Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo trong các trường Quân đội

Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ nhà giáo trong quân đội là nền tảng, động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình, xứng danh với nghề cao quý trong xã hội.

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Để đáp ứng yêu cầu đề ra, công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội, trực tiếp là việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người thầy có ý nghĩa quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ. Để nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo trong quân đội cần thực hiện một số giải pháp cơ bản: Các nhà trường quân đội nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho quân đội và quốc gia. Quán triệt quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên đối với việc nâng cao phẩm chất chất lượng giáo dục, đào tạo, trong những năm qua việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo luôn được các nhà trường quân đội chú trọng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm của từng trường, yêu cầu đặt ra với từng chuyên ngành quân sự và mang lại hiệu quả thiết thực.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Cán bộ giáo viên trường sỹ quan chính trị

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường quân đội hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đánh giá rất cao nghề dạy học. Người cho rằng: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục ”nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề và cao cả đó, người thầy phải có năng lực phẩm chất cao, phải có lòng yêu nghề, phải “làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc. Vì thế, phải xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc, giáo dục học viên, nâng cao thái độ, trách nhiệm trong giảng dạy; thường xuyên tự bồi dưỡng, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm. Mỗi nhà giáo phải “có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự, “người thầy”; luôn “tự soi”, “tự sửa”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tích cực đấu tranh, ngăn chặn những nhận thức, hành vi không đúng về nghề dạy học, cùng những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường quân đội cũng như phẩm giá, tư cách của nhà giáo.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong các nhà trường quân đội.

Cùng với công tác giáo dục, đây là giải pháp tác động trực tiếp đến nhận thức, định hướng nghề nghiệp của mỗi nhà giáo trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” Mỗi nhà giáo quân đội phải là một nhân cách, là những “tấm gương sáng” để người học rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát triển các phẩm chất cần thiết.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường quân đội

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác tốt cho đội ngũ nhà giáo.

Bởi vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu (Ban Giám đốc) các nhà trường quân đội cần triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo. Mỗi cán bộ, giảng viên phải không ngừng nâng cao “phẩm chất chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ cao về lý thuyết, khả năng nghiên cứu độc lập và năng lực thực hành; có trình độ ngoại ngữ tương ứng” Tích cực khắc phục khuyết điểm, nhất là đối với những nhà giáo có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu yên tâm, gắn bó với sự nghiệp “trồng người” trong quân đội.

Đội ngũ nhà giáo quân đội phải luôn là những tấm gương cho học viên, do đó việc rèn luyện đội ngũ nhà giáo có trình độ lý luận sâu sắc, có kiến thức thực tiễn phong phú, chuẩn mực về nền nếp, tác phong. Mỗi nhà giáo trong môi trường quân đội là phải hiểu rõ các hình thức tác chiến, hình thức chiến tranh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quân đội để đào tạo ra những sĩ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các nhà trường quân đội cần đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cho họ có trình độ, năng lực toàn diện, kiến thức chuyên sâu theo lĩnh vực, môn học giảng dạy và kỹ năng, phương pháp sư phạm tốt; khả năng tư duy khoa học sáng tạo, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, nhà trường với đơn vị và chiến trường. Cần xác định chất lượng giáo dục, đào tạo ở nhà trường là khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi ở đơn vị cơ sở. Như vậy, việc bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ nhà giáo Quân đội chính là sự kết hợp giữa nhân cách của một nhà sư phạm với nhân cách của người lãnh đạo, chỉ huy; đó là sản phẩm của loại hình hoạt động đặc biệt - hoạt động sư phạm quân sự.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Hội đồng khoa học nghiên cứu giáo trình tài liệu dạy và học của trường sỹ quan chính trị

Bốn là, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo điều kiện để các nhà giáo khẳng định mình trong thực tiễn.

Các nhà trường quân đội cần quan tâm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, tiện ích nhằm tạo tình cảm thân thiết, khơi dậy khả năng lao động sáng tạo của thầy và trò. Tập trung xây dựng theo hướng chính quy, mẫu mực, với không gian xanh, sạch, đẹp, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong giáo dục, đào tạo, lối sống có kỷ cương, văn hóa, tăng cường đoàn kết, thống nhất, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành huấn luyện, giữa người dạy và người học, không để cho các tệ nạn, tiêu cực thâm nhập vào cơ sở đào tạo. Tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, công tác tốt”, nhằm thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của mọi cán bộ, giảng viên, học viên.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Hội đồng khoa học thảo luận nghiên cứu giáo trình tài liệu dạy và học của trường sỹ quan chính trị

Năm là, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ nhà giáo quân đội, nhằm động viên họ yên tâm gắn bó với nghề.

Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Bởi vậy, cần phải nghiên cứu, xây dựng các chính sách đãi ngộ nhà giáo một cách toàn diện, đồng bộ, như: bồi dưỡng, sử dụng, phát huy vai trò, sở trường của họ trong các lĩnh vực hoạt động; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp theo chức danh khoa học, học vị; chế độ về nhà ở, đất ở; khen thưởng, tôn vinh những người có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chính sách bảo hiểm xã hội và các chế độ an dưỡng, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, tham quan; đầu tư trang thiết bị, nâng cấp phương tiện, điều kiện đi lại, làm việc, sinh hoạt cho nhà giáo,…

Tiếp tục đệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ đãi ngộ mới đối với những nhà giáo có chức danh khoa học và học vị đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; có cơ chế trong việc nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn theo Luật Sĩ quan mới để động viên, khuyến khích, thu hút những người lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng biểu dương, tôn vinh các nhà giáo, trên cơ sở tính tới đặc điểm, tính chất, điều kiện và tính đặc thù của lao động sư phạm quân sự.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo quân đội đạo đức nghề nghiệp trong sáng là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ có tính cốt lõi trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của quân đội. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hiện tượng tiêu cực, sai trái trong giáo dục. Thực hiện tốt điều đó, sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà giáo quân đội tận tâm, tận lực với nghề, ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tá, TS Bùi Quang Huy - Thiếu tá, Lê Công Thương

(Trường Sĩ quan Chính trị-Bộ Quốc phòng)

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh Thủ đô lên đường nhập ngũ 2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh Thủ đô lên đường nhập ngũ 2023

Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2023 của TP Hà Nội, sáng 6/2, quận Ba Đình tổ chức Lễ giao nhận quân cho 69 thanh niên trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại quận Ba Đình.
Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Sáng ngày 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các tin khác

Nghệ An: Cảnh báo hiện tượng người lạ dụ dỗ,

Nghệ An: Cảnh báo hiện tượng người lạ dụ dỗ, 'bắt cóc' học sinh

Phòng GD&ĐT TP Vinh vừa có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT về việc xuất hiện các thông tin trên mạng xã hội về tình trạng mất an ninh, an toàn trường học, cụ thể là hiện tượng người lạ dụ dỗ, “bắt cóc” học sinh trên địa bàn TP Vinh.
Hà Tĩnh: Cô học trò nghèo nỗ lực vươn lên đạt giải Nhất Quốc gia môn Địa lí

Hà Tĩnh: Cô học trò nghèo nỗ lực vươn lên đạt giải Nhất Quốc gia môn Địa lí

Dù có hoàn cảnh kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cô học trò ngèo Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn luôn mạnh mẽ, quyết tâm, cố gắng mỗi ngày cho một tương lai tươi sáng hơn. Bằng nỗ lực không ngừng, em đã tự tin vươn lên là học sinh trường huyện duy nhất đạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia.
Hà Nội tổ chức khảo sát toàn thành phố đối với học sinh lớp 12 vào đầu tháng 4

Hà Nội tổ chức khảo sát toàn thành phố đối với học sinh lớp 12 vào đầu tháng 4

Ngày 20/3, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để giúp học sinh lớp 12 tập dượt, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Sở đã có lịch tổ chức đợt khảo sát toàn thành phố. Thời gian khảo sát trong hai ngày 7 và 8-4.
Bộ Công an: Cần chấn chỉnh nhiều vi phạm "từ quá khứ" trong việc ra đề thi tốt nghiệp THPT

Bộ Công an: Cần chấn chỉnh nhiều vi phạm "từ quá khứ" trong việc ra đề thi tốt nghiệp THPT

Bộ Công an phát hiện việc phần mềm sử dụng trong việc ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2019 đến năm 2021 bị chỉnh sửa
Tuyển sinh đại học 2023: Những lỗi sai dễ khiến thí sinh trượt oan

Tuyển sinh đại học 2023: Những lỗi sai dễ khiến thí sinh trượt oan

Thông tin sai về đối tượng ưu tiên, không đăng ký lên hệ thống sau khi trúng tuyển sớm, đăng ký quá ít nguyện vọng là những lỗi đã có nhiều thí sinh gặp phải trong mùa tuyển sinh đại học năm 2022 khiến có em bị “trượt oan”.
Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp 2023: cơ hội và đồng hành cùng các học sinh

Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp 2023: cơ hội và đồng hành cùng các học sinh

Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp 2023 nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2023 do Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), báo Tuổi Trẻ và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.
TPHCM: Nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình GDPT mới

TPHCM: Nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình GDPT mới

Ngày 18/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về nhiều vấn đề trong việc triển khai Chương trình GDPT mới, SGK.
TP.HCM thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6

TP.HCM thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Năm học 2023-2024, TP.HCM dự kiến thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Việc bố trí chỗ học cho học sinh sẽ dựa vào nơi cư trú thực tế của gia đình các em.
Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 bị bạn đánh phải nhập viện vì đa chấn thương

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 bị bạn đánh phải nhập viện vì đa chấn thương

Bị bạn liên tiếp lao vào đánh, đá vùng đầu khiến 01 nam sinh lớp 9 ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Điều đnags trách là sự việc xảy ra ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều bạn cùng khối, tuy nhiên, không có một ai vào can ngăn.
Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong quốc tế hóa cơ sở giáo dục đại học

Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong quốc tế hóa cơ sở giáo dục đại học

Ngày 16/3, tại Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục Đại học với chủ đề "Mô hình đổi mới sáng tạo trong quốc tế hoá cơ sở GDĐH.
Chất lượng đào tạo sau đại học không đồng đều trong toàn hệ thống

Chất lượng đào tạo sau đại học không đồng đều trong toàn hệ thống

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, về mặt chính sách, đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở Việt Nam đã tiếp cận với các chuẩn của khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư hạn chế, chất lượng đào tạo sau đại học trên thực tế không đồng đều trong toàn hệ thống.
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội: Nơi ươm mầm tri thức, khơi sáng tương lai

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội: Nơi ươm mầm tri thức, khơi sáng tương lai

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội được thành lập theo QĐ số 1303/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội.
Khai mạc giải Thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023

Khai mạc giải Thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày 14-3, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Giải đấu diễn ra từ ngày 13/3 đến ngày 2-4-2023.
Bộ GD-ĐT: Những lưu ý thí sinh về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ GD-ĐT: Những lưu ý thí sinh về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Sau khi công bố đề thi minh họa các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những lưu ý quan trọng về định hướng đề thi với thí sinh.
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không đồng nhất, sinh viên gặp khó

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không đồng nhất, sinh viên gặp khó

Cùng là tiếng Anh nhưng mỗi trường lại yêu cầu một chuẩn. Có trường chỉ chấp nhận chứng chỉ quốc tế TOEIC, trường thì chấp nhận 5 loại chứng chỉ quốc tế và chuẩn ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc châu Âu… Khi trường thay đổi và nâng chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên lúng túng chạy theo .
Xem thêm
Ballet

Ballet 'Đông Hồ: Dựng tranh dân gian Việt Nam bằng vũ điệu kinh điển

"Đông Hồ" là vở diễn mới do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn. Với thời lượng hơn 1 giờ trên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội), lần đầu tiên một tác phẩm múa bellet tái hiện lại 11 bức tranh Đông Hồ nổi tiếng như "Hứng dừa", "Đám cưới chuột", "Đánh ghen", "Vinh quy bái tổ", "Lý ngư vọng nguyệt"… Ở đó, nghệ thuật dân gian Việt Nam sẽ được sánh đôi với nghệ thuật cổ điển thế giới.
Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận 2 cá thể voi nhà từ huyện Buôn Đôn và huyện Lắk

Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận 2 cá thể voi nhà từ huyện Buôn Đôn và huyện Lắk

Ngày 18/3/2023, Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận 2 cá thể voi nhà từ Huyện Buôn Đôn và Huyện Lắk, tên là Ta Nuon và Y Khun tham gia vào Mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi tại Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk.

'Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước'

Sáng 17/3, Hội báo Toàn quốc 2023 chính thức khai mạc với chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo" tại Bảo tàng Hà Nội. Hội Báo toàn quốc 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP. Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Hội Báo toàn quốc năm 2023 Bế mạc sau nhiều hoạt động sôi nổi

Hội Báo toàn quốc năm 2023 Bế mạc sau nhiều hoạt động sôi nổi

Chiều 19.3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ VHTTDL tổ chức đã chính thức bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi.
Dàn nhạc Giao hưởng đến từ Romania tham gia lễ hội âm nhạc quốc tế tại TP Đà Lạt

Dàn nhạc Giao hưởng đến từ Romania tham gia lễ hội âm nhạc quốc tế tại TP Đà Lạt

Sáng ngày 18/3/2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ Công bố và ký kết các sự kiện văn hoá và âm nhạc 2023 cùng chương trình Lễ hội âm nhạc quốc tế “Hoa Sen FoundFest 2023”. Hứa hẹn đây sẽ là chuỗi sự kiện giải trí đáng mong chờ nhất trong năm 2023 này.
“Đi tìm một vì sao”: Sức hấp dẫn của chân thực

“Đi tìm một vì sao”: Sức hấp dẫn của chân thực

Tôi mải miết đọc cuốn sách “Đi tìm một vì sao” (tác giả Phạm Quang Nghị), từ trang đầu đến trang cuối. Một sức cuốn hút lạ kỳ, ít gặp ở loại sách hồi ký và tự truyện. Đây là một cuốn sách đẹp, cả nội dung và hình thức, càng đọc càng thấy thấm. Gần gũi, thấu cảm, lay động. Bao điều chiêm nghiệm thú vị và bổ ích khi gấp lại cuốn sách...
Dã quỳ- Hoa báo đông...

Dã quỳ- Hoa báo đông...

Hoa dã quỳ, hay còn gọi là Cúc quỳ, Sơn quỳ, Hướng dương dại. Là loại cây sinh trưởng vào dịp cuối thu, đầu đông. Bông hoa với những cánh hoa tỏa tròn to, vàng rực và căng tràn sức sống đã đi vào không biết bao nhiêu bài thơ, câu chuyện như một minh chứng cho sự kiêu hãnh, của tình yêu bền lâu...
Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Sáng 30/3, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tạm thời thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 đối với tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" của tác giả Vũ Thị Trang vì bị tố đạo văn.
Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Khi làm một bộ phim, epkip làm phim nào cũng mong muốn bộ phim của mình có giải thưởng, nhất là phim đó đầu tư công phu về thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Một trong nhưng giải thưởng danh giá đối với giới điện ảnh, đó là giải Oscar. Phim Việt cũng vậy, với bao tâm huyết của mình, họ cũng muốn tham dự giải Oscar, tuy nhiên, khi gửi tham dự, họ đã nhận không ít phản đối, bị "ném đá" của giới phê bình và khán giả. Lý do vì sao vậy?