Mấy kiến nghị với Đảng trước Đại hội XIII

Cập nhật: 08:10 | 03/05/2020
Đại hội Đại biểu Toàn quốc Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành vào Quý I năm 2021. Là 1 đảng viên và theo điều 2, khoản 4, Điều lệ Đảng, trên tinh thần tham gia xây dựng Đảng; tôi có mấy kiến nghị trước thềm Đại hội XIII.    

Thứ nhất, Đảng nên xem xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung trong điều 7 (Điều lệ Đảng): Đảng viên thường, không giữ chức vụ gì trong Đảng (từ cấp Ủy Chi bộ trở lên), được miễn sinh hoạt Đảng (kèm theo miễn cả đóng Đảng phí), khi đủ 70 tuổi đời trở lên, mà không cần phải làm thủ tục xin miễn sinh hoạt Đảng.

Tất nhiên, những đảng viên ấy vẫn được giữ tên trong danh sách đảng viên. Và đến khi nào họ “Quy Tiên”, Ban Lễ tang vẫn đọc Điếu văn họ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Bời vì Điều lệ Đảng hiện tại điều quy định: “Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin miễn sinh hoạt Đảng”… Nhưng không quy định rõ ngưỡng tuổi cao là bao nhiêu? Và đảng viên tuổi cao, sức yếu phải tự nguyện xin miễn, thì mới được Chi bộ xem xét, cho phép miễn sinh hoạt  Đảng.

Cho nên thực tế có số ông, số cụ đảng viên thường, “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” trở lên, sức khỏe yếu, nhưng vẫn không dám tự nguyện xin miễn sinh hoạt Đảng; do vẫn e ngại rằng, mình sẽ có thể bị ai đó đánh giá là không suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng theo điều 1, khoản 1, Điều lệ Đảng. Hoặc “không chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”…

may kien nghi voi dang truoc dai hoi xiii
Một buổi họp chi bộ ở tổ dân phố

Mặt khác các ông, các cụ đảng viên có tuổi đời từ 70 trở lên, thường được sinh hoạt tại các Chi bộ thôn, làng, bản, tổ Dân phố cùng đại đa số các đảng viên đều đã về hưu; với phòng họp Chi bộ quá chật hẹp. Thậm chí có những Chi bộ không đủ cả ghế “dã chiến” để ngồi, nếu như  100% đảng viên đi họp. Thế nên cũng bảo đảm sức khỏe các ông, các cụ đảng viên “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” trở lên.

Thứ 2, điều 45 Điều lệ Đảng hiện tại quy định: Đảng viên còn trong tuổi Đoàn, phải sinh hoạt Đoàn. Điều này có nghĩa là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã được kết nạp vào Đảng, vẫn phải sinh hoạt Đoàn.

Như vậy chỉ thuận tiện với đoàn viên làm cán bộ Đoàn từ cấp Chi đoàn trở lên. Còn những đoàn viên thường, nếu được kết nạp vào Đảng, thì nên bổ sung điều 45 Điều lệ Đảng, miễn sinh hoạt Đoàn cho những đoàn viên đó.

Thứ 3, mỗi nhiệm kỳ cấp ủy của các Chi bộ (Chi ủy viên) chỉ có 2 năm. Song, nhiệm kỳ của các Đảng ủy từ cấp xã, phường (Đảng ủy viên) trở lên đến các cấp huyện, quận… lại 5 năm, là chưa hợp lý.

Bởi lẽ, các Chi bộ cơ sở như những “tế bào gốc rễ” của Đảng. Gần gũi quần chúng Nhân dân nhất  là tổ chức nào của Đảng, nếu không phải là Chi bộ? Mà nòng cốt Chi bộ là các Chi ủy viên vững bền, dài hạn, nhiệm kỳ 5 năm mới tối ưu trong tổ chức của Đảng.

Ngoài ra về mặt nghi thức, “hình thức” đảng viên đi dự các Đại hội từ cấp Chi bộ trở lên, không chỉ phải mang theo thẻ đảng viên, để cầm lên tay khi biểu quyết; mà nên quy định phải đeo cả Huy hiệu tuổi Đảng (đối với đảng viên có Huy hiệu tuổi Đảng).         

Thứ 4, tổ chức của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng hiện tại còn cồng kềnh, cần được kiện toàn. Nhất là trong xu thế cách mạng 4.0 hiện nay, không phải “mỗi người làm việc bằng 2” như ngày xưa, Mà bây giờ, “mỗi người có thể làm việc bằng 4”.

Do đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng nên xem xét, tinh giản các Ban Tham mưu. Cụ thể Ban Tuyên giáo có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục. Ban Dân vận cũng có nhiệm vụ tuyên truyền. Hoàn toàn có thể sáp nhập 2 Ban này làm một. Hoặc công việc của Ban Cán sự Đảng ngoài nước, cũng khá gần gũi với Ban Đối ngoại; nên nhập vào Ban Đối ngoại…

Còn Bộ Chính trị có chức năng thường trực, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng. Ban Bí thư có chức năng giám sát hàng ngày việc thực hiện chính sách của Đảng. Nhưng lại có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để kiểm tra tư cách, đạo đức đảng viên…

Như vậy sẽ chồng chéo nhiệm vụ. Đơn cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đảng, sẽ có nội dung về tư cách, đạo đức đảng viên. Vì thế ở cơ quan Trung ương của Đảng, nên tinh giản Ủy ban Kiểm tra Trung ương, để tổ chức Ban chấp hành Trung ương ngày càng hợp lý, vững bền.

(Đây là quan điểm cá nhân của tác giả là đảng viên ở cơ sở)

Nguyễn Thành Lập

  • Xin chờ trong giây lát...