách thu hút đầu tư tư nhân. Việt Nam cần mạnh dạn thử nghiệm chính sách để khắc phục những khó khăn trong thu hút đầu tư của khu vực tư nhân.
Mạnh dạn thí điểm chính sách
Hội thảo tập trung phân tích tình hình thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm quốc tế và các can thiệp chiến lược để thúc đẩy đầu tư tư nhân - Ảnh: VGP.

Đây là ý kiến của các nhà quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp tại Hội thảo "Thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo Việt Nam, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững" do Bộ KH&CN phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức ngày 12/10.

Đầu tư công và tư nhân vào KHCN tại Việt Nam còn tương đối thấp

Nêu một nét về đầu tư cho KHCN và đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết thời gian qua, nhìn chung đầu tư cho KHCN còn hạn chế, kết quả chưa cao như kỳ vọng. Tổng mức đầu tư ngân sách Nhà nước cho KHCN liên tục tăng từ mức 0,19% GDP năm 2011 lên 0,53% năm 2020, nhưng chưa đạt mục tiêu 2% GDP vào năm 2020.

Việc huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước để phát triển KHCN tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao. Chẳng hạn tính đến năm 2021, Khu công nghệ cao Hoà Lạc đã thu hút 98 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn, uy tín trong nước và quốc tế đang triển khai đầu tư tại các khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đà Nẵng, TPHCM.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra sâu rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, để phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần huy động tổng lực cả ngân sách và nguồn lực tư nhân để đầu tư cho KHCN và đổi mới sáng tao nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế; quan tâm hơn nữa việc sử dụng linh hoạt cả biện pháp hỗ trợ trực tiếp thông qua các đề tài dự án KH&CN đến các biện pháp gián tiếp thông qua các công cụ như ưu đãi thuế, tín dụng và đầu tư.

Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN; chuyển đổi cơ chế đầu tư, quản lý tài chính KHCN theo nguyên tắc đặt hàng, dựa vào kết quả, hiệu quả cuối cùng của nhiệm vụ.

Đánh giá Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong phát triển thị trường đổi mới sáng tạo, KHCN, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, KHCN cần là trọng tâm trong tầm nhìn này của Việt Nam với vai trò xúc tác, thúc đẩy hình thành một nền kinh tế tri thức thịnh vượng.

Hiện nay, đầu tư công và tư nhân vào KHCN tại Việt Nam còn tương đối thấp so với mức trung bình toàn cầu, chỉ chiếm khoảng 0,5% GDP, tỉ lệ chi cho KHCN của Việt Nam thấp hơn gần 5 lần so với mức trung bình là 2,23%. Để tăng sự đóng góp của KHCN vào tăng trưởng bền vững và bao trùm, vốn đầu tư tư nhân và đầu tư tài chính hỗn hợp đóng vai trò rất quan trọng.

Mặc dù Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo, như Luật Khoa học và Công nghệ, các nghị định liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các văn bản khác nhưng các nhà đầu tư tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện đầu tư quy mô lớn vào KHCN và đổi mới sáng tạo.

Mạnh dạn thí điểm chính sách
Công bố Bản đồ cơ hội đầu tư hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tại Việt Nam - Ảnh: VGP.

Việt Nam có thể thực hiện một chương trình thí điểm hợp tác công tư

Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh việc đầu tư vào KHCN và đổi mới sáng tạo thông qua các nguồn vốn khác nhau, bao gồm cả khu vực công và tư nhân, đóng vai trò rất quan trọng và sẽ khuyến khích hoạt động sáng chế và tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

UNDP sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện quy trình lập ngân sách đầu tư cho KHCN và khuyến khích đầu tư nghiên cứu-phát triển trong khu vực tư nhân.

Theo bà Ramla Khalidi, thử nghiệm chính sách có thể giúp xác định những lỗ hổng và tính thiếu nhất quán trong các chính sách hiện hành và nhu cầu thực tế của khu vực tư nhân khi đầu tư vào KHCN và đổi mới sáng tạo. Việt Nam có thể áp dụng thử nghiệm chính sách để khắc phục những khó khăn trong thu hút đầu tư của khu vực tư nhân để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam liên quan đến đầu tư cho KHCN, đại diện UNDP cho rằng trước hết, cần phát triển khu vực doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy cải cách doanh nghiệp Nhà nước nhằm cải thiện tổng thể môi trường đầu tư kinh doanh về tính cạnh tranh, khả năng tiếp cận tài chính và các yêu cầu thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Việt Nam có thể thực hiện một chương trình thí điểm hợp tác công tư, được xây dựng phù hợp cho mục đích nghiên cứu-phát triển và đổi mới sáng tạo. Từ đó tập trung và khai thác nguồn lực khác nhau, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nước ngoài.

Cuối cùng, để khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu đầu tư vào KHCN, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo và công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam cần ban hành các chính sách ưu đãi và không ưu đãi về thuế để thu hút vốn đầu tư, cả trong và ngoài nước, vào các lĩnh vực ưu tiên này.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích các lợi ích, đánh giá những rào cản, vướng mắc trong thu hút đầu tư tư nhân trong việc phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, từ đó đề xuất một số giải pháp trọng tâm để thúc đẩy các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn đầu tư tư nhân tham gia phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Đó là cần tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển KHCN, cho hoạt động nghiên cứu KHCN theo hướng khuyến khích các tổ chức KHCN sử dụng hiệu quả ngân sách, có chấp nhận rủi ro, có sự đo lường đánh giá theo kết quả đầu ra; cần khuyến khích và đẩy mạnh hợp tác công - tư và đầu tư tư nhân trong các dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; thành lập các Quỹ Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực KHCN; thí điểm chính sách khuyến khích viện nghiên cứu, trường đại học thu hút đầu tư tư nhân vào các hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo để từ đó rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và trường đại học, giữa khối ứng dụng tri thức và khối tạo ra tri thức…

Thí điểm chính sách nhằm giải phóng nguồn lực của trường đại học

Chia sẻ khó khăn của các cơ sở nghiên cứu, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết: "Không ra đề bài rõ thì rất khó để trả lời, rất khó gắn nghiên cứu với chuyển giao. Hợp tác giữa viện trường với doanh nghiệp là để giải quyết câu chuyện đề bàu này. Hơn nữa, doanh nghiệp khi hợp tác các trường đại học thì có thể tận dụng khai thác tiềm năng của đội ngũ nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao".

Nêu thực tiễn, PGS.TS Vũ Văn Tích, Trưởng Ban KHCN (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết mặc dù đã có sự gia tăng rõ rệt về số lượng, chất lượng và quy mô hợp tác nghiên cứu, tiềm năng hợp tác với các đối tác của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện mới chỉ được khai thác một phần nhỏ và cần có những chính sách giúp thúc đẩy hơn nữa hoạt động này.

Do đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất Nhà nước cần sớm tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm giải phóng nguồn lực của các trường đại học cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo. Nếu như chưa có đủ điều kiện chín muồi để ban hành các quy định chính thức thì Nhà nước có thể cho phép thí điểm một số chính sách.

Ví dụ như cho phép nhà khoa học ở trường đại học công làm việc về R&D cho doanh nghiệp (như vậy sẽ tạo điều kiện cho hợp tác công – tư thu hút đầu tư tư nhân cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo); cho phép trường đại học tự định giá tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của đơn vị và sử dụng kết quả định giá đó cho việc góp vốn hình thành doanh nghiệp KHCN…

Bên cạnh đó, cần thiết lập được và thúc đẩy phát triển các mô hình hợp tác công – tư phù hợp trong các trường đại học để lôi kéo được sự quan tâm đầu tư từ các đối tác tư nhân. Trong đó có thể thấy những mô hình đã được áp dụng thành công như công ty holdings của trường đại học, doanh nghiệp spin-off (sử dụng vốn công nghệ của nhà trường và tiền đầu tư của doanh nghiệp/cá nhân)…

Trong khuôn khổ Hội thảo, UNDP đã công bố và giới thiệu về Bản đồ cơ hội đầu tư hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tại Việt Nam, do UNDP xây dựng với sự hỗ trợ của Trung tâm Thực hành và Đầu tư tác động (CIIP), đối tác chính trong sáng kiến SDG Impact của UNDP tại khu vực ASEAN.

Bản đồ là cơ sở để Việt Nam định hướng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên theo mục tiêu phát triển bền vững nhằm không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tính đến các kết quả về môi trường và xã hội, hướng tới một tương lai xanh, bền vững và thịnh vượng./.

PV

Có thể bạn quan tâm

May - Diêm Sài Gòn nối dài hành trình Bắc tiến với loạt dự án tại Hải Phòng

May - Diêm Sài Gòn nối dài hành trình Bắc tiến với loạt dự án tại Hải Phòng

Đạt được nhiều thành công từ các dự án “Bắc tiến” cùng nhà quản lý và phát triển bất động sản TNR Holdings Vietnam, May - Diêm Sài Gòn tiếp tục triển khai đồng loạt dự án mới tại Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng.
Bắc Trung Bộ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển đô thị

Bắc Trung Bộ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển đô thị

Dòng vốn tỷ USD hướng tới thị trường Bắc Trung Bộ đang góp sức giúp diện mạo đô thị cũng như đời sống kinh tế xã hội nơi đây thay đổi từng ngày.
Kiến nghị có cơ chế đặc thù hỗ trợ huyện Chương Mỹ về đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Kiến nghị có cơ chế đặc thù hỗ trợ huyện Chương Mỹ về đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Chiều 16/3, Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát tại huyện Chương Mỹ về việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các tin khác

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia: Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia lần thứ nhất

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia: Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia lần thứ nhất

Ngày 18/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình - Hà Nội, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia: Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia lần thứ nhất.
Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong quốc tế hóa cơ sở giáo dục đại học

Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong quốc tế hóa cơ sở giáo dục đại học

Ngày 16/3, tại Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục Đại học với chủ đề "Mô hình đổi mới sáng tạo trong quốc tế hoá cơ sở GDĐH.
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm truyền thống địa phương

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm truyền thống địa phương

Khởi nghiệp từ các sản phẩm “truyền thống” đang là hướng đi triển vọng đối với một địa phương có bề dày về văn hóa, lịch sử và nhiều ngành nghề đa dạng như
Sự kiện khoa học  SCIENCE FAIR tại trường Amsterdam thu hút nhiều người tham gia

Sự kiện khoa học SCIENCE FAIR tại trường Amsterdam thu hút nhiều người tham gia

Với phương châm “Khoa học là cánh cửa mở”, các bạn trẻ của CLB Society of Open Science đã tổ chức miễn phí Hội chợ Khoa học thường niên Science Fair vào ngày 04/03/2023 vừa qua tại sảnh AB-BC trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với chuỗi các hoạt động trải nghiệm nhằm đưa khoa học đến gần hơn với cộng đồng.
Hà Nội: Xây dựng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

Hà Nội: Xây dựng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nokia lần đầu tiên thay đổi thương hiệu logo sau 60 năm

Nokia lần đầu tiên thay đổi thương hiệu logo sau 60 năm

Logo mới của "gã khổng lồ viễn thông" Phần Lan gồm 5 hình dạng khác nhau tạo thành từ NOKIA
Cuộc thi Khởi nghiệp Tạo tác động xã hội Toàn quốc năm 2023: sân chơi sáng tạo cho các doanh nghiệp

Cuộc thi Khởi nghiệp Tạo tác động xã hội Toàn quốc năm 2023: sân chơi sáng tạo cho các doanh nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế cùng Campus K Ventures phối hợp tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tạo tác động xã hội Toàn quốc 2023- SOCIAL IMPACT INNOVATION".
Xu hướng phát triển thành phố thông minh

Xu hướng phát triển thành phố thông minh

Trong suốt lịch sử phát triển công nghệ của thế giới, các thành phố thông minh là trung tâm của sự phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ, tiến bộ xã hội và nâng cao năng lực con người. Hiện nay, hơn nửa thế giới đang sống ở các khu vực đô thị phồn vinh, ngày càng phát triển về số lượng và quy mô tuy nhiên cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường sống, suy thoái môi trường và gia tăng bất bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội và môi trường sống đầy đủ. Để phát triển bền vững các đô thị cần phải huy động các nguồn lực có các quan điểm khác nhau, đa dạng, tập hợp các bên liên quan để giải quyết vấn đề đô thị lớn hiện nay.
Hà Tĩnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo đột phá trong phát triển kinh tế

Hà Tĩnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo đột phá trong phát triển kinh tế

Trong năm qua, việc ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đời sống đã mang lại những thay đổi tích cực tư duy người dân Hà Tĩnh, đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Nguồn lực cho phát triển bền vững

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Nguồn lực cho phát triển bền vững

Chia sẻ tại “Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” sáng 10/1, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, tài sản trí tuệ đã trở thành nguồn lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu 2022

Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu 2022

Trong báo cáo mới nhất "Chỉ số sẵn sàng AI của Chính phủ (Government AI Readiness Index) năm 2022" do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện, Việt Nam xếp hạng 55 toàn cầu (tăng 7 bậc so với với năm 2021) và xếp thứ 6/10 trong ASEAN.
Sáng kiến mới nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc của Respect Việt Nam

Sáng kiến mới nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc của Respect Việt Nam

Nhằm chia sẻ, phổ biến các giải pháp mới tại nơi làm việc góp phần nâng cao năng suất, hiệu suất lao động hậu Covid-19, chiều 20/12, Respect Việt Nam phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp các nước Bắc Âu (Nordcham) tổ chức Hội nghị bàn tròn “Sáng kiến mới tại nơi làm việc “Made in Việt Nam”.
Hải Phòng: Chuẩn bị xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện gần 5.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Chuẩn bị xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện gần 5.000 tỷ đồng

UBND thành phố Hải Phòng cho biết, sắp tới cơ quan này sẽ lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để thực hiện đầu tư xây dựng 2 nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại khu xử lý Đình Vũ (quận Hải An) và tại xã Trấn Dương (huyện Vĩnh B
Nghệ An: Tổ chức hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi mở rộng năm 2022

Nghệ An: Tổ chức hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi mở rộng năm 2022

Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi mở rộng năm 2022 là một diễn đàn khoa học lớn, tạo động lực để chuyên ngành Sản - Nhi Nghệ An phát triển. Thông qua sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành mà đội ngũ bác sĩ, nhân viên trong ngành Y tế Nghệ An được học tập kinh nghiệm, cập nhật kiến thức chuyên môn, phác đồ điều trị.
Selex motors ra mắt hệ sinh thái xe máy điện tối ưu cho giao vận đầu tiên tại Đông Nam Á

Selex motors ra mắt hệ sinh thái xe máy điện tối ưu cho giao vận đầu tiên tại Đông Nam Á

Sáng 27/11, Công ty khởi nghiệp sáng tạo về phương tiện điện thông minh Selex Motors tổ chức lễ ra mắt Hệ sinh thái xe máy
Xem thêm
Rapando-bé gái gốc Việt 9 tuổi phát minh ra Bot Trading Hunter: giúp kiểm soát rủi ro đầu tư bằng mindset

Rapando-bé gái gốc Việt 9 tuổi phát minh ra Bot Trading Hunter: giúp kiểm soát rủi ro đầu tư bằng mindset

Lần đầu tiên trên thị trường đầu tư tài chính Việt Nam, một em bé 9 tuổi người Việt quốc tịch Singapore, được gọi là Rapando (còn được biết đến với cái tên Panadol), đã phát triển và xây dựng được một con Robot Experts có tên gọi là Bot Trading Hunter.
“Cậu bé trong cái hộp” hay “Đứa trẻ vô danh của nước Mỹ” vừa được định danh sau 65 năm

“Cậu bé trong cái hộp” hay “Đứa trẻ vô danh của nước Mỹ” vừa được định danh sau 65 năm

Mới đây, ngày 8/12/2022, Cảnh sát bang Philadelphia - Mỹ công bố, nhờ công nghệ ADN phả hệ di truyền mới, đã giúp phát hiện danh tính một cậu bé 4 tuổi bị sát hại 65 năm trước. Cậu bé bị sát hại dã man, thi thể đựng trong cái hộp các-tông, nên gọi là "Cậu bé trong cái hộp"...
Chatbot liệu có thể thay đổi nhân sự ngành chăm sóc khách hàng trong tương lai?

Chatbot liệu có thể thay đổi nhân sự ngành chăm sóc khách hàng trong tương lai?

Việc ứng dụng AI vào chatbot đã hỗ trợ nhiều hoạt động marketing, kinh doanh và thay đổi mô hình làm việc của nhiều ngành nghề, đồng thời cũng mang lại những tiện ích cho khách hàng thụ hưởng. VNPT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc khách hàng.
Những quy định mới có hiệu lực trong năm 2023 người sở hữu ô tô cần biết

Những quy định mới có hiệu lực trong năm 2023 người sở hữu ô tô cần biết

Từ năm 2023, một số chính sách, quy định mới liên quan đến ô tô sẽ được triển khai... Dưới đây là những quy định người có dự định và đang sở hữu ô tô cần chú ý.
Hà Tĩnh: Khởi công Dự án nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP 275 triệu USD

Hà Tĩnh: Khởi công Dự án nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP 275 triệu USD

Sáng 18/11, Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES (thành viên Tập đoàn Vingroup) và Công ty Gotion, Inc (thành viên Gotion High-Tech) tổ chức động thổ Dự án Nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Hơn 400 xe Honda Civic và HR-V đời 2022 bị triệu hồi

Hơn 400 xe Honda Civic và HR-V đời 2022 bị triệu hồi

408 xe Honda Civic 2022 và HR-V 2022 do Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối vừa “lãnh án” triệu hồi do mối hàn tại khung đệm ghế lái có thể bị bong tróc.
Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc thường xuyên của Sở.
Minh bạch, công khai thông tin đất đai để giảm bức xúc, tham nhũng

Minh bạch, công khai thông tin đất đai để giảm bức xúc, tham nhũng

Qua nghiên cứu, Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) cho rằng: “Người dân, báo chí và các tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy minh bạch thông tin, trong đó có thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất. Thông tin đất đai càng minh bạch sẽ giúp cho Nhà nước quản trị nguồn tài nguyên quan trọng này tốt hơn và tăng niềm tin của người dân vào các cơ quan nhà nước.”
Thách thức khi chuyển đổi số nhanh hơn, thông minh và xanh hơn

Thách thức khi chuyển đổi số nhanh hơn, thông minh và xanh hơn

Trên thế giới, các chuyên gia đang đánh giá, chuyển đổi số được ví như chất xúc tác, là giải pháp cho nhiều doanh nghiệp chuyển đổi, thích ứng theo các mô hình xanh, bền vững. Gần đây, khái niệm “chuyển đổi kép”, tức là chuyển đổi số để chuyển đổi xanh, đã được nhiều quốc gia đề cập và là một xu hướng quan trọng trong tương lai.
Bài 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Bài 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Bài 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Bài 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Trong 2 ngày 02 -03/6/2015, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên (gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, trong đó có 4 tổng hội với hơn 80 hội thành viên hoạt động trong phạm vi cả nước)