Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo trong các trường Quân đội

Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ nhà giáo trong quân đội là nền tảng, động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi nhà giáo phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình, xứng danh với nghề cao quý trong xã hội.

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Để đáp ứng yêu cầu đề ra, công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội, trực tiếp là việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người thầy có ý nghĩa quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ. Để nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo trong quân đội cần thực hiện một số giải pháp cơ bản: Các nhà trường quân đội nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho quân đội và quốc gia. Quán triệt quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên đối với việc nâng cao phẩm chất chất lượng giáo dục, đào tạo, trong những năm qua việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo luôn được các nhà trường quân đội chú trọng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm của từng trường, yêu cầu đặt ra với từng chuyên ngành quân sự và mang lại hiệu quả thiết thực.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Cán bộ giáo viên trường sỹ quan chính trị

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường quân đội hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đánh giá rất cao nghề dạy học. Người cho rằng: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục ”nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề và cao cả đó, người thầy phải có năng lực phẩm chất cao, phải có lòng yêu nghề, phải “làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc. Vì thế, phải xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc, giáo dục học viên, nâng cao thái độ, trách nhiệm trong giảng dạy; thường xuyên tự bồi dưỡng, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm. Mỗi nhà giáo phải “có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự, “người thầy”; luôn “tự soi”, “tự sửa”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tích cực đấu tranh, ngăn chặn những nhận thức, hành vi không đúng về nghề dạy học, cùng những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường quân đội cũng như phẩm giá, tư cách của nhà giáo.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong các nhà trường quân đội.

Cùng với công tác giáo dục, đây là giải pháp tác động trực tiếp đến nhận thức, định hướng nghề nghiệp của mỗi nhà giáo trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” Mỗi nhà giáo quân đội phải là một nhân cách, là những “tấm gương sáng” để người học rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát triển các phẩm chất cần thiết.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường quân đội

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác tốt cho đội ngũ nhà giáo.

Bởi vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu (Ban Giám đốc) các nhà trường quân đội cần triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo. Mỗi cán bộ, giảng viên phải không ngừng nâng cao “phẩm chất chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ cao về lý thuyết, khả năng nghiên cứu độc lập và năng lực thực hành; có trình độ ngoại ngữ tương ứng” Tích cực khắc phục khuyết điểm, nhất là đối với những nhà giáo có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu yên tâm, gắn bó với sự nghiệp “trồng người” trong quân đội.

Đội ngũ nhà giáo quân đội phải luôn là những tấm gương cho học viên, do đó việc rèn luyện đội ngũ nhà giáo có trình độ lý luận sâu sắc, có kiến thức thực tiễn phong phú, chuẩn mực về nền nếp, tác phong. Mỗi nhà giáo trong môi trường quân đội là phải hiểu rõ các hình thức tác chiến, hình thức chiến tranh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quân đội để đào tạo ra những sĩ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Các nhà trường quân đội cần đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cho họ có trình độ, năng lực toàn diện, kiến thức chuyên sâu theo lĩnh vực, môn học giảng dạy và kỹ năng, phương pháp sư phạm tốt; khả năng tư duy khoa học sáng tạo, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, nhà trường với đơn vị và chiến trường. Cần xác định chất lượng giáo dục, đào tạo ở nhà trường là khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi ở đơn vị cơ sở. Như vậy, việc bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ nhà giáo Quân đội chính là sự kết hợp giữa nhân cách của một nhà sư phạm với nhân cách của người lãnh đạo, chỉ huy; đó là sản phẩm của loại hình hoạt động đặc biệt - hoạt động sư phạm quân sự.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Hội đồng khoa học nghiên cứu giáo trình tài liệu dạy và học của trường sỹ quan chính trị

Bốn là, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo điều kiện để các nhà giáo khẳng định mình trong thực tiễn.

Các nhà trường quân đội cần quan tâm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, tiện ích nhằm tạo tình cảm thân thiết, khơi dậy khả năng lao động sáng tạo của thầy và trò. Tập trung xây dựng theo hướng chính quy, mẫu mực, với không gian xanh, sạch, đẹp, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong giáo dục, đào tạo, lối sống có kỷ cương, văn hóa, tăng cường đoàn kết, thống nhất, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành huấn luyện, giữa người dạy và người học, không để cho các tệ nạn, tiêu cực thâm nhập vào cơ sở đào tạo. Tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, công tác tốt”, nhằm thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của mọi cán bộ, giảng viên, học viên.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
Hội đồng khoa học thảo luận nghiên cứu giáo trình tài liệu dạy và học của trường sỹ quan chính trị

Năm là, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ nhà giáo quân đội, nhằm động viên họ yên tâm gắn bó với nghề.

Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Bởi vậy, cần phải nghiên cứu, xây dựng các chính sách đãi ngộ nhà giáo một cách toàn diện, đồng bộ, như: bồi dưỡng, sử dụng, phát huy vai trò, sở trường của họ trong các lĩnh vực hoạt động; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp theo chức danh khoa học, học vị; chế độ về nhà ở, đất ở; khen thưởng, tôn vinh những người có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chính sách bảo hiểm xã hội và các chế độ an dưỡng, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, tham quan; đầu tư trang thiết bị, nâng cấp phương tiện, điều kiện đi lại, làm việc, sinh hoạt cho nhà giáo,…

Tiếp tục đệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ đãi ngộ mới đối với những nhà giáo có chức danh khoa học và học vị đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; có cơ chế trong việc nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn theo Luật Sĩ quan mới để động viên, khuyến khích, thu hút những người lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng biểu dương, tôn vinh các nhà giáo, trên cơ sở tính tới đặc điểm, tính chất, điều kiện và tính đặc thù của lao động sư phạm quân sự.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo quân đội đạo đức nghề nghiệp trong sáng là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ có tính cốt lõi trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của quân đội. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hiện tượng tiêu cực, sai trái trong giáo dục. Thực hiện tốt điều đó, sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà giáo quân đội tận tâm, tận lực với nghề, ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tá, TS Bùi Quang Huy - Thiếu tá, Lê Công Thương

(Trường Sĩ quan Chính trị-Bộ Quốc phòng)

Có thể bạn quan tâm

Bí thư TPHCM: Quân đội đã viết tiếp trang sử bi hùng trong cuộc chiến chống dịch

Bí thư TPHCM: Quân đội đã viết tiếp trang sử bi hùng trong cuộc chiến chống dịch

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ viết tiếp những trang sống động, nhân văn và bi hùng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị

Chủ tịch nước yêu cầu Trường Sĩ quan Chính trị phải giữ vững là một trong những lực lượng nòng cốt nghiên cứu, tổng kết làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ qua đời sau vụ tai nạn máy bay trực thăng

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ qua đời sau vụ tai nạn máy bay trực thăng

Không quân Ấn Độ thông báo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Bipin Rawat không qua khỏi sau vụ tai nạn trực thăng.

Các tin khác

Nghệ An: Hơn 1.700 giáo viên mầm non nguy cơ không có lương

Nghệ An: Hơn 1.700 giáo viên mầm non nguy cơ không có lương

Hết thời hạn được hưởng ngân sách hỗ trợ từ Nhà nước, trong thời gian tới, 1.724 giáo viên mần non hợp đồng của Nghệ An sẽ tạm thời không được chi trả lương.
Học bổng tiến sĩ của Nhật, phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam

Học bổng tiến sĩ của Nhật, phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) trình độ tiến sĩ, niên khóa 2022 - 2025.
Songhan Incubator- Hành trình 5 năm của trung tâm ươm tạo khởi nghiệp tư nhân với sứ mệnh mang tính cộng đồng

Songhan Incubator- Hành trình 5 năm của trung tâm ươm tạo khởi nghiệp tư nhân với sứ mệnh mang tính cộng đồng

Songhan Incubator (Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn) là một trong những vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Với sứ mệnh: “Lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt, ươm tạo các tài năng doanh nhân”, Songhan Incubator tập trung mục tiêu đồng hành xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam và ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
NEU GLORY NIGHT 2022: Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên

NEU GLORY NIGHT 2022: Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên

Ngày 23/1/2022, Đoàn Thanh Niên trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức chương trình tuyên dương sinh viên tiêu biểu năm 2021 và dạ hội chào năm mới 2022 - NEU GLORY NIGHT 2022.
Cần Thơ: Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Hồng Thắm bị kỷ luật

Cần Thơ: Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Hồng Thắm bị kỷ luật

Bà Trần Hồng Thắm nguyên là Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ, đã bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến sai phạm trong công tác cán bộ.
Hà Nội: An ninh, an toàn trường học trong đợt nghỉ Tết

Hà Nội: An ninh, an toàn trường học trong đợt nghỉ Tết

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học yêu cầu tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường học dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Hà Tĩnh: Giáo viên được học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp miễn phí

Hà Tĩnh: Giáo viên được học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp miễn phí

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chủ trương sẽ dùng ngân sách để tổ chức đào tạo miễn phí chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.
Nam sinh Thái Bình xuất sắc giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia 2022

Nam sinh Thái Bình xuất sắc giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia 2022

Chiều 26/12, cuộc thi Olympia quý I phát sóng với màn tranh tài của bốn thí sinh Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Nguyễn Thành Long (THPT Cổ Loa, Hà Nội), Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) và Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). Thắng cách biệt với 300 điểm, trong đó giành tối đa 160 điểm phần thi Tăng tốc, Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh THPT Bắc Duyên Hà, về nhất cuộc thi quý I Olympia.
Áp lực chương trình học có phải tại Covid-19?

Áp lực chương trình học có phải tại Covid-19?

Sự việc bé trai nhảy lầu tự tử do áp lực học tập tại một khu chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi giật mình. Nhưng câu chuyện có phải do học online…
BK-Holdings - mô hình đi đầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học

BK-Holdings - mô hình đi đầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học

Được đánh giá là mô hình liên kết chuyển giao công nghệ hướng đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong trường đại học đạt hiệu quả cao, thời gian qua, mô hình ươm tạo công nghệ và chuyển giao công nghệ từ Đại học Bách Khoa Hà Nội – BK-Holdings đã đạt được những thành quả tích cực. Để hiểu rõ thêm về mô hình này, Tầm Nhìn đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Tuấn Hiệp - Giám đốc ươm tạo - BK-Holdings.
Nghi Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ những sai phạm ở Trường Mầm non Hải Châu

Nghi Sơn (Thanh Hóa): Cần làm rõ những sai phạm ở Trường Mầm non Hải Châu

Thời gian qua, Tầm Nhìn đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc phản ánh về việc Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hải Châu (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) gian dối trong quản lý nhân sự, tài chính, cắt giảm chế độ không đúng quy định gây bức xúc trong nội bộ nhà trường và phụ huynh học sinh.
Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2021: Học sinh Hà Nội đoạt 4 huy chương Vàng

Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2021: Học sinh Hà Nội đoạt 4 huy chương Vàng

Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2021 là kỳ thi thường niên, khó, nhưng năm nay, học sinh Hà Nội vẫn đoạt tới 4 huy chương vàng, mang về vinh dự lớn cho Hà Nội.
Chương trình “Sóng và máy tính cho em”: giải pháp thiết thực gỡ khó cho dạy và học trực tuyến

Chương trình “Sóng và máy tính cho em”: giải pháp thiết thực gỡ khó cho dạy và học trực tuyến

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm kêu gọi toàn dân chung tay vì hàng triệu học sinh, sinh viên học tập hôm nay vì tương lai đất nước đã vận động được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia tài trợ máy tính, điện thoại và hỗ trợ sóng để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được học tập
Đạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế - Đón nhận vinh quang không hề dễ

Đạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế - Đón nhận vinh quang không hề dễ

Nhắn nhủ các học sinh đoạt vừa giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn bày tỏ: "Người ta nói rằng để tiếp nhận sự thất bại là một việc khó, nhưng đón nhận vinh quang cũng không hề dễ."
Học bổng Thạc sĩ Fulbright 2023-2024

Học bổng Thạc sĩ Fulbright 2023-2024

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ năm học 2023 - 2024. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hàng tháng, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ và bảo hiểm y tế.
Xem thêm
Bảo vệ biên giới Tây Nam, kẻ thù buộc ta ôm cây súng

Bảo vệ biên giới Tây Nam, kẻ thù buộc ta ôm cây súng

Ngày 7/1/2022 là ngày kỉ niệm 43 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam khi quân đội Việt Nam cùng nhân dân Campuchia đã đánh bại chế độ diệt chủng do Pôn Pốt cầm đầu.
Lịch sử và bài học Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam mới

Lịch sử và bài học Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam mới

ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội đã diễn ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Thanh Hóa: Phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Thanh Hóa: Phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Kế hoạch này nhằm bảo vệ, phát huy giá trị của Khu Di sản Thành Nhà Hồ; đồng thời bảo vệ, bảo tồn và tăng cường giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) của di sản.
Nhiều hoạt động cổ vũ nguồn cảm hứng sáng tạo cho hội viên

Nhiều hoạt động cổ vũ nguồn cảm hứng sáng tạo cho hội viên

Năm 2021, tuy gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, các sự kiện lớn không thực hiện được như dự định nhưng Ban giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy Thơ ca Đất Việt (thuộc Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc) vẫn sáng tạo, linh hoạt chỉ đạo triển khai các hoạt động theo nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với quy định phòng chống dịch.
Người lặng thầm sau những chiến công và ánh hào quang

Người lặng thầm sau những chiến công và ánh hào quang

Một thời tuổi trẻ đã vào sinh ra tử ở chiến trường và vẫn giữ vững nền tảng gia đình để con cái trưởng thành, phu nhân - NSUT VŨ Kim Dung, vẫn có thể theo đuổi nghệ thuật, ông Trịnh Tuấn Khải, người luôn ẩn mình phía sau hào quang ấy hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với những gì đã cống hiến...
Hồ Quang Lợi - Văn chương và báo chí

Hồ Quang Lợi - Văn chương và báo chí

Tôi biết đến anh Hồ Quang Lợi đã lâu nhưng không thân, dẫu có nhiều điểm tương đồng nhưng không ít khác biệt khó lấp đầy. Khi tôi mới tò te vào nghề báo thì cái tên Quang Lợi đã nổi như cồn trên trang bình luận quốc tế của báo Quân đội nhân dân.
Táo Quân 2022 sẽ có sự đổi mới về dàn diễn viên

Táo Quân 2022 sẽ có sự đổi mới về dàn diễn viên

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 vừa có 2 đêm ghi hình vào ngày 15-16/1 vừa qua. Năm nay, chương trình với nhiều điểm mới hứa hẹn tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn đối với khán giả truyền hình trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.
Hoạt hình Việt Nam bao giờ cất cánh?

Hoạt hình Việt Nam bao giờ cất cánh?

Phim hoạt hình Việt Nam đã thay đổi nội dung và hình thức thể hiện, nội dung hay hơn, phong phú da dạng hơn thì hình thức thể hiện cũng đa dạng và phòng phú hơn như hoạt hình 2D, 3D…
Ứng xử văn hoá của người làm nghệ thuật trên MXH nên theo Quy tắc

Ứng xử văn hoá của người làm nghệ thuật trên MXH nên theo Quy tắc

“Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật” đã chính thức ban hành. Bộ quy tắc giúp xác định các chuẩn mực ứng xử của người nghệ sĩ để không còn những vụ lùm xùm, gây bức xúc dư luận như thời gian qua.