Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo trong các trường Quân đội

Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ nhà giáo trong quân đội là nền tảng, động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình, xứng danh với nghề cao quý trong xã hội.

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Để đáp ứng yêu cầu đề ra, công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội, trực tiếp là việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người thầy có ý nghĩa quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ. Để nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo trong quân đội cần thực hiện một số giải pháp cơ bản: Các nhà trường quân đội nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho quân đội và quốc gia. Quán triệt quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên đối với việc nâng cao phẩm chất chất lượng giáo dục, đào tạo, trong những năm qua việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo luôn được các nhà trường quân đội chú trọng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm của từng trường, yêu cầu đặt ra với từng chuyên ngành quân sự và mang lại hiệu quả thiết thực.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Cán bộ giáo viên trường sỹ quan chính trị

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường quân đội hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đánh giá rất cao nghề dạy học. Người cho rằng: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục ”nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề và cao cả đó, người thầy phải có năng lực phẩm chất cao, phải có lòng yêu nghề, phải “làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc. Vì thế, phải xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc, giáo dục học viên, nâng cao thái độ, trách nhiệm trong giảng dạy; thường xuyên tự bồi dưỡng, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm. Mỗi nhà giáo phải “có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự, “người thầy”; luôn “tự soi”, “tự sửa”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tích cực đấu tranh, ngăn chặn những nhận thức, hành vi không đúng về nghề dạy học, cùng những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường quân đội cũng như phẩm giá, tư cách của nhà giáo.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong các nhà trường quân đội.

Cùng với công tác giáo dục, đây là giải pháp tác động trực tiếp đến nhận thức, định hướng nghề nghiệp của mỗi nhà giáo trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” Mỗi nhà giáo quân đội phải là một nhân cách, là những “tấm gương sáng” để người học rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát triển các phẩm chất cần thiết.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường quân đội

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác tốt cho đội ngũ nhà giáo.

Bởi vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu (Ban Giám đốc) các nhà trường quân đội cần triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo. Mỗi cán bộ, giảng viên phải không ngừng nâng cao “phẩm chất chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ cao về lý thuyết, khả năng nghiên cứu độc lập và năng lực thực hành; có trình độ ngoại ngữ tương ứng” Tích cực khắc phục khuyết điểm, nhất là đối với những nhà giáo có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu yên tâm, gắn bó với sự nghiệp “trồng người” trong quân đội.

Đội ngũ nhà giáo quân đội phải luôn là những tấm gương cho học viên, do đó việc rèn luyện đội ngũ nhà giáo có trình độ lý luận sâu sắc, có kiến thức thực tiễn phong phú, chuẩn mực về nền nếp, tác phong. Mỗi nhà giáo trong môi trường quân đội là phải hiểu rõ các hình thức tác chiến, hình thức chiến tranh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quân đội để đào tạo ra những sĩ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các nhà trường quân đội cần đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cho họ có trình độ, năng lực toàn diện, kiến thức chuyên sâu theo lĩnh vực, môn học giảng dạy và kỹ năng, phương pháp sư phạm tốt; khả năng tư duy khoa học sáng tạo, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, nhà trường với đơn vị và chiến trường. Cần xác định chất lượng giáo dục, đào tạo ở nhà trường là khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi ở đơn vị cơ sở. Như vậy, việc bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ nhà giáo Quân đội chính là sự kết hợp giữa nhân cách của một nhà sư phạm với nhân cách của người lãnh đạo, chỉ huy; đó là sản phẩm của loại hình hoạt động đặc biệt - hoạt động sư phạm quân sự.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Hội đồng khoa học nghiên cứu giáo trình tài liệu dạy và học của trường sỹ quan chính trị

Bốn là, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo điều kiện để các nhà giáo khẳng định mình trong thực tiễn.

Các nhà trường quân đội cần quan tâm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, tiện ích nhằm tạo tình cảm thân thiết, khơi dậy khả năng lao động sáng tạo của thầy và trò. Tập trung xây dựng theo hướng chính quy, mẫu mực, với không gian xanh, sạch, đẹp, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong giáo dục, đào tạo, lối sống có kỷ cương, văn hóa, tăng cường đoàn kết, thống nhất, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành huấn luyện, giữa người dạy và người học, không để cho các tệ nạn, tiêu cực thâm nhập vào cơ sở đào tạo. Tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, công tác tốt”, nhằm thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của mọi cán bộ, giảng viên, học viên.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Hội đồng khoa học thảo luận nghiên cứu giáo trình tài liệu dạy và học của trường sỹ quan chính trị

Năm là, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ nhà giáo quân đội, nhằm động viên họ yên tâm gắn bó với nghề.

Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Bởi vậy, cần phải nghiên cứu, xây dựng các chính sách đãi ngộ nhà giáo một cách toàn diện, đồng bộ, như: bồi dưỡng, sử dụng, phát huy vai trò, sở trường của họ trong các lĩnh vực hoạt động; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp theo chức danh khoa học, học vị; chế độ về nhà ở, đất ở; khen thưởng, tôn vinh những người có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chính sách bảo hiểm xã hội và các chế độ an dưỡng, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, tham quan; đầu tư trang thiết bị, nâng cấp phương tiện, điều kiện đi lại, làm việc, sinh hoạt cho nhà giáo,…

Tiếp tục đệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ đãi ngộ mới đối với những nhà giáo có chức danh khoa học và học vị đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; có cơ chế trong việc nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn theo Luật Sĩ quan mới để động viên, khuyến khích, thu hút những người lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng biểu dương, tôn vinh các nhà giáo, trên cơ sở tính tới đặc điểm, tính chất, điều kiện và tính đặc thù của lao động sư phạm quân sự.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo quân đội đạo đức nghề nghiệp trong sáng là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ có tính cốt lõi trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của quân đội. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hiện tượng tiêu cực, sai trái trong giáo dục. Thực hiện tốt điều đó, sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà giáo quân đội tận tâm, tận lực với nghề, ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tá, TS Bùi Quang Huy - Thiếu tá, Lê Công Thương

(Trường Sĩ quan Chính trị-Bộ Quốc phòng)

Có thể bạn quan tâm

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Sáng ngày 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria

Mỹ tuyên bố tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở Syria

Quân đội Mỹ tuyên bố thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria đã bị tiêu diệt trong một trận không kích.

Các tin khác

Bài 3: Bóc mẽ chiêu trò “thổi giá” thiết bị giáo dục của các nhà thầu

Bài 3: Bóc mẽ chiêu trò “thổi giá” thiết bị giáo dục của các nhà thầu

Một số gói thầu cung cấp thiết bị dạy và học tại Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh có hiện tượng các thành viên Liên danh trúng thầu ký hợp đồng mua bán hàng hoá cho nhau qua một đơn vị trung gian nhằm đẩy giá thiết bị, hợp thức hoá giá trúng thầu, giá hợp đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
Nghệ An: Cấp kinh phí hơn 118 tỷ đồng để trả lương cho giáo viên mầm non

Nghệ An: Cấp kinh phí hơn 118 tỷ đồng để trả lương cho giáo viên mầm non

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định về việc cấp hơn 118 tỷ đồng kinh phí để chi trả lương và các chế độ cho giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06 và 09.
Hà Tĩnh: Ngã từ tầng 2 xuống đất, một học sinh lớp 3 nguy kịch

Hà Tĩnh: Ngã từ tầng 2 xuống đất, một học sinh lớp 3 nguy kịch

Ngày 22/9, một lãnh đạo xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, một nam sinh lớp 3, Trường Tiểu học Ích Hậu vừa bị ngã từ lan can tầng hai xuống đất. Ngay sau đó, em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Khoa Lý luận Chính trị - Luật trường Đại học Hồng Đức kỷ niệm 25 năm thành lập

Khoa Lý luận Chính trị - Luật trường Đại học Hồng Đức kỷ niệm 25 năm thành lập

Ngày 17/9 Khoa Lý luận Chính trị - Luật (LLCT-Luật) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa tại Hội trường lớn của Trường Đại học Hồng Đức.
Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tuyên dương 115 học sinh "Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu"

Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tuyên dương 115 học sinh "Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu"

Nghệ An vừa tổ chức lễ tuyên dương “Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu” nhằm biểu dương các em thiếu niên, nhi đồng là con của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối các cơ quan tỉnh có thành tích học tập và rèn luyện tiêu biểu năm học 2021 - 2022.
Nguyên Phó Chủ tịch nước trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh ở Nghệ An

Nguyên Phó Chủ tịch nước trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh ở Nghệ An

Quỹ Học bổng Vừ A Dính dành tặng 140 suất học bổng cho 140 em học sinh là những điển hình tiêu biểu của đồng bào tại các huyện miền núi Nghệ An. Qua đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa mong muốn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng dân tộc thiểu số tiếp tục vươn lên, phấn đấu học tập tốt, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Mở thêm nhiều cơ hội cho học sinh đi du học tại châu Á

Mở thêm nhiều cơ hội cho học sinh đi du học tại châu Á

Vượt lên những khó khăn do đại dịch, Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương vẫn đưa được nhiều học sinh sang du học và làm việc tại nước ngoài.
Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục

Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục

Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị hợp tác và đầu tư trong giáo dục 2022. Sự kiện này hướng đến tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục, thúc đẩy hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế trong trong lĩnh vực này.
Khẩn trương rà soát các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng sai sót thông tin

Khẩn trương rà soát các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng sai sót thông tin

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường đại học khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Việt Nam có 352 chương trình đào tạo đại học được công nhận đạt chuẩn nước ngoài

Việt Nam có 352 chương trình đào tạo đại học được công nhận đạt chuẩn nước ngoài

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa thông báo danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài.
Sẽ thanh tra việc phát hành, mua SGK và hoạt động thu chi đầu năm học

Sẽ thanh tra việc phát hành, mua SGK và hoạt động thu chi đầu năm học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 4255/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
60 thầy cô giáo và kỹ thuật viên được tập huấn về hỗ trợ trẻ tự kỷ

60 thầy cô giáo và kỹ thuật viên được tập huấn về hỗ trợ trẻ tự kỷ

Các cán bộ nòng cốt được hướng dẫn về nghiên cứu và đánh giá rối loạn phổ tự kỷ; Quản lý hành vi và hỗ trợ tâm lý cho gia đình trẻ tự kỷ; Dạy ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ; Phương pháp can thiệp dựa trên ABT - Can thiệp chơi đùa.
TP Huế: Buộc thôi việc hai nữ giáo viên mầm non do sử dụng bằng giả

TP Huế: Buộc thôi việc hai nữ giáo viên mầm non do sử dụng bằng giả

Cơ quan chức năng TP Huế đã buộc thôi việc với 2 giáo viên là cô Nguyễn Thị Yến N. và cô Nguyễn Thị Thùy C. do sử dụng bằng giả nhưng vẫn được tuyển dụng.
Hà Nội hỗ trợ hơn 1.100 tỷ đồng chênh lệch học phí năm học 2022-2023

Hà Nội hỗ trợ hơn 1.100 tỷ đồng chênh lệch học phí năm học 2022-2023

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 2 nghị quyết liên quan đến giáo dục, gồm: Nghị quyết về Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023 và Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023.
Các Sở GDĐT sẽ tăng dần tính tự chủ trong công tác thi và đánh giá

Các Sở GDĐT sẽ tăng dần tính tự chủ trong công tác thi và đánh giá

Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2022-2023 tập trung vào các nội dung về công tác thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic quốc tế; tăng tính tự chủ của các sở GDĐT trong công tác thi, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quản lý thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Xem thêm
Festival Bắc Hà, Lào Cai: Khai hội "Hương Cốm mùa thu vàng"

Festival Bắc Hà, Lào Cai: Khai hội "Hương Cốm mùa thu vàng"

Sản phẩm Cốm từ xưa đến nay được coi là một trong những sản vật đặc sắc của Bắc Hà nói riêng và Lào Cai nói chung. Festival “Hương Cốm mùa Thu vàng” là hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, giá trị văn hóa đa dạng, đặc sắc của các dân tộc trên vùng đất Tây Bắc.
Công nhận di tích quốc gia đối với thắng cảnh Đập Đồng Cam tại Phú Yên

Công nhận di tích quốc gia đối với thắng cảnh Đập Đồng Cam tại Phú Yên

Đập Đồng Cam vừa được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, có quyết định công nhận và xếp hạng là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.
Đến Cờ Đỏ thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của TP Cần Thơ 93 năm trước

Đến Cờ Đỏ thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của TP Cần Thơ 93 năm trước

Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019 ngay trên nền đất cũ đồn điền năm xưa, cũng chính là trung tâm huyện Cờ Đỏ ngày nay.
Quảng Ngãi: Người đẹp Đỗ Ngọc Hà nền nã với áo dài quảng bá du lịch

Quảng Ngãi: Người đẹp Đỗ Ngọc Hà nền nã với áo dài quảng bá du lịch

Áo dài từ lâu đã trở thành quốc phục của Việt Nam, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt. Áo dài được nhiều đại diện sắc đẹp của Việt Nam lựa chọn trong rất nhiều chương trình, lễ hội lớn nhằm tôn vinh giá trị truyền thống cũng như quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.
Tỷ lệ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Tỷ lệ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Theo thống kê của Bộ GDĐT, kết thúc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, số nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.
Huế chào Festival mùa thu với nhiều hoạt động đặc sắc

Huế chào Festival mùa thu với nhiều hoạt động đặc sắc

Sau điểm nhấn Tuần lễ Festival Huế mùa hạ 2022 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Thừa Thiên Huế tiếp tục đưa du khách đắm mình vào Festival mùa thu với chủ đề “Thu Quyến Rũ” cùng chuỗi chương trình đặc sắc như: Lễ hội Thanh Trà; Ngày hội Lân Huế; Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn trung thu; Không gian trưng bày và sắp đặt Đèn Lồng…
Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" bị thu hồi giải thưởng “ Tác giả Trẻ năm 2022

Sáng 30/3, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tạm thời thu hồi giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 đối với tác phẩm "Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật" của tác giả Vũ Thị Trang vì bị tố đạo văn.
Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Những phim Việt dự thi giải Oscar bị khán giả và giới phê bình “ném đá”

Khi làm một bộ phim, epkip làm phim nào cũng mong muốn bộ phim của mình có giải thưởng, nhất là phim đó đầu tư công phu về thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Một trong nhưng giải thưởng danh giá đối với giới điện ảnh, đó là giải Oscar. Phim Việt cũng vậy, với bao tâm huyết của mình, họ cũng muốn tham dự giải Oscar, tuy nhiên, khi gửi tham dự, họ đã nhận không ít phản đối, bị "ném đá" của giới phê bình và khán giả. Lý do vì sao vậy?
Diễn viên Mai Thu Huyền: “Ai cũng có giới hạn của mình thôi....”

Diễn viên Mai Thu Huyền: “Ai cũng có giới hạn của mình thôi....”

Sau phim “Kiều” với vai trò đạo diễn gây nhiều tranh cãi, diễn viên Mai Thu Huyền trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn trong bộ phim “Kẻ tàng hình”. Với người phụ nữ xinh đẹp này, cái duyên phim ảnh còn dài…