Mùng 9-10/12 Đại hội thi đua toàn quốc sẽ diễn ra tại Hà Nội

Cập nhật: 16:14 | 05/12/2020
Theo thông báo của Ban Tổ chức, trong hai ngày 9-10/12 Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội) Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X sẽ khai mạc với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.    
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Thông báo chương trình, kế hoạch đại hội

Tổng số đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước lần thứ X có 2.300 đại biểu gồm 280 đại biểu khách mời, 2020 đại biểu chính thức thuộc 133 đoàn. Trong số 2020 đại biểu chính thức có 133 đại biểu là chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc. 118 Đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao đông qua các thời kỳ chiếm 5,8%, trong đó phong tặng từ năm 2016 đến nay là 83 người. Đại biểu là chiến sỹ thi đua toàn quốc từ 2016 đến nay là 88 người; 73 đại biểu đại diện các cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; 191 đại biểu dân tộc thiểu số; 165 đại biểu đại diện các ngành nghề, thày thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà văn giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, điển hình tiêu biểu trong hoạt động từ thiện xã hội.

1.212 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...